آیا مدارک معتبر هستند؟|آیا می شود مدرک را خرید؟|خرید مدرک معتبر|خرید مدرک قانونی

سوالات متداول

سوال: این مدارک تحصیلی و دانشگاهی از کدام دنشگاه‌ها و یا موسسات اخذ می‌شوند؟

ایران مدرک: این مدارک تحصیلی و دانشگاهی از موسسات و‌ دانشگاه‌های داخلی و مورد تایید وزارت علوم تهیه می‌شوند.

سوال: آیا این مدارک تحصیلی ثبت شده هستند؟

ایران مدرک: بله. این مدارک تحصیلی و دانشگاهی همراه با پرونده سازی و از دانشگاه اخذ می‌شوند و برای فرد دانشجو در دانشگاه مورد نظر فایل دانشجویی تشکیل شده و‌ مدارک ثبت فیزیکی هم می‌شوند.

سوال: این مدارک قابل ارائه به محل کار هستند؟

ایران مدرک: این مدارک همراه با پرونده سازی و ثبت سیستمی‌به فرد متقاضی ارائه می‌شود و در سیستم واحد مریوطه  ثبت می‌شود و به تمامی‌ارگان‌های دولتی و‌خصوصی قابل ارائه هستند.

سوال: آیا مدارک دانشگاهی که از طریق سایت ایران مدرک اخذ می‌کنید شامل ریز نمرات هم می‌باشد؟

ایران مدرک: سایت ایران مدرک مدارک را به فرد متقاضی به صورت کامل تحویل می‌دهد ، که این مدارک شامل ریز نمرات ، دانشنامه ، تاییدیه فارغ التحصیلی هستند.

سوال: با این مدارک امکان اخذ پذیرش ادامه تحصیل و یا قابل ارائه به سفارتخانه‌ها می‌باشد؟

ایران مدرک: بله، با مدارک تحصیلی و دانشگاهی ای که سایت ایران مدرک با توجه به روابطی که دارند امکان ادامه تحصیل ، اخذ پذیرش تحصیلی ، ارائه به تمامی‌سفارت خانه‌ها امکان پذیر هست و علاوه بر این همان طور که خدمت شما عزیزان عرض کردیم که این مدارک به همراه ترجمه رسمی‌دادگستری ارائه می‌شوند، پس هیچ گونه جای نگرانی‌ نیست.