لیست کامل رشته های تحصیلی وزارت علوم

لیست تمامی‌رشته‌های دانشگاهی زیر نظر وزارت علوم.

 

 

عنوان رشته مقطع تحصیلی تاریخ تصویب زیر گروه تحصیلی شماره مصوبه گروه تحصیلی
کارگردانی کارشناسی پیوسته 1365/03/03 هنرهای نمایشی 184 هنر و معماری
آبخیزداری کاردانی ناپیوسته 1376/08/25 کشاورزی 349 علمی‌و کاربردی
آبخیزداری کاردانی ناپیوسته 1388/08/17 کشاورزی 144 علمی‌و کاربردی
آتش نشانی و خدمات ایمنی با گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث کارشناسی ناپیوسته 1385/03/06 مدیریت و خدمات اجتماعی 69 علمی‌و کاربردی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند کاردانی ناپیوسته 1383/08/02 مدیریت و خدمات اجتماعی 39 علمی‌و کاربردی
آتش نشانی و خدمات ایمنی گرایش مدیریت عملیات در حریق و حوادث کارشناسی ناپیوسته 1384/07/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 55 علمی‌و کاربردی
آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش اطفای حریق) کاردانی ناپیوسته 1383/03/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 32 علمی‌و کاربردی
آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش ایمنی و حفاظت ساختمانهای بلند ) کاردانی ناپیوسته 1383/03/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 32 علمی‌و کاربردی
آتش نشانی و خدمات ایمنی(گرایش نجات) کاردانی ناپیوسته 1383/03/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 32 علمی‌و کاربردی
آتش نشانی و خدمات ایمنی- نجات کاردانی ناپیوسته 1383/08/02 مدیریت و خدمات اجتماعی 39 علمی‌و کاربردی
آتش نشانی و خدمات ایمنی-اطفای حریق کاردانی ناپیوسته 1383/08/02 مدیریت و خدمات اجتماعی 39 علمی‌و کاربردی
آتش نشانی گرایش پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث کارشناسی ناپیوسته 1384/07/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 55 علمی‌و کاربردی
آزمایشگاه صنایع سرامیک کاردانی ناپیوسته 1386/11/27 صنعت 107 علمی‌و کاربردی
آزمایشگاه صنایع سرامیک کاردانی ناپیوسته 1386/11/27 صنعت 107 علمی‌و کاربردی
آزمایشگاه صنایع سرامیک کاردانی ناپیوسته 1378/05/03 صنعت 378 علمی‌و کاربردی
آزمون فلزات کاردانی ناپیوسته 1388/09/29 صنعت 146 علمی‌و کاربردی
آزمون فلزات کاردانی ناپیوسته 1388/09/29 صنعت 146 علمی‌و کاربردی
آسیب شناسی اجتماعی-پیشگیری از اعتیاد کارشناسی ناپیوسته 1382/09/22 فرهنگ و هنر 21 علمی‌و کاربردی
آشپزی کاردانی ناپیوسته 1388/01/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 131 علمی‌و کاربردی
آفریقا شناسی اجتماعی و فرهنگی (یک دوره اجرا ) کاردانی ناپیوسته 1385/11/14 مدیریت و خدمات اجتماعی 85 علمی‌و کاربردی
آفریقا شناسی اقتصادی و بازرگانی (یک دوره اجرا ) کاردانی ناپیوسته 1385/11/14 مدیریت و خدمات اجتماعی 85 علمی‌و کاربردی
آفریقاشناسی سیاسی (یک دوره اجرا ) کاردانی ناپیوسته 1385/11/14 مدیریت و خدمات اجتماعی 85 علمی‌و کاربردی
آلودگی محیط زیست کارشناسی ناپیوسته 1378/01/29 صنعت 373 علمی‌و کاربردی
آمار کارشناسی پیوسته 1395/04/27 آمار 73 علوم پایه
آمار اجتماعی و اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/04/27 آمار 261 علوم پایه
آمار و کاربردها کارشناسی پیوسته 1388/02/26 آمار 719 علوم پایه
آموزش ابتدایی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 علوم تربیتی 869 علوم انسانی
آموزش ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته 1394/09/28 هنرهای کاربردی 869 هنر و معماری
آموزش ریاضی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 علوم ریاضی 869 علوم پایه
آموزش زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 زبان و ادبیات فارسی 869 علوم انسانی
آموزش زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته 1399/04/03 زبان و ادبیات فارسی 13990403 علوم انسانی
آموزش شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/04/04 شیمی 550 علوم پایه
آموزش علوم تجربی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 علوم زیستی 869 علوم پایه
آموزش فیزیک کارشناسی پیوسته 1394/09/28 فیزیک 869 علوم پایه
آموزش هنر کارشناسی پیوسته 1394/09/28 هنرهای کاربردی 869 هنر و معماری
آموزش کودکان استثنایی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 علوم تربیتی 869 علوم انسانی
آواز جهانی کاردانی ناپیوسته 1382/02/13 فرهنگ و هنر 13 علمی‌و کاربردی
اجرای ساختمانهای بتنی کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 صنعت 335 علمی‌و کاربردی
اجزاء دقیق گرایش سنسورهای اینرسی مکانیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/02/24 نظامی‌و انتظامی 13840224 فنی و مهندسی
اجزاء دقیق گرایش سنسورهای اینرسی میکرو الکترومکانیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/02/24 نظامی‌و انتظامی 13840224 فنی و مهندسی
اجزاء دقیق گرایش ژیروسکوپ‌های نوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/02/24 نظامی‌و انتظامی 13840224 فنی و مهندسی
احیا و بهره‌برداری از مناطق بیابانی کارشناسی ناپیوسته 1379/06/27 کشاورزی 399 علمی‌و کاربردی
احیاء و بهره برداری بیابان کاردانی ناپیوسته 1376/08/25 کشاورزی 349 علمی‌و کاربردی
ادبیات نمایشی کارشناسی پیوسته 1365/03/03 هنرهای نمایشی 184 هنر و معماری
ادیان و عرفان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/01/01 الهیات 230 علوم انسانی
ادیان و عرفان کارشناسی پیوسته 1374/11/08 الهیات 312 علوم انسانی
ارتباط تصویری کارشناسی ناپیوسته 1381/02/29 هنرهای تجسمی 338 هنر و معماری
ارتباطات وفناوری اطلاعات (ICT) کاردانی ناپیوسته 1383/08/30 صنعت 40 علمی‌و کاربردی
ارشاد و معاضدت قضایی کاردانی ناپیوسته 1387/09/03 مدیریت و خدمات اجتماعی 123 علمی‌و کاربردی
ارشاد و معاضدت قضایی کاردانی ناپیوسته 1387/09/03 مدیریت و خدمات اجتماعی 123 علمی‌و کاربردی
استخراج معدن با گرایش استخراج ایمنی در معادن کاردانی ناپیوسته 1379/04/05 صنعت 396 علمی‌و کاربردی
استخراج معدن با گرایش استخراج سنگ‌های ساختمانی کاردانی ناپیوسته 1379/04/05 صنعت 396 علمی‌و کاربردی
استخراج معدن با گرایش استخراج معادن زغالسنگ کاردانی ناپیوسته 1379/04/05 صنعت 396 علمی‌و کاربردی
استخراج معدن با گرایش استخراج معادن فلزی کاردانی ناپیوسته 1379/04/05 صنعت 396 علمی‌و کاربردی
استخراج معدن با گرایش تجهیزات معدنی کاردانی ناپیوسته 1379/04/05 صنعت 396 علمی‌و کاربردی
اشتغال کاردانی ناپیوسته 1375/03/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 319 علمی‌و کاربردی
اصلاح و تربیت کارشناسی ناپیوسته 1381/02/29 مدیریت و خدمات اجتماعی 338 علمی‌و کاربردی
اصلاح و تربیت کاردانی ناپیوسته 1381/02/29 مدیریت و خدمات اجتماعی 338 علمی‌و کاربردی
اطلاعات و امنیت عمومی کارشناسی ناپیوسته 1395/04/19 نظامی‌و انتظامی 875 علوم انسانی
اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/10/27 علوم اقتصادی 13931027 علوم اجتماعی
اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 علوم اقتصادی 414 علوم اجتماعی
اقتصاد و تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/28 علوم اقتصادی 549 علوم اجتماعی
الهیات و معارف اسلامی‌گرایش ادیان و عرفان کارشناسی پیوسته 1368/12/20 الهیات 189 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی‌گرایش تاریخ تمدن ملل اسلامی کارشناسی پیوسته 1368/12/20 الهیات 189 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی‌گرایش علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته 1374/11/08 الهیات 312 علوم انسانی
الکترونیک آنالوگ کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
الکترونیک صدا و سیما (کاردان فنی) کاردانی ناپیوسته 1374/06/19 صنعت 302 علمی‌و کاربردی
الکترونیک و ابزار دقیق کاردانی ناپیوسته 1372/10/12 صنعت 270 علمی‌و کاربردی
الکترونیک و مخابرات دریایی کارشناسی پیوسته 1393/12/25 نظامی‌و انتظامی 13931225 فنی و مهندسی
الکترونیک و مخابرات دریایی کارشناسی پیوسته 1399/04/16 نظامی‌و انتظامی 14 فنی و مهندسی
امداد سوانح کاردانی ناپیوسته 1377/06/29 مدیریت و خدمات اجتماعی 362 علمی‌و کاربردی
امور اداری کاردانی ناپیوسته 1381/10/21 مدیریت و خدمات اجتماعی 8 علمی‌و کاربردی
امور اراضی کاردانی ناپیوسته 1386/01/25 کشاورزی 88 علمی‌و کاربردی
امور امداد کاردانی ناپیوسته 1375/02/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 317 علمی‌و کاربردی
امور بیمه کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت و خدمات اجتماعی 110 علمی‌و کاربردی
امور بیمه کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت و خدمات اجتماعی 120 علمی‌و کاربردی
امور تعاون کاردانی ناپیوسته 1387/11/27 مدیریت و خدمات اجتماعی 129 علمی‌و کاربردی
امور تعاون کاردانی ناپیوسته 1387/11/27 مدیریت و خدمات اجتماعی 129 علمی‌و کاربردی
امور حج و زیارت کاردانی ناپیوسته 1389/03/30 مدیریت و خدمات اجتماعی 157 علمی‌و کاربردی
امور حفاظت اطلاعات کاردانی ناپیوسته 1382/12/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 27 علمی‌و کاربردی
امور حقوقی زمین کاردانی ناپیوسته 1386/06/24 کشاورزی 98 علمی‌و کاربردی
امور دامی‌تکنولوژی دامداری در مرتع کاردانی ناپیوسته 1375/02/16 کشاورزی 317 علمی‌و کاربردی
امور دامی‌گرایش تکنولوژی پرورش طیور کاردانی ناپیوسته 1375/02/16 کشاورزی 317 علمی‌و کاربردی
امور دولتی کاردانی ناپیوسته 1367/07/16 مدیریت 137 علوم انسانی
امور زائرین(فقط برای دو دوره اجرا) کاردانی ناپیوسته 1388/05/11 مدیریت و خدمات اجتماعی 139 علمی‌و کاربردی
امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات باغی کاردانی ناپیوسته 1375/03/13 تولیدات گیاهی 319 کشاورزی
امور زراعی و باغی – تکنولوژی گیاه پزشکی کاردانی ناپیوسته 1376/01/17 گیاه پزشکی 337 کشاورزی
امور زراعی و باغی ـ تکنولوژی تولیدات زراعی کاردانی ناپیوسته 1375/03/13 کشاورزی 319 علمی‌و کاربردی
امور فرهنگی کاردانی ناپیوسته 1384/07/16 فرهنگ و هنر 55 علمی‌و کاربردی
امور فرهنگی کاردانی ناپیوسته 1380/02/09 مدیریت و خدمات اجتماعی 411 علمی‌و کاربردی
امور فرهنگی کاردانی ناپیوسته 1377/06/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 361 علمی‌و کاربردی
امور نمایشگاهی کاردانی ناپیوسته 1390/12/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 190 علمی‌و کاربردی
امور نمایشگاهی کاردانی ناپیوسته 1388/08/03 مدیریت و خدمات اجتماعی 143 علمی‌و کاربردی
امورفرهنگی (بازنگری شده ) کاردانی ناپیوسته 1384/07/16 فرهنگ و هنر 55 علمی‌و کاربردی
انتقال آب کاردانی ناپیوسته 1376/01/17 علوم و مهندسی آب 337 کشاورزی
انتقال آب کاردانی ناپیوسته 1384/04/11 کشاورزی 51 علمی‌و کاربردی
انتقال آب گرایش بهره برداری ونگهداری ازشبکه‌های آبیاری وزهکشی کارشناسی ناپیوسته 1385/09/04 کشاورزی 80 علمی‌و کاربردی
انتقال و توزیع آب کشاورزی کاردانی ناپیوسته 1387/06/24 کشاورزی 118 علمی‌و کاربردی
انیمیشن کاردانی ناپیوسته 1388/08/03 فرهنگ و هنر 143 علمی‌و کاربردی
اویونیک کاردانی ناپیوسته 1381/04/15 صنعت 1 علمی‌و کاربردی
اویونیک هواپیما کاردانی ناپیوسته 1380/10/23 صنعت 336 علمی‌و کاربردی
اپتیک کاردانی ناپیوسته 1376/07/27 صنعت 347 علمی‌و کاربردی
اپتیک کاردانی ناپیوسته 1382/08/17 صنعت 19 علمی‌و کاربردی
اکتشاف معدن کاردانی ناپیوسته 1378/06/14 صنعت 379 علمی‌و کاربردی
ایمنی زمینی فرودگاهی کاردانی ناپیوسته 1388/01/23 صنعت 131 علمی‌و کاربردی
ایمنی زمینی فرودگاهی کاردانی ناپیوسته 1388/01/23 صنعت 131 علمی‌و کاربردی
ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته 1370/12/11 مهندسی صنایع 232 فنی و مهندسی
ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی کاردانی ناپیوسته 1386/02/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 90 علمی‌و کاربردی
ایمنی و حفاظت مترو کاردانی ناپیوسته 1375/02/16 صنعت 317 علمی‌و کاربردی
ایمنی کار و حفاظت فنی کاردانی ناپیوسته 1389/03/16 صنعت 156 علمی‌و کاربردی
بازاریابی کاردانی ناپیوسته 1386/02/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 90 علمی‌و کاربردی
بازیافت کارشناسی ناپیوسته 1380/02/23 صنعت 412 علمی‌و کاربردی
بازیگری کارشناسی پیوسته 1365/03/03 هنرهای نمایشی 184 هنر و معماری
بافت و تولید فرش ماشینی کاردانی ناپیوسته 1387/11/27 صنعت 129 علمی‌و کاربردی
بافت و تولید فرش ماشینی کاردانی ناپیوسته 1387/11/27 صنعت 129 علمی‌و کاربردی
برق خودروهای زرهی کاردانی ناپیوسته 1375/08/13 صنعت 328 علمی‌و کاربردی
برق صنعتی کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
برق مترو کاردانی ناپیوسته 1375/02/16 صنعت 317 علمی‌و کاربردی
برق و تأسیسات کاردانی ناپیوسته 1371/04/26 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
برق و مکانیک ماشین‌آلات(ویژه صنعت چاپ) کاردانی ناپیوسته 1380/11/28 صنعت 337 علمی‌و کاربردی
برق گرایش الکترونیک و ابزار دقیق کاردانی ناپیوسته 1383/04/20 صنعت 34 علمی‌و کاربردی
برق گرایش قدرت کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
برق – الکترونیک و ابزار دقیق کاردانی ناپیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
برق – قدرت کاردانی ناپیوسته 1374/03/28 مهندسی برق 299 فنی و مهندسی
برق- قدرت با گرایش تولید کاردانی ناپیوسته 1384/11/08 صنعت 63 علمی‌و کاربردی
برق- قدرت گرایش توزیع کاردانی ناپیوسته 1384/11/08 صنعت 63 علمی‌و کاربردی
برق- قدرت گرایش پست و انتقال کاردانی ناپیوسته 1384/11/08 صنعت 63 علمی‌و کاربردی
برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودرو کاردانی ناپیوسته 1386/03/05 صنعت 92 علمی‌و کاربردی
برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودرو کاردانی ناپیوسته 1386/03/05 صنعت 92 علمی‌و کاربردی
بهداشت آبزیان کاردانی ناپیوسته 1378/05/03 کشاورزی 378 علمی‌و کاربردی
بهداشت آبزیان کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 کشاورزی 53 علمی‌و کاربردی
بهداشت آبزیان کاردانی ناپیوسته 1388/03/17 کشاورزی 135 علمی‌و کاربردی
بهداشت آبزیان کاردانی ناپیوسته 1388/03/17 کشاورزی 135 علمی‌و کاربردی
بهداشت فراورده‌های دامی کاردانی ناپیوسته 1377/10/06 کشاورزی 367 علمی‌و کاربردی
بهداشت محصولات دامی کاردانی ناپیوسته 1389/03/16 کشاورزی 156 علمی‌و کاربردی
بهداشت محصولات دامی کاردانی ناپیوسته 1389/03/16 کشاورزی 156 علمی‌و کاربردی
بهداشت مواد غذایی با منشا دامی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 کشاورزی 177 علمی‌و کاربردی
بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی کارشناسی ناپیوسته 1386/01/25 کشاورزی 88 علمی‌و کاربردی
بهداشتیار دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 1379/12/14 علوم درمانگاهی 409 دامپزشکی
بهداشتیار دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 1389/02/19 کشاورزی 154 علمی‌و کاربردی
بهداشتیار دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 کشاورزی 53 علمی‌و کاربردی
بهداشتیار دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 1389/02/19 کشاورزی 154 علمی‌و کاربردی
بهره برداری ( کاردان فنی ) کاردانی ناپیوسته 1371/04/26 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
بهره برداری و نگهداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 کشاورزی 177 علمی‌و کاربردی
بهره برداری پالایش گاز کاردانی ناپیوسته 1383/08/30 صنعت 40 علمی‌و کاربردی
بهره وری در واحدهای صنفی کاردانی ناپیوسته 1386/02/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 90 علمی‌و کاربردی
بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش ساختمان کاردانی ناپیوسته 1385/08/20 صنعت 78 علمی‌و کاربردی
بهینه سازی مصرف انرژی با گرایش صنعت کاردانی ناپیوسته 1385/08/20 صنعت 78 علمی‌و کاربردی
بیم سنجی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/10/21 آمار 310 علوم پایه
بیماری شناسی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 گیاه پزشکی 61 کشاورزی
بیوفیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/22 علوم زیستی 333 علوم پایه
تاریخ تشیع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/28 علوم حوزوی 13960228 علوم انسانی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/10/22 الهیات 230 علوم انسانی
تبلیغات و بازاریابی کاردانی ناپیوسته 1378/02/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 111 علمی‌و کاربردی
تبلیغات و بازاریابی کاردانی ناپیوسته 1387/02/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 111 علمی‌و کاربردی
تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی کاردانی ناپیوسته 1382/12/09 صنعت 26 علمی‌و کاربردی
تربیت مبلغ قرآن کریم کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
تربیت مبلغ قرآن کریم کاردانی ناپیوسته 1386/02/08 مدیریت و خدمات اجتماعی 89 علمی‌و کاربردی
تربیت مبلغ قرآن کریم کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
تربیت مبلغ قرآن کریم کاردانی ناپیوسته 1386/02/08 مدیریت و خدمات اجتماعی 89 علمی‌و کاربردی
تربیت مربی تکواندو کاردانی ناپیوسته 1383/03/09 مدیریت و خدمات اجتماعی 31 علمی‌و کاربردی
تربیت مربی تکواندو کاردانی ناپیوسته 1383/03/09 مدیریت و خدمات اجتماعی 31 علمی‌و کاربردی
تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان کاردانی ناپیوسته 1388/03/31 مدیریت و خدمات اجتماعی 136 علمی‌و کاربردی
تربیت مربی قرآن کریم کاردانی ناپیوسته 1387/01/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 110 علمی‌و کاربردی
تربیت مربی قرآن کریم(فقط برای دو دوره اجرا) کاردانی ناپیوسته 1387/01/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 110 علمی‌و کاربردی
تربیت مربی مراکز پیش از دبستان کاردانی ناپیوسته 1379/09/06 مدیریت و خدمات اجتماعی 403 علمی‌و کاربردی
تربیت مربی کشتی کاردانی ناپیوسته 1388/03/31 مدیریت و خدمات اجتماعی 136 علمی‌و کاربردی
تربیت مربی کشتی کاردانی ناپیوسته 1388/03/31 مدیریت و خدمات اجتماعی 136 علمی‌و کاربردی
تربیت مروج سیاسی کارشناسی پیوسته 1395/04/12 نظامی‌و انتظامی 13950412 علوم انسانی
تربیت معلم قرآن کریم کارشناسی پیوسته 1380/07/01 تحول در مطالعات قرآنی 414 علوم انسانی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش نوآوری و کارآفرینی کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار با گرایش : آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست دکتری تخصصی 1394/12/09 اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی دکتری تخصصی 1394/12/09 اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار گرایش زیست بوم انسانی کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
تسلیحات (کاردان فنی) کاردانی ناپیوسته 1374/07/16 صنعت 304 علمی‌و کاربردی
تشریفات کاردانی ناپیوسته 1384/02/31 مدیریت و خدمات اجتماعی 49 علمی‌و کاربردی
تصویر برداری کاردانی ناپیوسته 1389/03/30 فرهنگ و هنر 157 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی ـ اتاق عمل کاردانی ناپیوسته 1388/03/03 صنعت 134 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی گرایش اتاق عمل کاردانی ناپیوسته 1388/03/03 صنعت 134 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی – آزمایشگاه تشخیص پزشکی کاردانی ناپیوسته 1387/04/16 صنعت 115 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری خودرو کاردانی ناپیوسته 1380/10/23 صنعت 336 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری خودرو کاردانی ناپیوسته 1382/09/01 صنعت 20 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری در صنعت سیمان کاردانی ناپیوسته 1379/02/25 صنعت 393 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات سنگین- برق الکترونیک کاردانی ناپیوسته 1390/03/29 صنعت 175 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری ماشین‌های الکتریکی کاردانی ناپیوسته 1379/07/24 صنعت 401 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری مکانیکی شناورهای دریایی صیادی کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری هواپیما کاردانی ناپیوسته 1383/04/20 صنعت 34 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری هواپیما کاردانی ناپیوسته 1382/06/08 صنعت 17 علمی‌و کاربردی
تعمیرات اپتیک و لیزر کاردانی ناپیوسته 1376/07/27 صنعت 347 علمی‌و کاربردی
تعمیرات سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
تعمیرات سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 1381/04/15 صنعت 1 علمی‌و کاربردی
تعمیرات مکانیکی کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
تفسیر قرآن مجید کارشناسی پیوسته 1380/07/01 تحول در مطالعات قرآنی 414 علوم انسانی
توزیع و مصرف آب کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 کشاورزی 177 علمی‌و کاربردی
توزیع و مصرف آب کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 1387/03/04 کشاورزی 113 علمی‌و کاربردی
توسعه روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 علوم اقتصادی 414 علوم اجتماعی
توسعه کشاورزی دکتری تخصصی 1394/12/09 اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
تولید آلومینیوم کاردانی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
تولید آلومینیوم کاردانی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
تولید دانه‌های روغنی کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 کشاورزی 96 علمی‌و کاربردی
تولید دانه­‌های روغنی کاردانی ناپیوسته 1387/11/27 کشاورزی 129 علمی‌و کاربردی
تولید دانه‌های روغنی کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 کشاورزی 335 علمی‌و کاربردی
تولید دانه‌های روغنی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 کشاورزی 177 علمی‌و کاربردی
تولید در صنعت سیمان کاردانی ناپیوسته 1379/02/25 صنعت 393 علمی‌و کاربردی
تولید غلات (گرایش برنج) کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 کشاورزی 335 علمی‌و کاربردی
تولید غلات ـ گرایش برنج کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 کشاورزی 53 علمی‌و کاربردی
تولید قارچ‌های خوراکی کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 کشاورزی 53 علمی‌و کاربردی
تولید قارچهای خوراکی کاردانی ناپیوسته 1378/06/14 کشاورزی 379 علمی‌و کاربردی
تولید مبلمان کاردانی ناپیوسته 1388/09/01 صنعت 145 علمی‌و کاربردی
تولید مرکبات کاردانی ناپیوسته 1387/12/11 کشاورزی 130 علمی‌و کاربردی
تولید مرکبات کاردانی ناپیوسته 1387/12/11 کشاورزی 130 علمی‌و کاربردی
تولید نهال کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 کشاورزی 335 علمی‌و کاربردی
تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 کشاورزی 177 علمی‌و کاربردی
تولید و بهره‌برداری از گیاهان دارویی و معطر کارشناسی ناپیوسته 1380/02/09 تولیدات گیاهی 411 کشاورزی
تولید و بهره‌برداری گیاهان دارویی و معطر کاردانی ناپیوسته 1377/07/26 کشاورزی 363 علمی‌و کاربردی
تولید و تعمیرات بدنه خودرو کاردانی ناپیوسته 1386/03/05 صنعت 92 علمی‌و کاربردی
تولید و تعمیرات بدنه خودرو کاردانی ناپیوسته 1386/03/05 صنعت 92 علمی‌و کاربردی
تولید و فرآوری انگور کاردانی ناپیوسته 1379/07/10 کشاورزی 400 علمی‌و کاربردی
تولید و فرآوری خرما کاردانی ناپیوسته 1377/10/06 کشاورزی 378 علمی‌و کاربردی
تولید و فرآوری زعفران کاردانی ناپیوسته 1386/11/27 کشاورزی 107 علمی‌و کاربردی
تولید و فرآوری زعفران کاردانی ناپیوسته 1386/11/27 کشاورزی 107 علمی‌و کاربردی
تولید و فرآوری زیتون کاردانی ناپیوسته 1379/04/05 کشاورزی 396 علمی‌و کاربردی
تولید و فرآوری پسته کارشناسی ناپیوسته 1386/12/11 کشاورزی 108 علمی‌و کاربردی
تولید و فرآوری چای کاردانی ناپیوسته 1377/06/15 کشاورزی 361 علمی‌و کاربردی
تولید و فرآوری چای کارشناسی ناپیوسته 1383/04/06 کشاورزی 33 علمی‌و کاربردی
تولید و فراوری پسته کاردانی ناپیوسته 1378/06/14 کشاورزی 379 علمی‌و کاربردی
تولید و پرورش سبزی و صیفی کاردانی ناپیوسته 1380/02/23 کشاورزی 412 علمی‌و کاربردی
تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 کشاورزی 177 علمی‌و کاربردی
تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی کارشناسی ناپیوسته 1386/03/05 کشاورزی 92 علمی‌و کاربردی
تولید وبهره برداری گیاهان دارویی و معطر کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 کشاورزی 53 علمی‌و کاربردی
تولید وبهره برداری گیاهان دارویی و معطر کاردانی ناپیوسته 1399/11/12 کشاورزی 28 فنی و حرفه ای
تولید کفش کاردانی ناپیوسته 1387/04/30 صنعت 116 علمی‌و کاربردی
تولید کفش کاردانی ناپیوسته 1378/04/30 صنعت 116 علمی‌و کاربردی
تونلسازی کاردانی ناپیوسته 1390/12/07 صنعت 190 علمی‌و کاربردی
تونلسازی کاردانی ناپیوسته 1376/07/27 صنعت 347 علمی‌و کاربردی
تکثیر و پرورش آبزیان با گرایش آب شیرین کاردانی ناپیوسته 1384/04/11 کشاورزی 51 علمی‌و کاربردی
تکثیر و پرورش آبزیان با گرایش میگو کاردانی ناپیوسته 1384/04/11 کشاورزی 51 علمی‌و کاربردی
تکثیر و پرورش آبزیان زینتی کاردانی ناپیوسته 1387/08/05 کشاورزی 121 علمی‌و کاربردی
تکثیر و پرورش آبزیان زینتی کاردانی ناپیوسته 1388/09/01 کشاورزی 145 علمی‌و کاربردی
تکثیر و پرورش میگو کاردانی ناپیوسته 1388/04/28 کشاورزی 138 علمی‌و کاربردی
تکنو لوژی شیر و فرآورده‌های لبنی کاردانی ناپیوسته 1388/12/23 کشاورزی 151 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی آرد سازی کاردانی ناپیوسته 1385/07/08 صنعت 75 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی آردسازی (باز نگری شده) کاردانی ناپیوسته 1385/07/08 صنعت 75 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی آموزشی کاردانی ناپیوسته 1382/12/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 27 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی آموزشی کاردانی ناپیوسته 1382/05/25 مدیریت و خدمات اجتماعی 16 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی تولید برنج کاردانی ناپیوسته 1387/11/27 کشاورزی 129 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی تولید نیشکر کاردانی ناپیوسته 1389/09/14 کشاورزی 163 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی تولید و فرآوری پسته کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 کشاورزی 53 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی تولید چغندر قند کاردانی ناپیوسته 1389/09/14 کشاورزی 163 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی تولید گندم و جو کاردانی ناپیوسته 1388/05/11 کشاورزی 139 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی تولیدات زراعی کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 کشاورزی 53 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی شیر و فرآورده‌های لبنی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 کشاورزی 177 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی شیر و فراورده‌های لبنی کارشناسی ناپیوسته 1380/02/23 کشاورزی 412 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی صنایع آرد کاردانی ناپیوسته 1377/07/26 صنعت 363 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی صنایع روغن خوراکی کاردانی ناپیوسته 1377/07/26 صنعت 363 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی صنایع ـ روغن خوراکی کاردانی ناپیوسته 1381/11/19 صنعت 9 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی صنایع نوشابه سازی و آبمیوه کاردانی ناپیوسته 1377/07/26 صنعت 363 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسرو سازی کاردانی ناپیوسته 1377/07/26 صنعت 363 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی صنایع کمپوت و کنسروسازی کاردانی ناپیوسته 1388/09/29 صنعت 146 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی صید و بهره برداری کاردانی ناپیوسته 1375/07/15 کشاورزی 326 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی فرآوری پشم و پوست کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی پرورش گاو کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 کشاورزی 177 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین‌های زراعی و باغی کاردانی ناپیوسته 1387/08/05 کشاورزی 121 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین‌های منابع طبیعی کاردانی ناپیوسته 1387/09/03 کشاورزی 123 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای زراعی و باغی کاردانی ناپیوسته 1387/08/05 کشاورزی 121 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشینهای منابع طبیعی کاردانی ناپیوسته 1387/09/03 کشاورزی 123 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی کاربرد و نگهداری ماشین‌های فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان کاردانی ناپیوسته 1388/07/19 کشاورزی 142 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی کنترل کاردانی ناپیوسته 1371/04/26 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی کنترل کاردانی ناپیوسته 1386/04/02 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی گوشت و فرآورده‌های گوشتی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 کشاورزی 177 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی گیاه پزشکی کاردانی ناپیوسته 1390/12/07 کشاورزی 190 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی گیاه پزشکی کاردانی ناپیوسته 1388/12/23 کشاورزی 151 علمی‌و کاربردی
تکنیک خودروهای نظامی‌(کاردان فنی) کاردانی ناپیوسته 1374/07/16 صنعت 304 علمی‌و کاربردی
جامعه شناسی شهری کاردانی ناپیوسته 1384/12/20 مدیریت و خدمات اجتماعی 65 علمی‌و کاربردی
جریه (کاردان فنی) کاردانی ناپیوسته 1371/04/26 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
جلب مشارکتهای مردمی کاردانی ناپیوسته 1380/10/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 336 علمی‌و کاربردی
جنگل کاردانی ناپیوسته 1377/06/15 کشاورزی 361 علمی‌و کاربردی
جنگل داری جامع (اگروفارستری) کاردانی ناپیوسته 1379/07/24 کشاورزی 401 علمی‌و کاربردی
جنگلداری جامع کارشناسی ناپیوسته 1385/08/27 کشاورزی 79 علمی‌و کاربردی
جنگلداری جامع (آگروفارستری)(فقط یک دوره اجرا) کاردانی ناپیوسته 1384/09/12 کشاورزی 59 علمی‌و کاربردی
جنگلداری و پارکهای جنگلی کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 کشاورزی 335 علمی‌و کاربردی
جوشکاری کاردانی ناپیوسته 1384/04/25 صنعت 52 علمی‌و کاربردی
جوشکاری کاردانی ناپیوسته 1385/08/27 صنعت 79 علمی‌و کاربردی
جوشکاری کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
حرفه ای امور دفتری کاردانی ناپیوسته 1396/03/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 258 علمی‌و کاربردی
حرفه ای بازیگری کارشناسی ناپیوسته 1396/03/23 فرهنگ و هنر 258 علمی‌و کاربردی
حرفه ای تربیت مربی پایه بدنسازی معلولین کاردانی ناپیوسته 1395/11/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 257 علمی‌و کاربردی
حرفه ای تربیت مربی پایه دو و میدانی معلولین کاردانی ناپیوسته 1395/11/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 257 علمی‌و کاربردی
حرفه ای تربیت مربی پایه والیبال معلولین کاردانی ناپیوسته 1395/11/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 257 علمی‌و کاربردی
حرفه ای حسابداری سلامت کارشناسی ناپیوسته 1395/11/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 257 علمی‌و کاربردی
حرفه ای دوخت‌های سنتی ایران کاردانی ناپیوسته 1395/11/24 فرهنگ و هنر 257 علمی‌و کاربردی
حرفه ای مدیریت آماد و کنترل اموال در نیروی انتظامی کارشناسی ناپیوسته 1396/03/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 258 علمی‌و کاربردی
حرفه ای مدیریت تامین و فروش محصولات غذایی کارشناسی ناپیوسته 1396/03/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 258 علمی‌و کاربردی
حرفه ای مدیریت ترابری در نیروی انتظامی کارشناسی ناپیوسته 1396/03/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 258 علمی‌و کاربردی
حرفه ای مدیریت خدمات حمل و نقل بین المللی کارشناسی ناپیوسته 1395/11/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 257 علمی‌و کاربردی
حرفه ای مدیریت دفتری کارشناسی ناپیوسته 1396/03/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 258 علمی‌و کاربردی
حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی کارشناسی ناپیوسته 1396/03/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 258 علمی‌و کاربردی
حروف چینی کاردانی ناپیوسته 1380/04/03 صنعت 414 علمی‌و کاربردی
حسابداری صنعت آب و برق کاردانی ناپیوسته 1382/03/10 مدیریت و خدمات اجتماعی 14 علمی‌و کاربردی
حسابداری گرایش حسابرسی کاردانی ناپیوسته 1388/03/17 مدیریت و خدمات اجتماعی 135 علمی‌و کاربردی
حسابداری گرایش صنعتی کاردانی ناپیوسته 1388/03/17 مدیریت و خدمات اجتماعی 135 علمی‌و کاربردی
حسابداری گرایش مالی کاردانی ناپیوسته 1388/03/17 مدیریت و خدمات اجتماعی 135 علمی‌و کاربردی
حسابداری-حسایرسی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
حسابداری-دولتی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
حسابداری-صنعتی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
حسابداری-مالی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
حسابداری-مالیاتی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
حشره شناسی کشاورزی دکتری تخصصی 1394/12/09 گیاه پزشکی 61 کشاورزی
حفاری اکتشافی کاردانی ناپیوسته 1378/06/14 صنعت 379 علمی‌و کاربردی
حفاظت و حمایت منابع طبیعی کاردانی ناپیوسته 1379/07/24 کشاورزی 401 علمی‌و کاربردی
حفاظت و حمایت منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته 1386/03/19 کشاورزی 98 علمی‌و کاربردی
حقوق ـ گرایش شورای حل اختلاف کاردانی ناپیوسته 1388/02/06 مدیریت و خدمات اجتماعی 132 علمی‌و کاربردی
حقوق قضائی-علوم ثبتی کاردانی ناپیوسته 1387/07/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 119 علمی‌و کاربردی
حقوق قضایی ـ علوم ثبتی کارشناسی ناپیوسته 1383/11/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 44 علمی‌و کاربردی
حقوق قضایی ـ علوم ثبتی کاردانی ناپیوسته 1383/11/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 44 علمی‌و کاربردی
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی کارشناسی ناپیوسته 1387/07/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 119 علمی‌و کاربردی
حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی کاردانی ناپیوسته 1387/07/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 119 علمی‌و کاربردی
حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی کارشناسی ناپیوسته 1388/04/14 مدیریت و خدمات اجتماعی 137 علمی‌و کاربردی
حقوق گرایش ارشاد در امور مدنی کارشناسی ناپیوسته 1388/04/14 مدیریت و خدمات اجتماعی 137 علمی‌و کاربردی
حقوق گرایش در امور کیفری کارشناسی ناپیوسته 1388/04/14 مدیریت و خدمات اجتماعی 137 علمی‌و کاربردی
حقوق – گرایش شورای حل اختلاف کاردانی ناپیوسته 1388/02/06 مدیریت و خدمات اجتماعی 132 علمی‌و کاربردی
حمل و نقل جاده‌ای و بهره برداری کاردانی ناپیوسته 1376/11/19 صنعت 354 علمی‌و کاربردی
حمل و نقل و ترافیک شهری کاردانی ناپیوسته 1382/09/22 صنعت 21 علمی‌و کاربردی
خبرنگاری کاردانی ناپیوسته 1382/10/13 فرهنگ و هنر 22 علمی‌و کاربردی
خدمات جهانگردی کاردانی ناپیوسته 1385/10/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 83 علمی‌و کاربردی
خدمات جهانگردی کاردانی ناپیوسته 1385/10/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 83 علمی‌و کاربردی
خدمات قضایی (فقط دو دوره اجرا ) کاردانی ناپیوسته 1386/04/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 95 علمی‌و کاربردی
خدمات قضایی (فقط دو دوره اجرا) کاردانی ناپیوسته 1386/04/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 95 علمی‌و کاربردی
خدمات مالی در واحدهای صنفی کاردانی ناپیوسته مدیریت و خدمات اجتماعی 90 علمی‌و کاربردی
خدمات مسافرتی و جهانگردی کاردانی ناپیوسته 1381/10/21 مدیریت و خدمات اجتماعی 8 علمی‌و کاربردی
خدمات مسافرتی و جهانگردی کاردانی ناپیوسته 1377/07/26 مدیریت و خدمات اجتماعی 363 علمی‌و کاربردی
خدمات مشاوره حقوقی صنوف کاردانی ناپیوسته 1386/02/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 90 علمی‌و کاربردی
خدمات مشاوره ملکی کاردانی ناپیوسته 1386/02/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 90 علمی‌و کاربردی
خدمات مشاوره و خرید و فروش خودرو کاردانی ناپیوسته 1386/02/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 90 علمی‌و کاربردی
خدمات پرورشی کاردانی ناپیوسته 1377/06/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 361 علمی‌و کاربردی
خدمات پس از فروش خودرو کاردانی ناپیوسته 1382/09/01 صنعت 20 علمی‌و کاربردی
خدمات پستی کاردانی ناپیوسته 1387/04/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 115 علمی‌و کاربردی
خدمات پستی کاردانی ناپیوسته 1387/04/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 115 علمی‌و کاربردی
خدمات کتابداری و اطلاع رسانی کاردانی ناپیوسته 1387/04/30 فرهنگ و هنر 116 علمی‌و کاربردی
خدمات گمرکی کاردانی ناپیوسته 1388/06/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 140 علمی‌و کاربردی
خط تولید صنایع سرامیک کاردانی ناپیوسته 1386/11/27 صنعت 107 علمی‌و کاربردی
خط تولید صنایع سرامیک کاردانی ناپیوسته 1386/11/27 صنعت 107 علمی‌و کاربردی
خط تولید صنایع سرامیک کاردانی ناپیوسته 1382/08/17 صنعت 19 علمی‌و کاربردی
خط تولید صنایع سرامیک کاردانی ناپیوسته 1378/05/03 صنعت 378 علمی‌و کاربردی
خط مونتاژ خودرو کاردانی ناپیوسته 1386/03/05 صنعت 92 علمی‌و کاربردی
خط مونتاژ خودرو کاردانی ناپیوسته 1386/03/05 صنعت 92 علمی‌و کاربردی
خط و ابنیه راه آهن کاردانی ناپیوسته 1371/04/27 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
خط و ابنیه مترو کاردانی ناپیوسته 1375/07/01 صنعت 325 علمی‌و کاربردی
خط وابنیه(کاردان فنی) کاردانی ناپیوسته 1386/03/05 صنعت 92 علمی‌و کاربردی
خوراک دام، طیور و آبزیان کاردانی ناپیوسته 1388/07/19 کشاورزی 142 علمی‌و کاربردی
دستیار قضایی کاردانی ناپیوسته 1388/10/27 مدیریت و خدمات اجتماعی 148 علمی‌و کاربردی
دستیار قضایی(فقط برای دو دوره اجرا) کاردانی ناپیوسته 1388/10/27 مدیریت و خدمات اجتماعی 148 علمی‌و کاربردی
دهیاری و امور شوراها کاردانی ناپیوسته 1390/03/29 مدیریت و خدمات اجتماعی 175 علمی‌و کاربردی
رادیو الکتریک با گرایش جنگهای الکترونیک ردگیری و فرامین رادیویی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/04/31 نظامی‌و انتظامی 589 فنی و مهندسی
رادیو الکتریک با گرایش رادارهای موشک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/04/31 نظامی‌و انتظامی 589 فنی و مهندسی
راهداری کاردانی ناپیوسته 1390/12/07 صنعت 190 علمی‌و کاربردی
راهداری کاردانی ناپیوسته 1378/08/09 صنعت 383 علمی‌و کاربردی
راهسازی کاردانی ناپیوسته 1390/12/07 صنعت 190 علمی‌و کاربردی
راهسازی کاردانی ناپیوسته 1378/08/09 مهندسی عمران 383 فنی و مهندسی
راهنمای آموزشی کاردانی ناپیوسته 1378/05/03 مدیریت و خدمات اجتماعی 378 علمی‌و کاربردی
راهنمای آموزشی کاردانی ناپیوسته 1387/06/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 118 علمی‌و کاربردی
راهنمای آموزشی ـ آموزش بزرگسالان کارشناسی ناپیوسته 1382/04/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 15 علمی‌و کاربردی
رنگ خودرو کاردانی ناپیوسته 1386/03/05 صنعت 92 علمی‌و کاربردی
رنگ خودرو کاردانی ناپیوسته 1386/03/05 صنعت 92 علمی‌و کاربردی
روابط عمومی کارشناسی ناپیوسته 1384/07/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 55 علمی‌و کاربردی
روابط عمومی کاردانی ناپیوسته 1384/07/16 فرهنگ و هنر 55 علمی‌و کاربردی
روابط عمومی کارشناسی ناپیوسته 1384/07/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 55 علمی‌و کاربردی
روابط عمومی کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 مدیریت و خدمات اجتماعی 335 علمی‌و کاربردی
روابط عمومی کاردانی ناپیوسته 1380/02/09 مدیریت و خدمات اجتماعی 411 علمی‌و کاربردی
روابط عمومی کاردانی ناپیوسته 1377/06/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 361 علمی‌و کاربردی
روابط عمومی‌(بازنگری شده ) کاردانی ناپیوسته 1384/07/16 فرهنگ و هنر 55 علمی‌و کاربردی
روابط کار کاردانی ناپیوسته 1375/03/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 319 علمی‌و کاربردی
ریاضیات و کاربردها کارشناسی پیوسته 1388/02/26 علوم ریاضی 719 علوم پایه
ریخته‌گری کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
ریخته‌گری مداوم کاردانی ناپیوسته 1382/09/22 صنعت 21 علمی‌و کاربردی
زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته 1371/07/05 زبان و ادبیات فارسی 245 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته 1378/06/14 زبان و ادبیات فارسی 379 علوم انسانی
زراعت برنج کارشناسی ناپیوسته 1385/08/20 کشاورزی 78 علمی‌و کاربردی
زمین شناسی -تکتونیک دکتری تخصصی 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
زمین شناسی -زمین شناسی اقتصادی دکتری تخصصی 1394/12/19 علوم زمین 255 علوم پایه
زمین شناسی -پترولوژی دکتری تخصصی 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
زهکشی و بهسازی خاک کاردانی ناپیوسته 1386/09/17 کشاورزی 103 علمی‌و کاربردی
زهکشی و بهسازی خاک کاردانی ناپیوسته 1386/09/17 کشاورزی 103 علمی‌و کاربردی
ساخت محصولات پلیمری با گرایش قطعات پلاستیک، لاستیک و تزئینی خودرو کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
ساخت محصولات پلیمری با گرایش قطعات کامپوزیتی و فومی کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
ساخت محصولات پلیمری با گرایش چسب و رزین کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
ساز ایرانی کاردانی ناپیوسته 1382/02/13 فرهنگ و هنر 13 علمی‌و کاربردی
ساز جهانی کاردانی ناپیوسته 1382/02/13 فرهنگ و هنر 13 علمی‌و کاربردی
سازه‌های زیر زمینی مترو کاردانی ناپیوسته 1375/07/01 صنعت 325 علمی‌و کاربردی
سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 مهندسی کامپیوتر 360 فنی و مهندسی
سخت افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 1381/04/15 صنعت 1 علمی‌و کاربردی
سرپرستی تشکلهای صنفی کاردانی ناپیوسته 1386/02/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 90 علمی‌و کاربردی
سرپرستی شبکه توزیع کالا و خدمات کاردانی ناپیوسته 1386/02/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 90 علمی‌و کاربردی
سرپرستی مجتمع‌های تجاری کاردانی ناپیوسته 1386/02/15 مدیریت و خدمات اجتماعی 90 علمی‌و کاربردی
سنجش از دور زمین شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 علوم زمین 707 علوم پایه
سوئیچ کارشناسی پیوسته 1372/04/19 مهندسی برق 94 فنی و مهندسی
شهرسازی کاردانی ناپیوسته 1375/09/25 شهرسازی 331 هنر و معماری
شیر و فرآورده‌های لبنی کاردانی ناپیوسته 1376/11/05 کشاورزی 353 علمی‌و کاربردی
شیر و فرآورده‌های لبنی کارشناسی ناپیوسته 1387/10/01 کشاورزی 125 علمی‌و کاربردی
شیر و فراورده‌های لبنی کاردانی ناپیوسته 1363/01/22 کشاورزی 51 علمی‌و کاربردی
شیشه کاردانی ناپیوسته 1382/09/01 صنعت 20 علمی‌و کاربردی
شیمی‌آزمایشگاهی با گرایش بهداشتی کاردانی ناپیوسته 1390/12/07 صنعت 190 علمی‌و کاربردی
شیمی‌آزمایشگاهی با گرایش صنعتی کاردانی ناپیوسته 1390/12/07 صنعت 190 علمی‌و کاربردی
شیمی‌آزمایشگاهی گرایش آرایشی و بهداشتی کاردانی ناپیوسته 1377/12/16 صنعت 372 علمی‌و کاربردی
شیمی‌آزمایشگاهی گرایش صنعتی کاردانی ناپیوسته 1377/12/16 صنعت 372 علمی‌و کاربردی
شیمی‌آزمایشگاهی گرایش غذایی کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 صنعت 53 علمی‌و کاربردی
شیمی‌آزمایشگاهی گرایش غذایی کاردانی ناپیوسته 1377/12/16 صنعت 372 علمی‌و کاربردی
صحنه آرائی کارشناسی پیوسته 1365/03/03 هنرهای نمایشی 184 هنر و معماری
صنایع اوراق فشرده چوبی کاردانی ناپیوسته 1378/04/20 صنعت 377 علمی‌و کاربردی
صنایع خمیر و کاغذ کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
صنایع دخانی کاردانی ناپیوسته 1378/05/03 صنعت 378 علمی‌و کاربردی
صنایع دستی کارشناسی ناپیوسته 1380/04/03 هنرهای تجسمی 335 هنر و معماری
صنایع سیمان ـ تعمیر و نگهداری کاردانی ناپیوسته 1387/10/15 صنعت 126 علمی‌و کاربردی
صنایع سیمان ـ فرآیند تولید کاردانی ناپیوسته 1387/10/15 صنعت 126 علمی‌و کاربردی
صنایع سیمان ـ کنترل کاردانی ناپیوسته 1387/10/15 صنعت 126 علمی‌و کاربردی
صنایع شیشه ـ طراحی و ساخت لوازم آزمایشگاهی کاردانی ناپیوسته 1381/02/29 صنعت 338 علمی‌و کاربردی
صنایع غذایی تولید نان کاردانی ناپیوسته 1385/09/18 صنعت 81 علمی‌و کاربردی
صنایع غذایی ـ  روغن خوراکی کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 صنعت 53 علمی‌و کاربردی
صنایع غذایی ـ گرایش تولید و فرآوری خشکبار کاردانی ناپیوسته 1385/04/31 صنعت 72 علمی‌و کاربردی
صنایع غذایی گرایش تولید نان کاردانی ناپیوسته 1385/09/18 صنعت 81 علمی‌و کاربردی
صنایع غذایی گرایش تولید و فرآوری خشکبار کاردانی ناپیوسته 1386/06/10 صنعت 97 علمی‌و کاربردی
صنایع غذایی گرایش روغن خوراکی کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 صنعت 53 علمی‌و کاربردی
صنایع فناوری اولیه چوب کاردانی ناپیوسته 1378/04/20 صنعت 377 علمی‌و کاربردی
صنایع قند کاردانی ناپیوسته 1387/09/17 صنعت 124 علمی‌و کاربردی
صنایع قند کاردانی ناپیوسته 1387/09/17 صنعت 124 علمی‌و کاربردی
صنایع قند سازی کاردانی ناپیوسته 1372/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
صنایع قندسازی کارشناسی ناپیوسته 1375/04/24 صنعت 322 علمی‌و کاربردی
صنایع قندسازی با گرایش نی شکر کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
صنایع قندسازی با گرایش چغندرقند کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
صنایع لاستیک کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
صنایع لاستیک(کاردان فنی) کاردانی ناپیوسته 1375/03/13 صنعت 319 علمی‌و کاربردی
صنایع پلاستیک کاردانی ناپیوسته 1390/12/07 صنعت 190 علمی‌و کاربردی
صنایع پلاستیک (کاردان فنی) کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 صنعت 335 علمی‌و کاربردی
صنایع چرم سازی کاردانی ناپیوسته 1379/07/24 صنعت 401 علمی‌و کاربردی
صنایع چرم و پوست کاردانی ناپیوسته 1382/10/13 صنعت 22 علمی‌و کاربردی
صنایع کمپوت و کنسرو سازی کاردانی ناپیوسته 1381/11/19 صنعت 9 علمی‌و کاربردی
صنعت رنگ سازی کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 صنعت 335 علمی‌و کاربردی
صنعت شیرینی سازی کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 صنعت 335 علمی‌و کاربردی
صنعت شیرینی سازی کاردانی ناپیوسته 1383/02/26 صنعت 30 علمی‌و کاربردی
صنعت شیرینی سازی – گز سازی کاردانی ناپیوسته 1384/08/14 صنعت 57 علمی‌و کاربردی
صنعت شیرینی سازی ـ گزسازی کاردانی ناپیوسته 1384/08/14 صنعت 57 علمی‌و کاربردی
صید و بهره برداری کاردانی ناپیوسته 1384/04/11 کشاورزی 51 علمی‌و کاربردی
صید و بهره برداری آبزیان کارشناسی ناپیوسته 1377/06/15 کشاورزی 361 علمی‌و کاربردی
ضابطین قضایی کاردانی ناپیوسته 1388/10/27 مدیریت و خدمات اجتماعی 148 علمی‌و کاربردی
ضابطین قضایی کاردانی ناپیوسته 1388/10/27 مدیریت و خدمات اجتماعی 148 علمی‌و کاربردی
طراحی سیستم‌های دینامیکی خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/01 مهندسی مکانیک 849 فنی و مهندسی
طراحی فرش دستباف کارشناسی ناپیوسته 1388/05/11 فرهنگ و هنر 139 علمی‌و کاربردی
طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 فرهنگ و هنر 177 علمی‌و کاربردی
طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی ناپیوسته 1379/09/06 هنرهای کاربردی 403 هنر و معماری
طراحی پوشاک کاردانی ناپیوسته 1379/08/08 فرهنگ و هنر 402 علمی‌و کاربردی
طراحی پوشاک کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 فرهنگ و هنر 177 علمی‌و کاربردی
طراحی پوشاک کارشناسی ناپیوسته 1379/07/10 هنرهای کاربردی 400 هنر و معماری
طلا و جواهر سازی با گرایش ریخته گری کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش زنجیرسازی کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش ساخت زیور آلات با دست کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش ملیله سازی کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش ورق کاری کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش گوهرنشانی کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 1377/08/24 کشاورزی 365 علمی‌و کاربردی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 کشاورزی 53 علمی‌و کاربردی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 1384/07/05 کشاورزی 53 علمی‌و کاربردی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کاردانی ناپیوسته 1388/07/05 کشاورزی 141 علمی‌و کاربردی
علوم جانوری – زیست شناسی سلولی تکوینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/24 علوم زیستی 333 علوم پایه
علوم حدیث کارشناسی پیوسته 1378/01/29 تحول در مطالعات قرآنی 373 علوم انسانی
علوم و مهندسی مرتع گرایش اصلاح و احیای مرتع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی مرتع گرایش مدیریت مرتع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی مرتع گرایش گیاهان دارویی و صنعتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته 1388/02/26 علوم ریاضی 719 علوم پایه
علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته 1387/10/07 علوم ریاضی 703 علوم پایه
علوم کتابداری و اطلاع رسانی کارشناسی ناپیوسته 1388/03/03 فرهنگ و هنر 134 علمی‌و کاربردی
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک اکولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/21 علوم زیستی 333 علوم پایه
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/21 علوم زیستی 333 علوم پایه
عمران ـ آب و فاضلاب کاردانی ناپیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
عمران ـ آبشناسی کاردانی ناپیوسته 1372/02/19 صنعت 257 علمی‌و کاربردی
عمران ـ اراضی کشاورزی کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 کشاورزی 335 علمی‌و کاربردی
عمران ـ امور پیمانها کاردانی ناپیوسته 1375/09/25 صنعت 331 علمی‌و کاربردی
عمران ـ ساختمانهای آبی با دو گرایش کاردانی ناپیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
عمران ـ سد و شبکه کاردانی ناپیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
عمران پیش ساخته‌ها (کاردان فنی) کاردانی ناپیوسته 1372/10/26 صنعت 271 علمی‌و کاربردی
عمران – ساختمانهای آبی گرایش ساختمان کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
عمران – ساختمانهای آبی گرایش ژئوتکنیک کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
عمران-سدوشبکه گرایش سد کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
عمران-سدوشبکه گرایش شبکه کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
عمل آوری فراورده‌های شیلاتی کاردانی ناپیوسته 1375/07/15 کشاورزی 326 علمی‌و کاربردی
عکاسی کاردانی ناپیوسته 1389/03/30 فرهنگ و هنر 157 علمی‌و کاربردی
عکاسی خبری کاردانی ناپیوسته 1379/12/14 فرهنگ و هنر 409 علمی‌و کاربردی
فرآوری خوراک دام کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 کشاورزی 335 علمی‌و کاربردی
فرآوری سنگ با گرایش فرآوری سنگ تزئینی کاردانی ناپیوسته 1386/11/13 صنعت 106 علمی‌و کاربردی
فرآوری سنگ با گرایش فرآوری سنگ ساختمانی کاردانی ناپیوسته 1386/11/13 صنعت 106 علمی‌و کاربردی
فرآوری مواد معدنی کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 صنعت 335 علمی‌و کاربردی
فراوری محصولات شیلاتی کارشناسی ناپیوسته 1379/06/27 کشاورزی 399 علمی‌و کاربردی
فرش دستباف کاردانی ناپیوسته 1375/09/25 فرهنگ و هنر 331 علمی‌و کاربردی
فقه حنفی کارشناسی پیوسته 1368/12/20 الهیات 189 علوم انسانی
فقه شافعی کارشناسی پیوسته 1368/12/20 الهیات 189 علوم انسانی
فقه و حقوق امامی کارشناسی پیوسته 1380/04/03 علوم حوزوی 414 علوم انسانی
فقه و حقوق حنبلی کارشناسی پیوسته 1380/04/03 علوم حوزوی 414 علوم انسانی
فقه و حقوق حنفی کارشناسی پیوسته 1380/04/03 علوم حوزوی 414 علوم انسانی
فقه و حقوق زیدی کارشناسی پیوسته 1380/04/03 علوم حوزوی 414 علوم انسانی
فقه و حقوق شافعی کارشناسی پیوسته 1380/04/03 علوم حوزوی 414 علوم انسانی
فقه و حقوق مالکی کارشناسی پیوسته 1380/04/03 علوم حوزوی 414 علوم انسانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی کارشناسی پیوسته 1380/04/03 علوم حوزوی 414 علوم انسانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی‌گرایش فقه و حقوق امامی کارشناسی پیوسته 1397/12/18 علوم حوزوی 13971218 علوم انسانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی‌گرایش فقه و حقوق حنبلی کارشناسی پیوسته 1397/12/18 علوم حوزوی 13971218 علوم انسانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی‌گرایش فقه و حقوق حنفی کارشناسی پیوسته 1397/12/18 علوم حوزوی 13971218 علوم انسانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی‌گرایش فقه و حقوق زیدی کارشناسی پیوسته 1397/12/18 علوم حوزوی 13971218 علوم انسانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی‌گرایش فقه و حقوق شافعی کارشناسی پیوسته 1397/12/18 علوم حوزوی 13971218 علوم انسانی
فقه و حقوق مذاهب اسلامی‌گرایش فقه و حقوق مالکی کارشناسی پیوسته 1397/12/18 علوم حوزوی 13971218 علوم انسانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری تخصصی 1369/10/30 الهیات 211 علوم انسانی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و دین دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/24 الهیات 92 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی دکتری تخصصی 1369/10/30 الهیات 211 علوم انسانی
فلسفه وکلام اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/10/22 الهیات 230 علوم انسانی
فن­آوری زیستی مواد غذایی کارشناسی ناپیوسته 1387/08/05 کشاورزی 121 علمی‌و کاربردی
فناوری اطلاعات و ارتباطات کاردانی ناپیوسته 1382/09/01 صنعت 20 علمی‌و کاربردی
فناوری اطلاعات و ارتباطات گرایش خدمات رایانه‌ای در شهرداری کاردانی ناپیوسته 1385/08/06 صنعت 77 علمی‌و کاربردی
فناوری اطلاعات وارتباطات کاردانی ناپیوسته 1383/04/20 صنعت 34 علمی‌و کاربردی
فناوری بنادر و لنگرگاهها ـ گرایش تجیهزات و ماشین آلات کاردانی ناپیوسته 1385/04/31 صنعت 72 علمی‌و کاربردی
فناوری بنادر و لنگرگاه‌ها گرایش تجهیزات و ماشین آلات کاردانی ناپیوسته 1385/06/11 صنعت 73 علمی‌و کاربردی
فناوری پرورش توت فرنگی کاردانی ناپیوسته 1389/09/28 کشاورزی 164 علمی‌و کاربردی
فناوری پرورش توت فرنگی کاردانی ناپیوسته 1389/09/28 کشاورزی 164 علمی‌و کاربردی
فنون صحافی کاردانی ناپیوسته 1380/04/03 صنعت 414 علمی‌و کاربردی
فنون چاپ غربالی کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 صنعت 335 علمی‌و کاربردی
فنی ایمنی پرواز و زمینی بالگرد کاردانی ناپیوسته 1396/03/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 258 علمی‌و کاربردی
فنی سیستم‌های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد کاردانی ناپیوسته 1396/03/23 صنعت 258 علمی‌و کاربردی
فنی نگهداری و تعمیر بالگرد کاردانی ناپیوسته 1396/03/26 صنعت 258 علمی‌و کاربردی
فیتو شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/10/18 شیمی 406 علوم پایه
فیتو شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/07/25 شیمی 13970725 علوم پایه
فیلم سازی – تدوین کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 فرهنگ و هنر 74 علمی‌و کاربردی
فیلم سازی ـ تدوین فیلم کاردانی ناپیوسته 1382/02/13 فرهنگ و هنر 13 علمی‌و کاربردی
فیلم سازی ـ عکاسی و فیلمبرداری کاردانی ناپیوسته 1382/02/13 فرهنگ و هنر 13 علمی‌و کاربردی
فیلم سازی گرایش کمک کارگردانی کاردانی ناپیوسته 1382/11/11 فرهنگ و هنر 24 علمی‌و کاربردی
فیلم سازی- نقاشی متحرک کاردانی ناپیوسته 1382/02/13 فرهنگ و هنر 13 علمی‌و کاربردی
قالب سازی با گرایش ساخت قالب‌های دایکاست کاردانی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
قالب سازی با گرایش ساخت قالب‌های فلزی کاردانی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
قالب سازی با گرایش ساخت قالب‌های فورج کاردانی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
قالب سازی با گرایش ساخت قالب‌های پلاستیک کاردانی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
قالب سازی با گرایش ساخت قالب‌های کفش کاردانی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
قالبسازی گرایش 1- ساخت قالبهای کفش 2 ساخت قالبهای پلاستیک3 – ساخت قالبهای فلزی 4- ساخت قالبهای فورج 5 دایکاست کاردانی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
قدرت کاردانی ناپیوسته 1366/10/05 صنعت 60 علمی‌و کاربردی
لجستیک گرایش زنجیره تأمین کاردانی ناپیوسته 1387/04/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 115 علمی‌و کاربردی
لجستیک گرایش: زنجیره تأمین کاردانی ناپیوسته 1387/04/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 115 علمی‌و کاربردی
لوازم خانگی کاردانی ناپیوسته 1378/05/03 صنعت 378 علمی‌و کاربردی
لیزینگ کاردانی ناپیوسته 1390/03/29 مدیریت و خدمات اجتماعی 175 علمی‌و کاربردی
ماشین آلات منابع طبیعی کاردانی ناپیوسته 1377/10/20 صنعت 368 علمی‌و کاربردی
ماشین افزار کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
ماشین‌های کشاورزی – مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 1375/08/27 کشاورزی 329 علمی‌و کاربردی
مترجمی‌زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 1369/04/17 زبان و ادبیات خارجی 130 علوم انسانی
مترجمی‌زبان انگلیسی کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 زبان و ادبیات خارجی 335 علوم انسانی
مترجمی‌زبان روسی کاردانی ناپیوسته 1381/10/21 مدیریت و خدمات اجتماعی 8 علمی‌و کاربردی
مترجمی‌زبان عربی کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 مدیریت و خدمات اجتماعی 335 علمی‌و کاربردی
محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/12 علوم تربیتی 651 علوم انسانی
مخابرات ـ ارتباطات داده‌ها کاردانی ناپیوسته 1379/07/10 صنعت 400 علمی‌و کاربردی
مخابرات ـ رادیوماکس کاردانی ناپیوسته 1379/07/10 صنعت 400 علمی‌و کاربردی
مخابرات ـ کابل و فیبرنوری کاردانی ناپیوسته 1379/07/10 صنعت 400 علمی‌و کاربردی
مخابرات مراکز سوئیچنیگ کاردانی ناپیوسته 1379/07/10 صنعت 400 علمی‌و کاربردی
مددکاری اجتماعی کاردانی ناپیوسته 1381/11/20 مدیریت و خدمات اجتماعی 11 علمی‌و کاربردی
مددکاری اجتماعی (بازنگری شده ) کاردانی ناپیوسته 1385/11/14 مدیریت و خدمات اجتماعی 85 علمی‌و کاربردی
مددکاری قضایی کارشناسی ناپیوسته 1390/12/21 مدیریت و خدمات اجتماعی 191 علمی‌و کاربردی
مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح غیر طبیعی کارشناسی ناپیوسته 1379/06/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 398 علمی‌و کاربردی
مدیریت امور امداد کارشناسی ناپیوسته 1380/02/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 412 علمی‌و کاربردی
مدیریت امور حج و زیارت کارشناسی ناپیوسته 1390/10/25 مدیریت و خدمات اجتماعی 187 علمی‌و کاربردی
مدیریت امور فرهنگی کارشناسی ناپیوسته 1384/07/16 فرهنگ و هنر 55 علمی‌و کاربردی
مدیریت امورفرهنگی (بازنگری ) کارشناسی ناپیوسته 1384/07/16 فرهنگ و هنر 55 علمی‌و کاربردی
مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/07/22 مدیریت 599 علوم انسانی
مدیریت بیمه کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
مدیریت بیمه- اموال کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
مدیریت بیمه-اشخاص کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
مدیریت بیمه-مسئولیت کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
مدیریت تعاون کارشناسی ناپیوسته 1387/11/27 مدیریت و خدمات اجتماعی 129 علمی‌و کاربردی
مدیریت تلفیقی آفات کارشناسی ناپیوسته 1386/04/16 کشاورزی 95 علمی‌و کاربردی
مدیریت خانواده کاردانی ناپیوسته 1385/12/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 87 علمی‌و کاربردی
مدیریت خدمات بندری کاردانی ناپیوسته 1384/12/06 مدیریت و خدمات اجتماعی 64 علمی‌و کاربردی
مدیریت دفاعی پشتیبانی خدمات رزمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 علوم انسانی
مدیریت دفاعی گرایش جنگال و سایبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 علوم انسانی
مدیریت دفاعی گرایش زمینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 علوم انسانی
مدیریت دفاعی گرایش هوایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 علوم انسانی
مدیریت دفاعی گرایش پدافند هوایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 علوم انسانی
مدیریت عملیات امداد و نجات کارشناسی ناپیوسته 1379/06/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 398 علمی‌و کاربردی
مدیریت لجستیک بنادر کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
مدیریت لجستیک بنادر کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
مدیریت هتلداری کارشناسی پیوسته 1375/12/05 گردشگری 335 علوم اجتماعی
مدیریت گردشگری کارشناسی ناپیوسته 1387/06/24 مدیریت و خدمات اجتماعی 118 علمی‌و کاربردی
مدیریت گردشگری کارشناسی ناپیوسته 1387/04/01 مدیریت و خدمات اجتماعی 114 علمی‌و کاربردی
مراقبت از ذخایر و منابع آبزیان کاردانی ناپیوسته 1388/09/01 کشاورزی 145 علمی‌و کاربردی
مراقبت از ذخایر و منابع آبزیان کاردانی ناپیوسته 1387/08/19 کشاورزی 122 علمی‌و کاربردی
مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته 1386/11/06 مدیریت و خدمات اجتماعی 1386116 علمی‌و کاربردی
مربی معلولین ذهنی کاردانی ناپیوسته 1382/05/25 مدیریت و خدمات اجتماعی 16 علمی‌و کاربردی
مربی مهد کودک کاردانی ناپیوسته 1389/01/22 مدیریت و خدمات اجتماعی 152 علمی‌و کاربردی
مربی مهدکودک کاردانی ناپیوسته 1390/12/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 190 علمی‌و کاربردی
مربی پیش دبستانی کارشناسی ناپیوسته 1390/08/01 مدیریت و خدمات اجتماعی 180 علمی‌و کاربردی
مربی کودکان استثنایی کاردانی ناپیوسته 1382/05/25 مدیریت و خدمات اجتماعی 16 علمی‌و کاربردی
مربیگری سوارکاری کاردانی ناپیوسته 1389/08/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 161 علمی‌و کاربردی
مربیگری سوارکاری کاردانی ناپیوسته 1389/08/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 161 علمی‌و کاربردی
مربیگری فوتبال کاردانی ناپیوسته 1388/03/31 مدیریت و خدمات اجتماعی 136 علمی‌و کاربردی
مربیگری فوتبال کاردانی ناپیوسته 1388/03/31 مدیریت و خدمات اجتماعی 136 علمی‌و کاربردی
مربیگری پایه تکواندو کاردانی ناپیوسته 1390/12/21 مدیریت و خدمات اجتماعی 191 علمی‌و کاربردی
مربیگری پایه تکواندو کارشناسی ناپیوسته 1390/12/21 مدیریت و خدمات اجتماعی 191 علمی‌و کاربردی
مربیگری پایه شطرنج کاردانی ناپیوسته 1390/10/25 مدیریت و خدمات اجتماعی 187 علمی‌و کاربردی
مربیگری پایه شطرنج کاردانی ناپیوسته 1390/10/25 مدیریت و خدمات اجتماعی 187 علمی‌و کاربردی
مربیگری پایه هندبال کاردانی ناپیوسته 1390/10/25 مدیریت و خدمات اجتماعی 187 علمی‌و کاربردی
مربیگری پایه هندبال کاردانی ناپیوسته 1390/10/25 مدیریت و خدمات اجتماعی 187 علمی‌و کاربردی
مرتع کاردانی ناپیوسته 1376/08/25 کشاورزی 349 علمی‌و کاربردی
مرتع کاردانی ناپیوسته 1384/04/11 کشاورزی 51 علمی‌و کاربردی
مرتعداری کارشناسی ناپیوسته 1385/09/04 کشاورزی 80 علمی‌و کاربردی
مرمت و احیاء بناهای تاریخی کارشناسی ناپیوسته 1380/04/03 فرهنگ و هنر 335 علمی‌و کاربردی
مروج سیاسی کاردانی ناپیوسته 1384/04/11 مدیریت و خدمات اجتماعی 51 علمی‌و کاربردی
مروج سیاسی کاردانی ناپیوسته 1384/11/08 مدیریت و خدمات اجتماعی 63 علمی‌و کاربردی
مشاوره و راهنمایی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 مشاوره 869 علوم انسانی
معماری کاردانی ناپیوسته 1374/09/12 فرهنگ و هنر 308 علمی‌و کاربردی
معماری کاردانی ناپیوسته 1385/11/14 صنعت 85 علمی‌و کاربردی
معماری کاردانی ناپیوسته 1381/11/19 صنعت 9 علمی‌و کاربردی
معماری کاردانی ناپیوسته 1385/11/14 صنعت 85 علمی‌و کاربردی
مهمانداری هوایی کاردانی ناپیوسته 1373/08/29 مدیریت و خدمات اجتماعی 287 علمی‌و کاربردی
مهندسی مواد مرکب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 نظامی‌و انتظامی 337 فنی و مهندسی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کارشناسی پیوسته 1369/08/20 مهندسی شیمی 94 فنی و مهندسی
مهندسی ایمنی و بازرسی فنی کارشناسی پیوسته 1381/10/21 مهندسی شیمی 473 فنی و مهندسی
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما کارشناسی پیوسته 1378/12/02 نظامی‌و انتظامی 389 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی کارشناسی پیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی گرایش بیولوژی و آناتومی دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاح کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی گرایش حفاظت و اصلاح دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی گرایش صنایع سلولزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی گرایش مدیریت صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی گرایش کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی گرایش کامپوزیت‌های لیگنوسلولزی دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی صنایع چوب و فراورده‌های سلولزی گرایش صنایع سلولزی دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی عمران کارشناسی پیوسته 1388/02/26 مهندسی عمران 719 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری تولید الیاف مصنوعی کارشناسی ناپیوسته 1396/03/23 صنعت 258 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی – تولید کلرآلکالی کارشناسی ناپیوسته 1396/03/23 صنعت 258 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری منابع طبیعی – امور اراضی کارشناسی ناپیوسته 1396/03/23 کشاورزی 258 علمی‌و کاربردی
مهندسی مخابرات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/07/11 مهندسی برق 13830711 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/11/05 مهندسی مواد و متالورژی 353 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش اکتشاف کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی شیمی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش بهره برداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی شیمی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش حفاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی شیمی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش مخازن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی شیمی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش فتو گرامتری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/10/24 مهندسی عمران 311 فنی و مهندسی
مهندسی نگهداری هلیکوپتر کارشناسی پیوسته 1380/11/28 مهندسی مکانیک 414 فنی و مهندسی
مهندسی پرواز کاردانی ناپیوسته 1381/04/15 صنعت 1 علمی‌و کاربردی
مهندسی پرواز کاردانی ناپیوسته 1380/10/23 صنعت 336 علمی‌و کاربردی
مهندسی پزشکی دکتری تخصصی 1395/05/17 مهندسی پزشکی 73 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش اطلاعات پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/17 مهندسی پزشکی 73 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش بافت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/17 مهندسی پزشکی 73 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/17 مهندسی پزشکی 73 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/17 مهندسی پزشکی 73 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/17 مهندسی پزشکی 73 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش توانبخشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/17 مهندسی پزشکی 73 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش ورزش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/17 مهندسی پزشکی 73 فنی و مهندسی
مهندسی کشاورزی – علوم دامی‌گرایش غیرنشخوار کنندگان کارشناسی پیوسته 1383/06/17 علوم دامی 90 کشاورزی
مهندسی کشاورزی – علوم دامی‌گرایش نشخوار کنندگان کارشناسی پیوسته 1383/06/17 علوم دامی 90 کشاورزی
موزه‌داری کارشناسی ناپیوسته 1380/04/03 فرهنگ و هنر 335 علمی‌و کاربردی
موسیقی با گرایش آواز ایرانی کاردانی ناپیوسته 1385/03/06 فرهنگ و هنر 69 علمی‌و کاربردی
موسیقی با گرایش آواز جهانی کاردانی ناپیوسته 1385/03/06 فرهنگ و هنر 69 علمی‌و کاربردی
موسیقی با گرایش ساز ایرانی کاردانی ناپیوسته 1385/03/06 فرهنگ و هنر 69 علمی‌و کاربردی
موسیقی با گرایش ساز جهانی کاردانی ناپیوسته 1385/03/06 فرهنگ و هنر 69 علمی‌و کاربردی
مونتاژ خودرو کاردانی ناپیوسته 1382/11/25 صنعت 25 علمی‌و کاربردی
مونتاژ خودرو کاردانی ناپیوسته 1382/06/08 صنعت 17 علمی‌و کاربردی
مکاترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/07/01 مهندسی مکانیک 414 فنی و مهندسی
مکانیزاسیون ماشین‌های‌کشاورزی کاردانی ناپیوسته 1384/03/28 کشاورزی 50 علمی‌و کاربردی
مکانیزاسیون ماشین‌های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 1375/08/27 کشاورزی 329 علمی‌و کاربردی
مکانیزاسیون کشاورزی کاردانی ناپیوسته 1388/07/05 کشاورزی 141 علمی‌و کاربردی
مکانیزاسیون کشاورزی (زراعی و باغی) کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 کشاورزی 98 علمی‌و کاربردی
مکانیسین ماشین‌های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 1384/03/28 کشاورزی 50 علمی‌و کاربردی
مکانیک خودروهای زرهی کاردانی ناپیوسته 1375/08/13 صنعت 328 علمی‌و کاربردی
مکانیک صنایع با گرایش تاسیسات عمومی‌صنایع کاردانی ناپیوسته 1372/07/18 صنعت 264 علمی‌و کاربردی
مکانیک صنایع با گرایش ماشین آلات صنایع کاردانی ناپیوسته 1372/07/18 صنعت 264 علمی‌و کاربردی
مکانیک صنایع گرایش تاسیسات عمومی‌صنایع کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
مکانیک صنایع گرایش ماشین آلات صنایع کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
مکانیک ـ تأسیسات حرارتی نیروگاه‌ها کاردانی ناپیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
مکانیک ـ تعمیرات نیروگاه کاردانی ناپیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی نیروگاه‌ها کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
مکانیک گرایش تعمیرات نیروگاه کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
مکانیک گرایش ماشین‌های راهسازی کاردانی ناپیوسته 1390/12/07 صنعت 190 علمی‌و کاربردی
مکانیک-ماشینهای راهسازی کاردانی ناپیوسته 1383/04/20 صنعت 34 علمی‌و کاربردی
میهمانداری(خدمات اقامتی) کاردانی ناپیوسته 1378/06/14 مدیریت و خدمات اجتماعی 379 علمی‌و کاربردی
میهمانداری(خدمات پذیرایی) کاردانی ناپیوسته 1378/06/14 مدیریت و خدمات اجتماعی 379 علمی‌و کاربردی
میوه‌های سرد سیری کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 کشاورزی 53 علمی‌و کاربردی
میوه‌های سردسیری کاردانی ناپیوسته 1379/07/24 کشاورزی 401 علمی‌و کاربردی
میکروبیولوژی دکتری تخصصی 1373/04/12 علوم زیستی 279 علوم پایه
ناظر فنی چاپ کاردانی ناپیوسته 1380/04/03 صنعت 414 علمی‌و کاربردی
نانو شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/05/08 شیمی 554 علوم پایه
ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری تجاری کارشناسی پیوسته 1378/12/02 مهندسی عمران 389 فنی و مهندسی
ناوبری و فرماندهی کشتی گرایش ناوبری نظامی کارشناسی پیوسته 1378/12/02 مهندسی عمران 389 فنی و مهندسی
نرم افزار سیستم کاردانی ناپیوسته 1374/04/11 صنعت 300 علمی‌و کاربردی
نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 1381/04/15 صنعت 1 علمی‌و کاربردی
نرم افزار کامپیوتر کاردانی ناپیوسته 1384/07/30 صنعت 56 علمی‌و کاربردی
نساجی گرایش ریسندگی (فقط دو دوره اجرا) کاردانی ناپیوسته 1388/04/28 صنعت 138 علمی‌و کاربردی
نساجی گرایش ریسندگی(فقط دو دوره اجرا) کاردانی ناپیوسته 1388/04/28 صنعت 138 علمی‌و کاربردی
نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی کاردانی ناپیوسته 1385/10/16 صنعت 83 علمی‌و کاربردی
نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی کاردانی ناپیوسته 1385/10/16 صنعت 83 علمی‌و کاربردی
نقاشی ایرانی کاردانی ناپیوسته 1382/02/13 فرهنگ و هنر 13 علمی‌و کاربردی
نقاشی(هنرهای تجسمی) کاردانی ناپیوسته 1383/05/31 فرهنگ و هنر 35 علمی‌و کاربردی
نقشه کشی صنعتی کاردانی ناپیوسته 1382/11/25 صنعت 25 علمی‌و کاربردی
نقشه‌کشی صنعتی کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
نمایش عروسکی کارشناسی پیوسته 1365/03/03 هنرهای نمایشی 184 هنر و معماری
نمایش عروسکی کارشناسی پیوسته 1388/02/26 هنرهای نمایشی 719 هنر و معماری
نوازندگی ساز ایرانی کارشناسی ناپیوسته 1381/12/20 فرهنگ و هنر 11 علمی‌و کاربردی
نوازندگی ساز جهانی کارشناسی ناپیوسته 1381/12/20 فرهنگ و هنر 11 علمی‌و کاربردی
نورد فولاد کاردانی ناپیوسته 1382/09/22 صنعت 21 علمی‌و کاربردی
نوغانداری کاردانی ناپیوسته 1377/06/15 کشاورزی 361 علمی‌و کاربردی
نگارش حقوقی کاردانی ناپیوسته 1387/07/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 119 علمی‌و کاربردی
نگارش حقوقی کاردانی ناپیوسته 1387/07/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 119 علمی‌و کاربردی
نگهداری و بهره برداری قنات کاردانی ناپیوسته 1384/06/05 صنعت 53 علمی‌و کاربردی
نگهداری و تعمیرات ماشینهای راهسازی کاردانی ناپیوسته 1376/11/19 صنعت 354 علمی‌و کاربردی
نگهداری وبهره برداری قنات کاردانی ناپیوسته 1383/08/02 صنعت 39 علمی‌و کاربردی
هتلداری کاردانی ناپیوسته 1385/10/02 مدیریت و خدمات اجتماعی 82 علمی‌و کاربردی
هتلداری کاردانی ناپیوسته 1385/10/02 مدیریت و خدمات اجتماعی 82 علمی‌و کاربردی
هدایت لوکوموتیو کاردانی ناپیوسته 1378/06/14 صنعت 379 علمی‌و کاربردی
هدایتگران سیاسی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
هدایتگران سیاسی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
هنر سفالگری کاردانی ناپیوسته 1384/02/03 فرهنگ و هنر 47 علمی‌و کاربردی
هنرهای چوبی کاردانی ناپیوسته 1379/07/24 فرهنگ و هنر 401 علمی‌و کاربردی
هواشناسی کاردانی ناپیوسته 1375/09/11 صنعت 330 علمی‌و کاربردی
هواشناسی کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
هوانوردی کاردانی ناپیوسته 1381/04/15 صنعت 1 علمی‌و کاربردی
هوانوردی کارشناسی پیوسته 1394/06/23 نظامی‌و انتظامی 13940623 فنی و مهندسی
هوانوردی کاردانی ناپیوسته 1380/10/23 صنعت 336 علمی‌و کاربردی
هوانوردی خلبانی PPL کاردانی ناپیوسته 1384/02/31 صنعت 49 علمی‌و کاربردی
پرورش اسب کاردانی ناپیوسته 1377/01/30 کشاورزی 355 علمی‌و کاربردی
پرورش اسب کاردانی ناپیوسته 1386/09/03 کشاورزی 102 علمی‌و کاربردی
پرورش اسب کارشناسی ناپیوسته 1390/12/07 کشاورزی 190 علمی‌و کاربردی
پرورش اسب ( بازنگری شده ) کارشناسی ناپیوسته 1386/08/19 کشاورزی 101 علمی‌و کاربردی
پرورش اسب (باز نگری شده ) کاردانی ناپیوسته 1385/09/18 کشاورزی 81 علمی‌و کاربردی
پرورش اسب (فقط یک دوره اجرا) کارشناسی ناپیوسته 1385/08/27 کشاورزی 79 علمی‌و کاربردی
پرورش زنبور عسل کاردانی ناپیوسته 1376/11/05 کشاورزی 353 علمی‌و کاربردی
پرورش زنبور عسل کارشناسی ناپیوسته 1382/10/13 کشاورزی 22 علمی‌و کاربردی
پرورش زنبور عسل ( بازنگری شده ) کاردانی ناپیوسته 1385/07/29 کشاورزی 76 علمی‌و کاربردی
پرورش طیور کارشناسی ناپیوسته 1377/06/15 کشاورزی 361 علمی‌و کاربردی
پرورش طیور کاردانی ناپیوسته 1388/10/13 کشاورزی 147 علمی‌و کاربردی
پرورش طیور کارشناسی ناپیوسته 1388/09/29 کشاورزی 146 علمی‌و کاربردی
پرورش طیور (بازنگری شده ) کاردانی ناپیوسته 1385/09/18 کشاورزی 81 علمی‌و کاربردی
پرورش گاو کاردانی ناپیوسته 1387/10/01 کشاورزی 125 علمی‌و کاربردی
پرورش گاو کارشناسی ناپیوسته 1388/03/17 کشاورزی 135 علمی‌و کاربردی
پرورش گاو (بازنگری شده ) کاردانی ناپیوسته 1385/10/16 کشاورزی 83 علمی‌و کاربردی
پرورش گاو و گاو میش کاردانی ناپیوسته 1375/02/16 کشاورزی 317 علمی‌و کاربردی
پرورش گاو و گاومیش کارشناسی ناپیوسته 1377/06/15 کشاورزی 361 علمی‌و کاربردی
پرورش گوسفند و بز کارشناسی ناپیوسته 1385/08/20 کشاورزی 78 علمی‌و کاربردی
پرورش گوسفند و بز کاردانی ناپیوسته 1387/06/24 کشاورزی 118 علمی‌و کاربردی
پرورش گوسفند و بز ( بازنگری شده ) کاردانی ناپیوسته 1385/10/16 کشاورزی 83 علمی‌و کاربردی
پست کارشناسی ناپیوسته 1377/06/29 مدیریت و خدمات اجتماعی 362 علمی‌و کاربردی
پست کاردانی ناپیوسته 1373/02/18 مدیریت و خدمات اجتماعی 277 علمی‌و کاربردی
پست بانک کارشناسی ناپیوسته 1379/09/06 مدیریت و خدمات اجتماعی 403 علمی‌و کاربردی
چاپ با گرایش پیش از چاپ کاردانی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
چاپ با گرایش پیش از چاپ کاردانی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
چاپ با گرایش چاپ و امور تکمیلی کاردانی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
چاپ با گرایش چاپ و امور تکمیلی کاردانی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
چاپ و نشر کاردانی ناپیوسته 1377/06/15 فرهنگ و هنر 361 علمی‌و کاربردی
چاپ و نشر کارشناسی ناپیوسته 1377/06/15 فرهنگ و هنر 361 علمی‌و کاربردی
چاپ و نشر- آماده سازی چاپ کارشناسی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
چاپ و نشر- تکنولوژی امور تکمیلی چاپ کارشناسی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
چاپ و نشر- طراحی چاپ کارشناسی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
چاپ و نشر- فرایند چاپ کارشناسی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
چاپ و نشر-آماده سازی چاپ کارشناسی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
چاپ و نشر-تکنولوژی امور تکمیلی چاپ کارشناسی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
چاپ و نشر-فرایند چاپ کارشناسی ناپیوسته 1385/10/30 فرهنگ و هنر 84 علمی‌و کاربردی
ژئو الکتریک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1366/12/12 علوم زمین 117 علوم پایه
ژئو مورفولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم جغرافیایی 86 علوم اجتماعی
ژئومغناطیس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1366/12/22 علوم زمین 117 علوم پایه
ژنتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/19 علوم زیستی 333 علوم پایه
کاردانی حرفه ای امور زائرین کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت و خدمات اجتماعی 204 علمی‌و کاربردی
کاردانی حرفه ای حج و زیارت کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت و خدمات اجتماعی 204 علمی‌و کاربردی
کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی کاردانی ناپیوسته 1393/03/19 مدیریت و خدمات اجتماعی 242 علمی‌و کاربردی
کاردانی حرفه ای خدمات گمرکی کاردانی ناپیوسته 1391/02/21 مدیریت و خدمات اجتماعی 196 علمی‌و کاربردی
کاردانی حرفه ای سلامت یاری کاردانی ناپیوسته 1391/02/21 مدیریت و خدمات اجتماعی 196 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT) کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 صنعت 204 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی الکترونیک صنعتی کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 صنعت 204 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 صنعت 204 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی برق – برق خودروهای زرهی کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی تعمیر و نگهداری هواپیما کاردانی ناپیوسته 1391/02/21 صنعت 196 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی جوشکاری کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 صنعت 204 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی شهر سازی کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 صنعت 204 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی صنایع شیمیایی – پالایش گاز کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی عمران – بتن کاردانی ناپیوسته 1393/03/04 صنعت 241 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی عمران – راهسازی کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی ممیزی انرژی – ساختمان کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 صنعت 204 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی مکانیک – ساخت و تولید قالب‌های فلزی کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی مکانیک – نیروگاه حرارتی کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی مکانیک – مکانیک ماشین‌های راهسازی کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
کاردانی فنی نقشه‌کشی صنعتی کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 صنعت 204 علمی‌و کاربردی
کارشناسی حرفه ای مروج اندیشه و تربیت اسلامی کارشناسی ناپیوسته 1394/03/06 فرهنگ و هنر 249 علمی‌و کاربردی
کتابداری و اطلاع رسانی کاردانی ناپیوسته 1380/02/09 فرهنگ و هنر 411 علمی‌و کاربردی
کتابداری و اطلاع‌رسانی کارشناسی ناپیوسته 1380/04/03 فرهنگ و هنر 414 علمی‌و کاربردی
کتابداری واطلاع رسانی کاردانی ناپیوسته 1378/06/14 فرهنگ و هنر 379 علمی‌و کاربردی
کشت و آماده‌سازی توتون کاردانی ناپیوسته 1357/02/13 کشاورزی 378 علمی‌و کاربردی
کمک مهندسی پرواز کاردانی ناپیوسته 1384/08/14 صنعت 57 علمی‌و کاربردی
کمک مهندسی پرواز(بازنگری شده ) کاردانی ناپیوسته 1384/08/14 صنعت 57 علمی‌و کاربردی
کنترل در صنعت سیمان کاردانی ناپیوسته 1379/02/25 صنعت 393 علمی‌و کاربردی
کنترل صنعتی کاردانی ناپیوسته 1377/04/07 صنعت 360 علمی‌و کاربردی
کنترل صنعتی کاردانی ناپیوسته 1382/11/25 صنعت 25 علمی‌و کاربردی
کنترل کیفی خودرو کاردانی ناپیوسته 1382/11/25 صنعت 25 علمی‌و کاربردی
کنترل کیفی خودرو کاردانی ناپیوسته 1382/06/08 صنعت 17 علمی‌و کاربردی
کنترل کیفی قطعات خودرو کاردانی ناپیوسته 1382/08/17 صنعت 19 علمی‌و کاربردی
کنترل کیفی قطعات خودرو (مکانیکی) کاردانی ناپیوسته 1379/03/22 صنعت 395 علمی‌و کاربردی
کنترل کیفیت در صنعت سیمان کاردانی ناپیوسته 1382/11/11 صنعت 24 علمی‌و کاربردی
کنترل کیفیت درصنعت سیمان کاردانی ناپیوسته 1379/02/25 صنعت 393 علمی‌و کاربردی
کنترل کیفیت قطعات مکانیکی کاردانی ناپیوسته 1388/03/31 صنعت 136 علمی‌و کاربردی
کنترل کیفیت قطعات مکانیکی کاردانی ناپیوسته 1388/03/31 صنعت 136 علمی‌و کاربردی
گرافیک کاردانی ناپیوسته 1384/07/30 فرهنگ و هنر 56 علمی‌و کاربردی
گرافیک کارشناسی ناپیوسته 1384/07/30 فرهنگ و هنر 56 علمی‌و کاربردی
گرافیک کاردانی ناپیوسته 1384/07/30 فرهنگ و هنر 56 علمی‌و کاربردی
گرافیک رایانه کاردانی ناپیوسته 1380/02/09 فرهنگ و هنر 411 علمی‌و کاربردی
گرافیک رایانه ای کاردانی ناپیوسته 1379/09/06 فرهنگ و هنر 403 علمی‌و کاربردی
گرافیک- تصویرسازی کارشناسی ناپیوسته 1384/07/30 فرهنگ و هنر 56 علمی‌و کاربردی
گرافیک- طراحی چاپ کارشناسی ناپیوسته 1384/07/30 فرهنگ و هنر 56 علمی‌و کاربردی
گرافیک- گرافیک کارشناسی ناپیوسته 1384/07/30 فرهنگ و هنر 56 علمی‌و کاربردی
گرافیک-تصویرسازی کارشناسی ناپیوسته 1384/07/30 فرهنگ و هنر 56 علمی‌و کاربردی
گرافیک-چاپ کارشناسی ناپیوسته 1384/07/30 فرهنگ و هنر 56 علمی‌و کاربردی
گرافیک-گرافیک کارشناسی ناپیوسته 1384/07/30 فرهنگ و هنر 56 علمی‌و کاربردی
گریم (فقط برای دو دوره اجرا) کاردانی ناپیوسته 1386/11/13 فرهنگ و هنر 106 علمی‌و کاربردی
گریم و ماسک کارشناسی ناپیوسته 1390/08/01 فرهنگ و هنر 180 علمی‌و کاربردی
گریم و ماسک کاردانی ناپیوسته 1382/02/13 فرهنگ و هنر 13 علمی‌و کاربردی
گریم و ماسک کارشناسی ناپیوسته 1390/08/01 فرهنگ و هنر 180 علمی‌و کاربردی
گل و گیاه زینتی کاردانی ناپیوسته 1379/07/10 کشاورزی 400 علمی‌و کاربردی
گل وگیاهان زینتی کاردانی ناپیوسته 1378/06/14 کشاورزی 379 علمی‌و کاربردی
گوشت و فرآورده‌های گوشتی کارشناسی ناپیوسته 1385/08/20 کشاورزی 78 علمی‌و کاربردی
گوشت و فراورده‌های گوشتی کاردانی ناپیوسته 1376/11/05 کشاورزی 353 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ – سازه‌های چوبی کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی حمل و نقل و ترافیک شهری کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
نرم افزار کامپیوتر کاردانی پیوسته 1381/02/09 صنعت 338 علمی‌و کاربردی
آب زمین شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/17 علوم زمین 255 علوم پایه
آب و هواشناسی دکتری تخصصی 1400/02/05 علوم جغرافیایی 156 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی کارشناسی پیوسته 1387/08/11 علوم جغرافیایی 696 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم جغرافیایی 86 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی دکتری تخصصی 1395/08/16 علوم جغرافیایی 83 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب هواشناسی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی دیرینه دکتری تخصصی 1390/09/05 علوم جغرافیایی 790 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هوا شناسی شهری دکتری تخصصی 1390/09/05 علوم جغرافیایی 790 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک دکتری تخصصی 1390/09/05 علوم جغرافیایی 790 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای دکتری تخصصی 1390/09/05 علوم جغرافیایی 790 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزی دکتری تخصصی 1390/09/05 علوم جغرافیایی 790 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش آب و هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی دکتری تخصصی 1390/09/05 علوم جغرافیایی 790 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش تغییرات آب و هوایی (اقلیمی) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هوایی دکتری تخصصی 1390/09/05 علوم جغرافیایی 790 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) گرایش مخاطرات آب و هوایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم جغرافیایی 156 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم جغرافیایی 156 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم جغرافیایی 156 علوم اجتماعی
آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
آبادانی روستاها کارشناسی پیوسته 1379/07/10 مهندسی عمران 400 فنی و مهندسی
آبخیزداری – فرسایش و رسوب کارشناسی ناپیوسته 1391/06/19 کشاورزی 94 علمی‌و کاربردی
آبیاری و زهکشی دکتری تخصصی 1381/02/29 علوم و مهندسی آب 414 کشاورزی
آبیاری – انتقال و توزیع آب کشاورزی کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
آسانسور و پله­ برقی کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 صنعت 204 علمی‌و کاربردی
آسیب شناسی دامپزشکی دکتری تخصصی 1387/08/11 پاتوبیولوژی 696 دامپزشکی
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش آسیب شناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم ورزشی 156 علوم اجتماعی
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم ورزشی 156 علوم اجتماعی
آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی گرایش تمرینات اصلاحی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم ورزشی 156 علوم اجتماعی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دکتری تخصصی 1396/09/12 علوم ورزشی 13960912 علوم اجتماعی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشی دکتری تخصصی 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژه دکتری تخصصی 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش تربیت بدنی ویژه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی دکتری تخصصی 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
آماد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/06/13 نظامی‌و انتظامی 398 علوم انسانی
آماد کارشناسی پیوسته 1378/08/09 نظامی‌و انتظامی 383 علوم انسانی
آمار دکتری تخصصی 1397/09/28 آمار 13970928 علوم پایه
آمار دکتری تخصصی 1398/11/20 آمار 140 علوم پایه
آمار دکتری تخصصی 1368/06/19 آمار 164 علوم پایه
آمار دکتری تخصصی 1390/02/10 آمار 780 علوم پایه
آمار کاردانی ناپیوسته 1372/01/22 آمار 255 علوم پایه
آمار دکتری تخصصی 1397/03/01 آمار 13970301 علوم پایه
آمار کارشناسی پیوسته 1399/06/29 آمار 13990629 علوم پایه
آمار کارشناسی پیوسته 1379/04/19 آمار 397 علوم پایه
آمار کارشناسی ناپیوسته 1383/06/28 آمار 522 علوم پایه
آمار اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/04/27 آمار 13970427 علوم پایه
آمار بیمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/04/27 آمار 261 علوم پایه
آمار بیمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/10/10 آمار 310 علوم پایه
آمار حیاتی دکتری تخصصی 1370/06/30 آمار 94 علوم پایه
آمار رسمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/03/20 آمار 884 علوم پایه
آمار ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/10/10 آمار 310 علوم پایه
آمار ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 آمار 92 علوم پایه
آمار و سنجش آموزشی کارشناسی پیوسته 1388/03/31 آمار 721 علوم پایه
آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/04/27 آمار 261 علوم پایه
آمار گرایش آمار ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 آمار 92 علوم پایه
آمار گرایش بیم سنجی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/10/21 آمار 310 علوم پایه
آموزش ابتدایی کارشناسی پیوسته 1399/05/20 علوم تربیتی 13990520 علوم انسانی
آموزش الهیات کارشناسی پیوسته 1394/09/28 الهیات 869 علوم انسانی
آموزش بزرگسالان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/08/30 علوم تربیتی 267 علوم انسانی
آموزش تاریخ کارشناسی پیوسته 1394/09/28 علوم تاریخی 869 علوم اجتماعی
آموزش تجربی کاردانی ناپیوسته 1374/11/08 علوم تربیتی 312 علوم انسانی
آموزش تربیت بدنی کارشناسی پیوسته 1399/04/03 علوم ورزشی 245 علوم اجتماعی
آموزش تربیت بدنی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 علوم ورزشی 869 علوم اجتماعی
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی متوسطه کارشناسی پیوسته 1391/07/23 علوم ورزشی 807 علوم اجتماعی
آموزش تربیت بدنی گرایش تربیت بدنی پیش دبستانی -دبستانی کارشناسی پیوسته 1391/07/23 علوم ورزشی 807 علوم اجتماعی
آموزش جغرافیا کارشناسی پیوسته 1394/09/28 علوم جغرافیایی 869 علوم اجتماعی
آموزش حرفه وفن کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه کارشناسی پیوسته 1399/06/12 علوم تربیتی 13990612 علوم انسانی
آموزش دینی و عربی کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 زبان و ادبیات عربی 414 علوم انسانی
آموزش راهنمایی و مشاوره کارشناسی ناپیوسته 1383/09/14 مشاوره 528 علوم انسانی
آموزش ریاضی دکتری تخصصی 1393/11/18 علوم ریاضی 858 علوم پایه
آموزش ریاضی کاردانی ناپیوسته 1375/08/26 علوم ریاضی 329 علوم پایه
آموزش ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/08/09 علوم ریاضی 383 علوم پایه
آموزش ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/06/02 علوم ریاضی 383 علوم پایه
آموزش ریاضی کارشناسی پیوسته 1399/04/03 علوم ریاضی 13990403 علوم پایه
آموزش ریاضی کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 علوم ریاضی 414 علوم پایه
آموزش زبان آلمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1369/02/09 زبان و ادبیات خارجی 193 علوم انسانی
آموزش زبان آلمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/08/28 زبان و ادبیات خارجی 13970828 علوم انسانی
آموزش زبان آلمانی دکتری تخصصی 1394/03/16 زبان و ادبیات خارجی 861 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/06/08 زبان و ادبیات خارجی 122 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی دکتری تخصصی 1371/09/15 زبان و ادبیات خارجی 248 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی دکتری تخصصی 1392/09/24 زبان و ادبیات خارجی 848 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 1399/04/16 زبان و ادبیات خارجی 183 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی کاردانی ناپیوسته 1373/04/26 زبان و ادبیات خارجی 280 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 1387/04/01 مدیریت و خدمات اجتماعی 138741 علمی‌و کاربردی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 1386/02/29 زبان و ادبیات خارجی 631 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 زبان و ادبیات خارجی 869 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 زبان و ادبیات خارجی 414 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1366/03/30 زبان و ادبیات خارجی 87 علوم انسانی
آموزش زبان انگلیسی گرایش آموزش زبان به کمک فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/09/03 زبان و ادبیات خارجی 921 علوم انسانی
آموزش زبان روسی دکتری تخصصی 1386/04/02 زبان و ادبیات خارجی 637 علوم انسانی
آموزش زبان روسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/10/16 زبان و ادبیات خارجی 119 علوم انسانی
آموزش زبان روسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/09/06 زبان و ادبیات خارجی 403 علوم انسانی
آموزش زبان عربی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/12/20 زبان و ادبیات عربی 825 علوم انسانی
آموزش زبان عربی کارشناسی پیوسته 1396/09/04 زبان و ادبیات عربی 887 علوم انسانی
آموزش زبان عربی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 زبان و ادبیات عربی 869 علوم انسانی
آموزش زبان فارسی کارشناسی پیوسته 1399/11/05 زبانشناسی 937 علوم انسانی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دکتری تخصصی 1394/11/24 زبانشناسی 871 علوم انسانی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/26 زبانشناسی 273 علوم انسانی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/11/24 زبان و ادبیات فارسی 273 علوم انسانی
آموزش زبان فرانسه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/11 زبان و ادبیات خارجی 131 علوم انسانی
آموزش زبان فرانسه دکتری تخصصی 1395/11/11 زبان و ادبیات خارجی 131 علوم انسانی
آموزش زبان فرانسه دکتری تخصصی 1387/08/11 زبان و ادبیات خارجی 696 علوم انسانی
آموزش زبان فرانسه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/02/03 زبان و ادبیات خارجی 696 علوم انسانی
آموزش زبان و ادبیات فارسی کاردانی ناپیوسته 1384/08/24 زبان و ادبیات فارسی 562 علوم انسانی
آموزش زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته 1388/12/22 زبان و ادبیات فارسی 751 علوم انسانی
آموزش زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته 1388/12/22 زبان و ادبیات فارسی 751 علوم انسانی
آموزش زبان ژاپنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/09/03 زبان و ادبیات خارجی 97 علوم انسانی
آموزش زیست شناسی کارشناسی پیوسته 1399/04/03 علوم زیستی 13990403 علوم پایه
آموزش زیست شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/07/07 علوم زیستی 846 علوم پایه
آموزش زیست شناسی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 علوم زیستی 869 علوم پایه
آموزش شیمی کارشناسی پیوسته 1399/04/03 شیمی 13990403 علوم پایه
آموزش شیمی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 شیمی 869 علوم پایه
آموزش عالی – اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی دکتری تخصصی 1380/07/01 علوم تربیتی 335 علوم انسانی
آموزش عالی – برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دکتری تخصصی 1380/07/01 علوم تربیتی 335 علوم انسانی
آموزش عالی – برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دکتری تخصصی 1380/07/01 علوم تربیتی 335 علوم انسانی
آموزش عالی – فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی دکتری تخصصی 1380/07/01 علوم تربیتی 335 علوم انسانی
آموزش عالی – مدیریت آموزش عالی دکتری تخصصی 1380/07/01 علوم تربیتی 335 علوم انسانی
آموزش علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته 1394/09/28 علوم اجتماعی 869 علوم اجتماعی
آموزش علوم تجربی کارشناسی ناپیوسته 1383/09/14 آمار 528 علوم پایه
آموزش فیزیک کارشناسی پیوسته 1399/04/03 فیزیک 13990403 علوم پایه
آموزش فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/05/22 فیزیک 556 علوم پایه
آموزش محیط زیست دکتری تخصصی 1397/03/30 علوم تربیتی 13970330 علوم انسانی
آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/04/06 علوم تربیتی 13970406 علوم انسانی
آموزش مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/05/10 مهندسی صنایع 13960321 فنی و مهندسی
آموزش هنرهای تجسمی کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 هنرهای تجسمی 414 هنر و معماری
آموزش هنرهای تجسمی کاردانی ناپیوسته 1373/04/26 هنرهای تجسمی 280 هنر و معماری
آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/21 علوم تربیتی 548 علوم انسانی
آموزش و بهسازی منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/04/13 علوم تربیتی 13970413 علوم انسانی
آموزش و پرورش ابتدایی کارشناسی ناپیوسته 1383/07/25 علوم تربیتی 524 علوم انسانی
آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی کارشناسی پیوسته 1372/08/30 علوم تربیتی 267 علوم انسانی
آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی کارشناسی پیوسته 1372/08/30 علوم تربیتی 267 علوم انسانی
آموزش کشاورزی دکتری تخصصی 1384/04/07 اقتصاد و ترویج کشاورزی 114 کشاورزی
آناتومی‌و جنین شناسی دامپزشکی دکتری تخصصی 1379/10/04 علوم پایه 405 دامپزشکی
آناتومی‌وجنین شناسی مقایسه ای دکتری تخصصی 1394/06/29 علوم پایه 13940629 دامپزشکی
آهنگ سازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/20 موسیقی 314 هنر و معماری
آهنگ سازی کارشناسی پیوسته 1385/09/11 موسیقی 606 هنر و معماری
آهنگسازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/28 موسیقی 13950928 هنر و معماری
آهنگسازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/13 موسیقی 839 هنر و معماری
آهنگسازی کارشناسی پیوسته 1392/05/27 موسیقی 840 هنر و معماری
آهنگسازی موسیقی پاپ کارشناسی ناپیوسته 1398/05/20 فرهنگ و هنر 266 علمی‌و کاربردی
آواز ایرانی کاردانی ناپیوسته 1382/02/12 فرهنگ و هنر 12 علمی‌و کاربردی
آواز گروهی جهانی کاردانی پیوسته 1378/05/03 فرهنگ و هنر 378 علمی‌و کاربردی
آینده پژوهی دکتری تخصصی 1393/07/20 مدیریت 857 علوم انسانی
آینده پژوهی صنایع فرهنگی کارشناسی ناپیوسته 1397/09/12 فرهنگ و هنر 263 علمی‌و کاربردی
آینده پژوهی گرایش انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 نظامی‌و انتظامی 937 علوم انسانی
آینده پژوهی گرایش دفاعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 نظامی‌و انتظامی 937 علوم انسانی
اتوبوسرانی درون شهری کاردانی ناپیوسته 1397/09/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 263 علمی‌و کاربردی
اتومبیل کاردانی ناپیوسته 1362/11/22 صنعت علمی‌و کاربردی
احیای اکوسیستم دکتری تخصصی 1398/12/04 منابع طبیعی 925 کشاورزی
اخلاق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/04/12 نظامی‌و انتظامی 882 علوم انسانی
اخلاق اسلامی‌گرایش اخلاق کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/07/17 علوم حوزوی 772 علوم انسانی
اخلاق اسلامی‌گرایش فلسفه اخلاق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/07/17 علوم حوزوی 772 علوم انسانی
اخلاق زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/03/20 علوم زیستی 884 علوم پایه
اخلاق کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
اخلاق گرایش اخلاق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/30 علوم حوزوی 13960230 علوم انسانی
اخلاق گرایش اخلاق کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/30 علوم حوزوی 13960230 علوم انسانی
اخلاق گرایش فلسفه اخلاق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/30 علوم حوزوی 13960230 علوم انسانی
ادبیات ایتالیایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/08/29 زبان و ادبیات خارجی 13960829 علوم انسانی
ادبیات تطبیقی فارسی / عربی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 زبان و ادبیات عربی 937 علوم انسانی
ادبیات داستانی کارشناسی پیوسته 1383/06/21 زبان و ادبیات فارسی 13830621 علوم انسانی
ادبیات روسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/10/02 زبان و ادبیات خارجی 912 علوم انسانی
ادبیات عربی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/11/11 زبان و ادبیات عربی 13961111 علوم انسانی
ادبیات عربی دکتری تخصصی 1394/06/07 علوم حوزوی 865 علوم انسانی
ادبیات فرانسه دکتری تخصصی 1375/10/09 زبان و ادبیات خارجی 332 علوم انسانی
ادبیات قرآنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
ادبیات نمایشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/04/12 هنرهای نمایشی 279 هنر و معماری
ادبیات نمایشی کارشناسی پیوسته 1388/02/26 هنرهای نمایشی 719 هنر و معماری
ادیان ابراهیمی دکتری تخصصی 1390/03/21 علوم حوزوی 781 علوم انسانی
ادیان ابراهیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 علوم حوزوی 707 علوم انسانی
ادیان ابراهیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/12/02 علوم حوزوی 500 علوم انسانی
ادیان ابراهیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/06/16 علوم حوزوی 13960616 علوم انسانی
ادیان غیر ابراهیمی‌– ادیان ایرانی دکتری تخصصی 1393/07/06 علوم حوزوی 856 علوم انسانی
ادیان غیرابراهیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
ادیان غیرابراهیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/12/02 علوم حوزوی 500 علوم انسانی
ادیان و عرفان دکتری تخصصی 1369/04/17 الهیات 130 علوم انسانی
ادیان و مذاهب کارشناسی پیوسته 1379/08/08 فلسفه دین و کلام جدید 402 علوم انسانی
ادیان و مذاهب کارشناسی پیوسته 1383/12/12 علوم حوزوی 540 علوم انسانی
ارتباط تصویری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/04/12 هنرهای تجسمی 279 هنر و معماری
ارتباط تصویری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/03 هنرهای تجسمی 841 هنر و معماری
ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته 1397/04/17 هنرهای تجسمی 13970626 هنر و معماری
ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته 1393/05/14 هنرهای تجسمی 7 هنر و معماری
ارتباط تصویری گرایش ارتباط تصویری کارشناسی پیوسته 1376/01/31 هنرهای تجسمی 338 هنر و معماری
ارتباط تصویری گرایش تصویرسازی کارشناسی پیوسته 1376/01/31 هنرهای تجسمی 338 هنر و معماری
ارتباطات -ارتباطات اجتماعی کاردانی ناپیوسته 1380/02/23 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 412 علوم اجتماعی
ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق در ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/12/13 علوم اجتماعی 188 علوم اجتماعی
ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/12/13 علوم اجتماعی 188 علوم اجتماعی
ارتباطات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/07/17 علوم حوزوی 772 علوم انسانی
ارتباطات و فناوری اطلاعات کاردانی ناپیوسته 1399/12/11 برق و کامپیوتر 28 فنی و حرفه ای
ارتباطات گرایش ارتباطات اجتماعی کاردانی ناپیوسته 1380/02/23 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 412 علوم اجتماعی
ارتباطات گرایش حج و زیارت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/01/27 علوم حوزوی 779 علوم انسانی
ارزشیابی آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/07/20 علوم تربیتی 857 علوم انسانی
استخراج معادن ذغال سنگ کاردانی ناپیوسته 1365/04/26 صنعت 53 علمی‌و کاربردی
استخراج معادن ذغال سنگ کاردانی ناپیوسته 1365/10/17 صنعت 53 علمی‌و کاربردی
استخراج معادن غیر ذغال سنگ کاردانی ناپیوسته 1365/04/26 صنعت 53 علمی‌و کاربردی
استخراج معدن کاردانی پیوسته 1398/03/07 علوم مهندسی 8 فنی و حرفه ای
اسلام و روانشناسی اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
اصلاح نباتات دکتری تخصصی 1381/02/29 به نژادی و بیوتکنولوژی 414 کشاورزی
اصلاح نژاد دام دکتری تخصصی 1381/02/29 علوم دامی 414 کشاورزی
اصول فقه اسلامی دکتری تخصصی 1388/11/17 علوم حوزوی 748 علوم انسانی
اصول و فقه اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/11/17 علوم حوزوی 748 علوم انسانی
اطلاعات نظامی کارشناسی پیوسته 1376/07/13 نظامی‌و انتظامی 346 علوم انسانی
اطلاعات و امنیت عمومی کارشناسی پیوسته 1395/04/19 نظامی‌و انتظامی 875 علوم انسانی
اطلاعات و امنیت عمومی کاردانی ناپیوسته 1395/04/19 نظامی‌و انتظامی 875 علوم انسانی
اقتصاد کارشناسی پیوسته 1396/03/01 علوم اقتصادی 13960301 علوم اجتماعی
اقتصاد کارشناسی پیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
اقتصاد اسلامی کارشناسی پیوسته 1371/02/20 علوم اقتصادی 237 علوم اجتماعی
اقتصاد اسلامی کارشناسی پیوسته 1387/07/06 علوم اقتصادی 692 علوم اجتماعی
اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/07/06 علوم اقتصادی 692 علوم اجتماعی
اقتصاد ریاضی دکتری تخصصی 1378/04/20 علوم اقتصادی 377 علوم اجتماعی
اقتصاد نفت و گاز دکتری تخصصی 1399/02/31 علوم اقتصادی 13990231 علوم اجتماعی
اقتصاد نفت و گاز گرایش حقوق تجاری و قراردادهای بین المللی نفت و گاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/07/07 علوم اقتصادی 649 علوم اجتماعی
اقتصاد نفت و گاز گرایش مدیریت مالی نفت و گاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/07/07 علوم اقتصادی 649 علوم اجتماعی
اقتصاد نفت و گاز گرایش نهادها و سیاست‌های بین المللی درنفت و گاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/07/07 علوم اقتصادی 649 علوم اجتماعی
اقتصاد نفت و گاز گرایش تجارت نفت و گاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/07/07 علوم اقتصادی 649 علوم اجتماعی
اقتصاد نفت وگاز گرایش بازارها ومالیه نفت وگاز دکتری تخصصی 1386/07/07 علوم اقتصادی 649 علوم اجتماعی
اقتصاد نفت وگاز گرایش حقوق و قراردادهای نفت وگاز دکتری تخصصی 1386/07/07 علوم اقتصادی 649 علوم اجتماعی
اقتصاد کارو بهره وری کاردانی ناپیوسته 1375/03/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 319 علمی‌و کاربردی
اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیوسته 1395/09/14 اقتصاد و ترویج کشاورزی 86 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 اقتصاد و ترویج کشاورزی 86 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری تخصصی 1395/09/14 اقتصاد و ترویج کشاورزی 86 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی دکتری تخصصی 1381/02/29 اقتصاد و ترویج کشاورزی 414 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 اقتصاد و ترویج کشاورزی 86 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری تخصصی 1395/09/14 اقتصاد و ترویج کشاورزی 86 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری تخصصی 1381/02/29 اقتصاد و ترویج کشاورزی 414 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 اقتصاد و ترویج کشاورزی 86 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری تخصصی 1395/09/14 اقتصاد و ترویج کشاورزی 86 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری تخصصی 1381/02/29 اقتصاد و ترویج کشاورزی 414 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 اقتصاد و ترویج کشاورزی 86 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی دکتری تخصصی 1395/09/14 اقتصاد و ترویج کشاورزی 86 کشاورزی
اقتصاد کشاورزی گرایش مدیریت مزرعه دکتری تخصصی 1381/02/29 اقتصاد و ترویج کشاورزی 414 کشاورزی
اقتصاد گرایش اقتصاد سلامت دکتری تخصصی 1385/10/09 علوم اقتصادی 611 علوم اجتماعی
اقلیم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/04/25 علوم زمین 163 علوم پایه
اقیانوس شناسی کارشناسی پیوسته 1388/03/31 شیمی 721 علوم پایه
اقیانوس شناسی کارشناسی پیوسته 1392/02/15 علوم زمین 829 علوم پایه
اقیانوس شناسی شیمیایی (شیمی‌دریا) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/10/08 شیمی 8 علوم پایه
اقیانوس شناسی فیزیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/08/06 فیزیک 13960806 علوم پایه
اقیانوس شناسی فیزیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/03/31 فیزیک 721 علوم پایه
الهیات اخلاقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/01 علوم حوزوی 928 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 1368/12/20 الهیات 189 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 1374/11/08 الهیات 312 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی‌و ارشاد گرایش فلسفه وکلام کارشناسی ارشد پیوسته 1371/02/06 الهیات 236 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی‌و ارشاد گرایش قران وحدیث کارشناسی ارشد پیوسته 1371/02/06 الهیات 236 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی‌و ارشاد دکتری تخصصی 1369/10/30 الهیات 211 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی‌و ارشاد گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد پیوسته 1371/02/06 الهیات 236 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی‌گرایش علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته 1368/12/20 الهیات 189 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی‌گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 1368/12/20 الهیات 189 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی‌گرایش فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی پیوسته 1368/11/15 الهیات 185 علوم انسانی
الهیات و معارف اسلامی‌گرایش فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی پیوسته 1368/12/20 الهیات 189 علوم انسانی
الکتروتکنیک کاردانی پیوسته 1398/05/14 علوم مهندسی 13 فنی و حرفه ای
الکتروتکنیک – برق صنعتی کاردانی پیوسته 1383/10/12 صنعت 42 علمی‌و کاربردی
الکتروتکنیک – تأسیسات الکتریکی کاردانی پیوسته 1383/10/12 صنعت 42 علمی‌و کاربردی
الکتروتکنیک- برق صنعتی کاردانی پیوسته 1374/02/03 صنعت 297 علمی‌و کاربردی
الکتروتکنیک-تأسیسات الکتریکی کاردانی پیوسته 1383/10/12 صنعت 42 علمی‌و کاربردی
الکتروتگنیک – تأسیسات الکتریکی کاردانی پیوسته 1374/02/03 صنعت 297 علمی‌و کاربردی
الکترونیک صدا و سیما کاردانی ناپیوسته 1374/06/19 مهندسی برق 302 فنی و مهندسی
الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 1398/05/14 علوم مهندسی 13 فنی و حرفه ای
الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 1379/09/06 صنعت 403 علمی‌و کاربردی
الکترونیک هواپیما کاردانی ناپیوسته 1368/11/01 مهندسی مکانیک 94 فنی و مهندسی
الکترونیک هواپیمایی کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 مهندسی مکانیک 414 فنی و مهندسی
الکترونیک و مخابرات دریایی کاردانی پیوسته 1398/05/28 علوم مهندسی 14 فنی و حرفه ای
الکترونیک کاربردی کارشناسی ناپیوسته 1369/08/20 مهندسی برق 94 فنی و مهندسی
الکترونیک – الکترونیک عمومی کاردانی پیوسته 1383/10/12 صنعت 42 علمی‌و کاربردی
الکترونیک – رادیو تلویزیون کاردانی پیوسته 1374/04/11 صنعت 300 علمی‌و کاربردی
الکترونیک – مخابرات دریایی کاردانی پیوسته 1378/12/15 صنعت 390 علمی‌و کاربردی
الکترونیک-برق صنعتی کاردانی پیوسته 1384/10/12 صنعت 42 علمی‌و کاربردی
الگوریتم‌ها و محاسبات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/02/09 مهندسی کامپیوتر 411 فنی و مهندسی
الگوریتم‌ها و محاسبات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مهندسی کامپیوتر 861 فنی و مهندسی
الگوریتم و محاسبات دکتری تخصصی 1393/11/18 مهندسی کامپیوتر 858 فنی و مهندسی
امام شناسی ومعارف ائمه (ع) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
امنیت بین الملل دکتری تخصصی 1397/12/19 نظامی‌و انتظامی 914 علوم انسانی
امنیت ملی گرایش امنیت داخلی دکتری تخصصی 1385/11/28 نظامی‌و انتظامی 621 علوم انسانی
امنیت ملی گرایش تهدیدات امنیت ملی دکتری تخصصی 1399/11/13 نظامی‌و انتظامی 13991113 علوم انسانی
امنیت ملی گرایش مطالعات امنیت ملی دکتری تخصصی 1399/11/13 نظامی‌و انتظامی 13991113 علوم انسانی
امور اداری کاردانی پیوسته 1384/04/25 مدیریت و خدمات اجتماعی 52 علمی‌و کاربردی
امور بانکی کاردانی ناپیوسته 1379/10/18 مدیریت 406 علوم انسانی
امور تربیتی کاردانی ناپیوسته 1375/02/03 علوم تربیتی 316 علوم انسانی
امور تربیتی و مشاوره گرایش امور تربیتی کارشناسی پیوسته 1367/02/31 مشاوره 123 علوم انسانی
امور تربیتی و مشاوره گرایش مشاوره کارشناسی پیوسته 1367/02/31 مشاوره 123 علوم انسانی
امور دامی‌– تکنولوژی پرورش دام کاردانی پیوسته 1384/03/28 کشاورزی 50 علمی‌و کاربردی
امور دامی‌– تکنولوژی پرورش طیور کاردانی پیوسته 1384/03/28 کشاورزی 50 علمی‌و کاربردی
امور دولتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی کاردانی ناپیوسته 1367/07/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 137 علمی‌و کاربردی
امور زراعی – تولیدات زراعی کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
امور زراعی – گیاهان دارویی و معطر کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
امور زراعی و باغی – تکنولوژی تولیدات زراعی کاردانی پیوسته 1384/03/28 کشاورزی 50 علمی‌و کاربردی
امور زراعی – گیاهان دارویی و معطر کاردانی پیوسته 1391/06/19 کشاورزی 13910619 علمی‌و کاربردی
امور شعب بانک کارشناسی پیوسته 1378/03/09 مدیریت و خدمات اجتماعی 375 علمی‌و کاربردی
امور فرهنگی کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 مدیریت و خدمات اجتماعی 335 علمی‌و کاربردی
امور مالی و مالیاتی کاردانی ناپیوسته 1367/04/11 مدیریت 127 علوم انسانی
امور گمرکی کاردانی ناپیوسته 1376/03/25 مدیریت 342 علوم انسانی
امور گمرکی کارشناسی پیوسته 1376/03/25 مدیریت 342 علوم انسانی
اموراداری کاردانی پیوسته 1388/08/09 مدیریت و خدمات اجتماعی 138889 علمی‌و کاربردی
اموزش حرفه وفن کاردانی ناپیوسته 1383/11/17 علوم تربیتی 536 علوم انسانی
اموزش دینی وعربی کاردانی ناپیوسته 1373/04/12 علوم تربیتی 279 علوم انسانی
اموزش علوم تجربی کاردانی ناپیوسته 1374/11/08 علوم تربیتی 312 علوم انسانی
اموزش وپرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته 1372/12/08 علوم تربیتی 274 علوم انسانی
اموزش وپرورش ابتدایی کاردانی ناپیوسته 1382/11/07 مدیریت و خدمات اجتماعی علمی‌و کاربردی
انتظامی کارشناسی پیوسته 1384/08/21 نظامی‌و انتظامی 562 علوم انسانی
انتظامی کارشناسی پیوسته 1384/08/21 نظامی‌و انتظامی 562 علوم انسانی
انتظامی کارشناسی پیوسته 1384/08/21 نظامی‌و انتظامی 562 علوم انسانی
انتقال کارشناسی پیوسته 1372/04/19 مهندسی برق 94 فنی و مهندسی
اندیشه سیاسی اجتماعی معاصر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
اندیشه سیاسی در اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/05/03 علوم حوزوی 378 علوم انسانی
اندیشه معاصر مسلمین دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
انرژی تجدید پذیر خورشیدی کاردانی ناپیوسته 1398/09/18 علوم مهندسی 15 فنی و حرفه ای
انرژی هسته ای کاردانی ناپیوسته 1366/08/09 مهندسی برق 99 فنی و مهندسی
انرژی و معماری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/08/19 معماری 651 هنر و معماری
انسان شناسی زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/10/18 علوم زیستی 881 علوم پایه
انگل شناسی دکتری دستیاری 1395/09/14 پاتوبیولوژی 86 دامپزشکی
انگل شناسی دکتری تخصصی 1384/08/07 پاتوبیولوژی 561 دامپزشکی
انگل شناسی دکتری تخصصی 1395/11/24 پاتوبیولوژی 92 دامپزشکی
انگل شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/24 پاتوبیولوژی 92 دامپزشکی
انگل شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/04/31 پاتوبیولوژی 589 دامپزشکی
انگل شناسی دامپزشکی دکتری دستیاری 1367/03/05 پاتوبیولوژی 12 دامپزشکی
انیمیشن کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 فرهنگ و هنر 204 علمی‌و کاربردی
انیمیشن کاردانی پیوسته 1398/04/04 هنر 10 فنی و حرفه ای
انیمیشن دیجیتال کارشناسی ناپیوسته 1399/03/06 هنر 17 فنی و حرفه ای
اهل بیت شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/07/17 علوم حوزوی 772 علوم انسانی
اپیدمیولوژی دکتری دستیاری 1382/02/27 علوم پایه 481 دامپزشکی
اپیدمیولوژی دکتری تخصصی 1391/11/15 علوم پایه 821 دامپزشکی
اکوهیدرولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/11/18 منابع طبیعی 858 کشاورزی
اگرو اکولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
اگرو اکولوژی دکتری تخصصی 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
اگرو تکنولوژی گرایش اکولوژی گیاهان زراعی دکتری تخصصی 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف‌های هرز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
اگرو تکنولوژی گرایش علوم علف‌های هرز دکتری تخصصی 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
اگرو تکنولوژی گرایش علوم و تکنولوژی بذر دکتری تخصصی 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
اگرو تکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی دکتری تخصصی 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
ایران شناسی کارشناسی پیوسته 1383/12/22 علوم تاریخی 540 علوم اجتماعی
ایران شناسی دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم تاریخی 780 علوم اجتماعی
ایران شناسی معاصر دکتری تخصصی 1399/10/07 علوم تاریخی 935 علوم اجتماعی
ایران شناسی گرایش اصول نسخه شناسی ومرمت نسخه‌های خطی و نسخه آرایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/03/04 معماری 684 هنر و معماری
ایران شناسی گرایش ایران شناسی تاریخ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/03/24 علوم تاریخی 482 علوم اجتماعی
ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/03/24 علوم تاریخی 482 علوم اجتماعی
ایران شناسی گرایش ایران شناسی فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/03/24 علوم تاریخی 482 علوم اجتماعی
ایمنی شناسی دکتری تخصصی 1384/10/13 پاتوبیولوژی 128 دامپزشکی
ایمنی شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/04/27 پاتوبیولوژی 725 دامپزشکی
ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته 1396/09/05 مهندسی صنایع 13960905 فنی و مهندسی
ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته 1397/05/03 مهندسی صنایع 13970503 فنی و مهندسی
ایمنی صنعتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/12/21 مهندسی صنایع 295 فنی و مهندسی
ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ناپیوسته 1385/02/02 صنعت 575 علمی‌و کاربردی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/09/07 مهندسی صنایع 13970907 فنی و مهندسی
ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE دکتری تخصصی 1396/02/23 مهندسی صنایع 883 فنی و مهندسی
بازسازی پس از سانحه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/01/27 معماری 541 هنر و معماری
بازیگری کارشناسی پیوسته 1394/06/07 هنرهای نمایشی 865 هنر و معماری
بازیگری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/06/07 هنرهای نمایشی 731 هنر و معماری
بازیگری – کارگردانی کارشناسی پیوسته 1388/02/26 هنرهای نمایشی 184 هنر و معماری
باستان سنجی گرایش آثار و مواد آلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/11/24 هنرهای کاربردی 871 هنر و معماری
باستان سنجی گرایش آثار و مواد معدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/11/24 هنرهای کاربردی 871 هنر و معماری
باستان شناسی کارشناسی پیوسته 1399/02/09 علوم تاریخی 13990209 علوم اجتماعی
باستان شناسی کارشناسی پیوسته 1365/02/06 علوم تاریخی 42 علوم اجتماعی
باستان شناسی کاردانی ناپیوسته 1367/11/16 هنرهای کاربردی 149 هنر و معماری
باستان شناسی کارشناسی ناپیوسته 1383/11/03 علوم تاریخی 535 علوم اجتماعی
باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسلامی‌ایران و سرزمین‌های دیگر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1365/07/05 علوم تاریخی 56 علوم اجتماعی
باستان شناسی گرایش دوران اسلامی دکتری تخصصی 1374/07/30 علوم تاریخی 305 علوم اجتماعی
باستان شناسی گرایش دوران تاریخی دکتری تخصصی 1374/07/30 علوم تاریخی 305 علوم اجتماعی
باستان شناسی گرایش دوران تاریخی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1365/07/05 علوم تاریخی 56 علوم اجتماعی
باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ دکتری تخصصی 1374/07/30 باستان شناسی 305 علوم اجتماعی
باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1365/07/05 علوم تاریخی 56 علوم اجتماعی
بافت رودوزی‌های ایرانی کاردانی پیوسته 1378/11/05 فرهنگ و هنر 387 علمی‌و کاربردی
بافت شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/04/02 علوم پایه 621 دامپزشکی
بافت شناسی مقایسه ای دکتری تخصصی 1386/12/11 علوم پایه 673 دامپزشکی
بانکداری اسلامی کارشناسی پیوسته 1387/07/06 علوم اقتصادی 692 علوم اجتماعی
بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/07/06 علوم اقتصادی 692 علوم اجتماعی
بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/10/27 علوم اقتصادی 13931027 علوم اجتماعی
باکتری شناسی دکتری تخصصی 1384/10/13 پاتوبیولوژی 128 دامپزشکی
باکتری شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/04/27 پاتوبیولوژی 725 دامپزشکی
برق – مخابرات نوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 مهندسی برق 707 فنی و مهندسی
برنامه ریزی آمایش سرزمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/08/02 علوم جغرافیایی 736 علوم اجتماعی
برنامه ریزی آمایش سرزمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/27 علوم جغرافیایی 13960227 علوم اجتماعی
برنامه ریزی آموزش از راه دور دکتری تخصصی 1395/11/27 علوم تربیتی 13951127 علوم انسانی
برنامه ریزی آموزش از راه دور دکتری تخصصی 1385/01/15 علوم تربیتی 13850115 علوم انسانی
برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 علوم تربیتی 882 علوم انسانی
برنامه ریزی آموزشی و درسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون کارشناسی پیوسته 1397/12/19 علوم اجتماعی 13971219 علوم اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی و تعاون کارشناسی پیوسته 1395/09/14 علوم اجتماعی 86 علوم اجتماعی
برنامه ریزی امور فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/02/28 مدیریت 94 علوم انسانی
برنامه ریزی توسعه منطقه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/12/02 علوم جغرافیایی 500 علوم اجتماعی
برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/07/27 علوم تربیتی 200 علوم انسانی
برنامه ریزی درسی دکتری تخصصی 1393/10/30 علوم تربیتی 96 علوم انسانی
برنامه ریزی رفاه اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/12/02 علوم اجتماعی 389 علوم اجتماعی
برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/06/07 شهرسازی 731 هنر و معماری
برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/23 شهرسازی 837 هنر و معماری
برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/06/07 شهرسازی 731 هنر و معماری
برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/23 شهرسازی 837 هنر و معماری
برنامه ریزی و تحلیل سیستمها کارشناسی پیوسته 1373/10/11 مهندسی صنایع 290 فنی و مهندسی
برنامه ریزی وسیاستگذاری منطقه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/03/04 علوم اجتماعی 684 علوم اجتماعی
برنامه ریزی گردشگری (توریسم) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/21 گردشگری 548 علوم اجتماعی
برنامه و بودجه دفاعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/07/07 نظامی‌و انتظامی 919 علوم انسانی
بلاغت و نقد ادبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/07/17 علوم حوزوی 772 علوم انسانی
بهداشت آبزیان دکتری تخصصی 1386/08/19 بهداشت و بیماریهای آبزیان 651 دامپزشکی
بهداشت آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/10 بهداشت و بیماریهای آبزیان 817 دامپزشکی
بهداشت خوراک دام دکتری تخصصی 1389/08/08 بهداشت و کنترل مواد غدایی 775 دامپزشکی
بهداشت مواد غذایی دکتری تخصصی 1388/11/17 بهداشت و کنترل مواد غدایی 748 دامپزشکی
بهداشت مواد غذایی کارشناسی پیوسته 1389/06/06 بهداشت و کنترل مواد غدایی 767 دامپزشکی
بهداشت مواد غذایی کارشناسی ناپیوسته 1388/11/17 بهداشت و کنترل مواد غدایی 748 دامپزشکی
بهداشت و بازرسی گوشت کارشناسی پیوسته 1389/06/06 بهداشت و کنترل مواد غدایی 767 دامپزشکی
بهداشت و بازرسی گوشت کارشناسی ناپیوسته 1388/11/17 بهداشت و کنترل مواد غدایی 748 دامپزشکی
بهداشت و بیماریهای آبزیان دکتری دستیاری 1372/04/13 بهداشت و بیماریهای آبزیان 260 دامپزشکی
بهداشت و بیماریهای آبزیان دکتری دستیاری 1394/06/29 بهداشت و بیماریهای آبزیان 13 دامپزشکی
بهداشت و بیماریهای آبزیان دیپلمای دانشگاهی 1384/03/21 بهداشت و بیماریهای آبزیان 13840321 دامپزشکی
بهداشت و بیماریهای دامهای کوچک دیپلمای دانشگاهی 1381/09/16 علوم درمانگاهی 472 دامپزشکی
بهداشت و بیماریهای طیور دیپلمای دانشگاهی 1384/03/21 علوم درمانگاهی 13840321 دامپزشکی
بهداشت و بیماریهای پرندگان دکتری دستیاری 1394/06/29 علوم درمانگاهی 27 دامپزشکی
بهداشت و بیماریهای گاو دیپلمای دانشگاهی 1384/03/21 علوم درمانگاهی 13840321 دامپزشکی
بهداشت و مواد غذایی دکتری دستیاری 1372/04/13 بهداشت و کنترل مواد غدایی 260 دامپزشکی
بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/11/08 بهداشت و کنترل مواد غدایی 795 دامپزشکی
بهره برداری پالایش گاز کاردانی ناپیوسته 1399/12/11 علوم مهندسی 28 فنی و حرفه ای
بوم شناسی آبزیان دکتری تخصصی 1393/11/18 منابع طبیعی 858 کشاورزی
بوم شناسی زراعی (اگرو اکولوژی) دکتری تخصصی 1388/06/07 تولیدات گیاهی 731 کشاورزی
بوم شناسی گیاهی (اکولوژی گیاهی) دکتری تخصصی 1388/02/05 علوم زیستی 716 علوم پایه
بیابان زدایی دکتری تخصصی 1385/06/21 منابع طبیعی 142 کشاورزی
بیم سنجی دکتری تخصصی 1393/11/18 آمار 858 علوم پایه
بیم سنجی کارشناسی پیوسته 1398/12/04 آمار 925 علوم پایه
بیماری شناسی گیاهی دکتری تخصصی 1394/12/09 گیاه پزشکی 61 کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی گرایش قارچ شناسی و بیماری شناسی گیاهی دکتری تخصصی 1381/02/29 گیاه پزشکی 414 کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی گرایش نماتولوژی گیاهی دکتری تخصصی 1381/02/29 گیاه پزشکی 414 کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی گرایش ویروس شناسی و بیماری‌های ویروسی گیاهی دکتری تخصصی 1381/02/29 گیاه پزشکی 414 کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی گرایش پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی دکتری تخصصی 1381/02/29 گیاه پزشکی 414 کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی گرایش کنترل بیولوژیک بیماریهای گیاهی دکتری تخصصی 1388/02/26 گیاه پزشکی 719 کشاورزی
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری دستیاری 1366/03/27 علوم درمانگاهی 6 دامپزشکی
بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دکتری دستیاری 1396/09/29 علوم درمانگاهی 13960929 دامپزشکی
بیماریهای داخلی دامهای کوچک دکتری دستیاری 1366/03/27 علوم درمانگاهی 6 دامپزشکی
بیماریهای داخلی دامهای کوچک دکتری دستیاری 1395/09/14 علوم درمانگاهی 88 دامپزشکی
بیماریهای طیور دکتری دستیاری 1366/03/27 علوم درمانگاهی 6 دامپزشکی
بیمه دکتری تخصصی 1396/03/20 علوم اقتصادی 884 علوم اجتماعی
بیمه کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 مدیریت 414 علوم انسانی
بیمه کارشناسی پیوسته 1379/07/10 مدیریت و خدمات اجتماعی 400 علمی‌و کاربردی
بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی دکتری دستیاری 1395/03/22 علوم درمانگاهی 874 دامپزشکی
بیوانفورماتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/11/18 علوم زیستی 858 علوم پایه
بیوانفورماتیک دکتری تخصصی 1381/12/13 مهندسی کامپیوتر 61 فنی و مهندسی
بیوانفورماتیک دکتری تخصصی 1394/02/19 علوم ریاضی 860 علوم پایه
بیوتکنولوژی دکتری پیوسته 1394/03/16 علوم زیستی 861 علوم پایه
بیوتکنولوژی دامپزشکی دکتری تخصصی 1381/09/16 علوم پایه 472 دامپزشکی
بیوتکنولوژی دامپزشکی دکتری تخصصی 1397/07/01 علوم پایه 13970701 دامپزشکی
بیوتکنولوژی مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/08/07 نظامی‌و انتظامی 561 علوم پایه
بیوتکنولوژی کشاورزی دکتری تخصصی 1394/12/09 به نژادی و بیوتکنولوژی 61 کشاورزی
بیوتکنولوژی کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 به نژادی و بیوتکنولوژی 61 کشاورزی
بیوتکنولوژی کشاورزی – گیاهی دکتری تخصصی 1382/01/17 به نژادی و بیوتکنولوژی 1382 کشاورزی
بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش آرکیها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/07/07 علوم زیستی 846 علوم پایه
بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش باکتری‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/07/07 علوم زیستی 846 علوم پایه
بیوسیستماتیک واکولوژی میکروبی گرایش قارچ‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/07/07 علوم زیستی 846 علوم پایه
بیوشیمی دکتری تخصصی 1378/12/02 علوم زیستی 389 علوم پایه
بیوشیمی دکتری تخصصی 1391/10/10 علوم پایه 817 دامپزشکی
بیوشیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/19 علوم زیستی 13940719 علوم پایه
بیوشیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/04/30 علوم زیستی 13970430 علوم پایه
بیوشیمی دکتری تخصصی 1397/04/30 علوم زیستی 13970430 علوم پایه
بیوشیمی دکتری تخصصی 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
بیوشیمی‌بالینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/02/11 علوم پایه 756 دامپزشکی
بیوشیمی‌دامپزشکی دکتری دستیاری 1379/10/18 علوم پایه 406 دامپزشکی
بیوفیزیک دکتری تخصصی 1378/12/02 علوم زیستی 389 علوم پایه
بیوفیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/04/30 علوم زیستی 13970430 علوم پایه
بیوفیزیک دکتری تخصصی 1397/04/30 علوم زیستی 13970430 علوم پایه
بیوفیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
بیوفیزیک دکتری تخصصی 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
بیولوژی و آناتومی‌چوب دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
بیومکانیک ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم ورزشی 156 علوم اجتماعی
بیومکانیک ورزشی دکتری تخصصی 1398/11/20 علوم ورزشی 140 علوم اجتماعی
بیومکانیک ورزشی دکتری تخصصی 1392/06/10 علوم ورزشی 842 علوم اجتماعی
بیومکانیک ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/07/23 علوم ورزشی 807 علوم اجتماعی
تأسیسات الکتریکی صنعتی کاردانی ناپیوسته 1379/10/18 صنعت 406 علمی‌و کاربردی
تأسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته 1379/06/27 صنعت 399 علمی‌و کاربردی
تأسیسات – تبرید کاردانی پیوسته 1374/02/03 صنعت 297 علمی‌و کاربردی
تأسیسات – تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 1374/02/03 صنعت 297 علمی‌و کاربردی
تئاتر دکتری تخصصی 1394/03/16 هنرهای نمایشی 861 هنر و معماری
تئاتر – ادبیات نمایشی کاردانی پیوسته 1380/07/01 فرهنگ و هنر 335 علمی‌و کاربردی
تئاتر – بازیگری کاردانی پیوسته 1380/07/01 فرهنگ و هنر 335 علمی‌و کاربردی
تاریخ کارشناسی پیوسته 1375/10/21 علوم تاریخی 333 علوم اجتماعی
تاریخ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/06 علوم حوزوی 313 علوم انسانی
تاریخ اسلام دکتری تخصصی 1392/05/27 علوم حوزوی 840 علوم انسانی
تاریخ اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 علوم حوزوی 716 علوم انسانی
تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته 1383/10/12 علوم تاریخی 532 علوم اجتماعی
تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته 1388/06/07 علوم حوزوی 731 علوم انسانی
تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته 1395/09/15 علوم تاریخی 13950915 علوم اجتماعی
تاریخ اسلام در شمال آفریقا و اندلس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/02/11 علوم تاریخی 756 علوم اجتماعی
تاریخ انقلاب اسلامی دکتری تخصصی 1386/08/19 علوم تاریخی 651 علوم اجتماعی
تاریخ انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/05/03 علوم تاریخی 378 علوم اجتماعی
تاریخ اهل بیت (ع) دکتری تخصصی 1387/04/08 علوم حوزوی 690 علوم انسانی
تاریخ اهل بیت (ع) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/21 علوم حوزوی 548 علوم انسانی
تاریخ ایران کارشناسی پیوسته 1395/08/17 علوم تاریخی 13950817 علوم اجتماعی
تاریخ تشیع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
تاریخ تشیع دکتری تخصصی 1387/04/08 علوم حوزوی 690 علوم انسانی
تاریخ تشیع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/04/03 علوم حوزوی 414 علوم انسانی
تاریخ تشیع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/21 علوم حوزوی 548 علوم انسانی
تاریخ تشیع اثنی عشری دکتری تخصصی 1389/07/17 علوم حوزوی 772 علوم انسانی
تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر اسلامی دکتری تخصصی 1386/04/30 هنرهای کاربردی 643 هنر و معماری
تاریخ تمدن کارشناسی پیوسته 1396/03/01 علوم تاریخی 13960301 علوم اجتماعی
تاریخ تمدن اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/02/24 الهیات 545 علوم انسانی
تاریخ تمدن اسلامی دکتری تخصصی 1389/03/22 علوم حوزوی 760 علوم انسانی
تاریخ جهان کارشناسی پیوسته 1395/09/01 علوم تاریخی 13950901 علوم اجتماعی
تاریخ علم در دوره اسلامی دکتری تخصصی 1399/06/02 علوم تاریخی 932 علوم اجتماعی
تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/02/19 علوم تاریخی 506 علوم اجتماعی
تاریخ علم گرایش طب و داروسازی در جهان اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/02/19 علوم تاریخی 506 علوم اجتماعی
تاریخ علم گرایش فیزیک و فناوری در جهان اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/02/19 علوم تاریخی 506 علوم اجتماعی
تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/02/19 علوم تاریخی 506 علوم اجتماعی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/04/12 نظامی‌و انتظامی 882 علوم انسانی
تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/04/03 علوم حوزوی 414 علوم انسانی
تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی دکتری تخصصی 1388/11/17 علوم تاریخی 748 علوم اجتماعی
تاریخ معاصر جهان اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/21 علوم تاریخی 548 علوم اجتماعی
تاریخ معاصرجهان اسلام دکتری تخصصی 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
تاریخ هنر ایران اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/04/30 هنرهای کاربردی 643 هنر و معماری
تاریخ هنر ایران باستان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/04/30 هنرهای کاربردی 643 هنر و معماری
تاریخ هنر جهان اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/04/30 هنرهای کاربردی 643 هنر و معماری
تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/01/27 علوم حوزوی 779 علوم انسانی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی پیوسته 1374/11/08 الهیات 312 علوم انسانی
تاریخ و تمدن ملل اسلامی دکتری تخصصی 1369/04/17 الهیات 200 علوم انسانی
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/05/23 علوم تربیتی 13980523 علوم انسانی
تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/02/24 علوم تربیتی 159 علوم انسانی
تاریخ گرایش آزاد کارشناسی پیوسته 1375/10/21 علوم تاریخی 333 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش اسناد ومدارک آرشیوی و نسخه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/08/19 علوم تاریخی 651 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش تاریخ اسلام دکتری تخصصی 1369/10/02 علوم تاریخی 209 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش تاریخ اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/09/15 علوم تاریخی 248 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش تاریخ اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/06 علوم حوزوی 313 علوم انسانی
تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/09/15 علوم تاریخی 248 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/09/15 علوم تاریخی 248 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام دکتری تخصصی 1369/10/02 علوم تاریخی 209 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسلام دکتری تخصصی 1369/10/02 علوم تاریخی 209 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش تاریخ عمومی‌جهان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/09/15 علوم تاریخی 248 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش دبیری کارشناسی پیوسته 1375/10/21 علوم تاریخی 333 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/08/19 علوم تاریخی 651 علوم اجتماعی
تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/08/19 علوم تاریخی 651 علوم اجتماعی
تاسیسات کاردانی ناپیوسته 1366/04/13 مهندسی مکانیک 89 فنی و مهندسی
تاسیسات بهداشتی و گاز رسانی کاردانی ناپیوسته 1362/12/16 صنعت علمی‌و کاربردی
تاسیسات تهویه و تبرید کاردانی ناپیوسته 1362/12/15 مهندسی مکانیک 13621215 فنی و مهندسی
تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی پیوسته 1370/05/01 مهندسی مکانیک 221 فنی و مهندسی
تبرید کاردانی پیوسته 1398/05/28 علوم مهندسی 297 فنی و حرفه ای
تبلیغ در حج و زیارت کارشناسی پیوسته 1390/10/10 علوم حوزوی 792 علوم انسانی
تبلیغ و ارتباطات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/08/11 علوم حوزوی 696 علوم انسانی
تبلیغ و ارتباطات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/09/05 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 563 علوم اجتماعی
تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/12/21 علوم تربیتی 295 علوم انسانی
تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/04/26 علوم تربیتی 13980426 علوم انسانی
تحقیقات آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/02/17 علوم تربیتی 13970217 علوم انسانی
ترافیک شهری کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
تربیت اخلاقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
تربیت بدنی کاردانی پیوسته 1381/02/29 مدیریت و خدمات اجتماعی 338 علمی‌و کاربردی
تربیت بدنی کاردانی پیوسته 1398/05/14 علوم انسانی 13 فنی و حرفه ای
تربیت بدنی جانبازان و معلولین کارشناسی پیوسته 1375/08/13 علوم ورزشی 328 علوم اجتماعی
تربیت بدنی مربیگری پایه آمادگی جسمانی کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت و خدمات اجتماعی 204 علمی‌و کاربردی
تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته 1377/11/04 علوم ورزشی 369 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی کاردانی ناپیوسته 1394/03/06 علوم ورزشی 249 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/07/16 علوم ورزشی 168 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی قهرمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/01/27 علوم ورزشی 541 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی همگانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/01/27 علوم ورزشی 541 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیو مکانیک ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/06/15 علوم ورزشی 487 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی کارشناسی پیوسته 1382/10/20 علوم ورزشی 497 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی دکتری تخصصی 1384/12/06 علوم ورزشی 569 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/05/18 علوم ورزشی 484 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رشد و تکامل و یادگیری حرکتی دکتری تخصصی 1375/12/19 علوم ورزشی 336 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی کارشناسی پیوسته 1382/10/20 علوم ورزشی 497 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی دکتری تخصصی 1384/08/21 علوم ورزشی 562 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/05/18 علوم ورزشی 484 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش روانشناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/11/17 روانشناسی 616 علوم انسانی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علم تمرین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/01/27 علوم ورزشی 541 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کارشناسی پیوسته 1382/10/20 علوم ورزشی 497 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصی 1373/02/04 علوم ورزشی 276 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/05/18 علوم ورزشی 484 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی دکتری تخصصی 1373/02/04 علوم ورزشی 276 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی کارشناسی ناپیوسته 1384/02/24 علوم ورزشی 545 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی کارشناسی پیوسته 1382/10/20 علوم ورزشی 497 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی دکتری تخصصی 1384/08/07 علوم ورزشی 561 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/05/18 علوم ورزشی 484 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش ورزش همگانی کارشناسی پیوسته 1382/10/20 علوم ورزشی 497 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دکتری تخصصی 1385/10/09 علوم ورزشی 611 علوم اجتماعی
تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصی 1385/10/09 علوم ورزشی 611 علوم اجتماعی
تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی کارشناسی پیوسته 1384/02/24 علوم ورزشی 545 علوم اجتماعی
تربیت دبیر زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 1375/06/18 زبان و ادبیات خارجی 324 علوم انسانی
تربیت دبیر فنی حسابداری کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 حسابداری 414 علوم اجتماعی
تربیت مترجم زبان ایتالیایی کارشناسی پیوسته 1374/07/16 زبان و ادبیات خارجی 304 علوم انسانی
تربیت مربی اخلاق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/26 علوم حوزوی 719 علوم انسانی
تربیت مربی امور تربیتی گرایش عمومی کارشناسی ناپیوسته 1380/10/23 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
تربیت مربی امور تربیتی گرایش متوسطه کارشناسی ناپیوسته 1380/10/23 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌گرایش سیاسی کارشناسی پیوسته 1366/07/04 نظامی‌و انتظامی 95 علوم انسانی
تربیت مربی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌گرایش عقیدتی کارشناسی پیوسته 1366/07/04 نظامی‌و انتظامی 95 علوم انسانی
تربیت مربی علوم سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/17 نظامی‌و انتظامی 878 علوم انسانی
تربیت مربی مراکز پیش دبستانی کاردانی ناپیوسته 1375/02/03 علوم تربیتی 316 علوم انسانی
تربیت معلم قرآن کریم کاردانی ناپیوسته 1380/07/01 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
تربیت معلم قرآن کریم کارشناسی ناپیوسته 1385/07/22 تحول در مطالعات قرآنی 599 علوم انسانی
تربیت کودک کاردانی پیوسته 1398/04/30 علوم انسانی 12 فنی و حرفه ای
ترجمه دکتری تخصصی 1388/12/22 زبان و ادبیات خارجی 751 علوم انسانی
ترویج و آموزش کشاورزی کارشناسی پیوسته 1393/04/01 اقتصاد و ترویج کشاورزی 849 کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی پایدار کارشناسی پیوسته 1394/12/09 اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی گرایش آموزش کشاورزی دکتری تخصصی 1381/02/29 اقتصاد و ترویج کشاورزی 414 کشاورزی
ترویج و آموزش کشاورزی گرایش ترویج کشاورزی دکتری تخصصی 1381/02/29 اقتصاد و ترویج کشاورزی 414 کشاورزی
ترویج کشاورزی دکتری تخصصی 1384/04/07 اقتصاد و ترویج کشاورزی 114 کشاورزی
تسلیحات گرایش سلاح و مهمات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 نظامی‌و انتظامی 338 فنی و مهندسی
تسهیل گری توانبخشی مبتنی بر جامعه کاردانی ناپیوسته 1396/10/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 261 علمی‌و کاربردی
تصوف و عرفان اسلامی دکتری تخصصی 1388/02/26 علوم حوزوی 719 علوم انسانی
تصوف و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/12/02 الهیات 500 علوم انسانی
تصوف و عرفان اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/28 علوم حوزوی 13960228 علوم انسانی
تصویر سازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1369/09/18 هنرهای تجسمی 208 هنر و معماری
تصویر متحرک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1369/10/16 هنرهای تجسمی 210 هنر و معماری
تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی کاردانی ناپیوسته 1399/07/29 برق و کامپیوتر 20 فنی و حرفه ای
تعمیر و نگهداری ماشین‌های الکتریکی کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 صنعت 204 علمی‌و کاربردی
تعمیر و نگهداری ماشین‌های عمرانی کاردانی ناپیوسته 1399/07/20 علوم مهندسی 20 فنی و حرفه ای
تعمیر و نگهداری مکانیکی شناورهای دریایی صیادی کاردانی ناپیوسته 1390/10/25 صنعت 187 علمی‌و کاربردی
تعمیر ونگهداری هواپیما کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 مهندسی مکانیک 414 فنی و مهندسی
تعمیر ونگهداری هواپیما کاردانی ناپیوسته 1389/08/08 صنعت 775 علمی‌و کاربردی
تغذیه دام دکتری تخصصی 1381/02/29 علوم دامی 414 کشاورزی
تفسیر تطبیقی دکتری تخصصی 1384/04/04 علوم حوزوی 550 علوم انسانی
تفسیر روایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/03/21 علوم حوزوی 781 علوم انسانی
تفسیر قرآن مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/10/23 تحول در مطالعات قرآنی 414 علوم انسانی
تفسیر قرآن مجید کارشناسی پیوسته 1392/05/27 علوم حوزوی 840 علوم انسانی
تفسیر و علوم قرآن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/12/08 علوم حوزوی 538 علوم انسانی
تفنگداری دریایی کارشناسی پیوسته 1393/12/25 نظامی‌و انتظامی 13931225 فنی و مهندسی
تفنگداری دریایی کارشناسی پیوسته 1399/04/16 نظامی‌و انتظامی 14 فنی و مهندسی
تلویزیون و هنرهای دیجیتال کارشناسی پیوسته 1383/03/23 هنرهای نمایشی 511 هنر و معماری
تهیه کنندگی پویانمایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/12/04 هنرهای تجسمی 925 هنر و معماری
تهیه کنندگی گرایش آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/01/29 هنرهای نمایشی 504 هنر و معماری
تهیه کنندگی گرایش مستند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/01/29 هنرهای نمایشی 504 هنر و معماری
تهیه کنندگی گرایش نمایشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/01/29 هنرهای نمایشی 504 هنر و معماری
توانمند سازی آسیب دیدگان در حوادث کاردانی ناپیوسته 1397/09/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 263 علمی‌و کاربردی
توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم اجتماعی 861 علوم اجتماعی
توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم اجتماعی 861 علوم اجتماعی
توسعه محلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم اجتماعی 861 علوم اجتماعی
توسعه محلی گرایش روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم اجتماعی 861 علوم اجتماعی
توسعه محلی گرایش شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم اجتماعی 861 علوم اجتماعی
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/04/12 نظامی‌و انتظامی 882 علوم انسانی
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش تبلیغ دین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مدیریت فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
توسعه و تبلیغ فرهنگ دینی گرایش مشاوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
توسعه کشاورزی دکتری تخصصی 1381/02/29 اقتصاد و ترویج کشاورزی 414 کشاورزی
تولید آهن و فولاد-مهندسی مواد کاردانی ناپیوسته 1366/10/05 صنعت 107 علمی‌و کاربردی
تولید سیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/07/25 هنرهای نمایشی 382 هنر و معماری
تولید سیما کارشناسی پیوسته 1370/07/21 هنرهای کاربردی 225 هنر و معماری
تولید سیمان کاردانی پیوسته 1380/07/01 صنعت 335 علمی‌و کاربردی
تولید صنعتی کارشناسی پیوسته 1373/10/11 مهندسی صنایع 290 فنی و مهندسی
تولید فلزات غیر اهنی- مهندسی مواد کاردانی ناپیوسته 1367/06/19 صنعت 133 علمی‌و کاربردی
تولید قارچ‌های خوراکی کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
تکثیر و پرورش آبزیان دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ناپیوسته 1379/06/27 کشاورزی 399 علمی‌و کاربردی
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش آبزیان آب شیرین کاردانی ناپیوسته 1375/07/15 کشاورزی 326 علمی‌و کاربردی
تکثیر و پرورش آبزیان گرایش میگو کاردانی ناپیوسته 1375/07/15 کشاورزی 326 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی آبیاری کاردانی ناپیوسته 1392/02/15 علوم و مهندسی آب 223 کشاورزی
تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/08 علوم تربیتی 850 علوم انسانی
تکنولوژی آموزشی دکتری تخصصی 1387/03/04 علوم تربیتی 384 علوم انسانی
تکنولوژی تولیدات دامی کاردانی ناپیوسته 1392/02/15 علوم دامی 223 کشاورزی
تکنولوژی تولیدات گیاهی کاردانی ناپیوسته 1370/05/01 تولیدات گیاهی 221 کشاورزی
تکنولوژی جنگلداری کاردانی ناپیوسته 1371/07/03 منابع طبیعی 246 کشاورزی
تکنولوژی شیلات کاردانی ناپیوسته 1371/08/03 منابع طبیعی 246 کشاورزی
تکنولوژی صنایع آرد کاردانی ناپیوسته 1383/02/26 صنعت 30 علمی‌و کاربردی
تکنولوژی صنعتی کارشناسی پیوسته 1373/10/11 مهندسی صنایع 290 فنی و مهندسی
تکنولوژی فناوری معماری گرایش استحکام بخشی بناهای تاریخی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/12/19 معماری 914 هنر و معماری
تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی کاردانی ناپیوسته 1370/05/01 ماشین‌های کشاورزی 221 کشاورزی
تکنولوژی محیط زیست کاردانی ناپیوسته 1371/08/03 منابع طبیعی 246 کشاورزی
تکنولوژی مرتع و آبخیزداری کاردانی ناپیوسته 1371/08/03 منابع طبیعی 246 کشاورزی
تکنولوژی معماری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/11/06 معماری 666 هنر و معماری
تکنولوژی مواد غذایی کاردانی ناپیوسته 1370/05/01 صنایع غذایی 221 کشاورزی
تکنولوژی هوانوردی (مراقبت پرواز) کارشناسی پیوسته 1369/10/16 مهندسی مکانیک 210 فنی و مهندسی
تکنولوژی چوب کاردانی ناپیوسته 1371/08/03 منابع طبیعی 246 کشاورزی
تکنیک‌های فروش کاردانی ناپیوسته 1398/05/08 مدیریت و خدمات اجتماعی 265 علمی‌و کاربردی
جامعه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1367/09/16 علوم اجتماعی 137 علوم اجتماعی
جامعه شناسی کارشناسی پیوسته 1395/09/14 علوم اجتماعی 86 علوم اجتماعی
جامعه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/06 علوم حوزوی 313 علوم انسانی
جامعه شناسی انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/08/24 علوم اجتماعی 365 علوم اجتماعی
جامعه شناسی دفاع مقدس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/06/20 علوم اجتماعی 877 علوم اجتماعی
جامعه شناسی فرهنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/07/17 علوم حوزوی 772 علوم انسانی
جامعه شناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/04/08 علوم ورزشی 690 علوم اجتماعی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دکتری تخصصی 1378/04/20 علوم اجتماعی 377 علوم اجتماعی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دکتری تخصصی 1378/04/20 علوم اجتماعی 377 علوم اجتماعی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی فرهنگی دکتری تخصصی 1378/04/20 علوم اجتماعی 377 علوم اجتماعی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران دکتری تخصصی 1378/04/20 علوم اجتماعی 377 علوم اجتماعی
جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی گروه‌های اجتماعی دکتری تخصصی 1378/04/20 علوم اجتماعی 377 علوم اجتماعی
جامعه شناسی-گرایش توسعه اجتماعی-روستایی دکتری تخصصی 1392/04/30 علوم اجتماعی 838 علوم اجتماعی
جدول و سرفصل دروس عمومی کارشناسی پیوسته 1392/07/02 مدیریت 13960405 علوم انسانی
جراحی دامپزشکی دکتری دستیاری 1365/04/07 علوم درمانگاهی 50 دامپزشکی
جراحی دامپزشکی دکتری دستیاری 1396/06/05 علوم درمانگاهی 99 دامپزشکی
جرم یابی دکتری تخصصی 1392/06/03 نظامی‌و انتظامی 841 علوم انسانی
جریانهای کلامی‌معاصر دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
جریه راه آهن کاردانی ناپیوسته 1371/04/27 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
جغرافیا کارشناسی پیوسته 1395/06/28 علوم جغرافیایی 13950628 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/27 علوم جغرافیایی 882 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم جغرافیایی 86 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری تخصصی 1400/02/05 علوم جغرافیایی 156 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی پیوسته 1387/08/11 علوم جغرافیایی 696 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری تخصصی 1376/07/13 علوم جغرافیایی 346 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم جغرافیایی 86 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دکتری تخصصی 1395/08/16 علوم جغرافیایی 83 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/08/24 علوم جغرافیایی 365 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش اقتصاد فضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/23 علوم جغرافیایی 788 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/23 علوم جغرافیایی 788 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی – فضایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش سازماندهی مناطق عشایری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/23 علوم جغرافیایی 788 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/23 علوم جغرافیایی 788 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری تخصصی 1400/02/05 علوم جغرافیایی 156 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی پیوسته 1387/08/11 علوم جغرافیایی 696 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم جغرافیایی 86 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری تخصصی 1377/01/30 علوم جغرافیایی 355 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری دکتری تخصصی 1395/08/16 علوم جغرافیایی 83 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/07/18 علوم جغرافیایی 264 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/04/18 علوم جغرافیایی 801 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/04/18 علوم جغرافیایی 801 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/04/18 علوم جغرافیایی 801 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/04/18 علوم جغرافیایی 801 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش کاربری اراضی و ممیزی املاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی پیوسته 1387/08/11 علوم جغرافیایی 696 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری کارشناسی پیوسته 1387/08/11 علوم جغرافیایی 696 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی مجتمع‌های گردشگری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/23 علوم جغرافیایی 786 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی فضایی و مجتمع‌های گردشگری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/30 علوم جغرافیایی 13981130 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش برنامه ریزی منطقه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/23 علوم جغرافیایی 788 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/30 علوم جغرافیایی 13981130 علوم اجتماعی
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری گرایش گردشگری شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/30 علوم جغرافیایی 13981130 علوم اجتماعی
جغرافیا و دفاع مقدس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/10 علوم جغرافیایی 816 علوم اجتماعی
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی دکتری تخصصی 1391/06/19 علوم جغرافیایی 804 علوم اجتماعی
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی دکتری تخصصی 1391/06/19 علوم جغرافیایی 804 علوم اجتماعی
جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی گرایش نظام سیاستگذاری در برنامه ریزی روستایی دکتری تخصصی 1391/06/19 علوم جغرافیایی 804 علوم اجتماعی
جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دکتری تخصصی 1392/03/12 علوم جغرافیایی 832 علوم اجتماعی
جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/01/30 علوم جغرافیایی 355 علوم اجتماعی
جغرافیا گرایش جغرافیا ی سیاسی – نظامی کارشناسی پیوسته 1377/04/07 علوم جغرافیایی 360 علوم اجتماعی
جغرافیا گرایش جغرافیای ناحیه ای کارشناسی پیوسته 1377/04/07 علوم جغرافیایی 360 علوم اجتماعی
جغرافیا گرایش کارتوگرافی کارشناسی پیوسته 1377/04/07 علوم جغرافیایی 360 علوم اجتماعی
جغرافیا ی نظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/08/08 علوم جغرافیایی 402 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/06/08 علوم جغرافیایی 243 علوم اجتماعی
جغرافیای زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/11/08 علوم جغرافیایی 795 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 علوم جغرافیایی 707 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی دکتری تخصصی 1400/02/05 علوم جغرافیایی 156 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم جغرافیایی 86 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی دکتری تخصصی 1377/01/30 علوم جغرافیایی 355 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی دکتری تخصصی 1395/08/16 علوم جغرافیایی 83 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی ( آمایش و مدیریت سیاسی فضا ) کارشناسی پیوسته 1387/08/11 علوم جغرافیایی 696 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/08/03 علوم جغرافیایی 13930803 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی گرایش آمایش سیاسی فضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/09/28 علوم جغرافیایی 13970928 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی گرایش جنوب غرب آسیا دکتری تخصصی 1390/07/23 علوم جغرافیایی 788 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی گرایش سازمان سیاسی فضا دکتری تخصصی 1390/07/23 علوم جغرافیایی 788 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/08/03 علوم جغرافیایی 13930803 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/08/03 علوم جغرافیایی 13930803 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی گرایش مطالعات ایران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/09/28 علوم جغرافیایی 13970928 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/08/03 علوم جغرافیایی 13930803 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی گرایش ژئوپلیتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/09/28 علوم جغرافیایی 13970928 علوم اجتماعی
جغرافیای سیاسی-گرایش فضای شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/06/07 علوم جغرافیایی 731 علوم اجتماعی
جغرافیای طبیعی و انسانی دکتری تخصصی 1366/04/27 علوم جغرافیایی 90 علوم اجتماعی
جغرافیای طبیعی و انسانی دکتری تخصصی 1366/04/27 علوم جغرافیایی 90 علوم اجتماعی
جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/01/30 علوم جغرافیایی 355 علوم اجتماعی
جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/01/30 علوم جغرافیایی 355 علوم اجتماعی
جغرافیای فرهنگی(برنامه ریزی فرهنگی) کارشناسی پیوسته 1387/08/11 علوم جغرافیایی 696 علوم اجتماعی
جغرافیای نظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/23 علوم جغرافیایی 788 علوم اجتماعی
جغرافیای نظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/11/17 علوم جغرافیایی 232 علوم اجتماعی
جغرافیای نظامی دکتری تخصصی 1392/04/23 علوم جغرافیایی 837 علوم اجتماعی
جغرافیای نظامی‌( مطالعات دفاعی و امنیتی ) کارشناسی پیوسته 1387/08/11 نظامی‌و انتظامی 696 علوم انسانی
جغرافیای پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/06/07 علوم جغرافیایی 731 علوم اجتماعی
جلوه‌های ویژه بصری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/12/04 هنرهای نمایشی 925 هنر و معماری
جمعیت شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1366/08/02 علوم اجتماعی 98 علوم اجتماعی
جمعیت شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/02/31 علوم اجتماعی 13990231 علوم اجتماعی
جمعیت شناسی دکتری تخصصی 1378/11/01 علوم اجتماعی 389 علوم اجتماعی
جنگ الکترونیک دکتری تخصصی 1393/10/17 نظامی‌و انتظامی 853 فنی و مهندسی
جنگ نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 نظامی‌و انتظامی 937 علوم پایه
جنگلداری دکتری تخصصی 1373/12/17 منابع طبیعی 294 کشاورزی
جوشکاری کاردانی ناپیوسته 1390/11/18 مهندسی مکانیک 40 فنی و مهندسی
جوشکاری کاردانی پیوسته 1398/04/17 علوم مهندسی 11 فنی و حرفه ای
جوشکاری کاردانی ناپیوسته 1385/08/27 صنعت 79 علمی‌و کاربردی
جوشکاری کاردانی ناپیوسته 1362/09/23 صنعت 13620923 علمی‌و کاربردی
حرارت مرکزی و تهویه مطبوع کاردانی پیوسته 1398/03/20 علوم مهندسی 9 فنی و حرفه ای
حرفه ای مدیریت گرایش تصمیم گیری و سیاستگذاری دکتری تخصصی 1386/06/17 مدیریت 648 علوم انسانی
حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1363/11/27 حسابداری 13631127 علوم اجتماعی
حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/01 حسابداری 849 علوم اجتماعی
حسابداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 حسابداری 156 علوم اجتماعی
حسابداری کاردانی پیوسته 1379/10/04 مدیریت و خدمات اجتماعی 405 علمی‌و کاربردی
حسابداری دکتری تخصصی 1394/11/17 حسابداری 13941117 علوم اجتماعی
حسابداری کارشناسی پیوسته 1362/05/11 حسابداری 13621105 علوم اجتماعی
حسابداری کاردانی پیوسته 1397/12/06 علوم انسانی 4 فنی و حرفه ای
حسابداری دکتری تخصصی 1372/08/30 حسابداری 269 علوم اجتماعی
حسابداری کارشناسی پیوسته 1396/02/16 حسابداری 13960216 علوم اجتماعی
حسابداری کارشناسی ناپیوسته 1380/07/01 حسابداری 414 علوم اجتماعی
حسابداری کاردانی ناپیوسته 1366/06/21 حسابداری 93 علوم اجتماعی
حسابداری کارشناسی ناپیوسته 1399/10/23 علوم انسانی 25 فنی و حرفه ای
حسابداری گرایش حسابرسی کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت و خدمات اجتماعی 204 علمی‌و کاربردی
حسابداری گرایش دولتی کاردانی ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت و خدمات اجتماعی 344 علمی‌و کاربردی
حسابداری گرایش مالیاتی کاردانی ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت و خدمات اجتماعی 344 علمی‌و کاربردی
حسابداری امور مالی کارشناسی پیوسته 1367/02/28 حسابداری 126 علوم اجتماعی
حسابداری با گرایش حسابداری آب و فاضلاب کاردانی ناپیوسته 1382/10/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 22 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش حسابداری برق کاردانی ناپیوسته 1382/10/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 22 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش حسابداری دولتی کاردانی ناپیوسته 1382/10/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 22 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش حسابداری صنعتی کاردانی ناپیوسته 1382/10/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 22 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش حسابداری مالی کاردانی ناپیوسته 1382/10/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 22 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش حسابداری مالیاتی کاردانی ناپیوسته 1382/10/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 22 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش حسابرسی کاردانی ناپیوسته 1388/02/20 مدیریت و خدمات اجتماعی 133 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش خدمات عمومی کاردانی ناپیوسته 1388/02/20 مدیریت و خدمات اجتماعی 133 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش دولتی کاردانی ناپیوسته 1388/02/20 مدیریت و خدمات اجتماعی 133 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش صنعتی کاردانی ناپیوسته 1388/02/20 مدیریت و خدمات اجتماعی 133 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش مالی کاردانی ناپیوسته 1388/02/20 مدیریت و خدمات اجتماعی 133 علمی‌و کاربردی
حسابداری با گرایش مالیاتی کاردانی ناپیوسته 1388/02/20 مدیریت و خدمات اجتماعی 133 علمی‌و کاربردی
حسابداری بخش عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/08/12 حسابداری 920 علوم اجتماعی
حسابداری بخش عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/03/20 حسابداری 884 علوم اجتماعی
حسابداری مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/12/20 حسابداری 825 علوم اجتماعی
حسابداری و بازرگانی- حسابداری کاردانی پیوسته 1374/07/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 304 علمی‌و کاربردی
حسابداری گرابش حسابرسی کارشناسی پیوسته 1381/02/29 حسابداری 414 علوم اجتماعی
حسابداری گرابش دولتی کارشناسی پیوسته 1381/02/29 حسابداری 414 علوم اجتماعی
حسابداری گرایش مالیاتی کارشناسی پیوسته 1381/02/29 حسابداری 414 علوم اجتماعی
حسابداری گرایش حسابداری بانکی کارشناسی پیوسته 1391/07/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 213 علمی‌و کاربردی
حسابداری گرایش حسابداری صنعتی کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت و خدمات اجتماعی 204 علمی‌و کاربردی
حسابداری گرایش حسابداری پروژه‌ها کارشناسی پیوسته 1391/07/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 213 علمی‌و کاربردی
حسابداری گرایش حسابرسی کارشناسی پیوسته 1375/08/13 حسابداری 328 علوم اجتماعی
حسابداری گرایش دولتی کارشناسی پیوسته 1375/08/13 حسابداری 328 علوم اجتماعی
حسابداری گرایش دولتی کاردانی ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
حسابداری گرایش مالیاتی کارشناسی پیوسته 1375/08/13 حسابداری 328 علوم اجتماعی
حسابداری گرایش مالیاتی کاردانی ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
حسابرسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/11/19 حسابداری 354 علوم اجتماعی
حسابرسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/12/20 حسابداری 13911220 علوم اجتماعی
حسابرسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 حسابداری 13950205 علوم اجتماعی
حشره شناسی کشاورزی دکتری تخصصی 1381/02/29 گیاه پزشکی 414 کشاورزی
حشره شناسی کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 گیاه پزشکی 61 کشاورزی
حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک دکتری تخصصی 1394/03/16 گیاه پزشکی 861 کشاورزی
حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک حشرات دکتری تخصصی 1394/03/16 گیاه پزشکی 861 کشاورزی
حشره شناسی کشاورزی گرایش بیوسیستماتیک کنه‌ها دکتری تخصصی 1394/03/16 گیاه پزشکی 861 کشاورزی
حشره شناسی کشاورزی گرایش فیزیولوژی و سم شناسی دکتری تخصصی 1394/03/16 گیاه پزشکی 861 کشاورزی
حفاظت اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/25 نظامی‌و انتظامی 13940725 علوم انسانی
حفاظت اطلاعات راهبردی دکتری تخصصی 1398/07/07 نظامی‌و انتظامی 919 علوم انسانی
حفاظت ملی دکتری تخصصی 1397/12/19 نظامی‌و انتظامی 914 علوم انسانی
حفاظت و اصلاح چوب دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
حفاظت و حراست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/23 نظامی‌و انتظامی 883 علوم انسانی
حفاظت و مرمت آثار تاریخی کاردانی ناپیوسته 1367/11/16 معماری 149 هنر و معماری
حقوق کارشناسی پیوسته 1396/07/01 حقوق 13960701 علوم انسانی
حقوق کارشناسی پیوسته 1394/09/23 حقوق 110 علوم انسانی
حقوق کارشناسی پیوسته 1374/02/03 حقوق 297 علوم انسانی
حقوق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/06 علوم حوزوی 313 علوم انسانی
حقوق دکتری تخصصی 1373/06/06 علوم حوزوی 281 علوم انسانی
حقوق ارتباطات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/11/05 حقوق 545 علوم انسانی
حقوق اسناد و قراردادهای تجاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 حقوق 716 علوم انسانی
حقوق اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/05/18 حقوق 484 علوم انسانی
حقوق انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 حقوق 887 علوم انسانی
حقوق بشر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/12/14 حقوق 409 علوم انسانی
حقوق بین الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/02/03 حقوق 297 علوم انسانی
حقوق بین الملل عمومی دکتری تخصصی 1375/02/16 حقوق 317 علوم انسانی
حقوق تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 حقوق 716 علوم انسانی
حقوق تجارت بین الملل دکتری تخصصی 1396/02/23 حقوق 883 علوم انسانی
حقوق تجارت بین الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/02/19 حقوق 506 علوم انسانی
حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دکتری تخصصی 1394/06/07 حقوق 865 علوم انسانی
حقوق تجاری اقتصادی بین المللی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/04/29 حقوق 693 علوم انسانی
حقوق ثبت اسناد و املاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/12/11 حقوق 673 علوم انسانی
حقوق جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی 1373/07/17 حقوق 284 علوم انسانی
حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/02/03 حقوق 297 علوم انسانی
حقوق حمل و نقل تجاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 حقوق 716 علوم انسانی
حقوق خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 حقوق 716 علوم انسانی
حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/02/03 حقوق 297 علوم انسانی
حقوق خصوصی دکتری تخصصی 1372/02/05 حقوق 256 علوم انسانی
حقوق دادرسی اداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/11/15 حقوق 821 علوم انسانی
حقوق شرکتهای تجاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/12/11 حقوق 673 علوم انسانی
حقوق عمومی دکتری تخصصی 1378/12/03 حقوق 389 علوم انسانی
حقوق عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/02/03 حقوق 297 علوم انسانی
حقوق فناوریهای زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 حقوق 716 علوم انسانی
حقوق مالکیت فکری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/06/11 حقوق 13820611 علوم انسانی
حقوق مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/10/02 حقوق 912 علوم انسانی
حقوق مالی-اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/12/11 حقوق 673 علوم انسانی
حقوق محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/09/03 حقوق 921 علوم انسانی
حقوق محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/05/18 حقوق 484 علوم انسانی
حقوق نفت و گاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/01/27 حقوق 779 علوم انسانی
حقوق نفت و گاز دکتری تخصصی 1390/01/27 حقوق 779 علوم انسانی
حقوق هوایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 حقوق 835 علوم انسانی
حقوق پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 حقوق 835 علوم انسانی
حقوق کیفری اطفال و نوجوانان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/12/11 حقوق 673 علوم انسانی
حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری تخصصی 1373/06/06 علوم حوزوی 281 علوم انسانی
حقوق کیفری و جرم شناسی دکتری تخصصی 1373/07/17 حقوق 284 علوم انسانی
حقوق گرایش ارشاد در امور کیفری کارشناسی ناپیوسته 1388/04/14 مدیریت و خدمات اجتماعی 137 علمی‌و کاربردی
حقوق گرایش حقوق ثبتی کارشناسی ناپیوسته 1393/03/18 مدیریت و خدمات اجتماعی 242 علمی‌و کاربردی
حقوقی -کنسولی کارشناسی پیوسته 1370/06/21 حقوق 94 علوم انسانی
حمل و نقل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/06 مهندسی عمران 367 فنی و مهندسی
حمل و نقل جاده ای کاردانی پیوسته 1398/04/04 علوم مهندسی 10 فنی و حرفه ای
حوزوی دکتری تخصصی 1395/11/20 علوم حوزوی 6999 علوم انسانی
حکمت اشراق دکتری تخصصی 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
حکمت اشراق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
حکمت متعالیه دکتری تخصصی 1387/07/06 علوم حوزوی 692 علوم انسانی
حکمت هنر اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 هنرهای کاربردی 796 هنر و معماری
حکمت هنرهای دینی دکتری تخصصی 1390/11/17 هنرهای کاربردی 795 هنر و معماری
حکمت و کلام شیعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/06/02 الهیات 932 علوم انسانی
حکمرانی دکتری تخصصی 1398/07/07 نظامی‌و انتظامی 919 علوم انسانی
خانواده و سلامت جنسی دکتری تخصصی 1395/08/15 روانشناسی 879 علوم انسانی
خاکشناسی(علوم خاک) گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دکتری تخصصی 1381/02/29 خاکشناسی 414 کشاورزی
خاکشناسی(علوم خاک) گرایش شیمی‌و حاصلخیزی خاک دکتری تخصصی 1381/02/29 خاکشناسی 414 کشاورزی
خاکشناسی(علوم خاک) گرایش فیزیک و حفاظت خاک دکتری تخصصی 1381/02/29 خاکشناسی 414 کشاورزی
خاکشناسی(علوم خاک) گرایش پیدایش، رده بندی و ارزیابی خاک دکتری تخصصی 1381/02/29 خاکشناسی 414 کشاورزی
خبرنگاری (باز نگری شده ) کارشناسی پیوسته 1382/09/01 فرهنگ و هنر 20 علمی‌و کاربردی
خبرنگاری -استراتژیک خاص کاردانی ناپیوسته 1380/02/23 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 412 علوم اجتماعی
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اجتماعی کارشناسی پیوسته 1376/03/25 فرهنگ و هنر 342 علمی‌و کاربردی
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری اقتصادی کارشناسی پیوسته 1376/03/25 فرهنگ و هنر 342 علمی‌و کاربردی
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری سیاسی کارشناسی پیوسته 1376/03/25 فرهنگ و هنر 342 علمی‌و کاربردی
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری علوم استراتژیک کارشناسی پیوسته 1376/03/25 فرهنگ و هنر 342 علمی‌و کاربردی
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری فرهنگی و هنری کارشناسی پیوسته 1376/03/25 فرهنگ و هنر 342 علمی‌و کاربردی
خبرنگاری با گرایش خبرنگاری ورزشی کارشناسی پیوسته 1376/03/25 فرهنگ و هنر 342 علمی‌و کاربردی
خدمات اداری کاردانی ناپیوسته 1384/03/21 مدیریت 548 علوم انسانی
خدمات بازرگانی بین المللی کارشناسی ناپیوسته 1397/09/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 263 علمی‌و کاربردی
خدمات میهمانداری اقامتی کاردانی ناپیوسته 1381/10/21 مدیریت و خدمات اجتماعی 8 علمی‌و کاربردی
خدمات میهمانداری پذیرایی کاردانی ناپیوسته 1381/10/21 مدیریت و خدمات اجتماعی 8 علمی‌و کاربردی
خدمات هتلداری بیمارستان کاردانی ناپیوسته 1396/10/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 261 علمی‌و کاربردی
خدمات پس از فروش خودرو کاردانی ناپیوسته 1380/10/23 صنعت 336 علمی‌و کاربردی
خدمات پس از فروش خودرو کاردانی ناپیوسته 1395/06/19 مدیریت و خدمات اجتماعی 204 علمی‌و کاربردی
خدمات پس از فروش خودرو کاردانی ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت و خدمات اجتماعی 204 علمی‌و کاربردی
خدمات پس از فروش خودرو کاردانی ناپیوسته 1399/10/22 علوم مهندسی 24 فنی و حرفه ای
خلبانی بالگرد کارشناسی پیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950229 فنی و مهندسی
خلبانی هلیکوپتر کارشناسی پیوسته 1380/11/28 مهندسی مکانیک 414 فنی و مهندسی
خلبانی پهپاد کارشناسی پیوسته 1395/04/19 نظامی‌و انتظامی 875 فنی و مهندسی
خوانندگی آواز ایرانی و تک خوانی کاردانی پیوسته 1377/06/29 فرهنگ و هنر 362 علمی‌و کاربردی
دامپروری دکتری تخصصی 1370/06/30 علوم دامی 94 کشاورزی
دامپزشکی دکتری عمومی 1366/08/16 علوم درمانگاهی 100 دامپزشکی
دامپزشکی دکتری عمومی 1395/12/25 علوم درمانگاهی 13951225 دامپزشکی
دانش اجتماعی مسلمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/07/23 علوم اجتماعی 817 علوم اجتماعی
دانش اجتماعی مسلمین دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
دانش اجتماعی مسلمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 علوم حوزوی 707 علوم انسانی
دانشنامه نگاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 علم اطلاعات و دانش شناسی 707 علوم اجتماعی
دبیر فنی اتو مکانیک کارشناسی پیوسته 1371/04/17 مهندسی مکانیک 94 فنی و مهندسی
دبیری الهیات و معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 1374/11/18 الهیات 312 علوم انسانی
دبیری زبان و ادبیات عربی کارشناسی پیوسته 1376/09/09 زبان و ادبیات عربی 350 علوم انسانی
دروس اختیاری پیشنهادی دستگاههای اجرایی کارشناسی پیوسته 1395/09/22 مدیریت 13950922 علوم انسانی
دریا نوردی (ناوبری) کارشناسی پیوسته 1380/07/01 مهندسی عمران 414 فنی و مهندسی
دریانوردی کاردانی ناپیوسته 1367/09/12 مهندسی عمران 143 فنی و مهندسی
دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/10/08 مهندسی عمران 721 فنی و مهندسی
دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/03/09 مهندسی صنایع 157 فنی و مهندسی
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/10/08 مدیریت 721 علوم انسانی
دریانوردی گرایش حمل و نقل دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/03/31 مهندسی عمران 721 فنی و مهندسی
دوره‌های دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دکتری تخصصی 1395/10/26 مدیریت 13951026 علوم انسانی
دین شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/11/05 علوم حوزوی 353 علوم انسانی
دین شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/06/29 علوم حوزوی 13970629 علوم انسانی
دین و رسانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/10/10 علوم حوزوی 792 علوم انسانی
دین ورسانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/19 علوم اجتماعی 804 علوم اجتماعی
دین پژوهی دکتری تخصصی 1388/11/17 علوم حوزوی 748 علوم انسانی
دیپلماسی و سازمان‌های بین المللی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/07/12 علوم سیاسی 13990712 علوم اجتماعی
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی در سازمانهای اقتصادی بین المللی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش دیپلماسی نوین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بشر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و صلح و امنیت بین المللی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
دیپلماسی و سازمانهای بین المللی گرایش سازمانهای بین المللی و محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
رادیو گرایش سردبیری و تهیه کنندگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/06/17 هنرهای نمایشی 648 هنر و معماری
رادیو گرایش نویسندگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/06/17 هنرهای نمایشی 648 هنر و معماری
رادیولوژی دامپزشکی دکتری دستیاری 1373/04/12 علوم درمانگاهی 279 دامپزشکی
رادیولوژی دامپزشکی دکتری دستیاری 1396/06/05 علوم درمانگاهی 99 دامپزشکی
راهبری لکوموتیو کاردانی ناپیوسته 1398/05/20 صنعت 266 علمی‌و کاربردی
راهنمایی و مشاوره گرایش فعالیت‌های پرورشی کارشناسی پیوسته 1377/06/29 مشاوره 362 علوم انسانی
راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره کارشناسی پیوسته 1377/06/29 مشاوره 362 علوم انسانی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/03 علوم زمین 841 علوم پایه
رشته‌های پزشکی و مرتبط با آن دکتری تخصصی 1395/11/20 علوم زیستی 2285 علوم پایه
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی کارشناسی پیوسته 1380/11/28 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی کارشناسی پیوسته 1380/11/28 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش پرورش کودکان عادی کارشناسی پیوسته 1380/11/28 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی گرایش کودکان با نیازهای ویژه کارشناسی پیوسته 1380/11/28 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
رفاه اجتماعی دکتری تخصصی 1394/03/16 علوم اجتماعی 861 علوم اجتماعی
رفتار حرکتی دکتری تخصصی 1396/09/21 علوم ورزشی 13960921 علوم اجتماعی
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
رفتار حرکتی گرایش آموزش تربیت بدنی دکتری تخصصی 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی دکتری تخصصی 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
رفتار حرکتی گرایش کنترل حرکتی دکتری تخصصی 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
رفتار حرکتی گرایش یادگیری حرکتی دکتری تخصصی 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
رمز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/02/27 نظامی‌و انتظامی 357 علوم پایه
روابط بین الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/09/25 علوم سیاسی 331 علوم اجتماعی
روابط بین الملل دکتری تخصصی 1372/08/16 علوم سیاسی 266 علوم اجتماعی
روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 علوم انسانی
روابط سیاسی (روابط دیپلماتیک) کارشناسی پیوسته 1365/09/22 علوم سیاسی 65 علوم اجتماعی
روابط عمومی کارشناسی پیوسته 1383/05/17 علوم اجتماعی 517 علوم اجتماعی
روان شناسی اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/09/03 روانشناسی 921 علوم انسانی
روان شناسی صنعتی و سازمانی دکتری تخصصی 1396/02/23 روانشناسی 883 علوم انسانی
روان شناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/10 روانشناسی 124 علوم انسانی
روان شناسی گرایش روانشناسی دین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/13 روانشناسی 880 علوم انسانی
روانشناسی کارشناسی پیوسته 1391/12/13 روانشناسی 824 علوم انسانی
روانشناسی دکتری تخصصی 1367/03/07 روانشناسی 160 علوم انسانی
روانشناسی سلامت دکتری تخصصی 1380/11/28 روانشناسی 414 علوم انسانی
روانشناسی – اصلاح و تربیت کارشناسی پیوسته 1394/12/19 روانشناسی 255 علوم انسانی
روانشناسی اسلام گرایش روانشناسی مثبت گرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/03/22 علوم حوزوی 760 علوم انسانی
روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/03/31 روانشناسی 240 علوم انسانی
روانشناسی بالینی دکتری تخصصی 1375/02/16 روانشناسی 317 علوم انسانی
روانشناسی بالینی کودک و نوجوان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/10/25 روانشناسی 13811025 علوم انسانی
روانشناسی بالینی گرایش خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/25 روانشناسی 496 علوم انسانی
روانشناسی تربیتی دکتری تخصصی 1398/04/18 روانشناسی 13980418 علوم انسانی
روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/04/18 روانشناسی 13980418 علوم انسانی
روانشناسی تربیتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/03/13 روانشناسی 319 علوم انسانی
روانشناسی تربیتی دکتری تخصصی 1376/04/22 روانشناسی 344 علوم انسانی
روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
روانشناسی شخصیت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/08/01 روانشناسی 285 علوم انسانی
روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی پیوسته 1372/02/19 روانشناسی 257 علوم انسانی
روانشناسی صنعتی و سازمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/07/01 روانشناسی 414 علوم انسانی
روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/06 علوم حوزوی 313 علوم انسانی
روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1366/01/20 روانشناسی 118 علوم انسانی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1364/10/14 روانشناسی 29 علوم انسانی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی کارشناسی ناپیوسته 1386/07/07 روانشناسی 649 علوم انسانی
روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتری تخصصی 1378/07/25 علوم تربیتی 382 علوم انسانی
روانشناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/31 علوم ورزشی 616 علوم اجتماعی
روانشناسی ورزشی دکتری تخصصی 1393/04/31 علوم ورزشی 665 علوم اجتماعی
روانشناسی ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 علوم ورزشی 882 علوم اجتماعی
روانشناسی ورزشی دکتری تخصصی 1386/10/22 علوم ورزشی 665 علوم اجتماعی
روانشناسی گرایش بالینی کارشناسی پیوسته 1368/11/01 روانشناسی 183 علوم انسانی
روانشناسی گرایش عمومی کارشناسی پیوسته 1368/11/01 روانشناسی 183 علوم انسانی
روانشناسی گرایش کودکان استثنایی کارشناسی پیوسته 1368/11/01 روانشناسی 183 علوم انسانی
روزنامه نگاری کارشناسی پیوسته 1383/05/17 علوم اجتماعی 517 علوم اجتماعی
روزنامه نگاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/07 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 85 علوم اجتماعی
روزنامه نگاری رادیو وتلویزیون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/07/30 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 808 علوم اجتماعی
ریاضی دکتری تخصصی 1396/09/04 علوم ریاضی 887 علوم پایه
ریاضی – ریاضیات مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/10/22 علوم ریاضی 665 علوم پایه
ریاضی محض گرایش آنالیز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم ریاضی 86 علوم پایه
ریاضی محض گرایش جبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم ریاضی 86 علوم پایه
ریاضی محض گرایش ریاضیات تصادفی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم ریاضی 86 علوم پایه
ریاضی محض گرایش منطق ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/09/14 علوم ریاضی 86 علوم پایه
ریاضی محض گرایش گراف و ترکیبات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم ریاضی 86 علوم پایه
ریاضی کاربردی گرایش رمز و کد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/23 علوم ریاضی 70 علوم پایه
ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 علوم ریاضی 887 علوم پایه
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1367/03/28 علوم ریاضی 126 علوم پایه
ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/23 علوم ریاضی 70 علوم پایه
ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/23 علوم ریاضی 70 علوم پایه
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1367/03/28 علوم ریاضی 126 علوم پایه
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1367/03/28 علوم ریاضی 126 علوم پایه
ریاضی کاربردی گرایش ریاضی مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/23 علوم ریاضی 70 علوم پایه
ریاضی کاربردی گرایش علوم داده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 علوم ریاضی 887 علوم پایه
ریاضی کاربردی گرایش معادلات دیفرانسیل و سیستمهای د ینامیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/23 علوم ریاضی 70 علوم پایه
ریاضی گرایش آنالیز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1365/07/12 علوم ریاضی 57 علوم پایه
ریاضی گرایش آنالیز دکتری تخصصی 1367/06/05 علوم ریاضی 131 علوم پایه
ریاضی گرایش جبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1365/07/12 علوم ریاضی 507 علوم پایه
ریاضی گرایش جبر دکتری تخصصی 1376/06/05 علوم ریاضی 131 علوم پایه
ریاضی گرایش دبیر ریاضی کارشناسی پیوسته 1372/01/22 علوم ریاضی 255 علوم پایه
ریاضی گرایش محض کارشناسی پیوسته 1372/01/22 علوم ریاضی 255 علوم پایه
ریاضی گرایش هندسه – توپولوژی دکتری تخصصی 1367/06/05 علوم ریاضی 131 علوم پایه
ریاضی گرایش هندسه و توپولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1365/07/12 علوم ریاضی 57 علوم پایه
ریاضی گرایش کاربردی دکتری تخصصی 1376/06/05 علوم ریاضی 131 علوم پایه
ریاضی گرایش کاربردی کارشناسی پیوسته 1372/01/22 علوم ریاضی 255 علوم پایه
ریاضیات مالی دکتری تخصصی 1396/03/20 علوم ریاضی 884 علوم پایه
ریاضیات و کاربردها کارشناسی پیوسته 1399/11/12 علوم ریاضی 153 علوم پایه
ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم ریاضی 92 علوم پایه
ریاضیات و کاربردها گرایش جبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/10/05 علوم ریاضی 13971005 علوم پایه
ریاضیات و کاربردها گرایش ریاضیات تصادفی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 علوم ریاضی 887 علوم پایه
ریاضیات و کاربردها گرایش منطق ریاضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 علوم ریاضی 887 علوم پایه
ریاضیات و کاربردها گرایش گراف و ترکیبات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 علوم ریاضی 887 علوم پایه
ریخته گری کاردانی پیوسته 1398/05/28 علوم مهندسی 14 فنی و حرفه ای
ریخته گری کاردانی ناپیوسته 1367/03/21 صنعت 125 علمی‌و کاربردی
ریخته گری با گرایش ذوب کاردانی ناپیوسته 1388/09/01 صنعت 145 علمی‌و کاربردی
ریخته گری با گرایش مدلسازی و قالب گیری کاردانی ناپیوسته 1388/09/01 صنعت 145 علمی‌و کاربردی
ریخته‌گری با گرایش ذوب کاردانی ناپیوسته 1388/09/01 صنعت 145 علمی‌و کاربردی
ریخته‌گری با گرایش مدل سازی و قالب گیری کاردانی ناپیوسته 1388/09/01 صنعت 145 علمی‌و کاربردی
ریز زیست فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم زیستی 780 علوم پایه
ریز زیست فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/03/24 علوم زیستی 13990324 علوم پایه
ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی) دکتری تخصصی 1385/10/09 علوم زیستی 611 علوم پایه
زبان اسپانیایی کارشناسی پیوسته 1371/04/14 زبان و ادبیات خارجی 241 علوم انسانی
زبان انگلیسی ویژه دانشجویان مطالعات اسلامی کارشناسی پیوسته 1393/07/20 علوم حوزوی 857 علوم انسانی
زبان ایتالیایی گرایش ادبیات کارشناسی پیوسته 1382/07/29 زبان و ادبیات خارجی 13820729 علوم انسانی
زبان روسی کارشناسی پیوسته 1397/12/18 زبان و ادبیات خارجی 13971218 علوم انسانی
زبان روسی کارشناسی پیوسته 1388/12/22 زبان و ادبیات خارجی 751 علوم انسانی
زبان شناسی دکتری تخصصی 1392/02/01 زبانشناسی 827 علوم انسانی
زبان شناسی کارشناسی پیوسته 1384/10/03 زبانشناسی 564 علوم انسانی
زبان شناسی رایانشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/12/22 زبانشناسی 751 علوم انسانی
زبان شناسی ناشنوایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/07 زبانشناسی 865 علوم انسانی
زبان شناسی همگانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/10/26 زبانشناسی 13941026 علوم انسانی
زبان شناسی همگانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/10/13 زبانشناسی 250 علوم انسانی
زبان شناسی گرایش اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/05 زبانشناسی 13981105 علوم انسانی
زبان شناسی گرایش حقوقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/05 زبانشناسی 13981105 علوم انسانی
زبان شناسی گرایش روان شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/05 زبانشناسی 13981105 علوم انسانی
زبان شناسی گرایش شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/05 زبانشناسی 13981105 علوم انسانی
زبان شناسی گرایش فرهنگ نویسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/05 زبانشناسی 13981105 علوم انسانی
زبان شناسی گرایش محض کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/05 زبانشناسی 13981105 علوم انسانی
زبان شناسی گرایش ناشنوایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/05 زبانشناسی 13981105 علوم انسانی
زبان شناسی گرایش نشانه شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/05 زبانشناسی 13981105 علوم انسانی
زبان فارسی و معارف اسلامی کاردانی ناپیوسته 1384/01/27 زبان و ادبیات فارسی 541 علوم انسانی
زبان فرانسه گرایش ادبی کارشناسی پیوسته 1390/03/18 زبان و ادبیات خارجی 13900318 علوم انسانی
زبان فرانسه گرایش ادبی کارشناسی پیوسته 1369/10/16 زبان و ادبیات خارجی 210 علوم انسانی
زبان فرانسه گرایش مترجمی کارشناسی پیوسته 1369/10/16 زبان و ادبیات خارجی 210 علوم انسانی
زبان‌های باستانی ایران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/25 زبانشناسی 80 علوم انسانی
زبان‌های باستانی ایران دکتری تخصصی 1396/08/13 زبانشناسی 13960813 علوم انسانی
زبان و ادبیات آلمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/12/22 زبان و ادبیات خارجی 751 علوم انسانی
زبان و ادبیات آلمانی کارشناسی پیوسته 1394/03/25 زبان و ادبیات خارجی 106 علوم انسانی
زبان و ادبیات اردو کارشناسی پیوسته 1369/02/09 زبان و ادبیات خارجی 193 علوم انسانی
زبان و ادبیات اردو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/09/03 زبان و ادبیات خارجی 97 علوم انسانی
زبان و ادبیات ارمنی کارشناسی پیوسته 1370/02/28 زبان و ادبیات خارجی 94 علوم انسانی
زبان و ادبیات اسپانیایی کارشناسی پیوسته 1387/03/04 زبان و ادبیات خارجی 684 علوم انسانی
زبان و ادبیات انگلیسی دکتری تخصصی 1384/02/31 زبان و ادبیات خارجی 514 علوم انسانی
زبان و ادبیات انگلیسی دکتری تخصصی 1395/07/14 زبان و ادبیات خارجی 115 علوم انسانی
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته 1368/09/26 زبان و ادبیات خارجی 178 علوم انسانی
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته 1387/11/12 زبان و ادبیات خارجی 707 علوم انسانی
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/09/15 زبان و ادبیات خارجی 248 علوم انسانی
زبان و ادبیات ترکی آذری کارشناسی پیوسته 1396/04/24 زبانشناسی 13960424 علوم انسانی
زبان و ادبیات ترکی آذری کارشناسی پیوسته 1382/03/24 زبانشناسی 482 علوم انسانی
زبان و ادبیات ترکی استامبولی کارشناسی پیوسته 1381/12/17 زبان و ادبیات خارجی 488 علوم انسانی
زبان و ادبیات سواحیلی کارشناسی پیوسته 1379/12/14 زبان و ادبیات خارجی 409 علوم انسانی
زبان و ادبیات عرب دکتری تخصصی 1365/12/16 زبان و ادبیات عربی 75 علوم انسانی
زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1365/04/26 زبان و ادبیات عربی 53 علوم انسانی
زبان و ادبیات عربی دکتری تخصصی 1394/03/16 زبان و ادبیات عربی 861 علوم انسانی
زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/25 زبان و ادبیات عربی 80 علوم انسانی
زبان و ادبیات عربی کارشناسی پیوسته 1389/07/17 زبان و ادبیات عربی 772 علوم انسانی
زبان و ادبیات عربی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/07/17 علوم حوزوی 772 علوم انسانی
زبان و ادبیات عربی کارشناسی پیوسته 1376/09/09 زبان و ادبیات عربی 350 علوم انسانی
زبان و ادبیات عربی باگرایش ادبیات عرب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/04/19 زبان و ادبیات عربی 631 علوم انسانی
زبان و ادبیات عربی ویژه عرب زبان‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/10/02 علوم حوزوی 13941002 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/10 زبان و ادبیات فارسی 13951210 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی دکتری تخصصی 1396/09/21 زبان و ادبیات فارسی 13960921 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته 1366/07/04 زبان و ادبیات فارسی 95 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته 1391/04/04 زبان و ادبیات فارسی 800 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/07/01 زبان و ادبیات فارسی 325 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی – گرایش ادبیات کودک و نوجوان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/04/27 زبان و ادبیات فارسی 725 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارج کاردانی ناپیوسته 1371/03/03 زبان و ادبیات فارسی 238 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارج کارشناسی پیوسته 1371/03/03 زبان و ادبیات فارسی 238 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی ویژه دانشجویان خارجی کارشناسی پیوسته 1377/02/27 زبان و ادبیات فارسی 357 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/15 زبان و ادبیات فارسی 797 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی دکتری تخصصی 1392/08/05 زبان و ادبیات فارسی 847 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 زبان و ادبیات فارسی 836 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/02/23 زبان و ادبیات فارسی 13990223 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/06/16 زبان و ادبیات فارسی 855 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی- گرایش ادبیات مقاومت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 زبان و ادبیات فارسی 606 علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی-گرایش ادبیات تطبیقی(فارسی-عربی) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/09/11 زبان و ادبیات فارسی 606 علوم انسانی
زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی پیوسته 1399/08/14 زبان و ادبیات خارجی 13990814 علوم انسانی
زبان و ادبیات فرانسه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/10/21 زبان و ادبیات خارجی 743 علوم انسانی
زبان و ادبیات هوسایی کارشناسی پیوسته 1379/12/14 زبان و ادبیات خارجی 409 علوم انسانی
زبان و ادبیات ژاپنی کارشناسی پیوسته 1370/10/15 زبان و ادبیات خارجی 231 علوم انسانی
زبان و ادبیات ژاپنی کارشناسی پیوسته 1394/09/09 زبان و ادبیات خارجی 109 علوم انسانی
زبان و ادبیات کردی کارشناسی پیوسته 1395/12/07 زبانشناسی 13951207 علوم انسانی
زبان و ادبیات کردی کارشناسی پیوسته 1382/07/05 زبانشناسی 488 علوم انسانی
زبان و زبان شناسی کارشناسی پیوسته 1398/12/08 زبانشناسی 13981208 علوم انسانی
زبان و فرهنگ روسی کارشناسی پیوسته 1387/04/08 علوم حوزوی 690 علوم انسانی
زبان و فرهنگ عربی کارشناسی پیوسته 1395/09/13 علوم حوزوی 880 علوم انسانی
زبان و فرهنگ فرانسه کارشناسی پیوسته 1389/06/06 علوم حوزوی 767 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی دکتری تخصصی 1365/10/06 زبان و ادبیات فارسی 67 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی ویژه غیر فارسی زبانان دکتری تخصصی 1390/12/15 زبان و ادبیات فارسی 797 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دکتری تخصصی 1372/08/16 زبان و ادبیات فارسی 266 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/06/16 زبان و ادبیات فارسی 855 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/01 زبان و ادبیات فارسی 827 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی دکتری تخصصی 1390/09/05 زبان و ادبیات فارسی 790 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات غنایی دکتری تخصصی 1390/09/05 زبان و ادبیات فارسی 790 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/07 زبان و ادبیات فارسی 865 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/01 زبان و ادبیات فارسی 827 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/06/16 زبان و ادبیات فارسی 855 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی گرایش نظریه ونقد ادبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/07 زبان و ادبیات فارسی 865 علوم انسانی
زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش ونگارش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/06/16 زبان و ادبیات فارسی 855 علوم انسانی
زبان وادبیات چینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/07 زبان و ادبیات خارجی 865 علوم انسانی
زبان چینی کارشناسی پیوسته 1370/02/08 زبان و ادبیات خارجی 217 علوم انسانی
زبان کره ای کارشناسی پیوسته 1396/09/04 زبان و ادبیات خارجی 887 علوم انسانی
زبانشناسی همگانی دکتری تخصصی 1366/11/10 زبانشناسی 112 علوم انسانی
زبانهای باستانی ایران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/05/14 زبانشناسی 303 علوم انسانی
زبانهای باستانی ایران و بین النهرین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/11/18 زبانشناسی 388 علوم انسانی
زراعت دکتری تخصصی 1381/02/29 تولیدات گیاهی 414 کشاورزی
زراعت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 تولیدات گیاهی 414 کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات کارشناسی پیوسته 1365/04/21 تولیدات گیاهی 52 کشاورزی
زلزله شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/17 علوم زمین 117 علوم پایه
زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/26 علوم زمین 805 علوم پایه
زمین شناسی کارشناسی پیوسته 1399/12/24 علوم زمین 155 علوم پایه
زمین شناسی کارشناسی پیوسته 1373/04/26 علوم زمین 280 علوم پایه
زمین شناسی کارشناسی پیوسته 1389/07/17 علوم زمین 772 علوم پایه
زمین شناسی کارشناسی پیوسته 1398/03/06 علوم زمین 13980306 علوم پایه
زمین شناسی کارشناسی پیوسته 1399/11/12 علوم زمین 153 علوم پایه
زمین شناسی -آب شناسی دکتری تخصصی 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
زمین شناسی -زمین شناسی مهندسی دکتری تخصصی 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
زمین شناسی -زمین شناسی نفت دکتری تخصصی 1394/12/19 علوم زمین 255 علوم پایه
زمین شناسی -سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی دکتری تخصصی 1394/12/19 علوم زمین 255 علوم پایه
زمین شناسی -فسیل شناسی وچینه شناسی دکتری تخصصی 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
زمین شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/26 علوم زمین 255 علوم پایه
زمین شناسی دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/22 علوم زمین 830 علوم پایه
زمین شناسی زیست محیطی دکتری تخصصی 1391/06/26 علوم زمین 805 علوم پایه
زمین شناسی زیست محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 علوم زمین 414 علوم پایه
زمین شناسی زیست محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/12/22 علوم زمین 751 علوم پایه
زمین شناسی مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/17 علوم زمین 255 علوم پایه
زمین شناسی نفت دکتری تخصصی 1392/05/13 علوم زمین 839 علوم پایه
زمین شناسی نفت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/03 علوم زمین 841 علوم پایه
زمین شناسی کاربردی کارشناسی پیوسته 1380/11/28 علوم زمین 414 علوم پایه
زمین شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/01/17 علوم زمین 805 علوم پایه
زیست اخلاق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/02/29 علوم حوزوی 631 علوم انسانی
زیست شناسی گرایش سلولی و مولکولی دکتری تخصصی 1378/12/03 علوم زیستی 389 علوم پایه
زیست شناسی – سلولی و تکوینی گیاهی دکتری تخصصی 1376/11/19 علوم زیستی 354 علوم پایه
زیست شناسی – علوم جانوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/21 علوم زیستی 333 علوم پایه
زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/23 علوم زیستی 333 علوم پایه
زیست شناسی – علوم گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/21 علوم زیستی 333 علوم پایه
زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی دکتری تخصصی 1376/11/19 علوم زیستی 354 علوم پایه
زیست شناسی بیوشیمی‌– بیوشیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/23 علوم زیستی 223 علوم پایه
زیست شناسی بیوشیمی‌– بیوشیمی‌گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/23 علوم زیستی 223 علوم پایه
زیست شناسی جانوری کارشناسی پیوسته 1396/08/16 علوم زیستی 13960816 علوم پایه
زیست شناسی جانوری کارشناسی پیوسته 1395/09/07 علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی جانوری – بیوسیستماتیک دکتری تخصصی 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی دکتری تخصصی 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی دکتری تخصصی 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم زیستی 861 علوم پایه
زیست شناسی جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم زیستی 861 علوم پایه
زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم زیستی 861 علوم پایه
زیست شناسی دریا کارشناسی پیوسته 1393/04/01 علوم زیستی 849 علوم پایه
زیست شناسی دریا – بوم شناسی دریا دکتری تخصصی 1380/10/23 علوم زیستی 414 علوم پایه
زیست شناسی دریا – جانوران دریایی دکتری تخصصی 1380/10/23 علوم زیستی 414 علوم پایه
زیست شناسی دریا – گیاهان دریایی دکتری تخصصی 1380/10/23 علوم زیستی 414 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/10/23 علوم زیستی 414 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش آلودگی دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/01 علوم زیستی 849 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/10/23 علوم زیستی 414 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/01 علوم زیستی 849 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش بوم شناسی دریا دکتری تخصصی 1395/09/14 علوم زیستی 86 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/10/23 علوم زیستی 414 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/01 علوم زیستی 849 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش جانوران دریایی دکتری تخصصی 1395/09/14 علوم زیستی 86 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/10/23 علوم زیستی 414 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/01 علوم زیستی 849 علوم پایه
زیست شناسی دریا گرایش گیاهان دریایی دکتری تخصصی 1395/09/14 علوم زیستی 86 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش بیوشیمی کارشناسی پیوسته 1373/04/12 علوم زیستی 279 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش بیوفیزیک کارشناسی پیوسته 1373/04/12 علوم زیستی 279 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی کارشناسی پیوسته 1373/04/12 علوم زیستی 279 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی پیوسته 1373/04/12 علوم زیستی 279 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و ملکولی گرایش ژنتیک کارشناسی پیوسته 1373/04/12 علوم زیستی 279 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی دکتری تخصصی 1395/09/07 علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/07 علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی پیوسته 1395/09/07 علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی کارشناسی پیوسته 1396/08/20 علوم زیستی 13960820 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/19 علوم زیستی 333 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/19 علوم زیستی 13940719 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش زیست فناوری کارشناسی پیوسته 1385/09/11 علوم زیستی 606 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش علوم سلولی و مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/07 علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش میکروبیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/26 علوم زیستی 49 علوم پایه
زیست شناسی گرایش دبیری کارشناسی پیوسته 1373/04/12 علوم زیستی 279 علوم پایه
زیست شناسی گرایش زیست شناسی دریا کارشناسی پیوسته 1378/11/18 علوم زیستی 388 علوم پایه
زیست شناسی گرایش سیستماتیک گیاهی دکتری تخصصی 1376/11/19 علوم زیستی 354 علوم پایه
زیست شناسی گرایش علوم جانوری کارشناسی پیوسته 1373/04/12 علوم زیستی 279 علوم پایه
زیست شناسی گرایش علوم گیاهی کارشناسی پیوسته 1373/04/12 علوم زیستی 279 علوم پایه
زیست شناسی گرایش عمومی کارشناسی پیوسته 1373/04/12 علوم زیستی 279 علوم پایه
زیست شناسی گرایش ژنتیک مولکولی دکتری تخصصی 1378/08/09 علوم زیستی 383 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی کارشناسی پیوسته 1395/09/07 علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی کارشناسی پیوسته 1396/08/20 علوم زیستی 13960820 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی – بوم شناسی دکتری تخصصی 1395/09/07 علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی دکتری تخصصی 1395/09/07 علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک دکتری تخصصی 1395/09/07 علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی دکتری تخصصی 1395/09/07 علوم زیستی 85 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی گرایش سلولی و تکوینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم زیستی 92 علوم پایه
زیست شناسی- ژنتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/23 علوم زیستی 333 علوم پایه
زیست شناسی-میکروبیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/19 علوم زیستی 333 علوم پایه
زیست فناوری کارشناسی پیوسته 1397/04/30 علوم زیستی 13970430 علوم پایه
زیست فناوری کارشناسی پیوسته 1391/12/13 علوم زیستی 824 علوم پایه
زیست فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 علوم زیستی 887 علوم پایه
زیست فناوری دکتری تخصصی 1399/12/03 علوم زیستی 939 علوم پایه
زیست فناوری دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/11 علوم زیستی 756 علوم پایه
زیست فناوری میکروبی دکتری تخصصی 1391/09/26 علوم زیستی 814 علوم پایه
زیست فناوری گرایش دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم زیستی 86 علوم پایه
زیست فناوری گرایش صنعت ومحیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/26 علوم زیستی 805 علوم پایه
زیست فناوری گرایش میکروبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/01 علوم زیستی 849 علوم پایه
زیست فناوری(بیوتکنولوژی)-میکروبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 علوم زیستی 606 علوم پایه
زیستی علوم دریایی شاخه بیولوژی ماهیان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1369/02/23 علوم زیستی 195 علوم پایه
ساخت عدسی و قطعات اپتیکی کاردانی ناپیوسته 1398/10/01 صنعت 267 علمی‌و کاربردی
ساخت عروسکهای غیر نمایشی کاردانی پیوسته 1378/05/03 فرهنگ و هنر 378 علمی‌و کاربردی
ساخت عروسکهای نمایشی کاردانی پیوسته 1378/05/03 فرهنگ و هنر 378 علمی‌و کاربردی
ساخت فریم عینک و محافظ‌های چشمی کاردانی ناپیوسته 1398/10/01 صنعت 267 علمی‌و کاربردی
ساخت و تولید کارشناسی پیوسته 1368/03/28 مهندسی مکانیک 161 فنی و مهندسی
ساخت و تولید کاردانی پیوسته 1398/03/07 علوم مهندسی 8 فنی و حرفه ای
ساخت و تولید کاردانی ناپیوسته 1366/04/13 صنعت 89 علمی‌و کاربردی
ساخت و تولید – قالبسازی کاردانی پیوسته 1374/02/03 صنعت 297 علمی‌و کاربردی
ساخت و تولید – ماشین ابزار کاردانی پیوسته 1374/02/03 صنعت 297 علمی‌و کاربردی
ساختمان کارشناسی ناپیوسته 1378/10/05 مهندسی عمران 385 فنی و مهندسی
ساختمان کاردانی پیوسته 1384/03/07 صنعت 547 علمی‌و کاربردی
ساختمان – کارهای عمومی‌ساختمان کاردانی پیوسته 1378/12/15 صنعت 390 علمی‌و کاربردی
سازه‌های آبی دکتری تخصصی 1381/02/29 علوم و مهندسی آب 414 کشاورزی
سازه‌های هیدرولیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/06 مهندسی عمران 367 فنی و مهندسی
سازه کشتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1367/02/10 مهندسی مکانیک 120 فنی و مهندسی
سخت افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته 1382/12/23 مهندسی کامپیوتر 502 فنی و مهندسی
سر دفتری اسناد رسمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/12/11 حقوق 673 علوم انسانی
سرامیک کاردانی ناپیوسته 1366/04/13 مهندسی مواد و متالورژی 89 فنی و مهندسی
سرامیک صنعتی کاردانی پیوسته 1398/02/23 ساختمان و معماری 7 فنی و حرفه ای
سرپرستی کارگاه مبلمان کاردانی ناپیوسته 1396/10/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 261 علمی‌و کاربردی
سرپرستی کارگاه‌های مبلمان کاردانی ناپیوسته 1396/10/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 261 علمی‌و کاربردی
سفال و سرامیک کاردانی پیوسته 1378/10/05 هنرهای کاربردی 385 هنر و معماری
سم شناسی دکتری تخصصی 1386/08/19 علوم پایه 651 دامپزشکی
سم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/15 علوم پایه 851 دامپزشکی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم جغرافیایی 156 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم جغرافیایی 156 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/01/23 علوم جغرافیایی 13960123 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دکتری تخصصی 1400/02/05 علوم جغرافیایی 156 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی دکتری تخصصی 1395/08/16 علوم جغرافیایی 83 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سامانه اطلاعات جغرافیایی دکتری تخصصی 1390/11/17 علوم جغرافیایی 795 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور دکتری تخصصی 1390/11/17 علوم جغرافیایی 795 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/07/13 علوم جغرافیایی 346 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کارشناسی پیوسته 1387/08/11 علوم جغرافیایی 696 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مدیریت مخاطرات محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات آب و خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات امنیتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/22 نظامی‌و انتظامی 830 علوم انسانی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات دفاعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/22 نظامی‌و انتظامی 830 علوم انسانی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش مطالعات شهری و روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش هواشناسی ماهواره ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/19 علوم جغرافیایی 744 علوم اجتماعی
سنجش و اندازه گیری دکتری تخصصی 1383/10/14 علوم تربیتی 71 علوم انسانی
سنجش و اندازه گیری (روان سنجی) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/08/15 روانشناسی 286 علوم انسانی
سیاست گذاری اجتماعی کارشناسی پیوسته 1400/03/02 علوم اجتماعی 943 علوم اجتماعی
سیاست گذاری عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/03/20 علوم سیاسی 884 علوم اجتماعی
سیاستگذاری علم وفناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/07 مدیریت 865 علوم انسانی
سیاستگذاری علم وفناوری دکتری تخصصی 1386/02/29 مدیریت 631 علوم انسانی
سیاستگذاری فرهنگی دکتری تخصصی 1388/08/02 علوم اجتماعی 736 علوم اجتماعی
سیره پیامبر اعظم (ص) دکتری تخصصی 1395/01/28 علوم حوزوی 872 علوم انسانی
سیستم محرکه خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/09/22 مهندسی مکانیک 366 فنی و مهندسی
سینما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/04/13 هنرهای نمایشی 260 هنر و معماری
سینما کارشناسی پیوسته 1365/01/16 هنرهای نمایشی 39 هنر و معماری
سینما گرایش فیلمبرداری کارشناسی پیوسته 1365/01/16 هنرهای نمایشی 39 هنر و معماری
سینما گرایش فیلمنامه نویسی کارشناسی پیوسته 1365/01/16 هنرهای نمایشی 39 هنر و معماری
سینما گرایش تدوین کارشناسی پیوسته 1365/01/16 هنرهای نمایشی 39 هنر و معماری
سینما گرایش کارگردانی کارشناسی پیوسته 1365/01/16 هنرهای نمایشی 39 هنر و معماری
شبکه‌های کامپیوتری کاردانی ناپیوسته 1398/02/09 برق و کامپیوتر 6 فنی و حرفه ای
شناخت اندیشه‌های امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/04/29 علوم حوزوی 693 علوم انسانی
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/08/12 تولیدات گیاهی 328 کشاورزی
شهرسازی دکتری تخصصی 1369/08/20 شهرسازی 94 هنر و معماری
شهرسازی دکتری تخصصی 1392/04/23 شهرسازی 837 هنر و معماری
شهرسازی کارشناسی پیوسته 1377/11/18 شهرسازی 370 هنر و معماری
شهرسازی اسلامی دکتری تخصصی 1399/05/20 شهرسازی 931 هنر و معماری
شیشه کاردانی پیوسته 1378/11/05 صنعت 378 علمی‌و کاربردی
شیعه شناسی دکتری تخصصی 1388/08/02 علوم حوزوی 736 علوم انسانی
شیعه شناسی کارشناسی پیوسته 1383/12/22 علوم حوزوی 540 علوم انسانی
شیعه شناسی گرایش تاریخ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/21 علوم حوزوی 548 علوم انسانی
شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/21 علوم حوزوی 548 علوم انسانی
شیعه شناسی گرایش کلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/02/20 علوم حوزوی 13970220 علوم انسانی
شیعه شناسی گرایش کلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/21 علوم حوزوی 548 علوم انسانی
شیلات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1367/07/02 منابع طبیعی 135 کشاورزی
شیلات گرایش تولید و بهره برداری دکتری تخصصی 1373/07/17 منابع طبیعی 284 کشاورزی
شیلات گرایش تکثیر و پرورش دکتری تخصصی 1373/07/17 منابع طبیعی 284 کشاورزی
شیلات گرایش عمل آوری فرآورده‌های شیلاتی دکتری تخصصی 1373/07/17 منابع طبیعی 284 کشاورزی
شیمی‌(با رویکرد تخصصی شیمی‌مواد پر انرژی) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/10/07 شیمی 703 علوم پایه
شیمی‌آرایشی و بهداشتی کاردانی ناپیوسته 1399/07/29 علوم مهندسی 20 فنی و حرفه ای
شیمی‌آزمایشگاهی کاردانی ناپیوسته 1368/11/01 شیمی 94 علوم پایه
شیمی‌آزمایشگاهی کاردانی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
شیمی‌دارویی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/02/10 شیمی 780 علوم پایه
شیمی‌محض کارشناسی پیوسته 1394/03/17 شیمی 284 علوم پایه
شیمی‌محض کارشناسی پیوسته 1395/12/01 شیمی 92 علوم پایه
شیمی‌نساجی و علوم الیاف کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/06/29 مهندسی نساجی 362 فنی و مهندسی
شیمی‌پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/06/22 شیمی 676 علوم پایه
شیمی‌پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 شیمی 861 علوم پایه
شیمی‌کاتالیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/08/28 شیمی 811 علوم پایه
شیمی‌کاربردی دکتری تخصصی 1394/08/11 شیمی 126 علوم پایه
شیمی‌کاربردی کارشناسی پیوسته 1395/12/01 شیمی 92 علوم پایه
شیمی‌کاربردی دکتری تخصصی 1375/08/28 شیمی 13750828 علوم پایه
شیمی‌کاربردی کارشناسی پیوسته 1394/03/17 شیمی 284 علوم پایه
شیمی‌گرایش آفت کش‌ها کارشناسی پیوسته 1388/02/05 شیمی 716 علوم پایه
شیمی‌گرایش دبیری کارشناسی پیوسته 1373/07/17 شیمی 284 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌آلی دکتری تخصصی 1396/08/17 شیمی 13960817 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌آلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/07/09 شیمی 167 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌آلی دکتری تخصصی 1371/04/14 شیمی 241 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌آلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 شیمی 92 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌تجزیه دکتری تخصصی 1396/08/17 شیمی 13960817 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌تجزیه دکتری تخصصی 1398/02/11 شیمی 13980211 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌تجزیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/07/09 شیمی 167 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌تجزیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/02/19 شیمی 1397/02/19 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌تجزیه دکتری تخصصی 1371/04/14 شیمی 241 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌دارویی دکتری تخصصی 1396/02/23 شیمی 883 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌دارویی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 شیمی 86 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌دارویی کارشناسی پیوسته 1389/07/17 شیمی 772 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/04/08 شیمی 690 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 شیمی 86 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌فیزیک دکتری تخصصی 1398/02/11 شیمی 13980211 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌فیزیک دکتری تخصصی 1396/08/17 شیمی 13960817 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 شیمی 93 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/07/09 شیمی 167 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌فیزیک دکتری تخصصی 1371/04/14 شیمی 241 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌معدنی دکتری تخصصی 1396/08/17 شیمی 13960817 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌معدنی دکتری تخصصی 1398/01/27 شیمی 13980127 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌معدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/07/09 شیمی 167 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌معدنی دکتری تخصصی 1371/04/14 شیمی 241 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌معدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 شیمی 92 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌و فناوری اسانس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 شیمی 707 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌پلیمر دکتری تخصصی 1396/08/17 شیمی 13960817 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌پلیمر دکتری تخصصی 1392/06/03 شیمی 841 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 شیمی 86 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/03/19 شیمی 13980319 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌پیشرانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌کاتالیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 شیمی 86 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/07/09 شیمی 167 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌کاربردی دکتری تخصصی 1396/08/17 شیمی 13960817 علوم پایه
شیمی‌گرایش شیمی‌کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 شیمی 92 علوم پایه
شیمی‌گرایش فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 1386/07/07 شیمی 649 علوم پایه
شیمی‌گرایش محض کارشناسی پیوسته 1373/07/17 شیمی 284 علوم پایه
شیمی‌گرایش محیط زیست کارشناسی پیوسته 1387/11/12 شیمی 707 علوم پایه
شیمی‌گرایش کاربردی کارشناسی پیوسته 1373/07/17 شیمی 284 علوم پایه
صنایع خمیر و کاغذ دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
صنایع دستی کاردانی ناپیوسته 1386/02/29 هنرهای کاربردی 631 هنر و معماری
صنایع دستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/31 هنرهای کاربردی 13920631 هنر و معماری
صنایع دستی کارشناسی پیوسته 1366/09/07 هنرهای کاربردی 103 هنر و معماری
صنایع دستی(هنرهای سنتی) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/02/09 هنرهای کاربردی 411 هنر و معماری
صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 1398/05/14 علوم مهندسی 13 فنی و حرفه ای
صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 1374/07/16 صنعت 304 علمی‌و کاربردی
صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 1381/02/29 صنعت 414 علمی‌و کاربردی
صنایع شیمیایی-صنایع شیمیایی کاردانی پیوسته 1384/03/28 صنعت 50 علمی‌و کاربردی
صنایع غذایی کاردانی پیوسته 1398/02/23 کشاورزی 7 فنی و حرفه ای
صنایع غذایی کاردانی ناپیوسته 1368/11/01 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
صنایع فلزی کاردانی پیوسته 1399/03/12 علوم مهندسی 17 فنی و حرفه ای
صنایع فلزی – جوشکاری کاردانی پیوسته 1374/02/03 صنعت 297 علمی‌و کاربردی
صنایع فلزی – صنایع فلزی کاردانی پیوسته 1374/02/03 صنعت 297 علمی‌و کاربردی
صنایع قند سازی کاردانی ناپیوسته 1367/12/14 مهندسی شیمی 153 فنی و مهندسی
صنایع نساجی کاردانی پیوسته 1398/04/17 علوم مهندسی 11 فنی و حرفه ای
صنایع نساجی کاردانی پیوسته 1374/07/16 صنعت 304 علمی‌و کاربردی
صنایع نساجی – صنایع نساجی کاردانی پیوسته 1384/03/28 صنعت 50 علمی‌و کاربردی
صنایع نفت کارشناسی پیوسته 1368/11/15 مهندسی شیمی 185 فنی و مهندسی
صنایع نفت کاردانی پیوسته 1368/11/15 صنعت 185 علمی‌و کاربردی
صنایع چوب و مبلمان کاردانی پیوسته 1398/04/17 علوم مهندسی 11 فنی و حرفه ای
صنایع چوب و کاغذ – سازه‌های چوبی کاردانی پیوسته 1374/02/03 صنعت 297 علمی‌و کاربردی
صنایع گرایش ایمنی صنعتی کاردانی ناپیوسته 1384/06/12 صنعت 557 علمی‌و کاربردی
طبیعت گردی (اکو توریسم) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/08/02 علوم جغرافیایی 736 علوم اجتماعی
طبیعت گردی گرایش اکو توریسم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/07/15 علوم جغرافیایی 13990715 علوم اجتماعی
طبیعت گردی گرایش ژئو توریسم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/07/15 علوم جغرافیایی 13990715 علوم اجتماعی
طراحی دوخت – طراحی دوخت کاردانی پیوسته 1374/07/16 فرهنگ و هنر 304 علمی‌و کاربردی
طراحی شهری دکتری تخصصی 1380/11/28 شهرسازی 337 هنر و معماری
طراحی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/06/07 شهرسازی 731 هنر و معماری
طراحی شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/23 شهرسازی 837 هنر و معماری
طراحی صحنه کاردانی پیوسته 1378/11/05 فرهنگ و هنر 387 علمی‌و کاربردی
طراحی صحنه کارشناسی پیوسته 1388/04/27 هنرهای کاربردی 725 هنر و معماری
طراحی صنعتی دکتری تخصصی 1396/10/02 معماری 888 هنر و معماری
طراحی صنعتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1369/09/18 هنرهای کاربردی 208 هنر و معماری
طراحی صنعتی کارشناسی پیوسته 1397/09/09 هنرهای کاربردی 13970909 هنر و معماری
طراحی صنعتی کاردانی پیوسته 1378/05/03 صنعت 378 علمی‌و کاربردی
طراحی صنعتی کارشناسی پیوسته 1374/04/25 هنرهای کاربردی 301 هنر و معماری
طراحی صنعتی دکتری تخصصی 1397/10/02 معماری 912 هنر و معماری
طراحی فضاهای آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/10/07 معماری 352 هنر و معماری
طراحی لباس کاردانی پیوسته 1378/04/20 فرهنگ و هنر 377 علمی‌و کاربردی
طراحی لباس کارشناسی پیوسته 1385/11/28 هنرهای کاربردی 621 هنر و معماری
طراحی لباس کارشناسی پیوسته 1398/04/04 هنر 10 فنی و حرفه ای
طراحی نقش پارچه – بافت کاردانی پیوسته 1378/05/03 فرهنگ و هنر 378 علمی‌و کاربردی
طراحی نقش پارچه – چاپ کاردانی پیوسته 1378/05/03 فرهنگ و هنر 378 علمی‌و کاربردی
طراحی و استقرار محیط‌های کسب و کار کارشناسی ناپیوسته 1398/05/08 مدیریت و خدمات اجتماعی 265 علمی‌و کاربردی
طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1365/09/08 شهرسازی 63 هنر و معماری
طراحی و تکنولوژی دوخت کارشناسی ناپیوسته 1395/11/24 فرهنگ و هنر 257 علمی‌و کاربردی
طراحی و دوخت کاردانی پیوسته 1398/04/04 هنر 10 فنی و حرفه ای
طراحی و دوخت کارشناسی ناپیوسته 1399/10/01 هنر 21 فنی و حرفه ای
طراحی و ساخت خودروهای نظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/02/24 مهندسی مکانیک 545 فنی و مهندسی
طراحی و ساخت طلا و جواهرات کاردانی ناپیوسته 1394/03/16 صنعت 861 علمی‌و کاربردی
طراحی و ساخت طلا و جواهر کاردانی پیوسته 1378/05/03 فرهنگ و هنر 378 علمی‌و کاربردی
طراحی و ساخت طلا و جواهر کارشناسی پیوسته 1395/09/13 هنرهای کاربردی 880 هنر و معماری
طراحی و مهندسی پتروشیمی کارشناسی پیوسته 1369/08/20 مهندسی شیمی 94 فنی و مهندسی
طراحی و مهندسی چوب دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
طراحی و نقشه کشی صنعتی کارشناسی ناپیوسته 1380/11/28 صنعت 414 علمی‌و کاربردی
طراحی و چاپ پارچه کارشناسی پیوسته 1399/04/16 هنر 18 فنی و حرفه ای
طراحی ومهندسی پلیمر کارشناسی پیوسته 1369/08/20 مهندسی پلیمر 94 فنی و مهندسی
طراحی پارچه کارشناسی پیوسته 1385/11/28 هنرهای کاربردی 621 هنر و معماری
طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی بافت پارچه کارشناسی پیوسته 1364/10/28 هنرهای کاربردی 31 هنر و معماری
طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه کارشناسی پیوسته 1364/10/28 هنرهای کاربردی 31 هنر و معماری
طراحی پارچه و لباس گرایش طراحی چاپ پارچه کارشناسی پیوسته 1364/10/28 هنرهای کاربردی 31 هنر و معماری
طراحی پارچه ولباس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/12/22 هنرهای کاربردی 751 هنر و معماری
طراحی پوشاک کاردانی پیوسته 1379/08/08 فرهنگ و هنر 402 علمی‌و کاربردی
طراحی کیف و کفش کاردانی پیوسته 1378/05/03 فرهنگ و هنر 378 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش ریخته گری کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش ساخت زنجیرسازی کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش ساخت زیورآلات با دست کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش ملیله سازی کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش ورق کاری کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
طلا و جواهر سازی با گرایش گوهرنشانی کاردانی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
عرفان اسلامی دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
عرفان اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/04/04 علوم حوزوی 782 علوم انسانی
عرفان اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/07/13 علوم حوزوی 346 علوم انسانی
عرفان اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/04/18 علوم حوزوی 551 علوم انسانی
عرفان اسلامی‌و اندیشه امام خمینی(ره) دکتری تخصصی 1384/06/12 علوم حوزوی 557 علوم انسانی
عرفان تطبیقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/06/19 الهیات 693 علوم انسانی
عرفان نظری دکتری تخصصی 1399/04/01 علوم حوزوی 928 علوم انسانی
عرفان و تصوف کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 علوم حوزوی 707 علوم انسانی
عرفان و حکمت اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
عرفان وحکمت اسلامی دکتری تخصصی 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
علائم الکتریکی (کاردان فنی) کاردانی ناپیوسته 1371/04/26 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی پیوسته 1393/11/28 علم اطلاعات و دانش شناسی 13931128 علوم اجتماعی
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات ودانش دکتری تخصصی 1393/07/06 علم اطلاعات و دانش شناسی 806 علوم اجتماعی
علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات و دانش دکتری تخصصی 1393/07/06 علم اطلاعات و دانش شناسی 806 علوم اجتماعی
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/19 علم اطلاعات و دانش شناسی 804 علوم اجتماعی
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه‌های دانشگاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/19 علم اطلاعات و دانش شناسی 804 علوم اجتماعی
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/11/15 علم اطلاعات و دانش شناسی 821 علوم اجتماعی
علم اطلاعات ودانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه‌های عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/10/10 علم اطلاعات و دانش شناسی 792 علوم اجتماعی
علم اطلاعات ودانش شناسی-بازیابی اطلاعات ودانش دکتری تخصصی 1392/04/09 علم اطلاعات و دانش شناسی 835 علوم اجتماعی
علم داده‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/12/19 آمار 914 علوم پایه
علم سنجی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/02/11 علم اطلاعات و دانش شناسی 756 علوم اجتماعی
علمی‌– کاربردی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 1378/10/05 صنعت 385 علمی‌و کاربردی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی پیوسته 1389/06/06 پاتوبیولوژی 767 دامپزشکی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی پیوسته 1394/05/10 پاتوبیولوژی 6 دامپزشکی
علوم آزمایشگاهی دامپزشکی کارشناسی ناپیوسته 1370/04/16 پاتوبیولوژی 220 دامپزشکی
علوم اجتماعی گرایش ارتباطات کارشناسی پیوسته 1368/08/28 علوم اجتماعی 174 علوم اجتماعی
علوم اجتماعی ( توسعه محلی ) کارشناسی پیوسته 1388/06/07 علوم اجتماعی 731 علوم اجتماعی
علوم اجتماعی -مردم شناسی کارشناسی پیوسته 1375/07/15 علوم اجتماعی 326 علوم اجتماعی
علوم اجتماعی گرایش برنامه ریزی اجتماعی کارشناسی پیوسته 1368/08/28 علوم اجتماعی 174 علوم اجتماعی
علوم اجتماعی گرایش تعاون ورفاه اجتماعی کارشناسی پیوسته 1368/08/28 علوم اجتماعی 174 علوم اجتماعی
علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی کارشناسی پیوسته 1368/08/28 علوم اجتماعی 174 علوم اجتماعی
علوم اجتماعی گرایش دبیری علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته 1368/11/01 علوم اجتماعی 94 علوم اجتماعی
علوم اجتماعی گرایش مطالعات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 علوم اجتماعی 414 علوم اجتماعی
علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی کارشناسی پیوسته 1368/08/28 علوم اجتماعی 174 علوم اجتماعی
علوم ارتباطات دکتری تخصصی 1373/10/25 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 291 علوم اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/05 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 256 علوم اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی کارشناسی پیوسته 1397/07/01 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 13970701 علوم اجتماعی
علوم ارتباطات اجتماعی گرایش تبلیغات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 86 علوم اجتماعی
علوم اسب و اسبداری کارشناسی پیوسته 1375/06/18 علوم درمانگاهی 324 دامپزشکی
علوم اسلامی‌– حقوق کارشناسی پیوسته 1379/01/28 علوم حوزوی 392 علوم انسانی
علوم اسلامی‌– حقوق کارشناسی پیوسته 1397/10/05 علوم حوزوی 13971005 علوم انسانی
علوم اسلامی‌– علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته 1379/01/28 علوم حوزوی 392 علوم انسانی
علوم اسلامی‌– علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته 1397/11/11 علوم حوزوی 13971111 علوم انسانی
علوم اسلامی‌رشته علوم حدیث کارشناسی پیوسته 1382/06/15 علوم حوزوی 487 علوم انسانی
علوم اسلامی‌و اقتصاد کارشناسی پیوسته 1383/10/12 علوم حوزوی 532 علوم انسانی
علوم اسلامی‌و تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته 1384/03/21 علوم حوزوی 548 علوم انسانی
علوم اسلامی‌و تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی کارشناسی پیوسته 1382/02/27 علوم حوزوی 481 علوم انسانی
علوم اسلامی‌و جامعه شناسی کارشناسی پیوسته 1384/05/22 علوم حوزوی 556 علوم انسانی
علوم اسلامی‌و روانشناسی عمومی کارشناسی پیوسته 1382/02/27 علوم حوزوی 481 علوم انسانی
علوم اسلامی‌و زبان و ادبیات فارسی کارشناسی پیوسته 1384/10/03 زبان و ادبیات فارسی 564 علوم انسانی
علوم اسلامی‌گرایش اندیشه سیاسی در اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/02/17 علوم حوزوی 544 علوم انسانی
علوم اسلامی‌گرایش حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/06/06 علوم حوزوی 281 علوم انسانی
علوم اسلامی‌گرایش علوم جزائی وجرم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/06/06 علوم حوزوی 281 علوم انسانی
علوم اسلامی‌گرایش فلسفه کلام اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/06/06 علوم حوزوی 281 علوم انسانی
علوم اسلامی‌گرایش حقوق بین المل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/06/06 علوم حوزوی 281 علوم انسانی
علوم اسلامی‌گرایش زبان وادبیات فارسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/10/10 زبان و ادبیات فارسی 792 علوم انسانی
علوم اسلامی‌گرایش علوم قرآنی وحدیث کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/06/06 علوم حوزوی 281 علوم انسانی
علوم اسلامی‌گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/12/10 الهیات 477 علوم انسانی
علوم اسلامی- حقوق بین الملل دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
علوم اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
علوم اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 علوم اقتصادی 414 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی کارشناسی پیوسته 1375/03/27 علوم اقتصادی 320 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/06 علوم حوزوی 313 علوم انسانی
علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد مالی دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی باگرایش اقتصاد پولی دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد آموزش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/23 علوم اقتصادی 883 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم اقتصادی 86 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/09/17 علوم اقتصادی 13980917 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم اقتصادی 86 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ایران دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بازرگانی کارشناسی پیوسته 1375/03/27 علوم اقتصادی 320 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بیمه دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بین الملل دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد تجارت الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم اقتصادی 86 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد توسعه اقتصادی دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد حمل و نقل کارشناسی پیوسته 1375/03/27 علوم اقتصادی 320 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد ریاضی دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/23 علوم اقتصادی 883 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد صنعتی کارشناسی پیوسته 1375/03/27 علوم اقتصادی 320 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد فرهنگ و هنر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/23 علوم اقتصادی 883 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی دکتری تخصصی 1386/06/17 علوم اقتصادی 648 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مالی اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/22 علوم اقتصادی 874 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/17 علوم اقتصادی 13950917 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/09/17 علوم اقتصادی 13980917 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد مسکن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/15 علوم اقتصادی 851 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد منابع دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/03 علوم اقتصادی 90 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری کارشناسی پیوسته 1375/03/27 علوم اقتصادی 320 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نهاد گرا دکتری تخصصی 1395/06/14 علوم اقتصادی 77 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پول و بانکداری کارشناسی پیوسته 1375/03/27 علوم اقتصادی 320 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزی کارشناسی پیوسته 1375/03/27 علوم اقتصادی 320 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش اقتصاد کشاورزی دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/09/17 علوم اقتصادی 13980917 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم اقتصادی 86 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم اقتصادی 86 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم‌های اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 علوم اقتصادی 414 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/09/17 علوم اقتصادی 13980917 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم اقتصادی 86 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش دفاع و پدافند اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 نظامی‌و انتظامی 882 علوم انسانی
علوم اقتصادی گرایش سیر اندیشه‌های اقتصادی دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم اقتصادی گرایش نظام‌های اقتصادی دکتری تخصصی 1369/09/18 علوم اقتصادی 208 علوم اجتماعی
علوم انتظامی کاردانی ناپیوسته 1376/04/22 نظامی‌و انتظامی 344 علوم انسانی
علوم انتظامی کارشناسی پیوسته 1384/08/21 نظامی‌و انتظامی 562 علوم انسانی
علوم انتظامی کارشناسی ناپیوسته 1376/04/22 نظامی‌و انتظامی 344 علوم انسانی
علوم انتظامی‌گرایش اداری و مالی کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 علوم انسانی
علوم انتظامی‌گرایش اداری و مالی کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 فنی و مهندسی
علوم انتظامی‌گرایش ارتباطات انتظامی کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 علوم انسانی
علوم انتظامی‌گرایش ارتباطات انتظامی کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 فنی و مهندسی
علوم انتظامی‌گرایش اطلاعات کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 علوم انسانی
علوم انتظامی‌گرایش اطلاعات کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 فنی و مهندسی
علوم انتظامی‌گرایش انتظامی کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 علوم انسانی
علوم انتظامی‌گرایش انتظامی کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 فنی و مهندسی
علوم انتظامی‌گرایش خدمات پشتیبانی کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 علوم انسانی
علوم انتظامی‌گرایش خدمات پشتیبانی کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 فنی و مهندسی
علوم انتظامی‌گرایش مهندسی کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 علوم انسانی
علوم انتظامی‌گرایش مهندسی کارشناسی پیوسته 1373/08/29 نظامی‌و انتظامی 287 فنی و مهندسی
علوم باغبانی گرایش بیوتکنولوژی و ژنتیک ملکولی محصولات باغبانی دکتری تخصصی 1383/06/31 تولیدات گیاهی 92 کشاورزی
علوم باغبانی گرایش سبزی کاری دکتری تخصصی 1381/02/29 تولیدات گیاهی 414 کشاورزی
علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه دکتری تخصصی 1383/06/31 تولیدات گیاهی 92 کشاورزی
علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح سبزیها دکتری تخصصی 1383/06/31 تولیدات گیاهی 92 کشاورزی
علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاه زینتی دکتری تخصصی 1383/06/31 تولیدات گیاهی 92 کشاورزی
علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری دکتری تخصصی 1383/06/31 تولیدات گیاهی 92 کشاورزی
علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی دکتری تخصصی 1383/06/31 تولیدات گیاهی 92 کشاورزی
علوم باغبانی گرایش میوه کاری دکتری تخصصی 1381/02/29 تولیدات گیاهی 414 کشاورزی
علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای دکتری تخصصی 1381/02/29 تولیدات گیاهی 414 کشاورزی
علوم باغبانی گرایش گیاهان زینتی دکتری تخصصی 1381/02/29 تولیدات گیاهی 414 کشاورزی
علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 1395/04/21 علوم تربیتی 107 علوم انسانی
علوم تربیتی – تکنولوژی آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/08/28 علوم تربیتی 307 علوم انسانی
علوم تربیتی تکنو لوژی اموزشی کارشناسی پیوسته 1372/08/30 علوم تربیتی 267 علوم انسانی
علوم تربیتی کرایش آموزش ابتدایی کارشناسی پیوسته 1393/11/07 علوم تربیتی 267 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1369/04/10 علوم تربیتی 200 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش آموز ش و پرورش ابتدایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/07/01 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/07/01 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش آموزش وپرورش تطبیقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/07/01 علوم تربیتی 414 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1369/04/10 علوم تربیتی 200 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش تاریخ فلسفه آموزش و پرورش و برنامه ریزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/06 علوم حوزوی 313 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش تربیت دینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 علوم حوزوی 707 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش تعلیم و تربیت ارزشها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش مدیریت برنامه ریزی آموزشی کارشناسی پیوسته 1384/08/12 علوم تربیتی 13840812 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی اموزشی کارشناسی پیوسته 1373/11/09 علوم تربیتی 292 علوم انسانی
علوم تربیتی گرایش پیش دبستانی و دبستانی کارشناسی پیوسته 1380/11/15 علوم تربیتی 13801115 علوم انسانی
علوم تشریحی دامپزشکی دکتری دستیاری 1365/04/07 علوم پایه 50 دامپزشکی
علوم تصمیم و مهندسی دانش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/06/07 علوم ریاضی 731 علوم پایه
علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری دکتری تخصصی 1381/10/21 علوم زیستی 473 علوم پایه
علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/21 علوم زیستی 333 علوم پایه
علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/22 علوم زیستی 333 علوم پایه
علوم جانوری گرایش بافت شناسی آبز یان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 علوم زیستی 606 علوم پایه
علوم جانوری گرایش بافت شناسی و جنین شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/04/31 علوم زیستی 589 علوم پایه
علوم جانوری گرایش بیو سیستماتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/19 علوم زیستی 13940719 علوم پایه
علوم جانوری گرایش تکوینی دکتری تخصصی 1377/09/22 علوم زیستی 366 علوم پایه
علوم جانوری گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/19 علوم زیستی 13940719 علوم پایه
علوم جانوری گرایش فیزیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/19 علوم زیستی 13940719 علوم پایه
علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری دکتری تخصصی 1377/09/22 علوم زیستی 366 علوم پایه
علوم جنگل گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگل دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
علوم جنگل گرایش جنگلداری دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
علوم جنگل گرایش مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگل دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
علوم جنگل گرایش مهندسی جنگل دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
علوم حدیث کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/04/18 علوم حوزوی 551 علوم انسانی
علوم حدیث کارشناسی پیوسته 1390/04/04 تحول در مطالعات قرآنی 782 علوم انسانی
علوم حدیث کارشناسی پیوسته 1383/11/03 تحول در مطالعات قرآنی 535 علوم انسانی
علوم حدیث تطبیقی دکتری تخصصی 1385/11/07 علوم حوزوی 616 علوم انسانی
علوم حدیث گرا یش نهج البلاغه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/12/02 الهیات 500 علوم انسانی
علوم حدیث گرایش اخلاق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/07/06 علوم حوزوی 692 علوم انسانی
علوم حدیث گرایش تفسیر اثری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/09/16 علوم حوزوی 472 علوم انسانی
علوم حدیث گرایش عرفان اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/09/16 علوم حوزوی 472 علوم انسانی
علوم حدیث گرایش کلام وعقاید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/09/16 علوم حوزوی 472 علوم انسانی
علوم دارویی دامپزشکی دیپلمای دانشگاهی 1395/09/14 علوم پایه 86 دامپزشکی
علوم دارویی دامپزشکی دیپلمای دانشگاهی 1381/09/16 علوم درمانگاهی 472 دامپزشکی
علوم دامی کارشناسی پیوسته 1394/12/09 علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دامی‌گرایش تغذیه دام دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دامی‌گرایش تغذیه دام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دامی‌گرایش تغذیه طیور دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دامی‌گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دامی‌گرایش زنبور عسل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دامی‌گرایش فیزیولوژی دام و طیور دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دامی‌گرایش فیزیولوژی دام وطیور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دامی‌گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دامی‌گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم دامی 61 کشاورزی
علوم دفاعی کارشناسی پیوسته 1393/05/05 نظامی‌و انتظامی 853 علوم پایه
علوم دفاعی استراتژیک گرایش اندیشه نظامی دکتری تخصصی 1384/12/20 نظامی‌و انتظامی 571 علوم انسانی
علوم دفاعی استراتژیک گرایش دفاع ملی دکتری تخصصی 1384/12/20 نظامی‌و انتظامی 571 علوم انسانی
علوم دفاعی استراتژیک گرایش سیاست دفاعی دکتری تخصصی 1384/12/20 نظامی‌و انتظامی 571 علوم انسانی
علوم زمین گرایش پترولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
علوم زمین شناسی- آب شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
علوم زمین شناسی- فسیل شناسی و چینه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
علوم زمین شناسی- پترولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
علوم زمین شناسی-تکتونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
علوم زمین شناسی-زمین شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
علوم زمین شناسی-زمین شناسی مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
علوم زمین شناسی-زمین شناسی نفت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
علوم زمین شناسی-سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/01/22 علوم زمین 255 علوم پایه
علوم زمین گرایش آب زمین شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش آبهای زیر زمینی دکتری تخصصی 1395/12/01 علوم زمین 92 علوم پایه
علوم زمین گرایش تکتونیک دکتری تخصصی 1395/09/14 علوم زمین 86 علوم پایه
علوم زمین گرایش رسوب شناسی دکتری تخصصی 1395/12/01 علوم زمین 92 علوم پایه
علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش زمین ساخت (تکتونیک) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم زمین 86 علوم پایه
علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی دکتری تخصصی 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی دکتری تخصصی 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی دکتری تخصصی 1396/10/27 علوم زمین 13961027 علوم پایه
علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم زمین 86 علوم پایه
علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت دکتری تخصصی 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش زمین شیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش سنجش از دور زمین شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/10/27 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش سنجش از دور زمین شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش فسیل شناسی و چینه شناسی دکتری تخصصی 1395/09/14 علوم زمین 86 علوم پایه
علوم زمین گرایش پترولوژی دکتری تخصصی 1395/12/01 علوم زمین 92 علوم پایه
علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/07/11 علوم زمین 79 علوم پایه
علوم زمین گرایش کانی‌ها و سنگ‌های صنعتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/05/20 علوم زمین 931 علوم پایه
علوم سیاسی کارشناسی پیوسته 1396/07/03 علوم سیاسی 140 علوم اجتماعی
علوم سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/09/25 علوم سیاسی 331 علوم اجتماعی
علوم سیاسی کارشناسی پیوسته 1394/12/19 علوم سیاسی 13941219 علوم اجتماعی
علوم سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/07/17 علوم حوزوی 772 علوم انسانی
علوم سیاسی کارشناسی پیوسته 1391/12/20 علوم سیاسی 825 علوم اجتماعی
علوم سیاسی کارشناسی پیوسته 1375/07/01 علوم سیاسی 325 علوم اجتماعی
علوم سیاسی گرایش امنیت ملی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/08/08 علوم سیاسی 402 علوم اجتماعی
علوم سیاسی گرایش اندیشه‌های سیاسی دکتری تخصصی 1369/10/30 علوم سیاسی 211 علوم اجتماعی
علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی دکتری تخصصی 1369/10/30 علوم سیاسی 211 علوم اجتماعی
علوم سیاسی گرایش سیاستگذاری عمومی دکتری تخصصی 1369/10/30 علوم سیاسی 211 علوم اجتماعی
علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دکتری تخصصی 1369/10/30 علوم سیاسی 211 علوم اجتماعی
علوم شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/04/25 روانشناسی 552 علوم انسانی
علوم شناختی گرایش توان بخشی شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/07 علوم تربیتی 865 علوم انسانی
علوم شناختی گرایش روان شناسی شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/01/26 روانشناسی 811 علوم انسانی
علوم شناختی روانشناسی گرایش روانشناسی شناختی دکتری تخصصی 1391/07/09 روانشناسی 806 علوم انسانی
علوم شناختی روانشناسی گرایش شناخت اجتماعی دکتری تخصصی 1391/07/09 علوم تربیتی 806 علوم انسانی
علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/07/09 علوم تربیتی 806 علوم انسانی
علوم شناختی گرایش ذهن، مغز و تربیت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/06/05 علوم تربیتی 13970605 علوم انسانی
علوم شناختی گرایش رسانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/06/20 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 877 علوم اجتماعی
علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/08/28 علوم تربیتی 811 علوم انسانی
علوم شناختی گرایش طراحی و خلاقیت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/12/02 هنرهای کاربردی 890 هنر و معماری
علوم شناختی گرایش مطالعات نظری هنر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/22 هنرهای کاربردی 874 هنر و معماری
علوم شناختی-زبان شناسی دکتری تخصصی 1391/12/13 زبانشناسی 824 علوم انسانی
علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش رایانش وهوش مصنوعی دکتری تخصصی 1393/04/01 علوم زیستی 849 علوم پایه
علوم شناختی-علوم اعصاب شناختی گرایش مغزوشناخت دکتری تخصصی 1393/04/01 علوم زیستی 849 علوم پایه
علوم شناختی-مدل سازی شناختی دکتری تخصصی 1391/03/21 روانشناسی 799 علوم انسانی
علوم طیور دکتری تخصصی 1391/04/04 علوم دامی 800 کشاورزی
علوم طیور گرایش تغذیه طیور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/04/04 علوم دامی 800 کشاورزی
علوم طیور گرایش فیزیولوژی طیور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/04/04 علوم دامی 800 کشاورزی
علوم علفهای هرز دکتری تخصصی 1383/12/18 تولیدات گیاهی 108 کشاورزی
علوم عملیات ویژه انتظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/02/19 نظامی‌و انتظامی 860 علوم انسانی
علوم فلسفی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/06 علوم حوزوی 313 علوم انسانی
علوم قرآن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/10/23 تحول در مطالعات قرآنی 414 علوم انسانی
علوم قرآن کارشناسی پیوسته 1378/01/29 تحول در مطالعات قرآنی 373 علوم انسانی
علوم قرآن مجید کارشناسی پیوسته 1380/07/01 تحول در مطالعات قرآنی 414 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/10/18 الهیات 406 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث دکتری تخصصی 1379/10/18 الهیات 406 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته 1395/04/13 تحول در مطالعات قرآنی 70 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/10/01 الهیات 230 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/20 الهیات 13960220 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث دکتری تخصصی 1396/01/30 الهیات 13960130 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/04/12 نظامی‌و انتظامی 882 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث کارشناسی پیوسته 1383/05/17 تحول در مطالعات قرآنی 517 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث دکتری تخصصی 1369/04/17 الهیات 130 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث گرایش تاریخ اسلام کارشناسی پیوسته 1378/01/29 تحول در مطالعات قرآنی 373 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث گرایش علوم رجال و تراجم کارشناسی پیوسته 1378/01/29 تحول در مطالعات قرآنی 373 علوم انسانی
علوم قرآن و حدیث گرایش علوم قرآن کارشناسی پیوسته 1378/01/29 تحول در مطالعات قرآنی 373 علوم انسانی
علوم قرآن وحدیث کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/10/22 الهیات 230 علوم انسانی
علوم قرآنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/06 علوم حوزوی 313 علوم انسانی
علوم قرآنی و حدیث دکتری تخصصی 1373/06/06 علوم حوزوی 281 علوم انسانی
علوم قرآنی گرایش ادبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/30 علوم حوزوی 838 علوم انسانی
علوم قرآنی گرایش اعجاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/30 علوم حوزوی 838 علوم انسانی
علوم قرآنی گرایش علوم قرآن مجید کارشناسی پیوسته 1392/05/27 علوم حوزوی 840 علوم انسانی
علوم قرآنی گرایش مستشرقان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/30 علوم حوزوی 838 علوم انسانی
علوم قضایی کاردانی ناپیوسته 1383/10/12 حقوق 532 علوم انسانی
علوم قضایی کارشناسی پیوسته 1375/10/09 حقوق 332 علوم انسانی
علوم قضایی کارشناسی پیوسته 1367/03/28 حقوق 126 علوم انسانی
علوم قضایی گرایش حقوق تجارت کارشناسی ارشد پیوسته 1391/11/15 حقوق 821 علوم انسانی
علوم قضایی گرایش حقوق ثبت کارشناسی ارشد پیوسته 1391/11/15 حقوق 821 علوم انسانی
علوم قضایی گرایش حقوق جزا وجرم شناسی کارشناسی ارشد پیوسته 1391/11/15 حقوق 821 علوم انسانی
علوم قضایی گرایش حقوق خانواده کارشناسی ارشد پیوسته 1391/11/15 حقوق 821 علوم انسانی
علوم قضایی گرایش حقوق خصوصی کارشناسی ارشد پیوسته 1391/11/15 حقوق 821 علوم انسانی
علوم قضایی گرایش حقوق عمومی کارشناسی ارشد پیوسته 1391/11/15 حقوق 821 علوم انسانی
علوم محیط زیست دکتری تخصصی 1398/09/03 علوم زیستی 921 علوم پایه
علوم محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/10/21 علوم زیستی 473 علوم پایه
علوم مرتع دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
علوم مهندسی کارشناسی پیوسته 1395/11/11 مهندسی عمران 13950921 فنی و مهندسی
علوم مهندسی کارشناسی پیوسته 1386/07/07 مهندسی عمران 649 فنی و مهندسی
علوم مهندسی گرایش ریاضی مهندسی کارشناسی پیوسته 1386/07/07 مهندسی عمران 649 فنی و مهندسی
علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی زیست محیطی کارشناسی پیوسته 1386/07/07 مهندسی عمران 649 فنی و مهندسی
علوم مهندسی گرایش علوم مهندسی محاسباتی کارشناسی پیوسته 1386/07/07 مهندسی عمران 649 فنی و مهندسی
علوم مهندسی گرایش فیزیک مهندسی کارشناسی پیوسته 1386/07/07 مهندسی عمران 649 فنی و مهندسی
علوم نظامی کاردانی ناپیوسته 1375/10/09 نظامی‌و انتظامی 332 علوم انسانی
علوم و فناوری‌های میکروبی گرایش کنترل کیفی میکربی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/07/07 علوم زیستی 846 علوم پایه
علوم و تکنولوژی بذر دکتری تخصصی 1393/11/18 تولیدات گیاهی 858 کشاورزی
علوم و تکنولوژی بذر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/12/13 تولیدات گیاهی 1381 کشاورزی
علوم و تکنولوژی پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/03/02 مهندسی پلیمر 256 فنی و مهندسی
علوم و حدیث گرایش اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 علوم حوزوی 707 علوم انسانی
علوم و صنایع غذایی گرایش تکنولوژی مواد غذایی دکتری تخصصی 1381/02/29 صنایع غذایی 414 کشاورزی
علوم و صنایع غذایی گرایش شیمی‌مواد غذایی دکتری تخصصی 1381/02/29 صنایع غذایی 414 کشاورزی
علوم و صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی دکتری تخصصی 1381/02/29 صنایع غذایی 414 کشاورزی
علوم و صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی دکتری تخصصی 1381/02/29 صنایع غذایی 414 کشاورزی
علوم و صنایع چوب دکتری تخصصی 1373/12/07 منابع طبیعی 294 کشاورزی
علوم و فناوری شبکه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 فناوری اطلاعات 887 فنی و مهندسی
علوم و فناوری‌های میکروبی گرایش تولید فرآورده‌های زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/07/07 علوم زیستی 846 علوم پایه
علوم و فناوری‌های میکروبی گرایش کاربردهای زیست محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/07/07 علوم زیستی 846 علوم پایه
علوم و فنون قرائات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/04/04 تحول در مطالعات قرآنی 550 علوم انسانی
علوم و فنون مرزبانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/02/19 نظامی‌و انتظامی 860 علوم انسانی
علوم و معارف دفاع مقدس کارشناسی پیوسته 1391/10/10 علوم حوزوی 816 علوم انسانی
علوم و معارف قرآن کارشناسی پیوسته 1387/07/06 تحول در مطالعات قرآنی 692 علوم انسانی
علوم و معارف قرآنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 تحول در مطالعات قرآنی 796 علوم انسانی
علوم و معارف نهج البلاغه دکتری تخصصی 1391/04/18 علوم حوزوی 801 علوم انسانی
علوم و معارف نهج البلاغه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/26 علوم حوزوی 719 علوم انسانی
علوم و مهندسی آب کارشناسی پیوسته 1391/11/08 علوم و مهندسی آب 820 کشاورزی
علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب گرایش آبیاری و زهکشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب گرایش آثار و سازه‌های تاریخی آب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب گرایش رودخانه و اکوسیستم‌های آبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب گرایش سازه‌های آبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب گرایش مدیریت و برنامه ریزی منابع آب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب گرایش منابع آب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب گرایش هواشناسی کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب گرایش هیدرو انفورماتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب-آثار وسازه‌های تاریخی آب دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب-رودخانه و اکوسیستم‌های آبی دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب-سازه‌های آبی دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب-مدیریت و برنامه ریزی منابع آب دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب-منابع آب دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب-هواشناسی کشاورزی دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آب-هیدروانفورماتیک دکتری تخصصی 1394/12/09 علوم و مهندسی آب 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آبخیز با گرایش حفاظت و آب و خاک دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آبخیز گرایش آبخیزداری شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آبخیز گرایش حفاظت آب و خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آبخیز گرایش سیلاب و رودخانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آبخیز گرایش مدیریت حوزه‌های آبخیز دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آبخیز گرایش مدیریت حوزه‌های آبخیز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش آب دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
علوم و مهندسی آبخیزداری گرایش زمین دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی کارشناسی پیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی دکتری تخصصی 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش تولید محصولات گلخانه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش سبزی‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی دکتری تخصصی 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 64 کشاورزی
علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان زینتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی جنگل کارشناسی پیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی جنگل گرایش علوم زیستی جنگل دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی جنگل گرایش علوم زیستی جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگل دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی جنگل گرایش عمران و بهره برداری جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی جنگل گرایش مدیریت جنگل دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی جنگل گرایش مدیریت جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی شیلات کارشناسی پیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی شیلات فرآوری محصولات شیلاتی دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی شیلات گرایش بو م شناسی آبزیان دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی شیلات گرایش بیوتکنولوژی آبزیان دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی شیلات گرایش تغذیه آبزیان دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی شیلات گرایش صید وبهره برداری آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی پیوسته 1392/02/29 صنایع غذایی 831 کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی کارشناسی پیوسته 1394/12/09 صنایع غذایی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی دکتری تخصصی 1394/12/09 صنایع غذایی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 صنایع غذایی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی‌مواد غذایی دکتری تخصصی 1394/12/09 صنایع غذایی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی‌مواد غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 صنایع غذایی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی دکتری تخصصی 1394/12/09 صنایع غذایی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 صنایع غذایی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی دکتری تخصصی 1394/12/09 صنایع غذایی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 صنایع غذایی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی محیط زیست دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی محیط زیست کارشناسی پیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم و مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته 1394/02/08 علوم ورزشی 52 علوم اجتماعی
علوم ورزشی کارشناسی پیوسته 1395/12/21 علوم ورزشی 91 علوم اجتماعی
علوم ورزشی کارشناسی ناپیوسته 1378/05/03 علوم ورزشی 377 علوم اجتماعی
علوم ورزشی کاردانی ناپیوسته 1378/05/03 علوم ورزشی 377 علوم اجتماعی
علوم ورزشی – علوم زیستی ورزش و علوم انسانی ورزش کارشناسی پیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش کارشناسی پیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش کارشناسی پیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
علوم ومهندسی خاک کارشناسی پیوسته 1392/03/19 خاکشناسی 833 کشاورزی
علوم ومهندسی خاک کارشناسی پیوسته 1394/12/09 خاکشناسی 61 کشاورزی
علوم ومهندسی شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/27 صنایع غذایی 840 کشاورزی
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/27 صنایع غذایی 840 کشاورزی
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش علوم مواد غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/27 صنایع غذایی 840 کشاورزی
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/27 صنایع غذایی 840 کشاورزی
علوم ومهندسی مرتع دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته 1376/11/19 علوم ریاضی 354 علوم پایه
علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته 1399/11/12 علوم ریاضی 153 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش الگوریتم و نظریه محاسبه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم ریاضی 92 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش داده کاوی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم ریاضی 92 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش زبانهای رسمی‌و روش‌های صوری دکتری تخصصی 1391/08/21 علوم ریاضی 810 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای هوشمند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/11/19 علوم ریاضی 354 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش سیستمهای کامپیوتری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/11/19 علوم ریاضی 354 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و دانش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم ریاضی 92 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی دکتری تخصصی 1391/08/21 علوم ریاضی 810 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم ریاضی 92 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/11/19 علوم ریاضی 354 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی دکتری تخصصی 1391/08/21 علوم ریاضی 810 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش محاسبات نرم و هوش مصنوعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم ریاضی 92 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش منطق و روشهای صوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم ریاضی 92 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم‌ها دکتری تخصصی 1391/08/21 علوم ریاضی 810 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش نظریه سیستم‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 علوم ریاضی 92 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبه دکتری تخصصی 1391/08/21 علوم ریاضی 810 علوم پایه
علوم کامپیوتر گرایش نظریه محاسبه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/11/19 علوم ریاضی 354 علوم پایه
علوم کتابداری واطلاع رسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/06/18 علم اطلاعات و دانش شناسی 324 علوم اجتماعی
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم زیستی 861 علوم پایه
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم زیستی 861 علوم پایه
علوم گیاهی گرایش زیست شناسی تکوینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/23 علوم زیستی 333 علوم پایه
علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/19 علوم زیستی 333 علوم پایه
علوم گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/19 علوم زیستی 333 علوم پایه
علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/19 علوم زیستی 333 علوم پایه
عمران کاردانی پیوسته 1398/05/14 علوم مهندسی 13 فنی و حرفه ای
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه آب کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
عمران آب و فاضلاب با گرایش شبکه و تصفیه خانه فاضلاب کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
عمران – عمران کارشناسی ناپیوسته 1384/11/15 مهندسی عمران 576 فنی و مهندسی
عمران آب شناسی با گرایش آب‌های زیرزمینی کاردانی ناپیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
عمران آب شناسی با گرایش آب‌های سطحی کاردانی ناپیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
عمران روستایی کاردانی ناپیوسته 1362/10/04 مهندسی عمران 4461 فنی و مهندسی
عمران-آبشناسی گرایش آب‌های زیرزمینی کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
عمران-آبشناسی گرایش آب‌های سطحی کاردانی ناپیوسته 1382/04/07 صنعت 15 علمی‌و کاربردی
عملیات روانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/12/19 نظامی‌و انتظامی 914 علوم انسانی
عملیات مرزبانی (زمینی) کاردانی ناپیوسته 1396/10/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 261 علمی‌و کاربردی
عملیات کشوری کارشناسی ناپیوسته 1371/12/29 نظامی‌و انتظامی 254 علوم انسانی
عملیات کشوری کاردانی ناپیوسته 1371/12/29 نظامی‌و انتظامی 254 علوم انسانی
عکاسی کارشناسی پیوسته 1397/04/17 هنرهای تجسمی 13970626 هنر و معماری
عکاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/04/12 هنرهای تجسمی 279 هنر و معماری
عکاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/03 هنرهای تجسمی 841 هنر و معماری
عکاسی کارشناسی پیوسته 1362/02/02 هنرهای تجسمی 13620202 هنر و معماری
عکاسی کارشناسی پیوسته 1393/05/14 هنرهای تجسمی 7 هنر و معماری
فارماکولوژی دکتری تخصصی 1395/09/14 علوم پایه 86 دامپزشکی
فارماکولوژی دامپزشکی دکتری تخصصی 1379/03/08 علوم پایه 394 دامپزشکی
فاقد ارزش دیپلم 1398/08/29 1 1 1
فتوگرافیک عکاسی کاردانی پیوسته 1398/11/07 هنر 16 فنی و حرفه ای
فتوگرافیک گرافیک کاردانی پیوسته 1398/11/07 هنر 16 فنی و حرفه ای
فتوگرافیک گرایش عکاسی کاردانی پیوسته 1398/04/30 هنر 12 فنی و حرفه ای
فرآورده‌های چند سازه چوب دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
فراوری مواد معدنی کاردانی ناپیوسته 1375/11/17 مهندسی معدن 13751117 فنی و مهندسی
فرش کارشناسی پیوسته 1392/06/31 هنرهای کاربردی 13920631 هنر و معماری
فرش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/17 هنرهای کاربردی 843 هنر و معماری
فرش کارشناسی پیوسته 1385/11/07 هنرهای کاربردی 616 هنر و معماری
فرش دستباف کارشناسی ناپیوسته 1389/06/06 شهرسازی 767 هنر و معماری
فرش دستباف کاردانی پیوسته 1398/04/30 هنر 12 فنی و حرفه ای
فرش گرایش تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/11/16 هنرهای کاربردی 13961116 هنر و معماری
فرش گرایش طراحی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/12/14 هنرهای کاربردی 778 هنر و معماری
فرش گرایش طراحی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/11/16 هنرهای کاربردی 13961116 هنر و معماری
فرش گرایش مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/12/14 هنرهای کاربردی 778 هنر و معماری
فرش گرایش مواد اولیه و رنگرزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/11/16 هنرهای کاربردی 13961116 هنر و معماری
فرش گرایش مواد اولیه ورنگرزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/12/14 هنرهای کاربردی 778 هنر و معماری
فرش گرایش پژوهش در فرش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/11/16 هنرهای کاربردی 13961116 هنر و معماری
فرق تشیع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/04/02 علوم حوزوی 637 علوم انسانی
فرقه‌های تشیع دکتری تخصصی 1394/02/19 علوم حوزوی 860 علوم انسانی
فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا گرایش خشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/10/01 نظامی‌و انتظامی 922 علوم انسانی
فرماندهی و ستاد مرزبانی ناجا گرایش دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/10/01 نظامی‌و انتظامی 922 علوم انسانی
فرماندهی و مدیریت انتظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/21 نظامی‌و انتظامی 140 علوم انسانی
فرماندهی و مدیریت انتظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/07/27 نظامی‌و انتظامی 347 علوم انسانی
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش اطلاعات و عملیات کارشناسی پیوسته 1377/06/29 مهندسی مکانیک 362 فنی و مهندسی
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش عملیات موشک هوایی کارشناسی پیوسته 1377/06/29 مهندسی مکانیک 362 فنی و مهندسی
فرماندهی وکنترل هوایی گرایش کنترل شکاری کارشناسی پیوسته 1377/06/29 مهندسی مکانیک 362 فنی و مهندسی
فرهنگ و ارتباطات دکتری تخصصی 1373/10/11 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 290 علوم اجتماعی
فرهنگ و زبانهای باستانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/07/02 زبانشناسی 303 علوم انسانی
فرهنگ و معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 1378/01/29 علوم حوزوی 373 علوم انسانی
فرهنگ ورسانه دکتری تخصصی 1392/06/31 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 845 علوم اجتماعی
فرهنگ وزبانهای باستانی ایران دکتری تخصصی 1375/06/31 زبانشناسی 325 علوم انسانی
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور آموزشی کاردانی پیوسته 1379/10/04 فرهنگ و هنر 405 علمی‌و کاربردی
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور اداری کاردانی پیوسته 1379/10/04 فرهنگ و هنر 405 علمی‌و کاربردی
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور برنامه ریزی کاردانی پیوسته 1379/10/04 فرهنگ و هنر 405 علمی‌و کاربردی
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور پژوهشگری کاردانی پیوسته 1379/10/04 فرهنگ و هنر 405 علمی‌و کاربردی
فعالیتهای فرهنگی هنری ـ امور کارگزینی کاردانی پیوسته 1379/10/04 فرهنگ و هنر 405 علمی‌و کاربردی
فقه اسلامی دکتری تخصصی 1388/11/17 علوم حوزوی 748 علوم انسانی
فقه اسلامی کارشناسی پیوسته 1389/03/22 علوم حوزوی 760 علوم انسانی
فقه اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/01/19 علوم حوزوی 574 علوم انسانی
فقه اقتصادی گرایش بازار عوامل تولیدی دکتری تخصصی 1390/03/21 علوم حوزوی 781 علوم انسانی
فقه اقتصادی گرایش بازارهای مالی دکتری تخصصی 1390/03/21 علوم حوزوی 781 علوم انسانی
فقه اقتصادی گرایش بخش عمومی‌و نظام مالیاتی دکتری تخصصی 1390/03/21 علوم حوزوی 781 علوم انسانی
فقه اقتصادی گرایش پول و بانک دکتری تخصصی 1390/03/21 علوم حوزوی 781 علوم انسانی
فقه تربیتی دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
فقه تربیتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/07 علوم حوزوی 865 علوم انسانی
فقه حنفی کارشناسی پیوسته 1374/11/08 الهیات 312 علوم انسانی
فقه خانواده دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
فقه خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 علوم حوزوی 606 علوم انسانی
فقه سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
فقه سیاسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 علوم حوزوی 606 علوم انسانی
فقه سیاسی گرایش فقه جامعه شناسی سیاسی دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
فقه سیاسی گرایش فقه روابط بین الملل دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
فقه سیاسی گرایش فقه سیاسی تطبیقی دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
فقه شافعی دکتری تخصصی 1379/11/02 الهیات 407 علوم انسانی
فقه شافعی کارشناسی پیوسته 1374/11/08 الهیات 312 علوم انسانی
فقه شافعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/08/14 الهیات 306 علوم انسانی
فقه عبادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/10/22 علوم حوزوی 665 علوم انسانی
فقه عبادی گرایش فقه حج دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
فقه عبادی گرایش فقه طهارت و صلاه دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
فقه عبادی گرایش فقه عبادات مالیه دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
فقه عبادی گرایش فقه مسائل خلافیه دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
فقه قضایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 علوم حوزوی 606 علوم انسانی
فقه قضایی گرایش آئین دادرسی دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
فقه قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دکتری تخصصی 1390/02/10 علوم حوزوی 780 علوم انسانی
فقه مقارن دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
فقه مقارن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/26 علوم حوزوی 719 علوم انسانی
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 علوم حوزوی 606 علوم انسانی
فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/11/02 علوم حوزوی 13971102 علوم انسانی
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/01/19 علوم حوزوی 574 علوم انسانی
فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/11/02 علوم حوزوی 13971102 علوم انسانی
فقه مقارن و حقوق عمومی‌اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 علوم حوزوی 606 علوم انسانی
فقه مقارن و حقوق عمومی‌اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/12/18 علوم حوزوی 13971218 علوم انسانی
فقه و اصول کارشناسی پیوسته 1368/12/13 الهیات 188 علوم انسانی
فقه و اصول کارشناسی پیوسته 1383/09/14 علوم حوزوی 528 علوم انسانی
فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1366/06/30 حقوق 210 علوم انسانی
فقه و حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 1396/09/19 علوم حوزوی 13960919 علوم انسانی
فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/04/12 نظامی‌و انتظامی 882 علوم انسانی
فقه و حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 1368/11/15 الهیات 185 علوم انسانی
فقه و حقوق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1366/08/30 الهیات 102 علوم انسانی
فقه و حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 1379/04/26 الهیات 397 علوم انسانی
فقه و حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 1396/02/03 علوم حوزوی 13960203 علوم انسانی
فقه و حقوق اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/10 علوم حوزوی 816 علوم انسانی
فقه و حقوق جزا دکتری تخصصی 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
فقه و حقوق جزا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/12/09 حقوق 13961209 علوم انسانی
فقه و حقوق جزا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/01/26 الهیات 410 علوم انسانی
فقه و حقوق جزا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/07/27 الهیات 410 علوم انسانی
فقه و حقوق خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
فقه و حقوق خصوصی دکتری تخصصی 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
فقه و حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/12/09 حقوق 13961209 علوم انسانی
فقه و حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/27 علوم حوزوی 840 علوم انسانی
فقه و حقوق خصوصی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/01/26 الهیات 410 علوم انسانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/10/01 الهیات 230 علوم انسانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 1399/03/10 الهیات 13990310 علوم انسانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 1396/06/06 الهیات 13960606 علوم انسانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی کارشناسی پیوسته 1384/02/12 الهیات 13840212 علوم انسانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی دکتری تخصصی 1369/04/17 الهیات 130 علوم انسانی
فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی دکتری تخصصی 1384/05/22 علوم حوزوی 556 علوم انسانی
فقه و مبانی حقوقی اسلامی کارشناسی پیوسته 1368/12/20 الهیات 189 علوم انسانی
فقه و مذاهب اسلامی کارشناسی پیوسته 1373/08/15 علوم حوزوی 286 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 1383/05/17 علوم حوزوی 517 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش اخلاق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/12 علوم حوزوی 532 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش تاریخ اسلام دکتری تخصصی 1388/08/02 علوم حوزوی 736 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش تاریخ اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/12 علوم حوزوی 532 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش تربیت اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/12 علوم حوزوی 532 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش تفسیر و علوم قرآن دکتری تخصصی 1388/08/02 علوم حوزوی 736 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش حدیث کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/12 علوم حوزوی 532 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش فقه و اصول کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/12 علوم حوزوی 532 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش فلسفه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/12 علوم حوزوی 532 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش فلسفه اسلامی دکتری تخصصی 1388/08/02 علوم حوزوی 736 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش قرآن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/12 علوم حوزوی 532 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش کلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/12 علوم حوزوی 532 علوم انسانی
فقه و معارف اسلامی‌گرایش کلام اسلامی دکتری تخصصی 1388/08/02 علوم حوزوی 736 علوم انسانی
فقه ومبانی حقوق اسلامی کاردانی پیوسته 1391/09/30 مدیریت و خدمات اجتماعی 815 علمی‌و کاربردی
فقه ومبانی حقوق اسلامی‌گرایش فقه جزایی دکتری تخصصی 1393/04/22 علوم حوزوی 852 علوم انسانی
فقه پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/07/30 علوم حوزوی 808 علوم انسانی
فقه پزشکی گرایش فقه تحقیقات نوین پزشکی دکتری تخصصی 1391/07/30 علوم حوزوی 808 علوم انسانی
فقه پزشکی گرایش فقه درمان دکتری تخصصی 1391/07/30 علوم حوزوی 808 علوم انسانی
فقه پزشکی گرایش فقه معاینه دکتری تخصصی 1391/07/30 علوم حوزوی 808 علوم انسانی
فقه گرایش نجوم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/01 علوم حوزوی 928 علوم انسانی
فلسفه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/11/19 فلسفه 354 علوم انسانی
فلسفه دکتری تخصصی 1366/07/11 فلسفه 96 علوم انسانی
فلسفه کارشناسی پیوسته 1396/11/02 فلسفه 13961102 علوم انسانی
فلسفه کارشناسی پیوسته 1366/07/11 فلسفه دین و کلام جدید 96 علوم انسانی
فلسفه -فلسفه دین دکتری تخصصی 1388/02/26 علوم حوزوی 719 علوم انسانی
فلسفه اخلاق دکتری تخصصی 1388/08/02 فلسفه 736 علوم انسانی
فلسفه اخلاق تطبیقی دکتری تخصصی 1389/03/22 علوم حوزوی 760 علوم انسانی
فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/04/18 علوم حوزوی 551 علوم انسانی
فلسفه اسلامی دکتری تخصصی 1384/04/18 علوم حوزوی 551 علوم انسانی
فلسفه اقتصاد اسلامی دکتری تخصصی 1390/06/26 علوم اقتصادی 784 علوم اجتماعی
فلسفه تحلیلی دکتری تخصصی 1400/03/09 فلسفه 157 علوم انسانی
فلسفه تحلیلی دکتری تخصصی 1386/06/17 فلسفه 648 علوم انسانی
فلسفه تطبیقی دکتری تخصصی 1375/03/28 فلسفه 320 علوم انسانی
فلسفه تعلیم و تربیت دکتری تخصصی 1393/07/15 علوم تربیتی 13930715 علوم انسانی
فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی دکتری تخصصی 1366/07/11 علوم تربیتی 96 علوم انسانی
فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی دکتری تخصصی 1366/07/11 علوم تربیتی 96 علوم انسانی
فلسفه تعلیم و تربیت گرایش آموزش فلسفه به کودکان و نوجوانان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/04/19 علوم تربیتی 875 علوم انسانی
فلسفه حقوق دکتری تخصصی 1392/05/13 علوم حوزوی 839 علوم انسانی
فلسفه دین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/09/08 فلسفه دین و کلام جدید 498 علوم انسانی
فلسفه دین دکتری تخصصی 1390/03/21 علوم حوزوی 781 علوم انسانی
فلسفه دین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/01/30 فلسفه 117 علوم انسانی
فلسفه دین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و زیست شناسی دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و شناخت دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
فلسفه ذهن گرایش ذهن و فیزیک دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
فلسفه رسانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/12/04 هنرهای کاربردی 925 هنر و معماری
فلسفه سیاسی اسلامی دکتری تخصصی 1389/07/17 علوم حوزوی 772 علوم انسانی
فلسفه علم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/11/24 فلسفه 273 علوم انسانی
فلسفه علم دکتری تخصصی 1386/07/07 فلسفه 649 علوم انسانی
فلسفه علم و فناوری فلسفه علم دکتری تخصصی 1386/02/05 فلسفه 409 علوم انسانی
فلسفه علم و فناوری گرایش اخلاق دکتری تخصصی 1386/02/05 فلسفه 409 علوم انسانی
فلسفه علم و فناوری گرایش ریاضی دکتری تخصصی 1386/02/05 فلسفه 409 علوم انسانی
فلسفه علم و فناوری گرایش زیست شناسی دکتری تخصصی 1386/02/05 فلسفه 409 علوم انسانی
فلسفه علم و فناوری گرایش علوم اجتماعی دکتری تخصصی 1386/02/05 فلسفه 409 علوم انسانی
فلسفه علم و فناوری گرایش فناوری دکتری تخصصی 1386/02/05 فلسفه 409 علوم انسانی
فلسفه علم و فناوری گرایش فیزیک دکتری تخصصی 1386/02/05 فلسفه 409 علوم انسانی
فلسفه علوم اجتماعی دکتری تخصصی 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
فلسفه علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/04/08 علوم حوزوی 690 علوم انسانی
فلسفه علوم اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/01/18 علوم حوزوی 826 علوم انسانی
فلسفه فیزیک دکتری تخصصی 1392/04/30 علوم حوزوی 838 علوم انسانی
فلسفه معاصر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/23 فلسفه 883 علوم انسانی
فلسفه منطق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/01/30 فلسفه 355 علوم انسانی
فلسفه هنر دکتری تخصصی 1380/10/23 فلسفه 414 علوم انسانی
فلسفه هنر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/31 هنرهای کاربردی 13920631 هنر و معماری
فلسفه هنر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/10/23 فلسفه 414 علوم انسانی
فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/10/01 الهیات 230 علوم انسانی
فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی پیوسته 1398/10/26 علوم حوزوی 13981026 علوم انسانی
فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/04/04 علوم حوزوی 782 علوم انسانی
فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی پیوسته 1368/11/15 الهیات 185 علوم انسانی
فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1366/08/30 الهیات 102 علوم انسانی
فلسفه و حکمت اسلامی کارشناسی پیوسته 1380/04/03 علوم حوزوی 414 علوم انسانی
فلسفه و عرفان اسلامی کارشناسی پیوسته 1383/05/17 علوم حوزوی 517 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی پیوسته 1398/09/28 علوم حوزوی 13980928 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/10/01 الهیات 230 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی دکتری تخصصی 1395/11/24 الهیات 92 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی پیوسته 1395/11/24 الهیات 92 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/04/12 نظامی‌و انتظامی 882 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی پیوسته 1379/01/28 علوم حوزوی 392 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی پیوسته 1382/09/08 الهیات 493 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی دکتری تخصصی 1373/06/06 علوم حوزوی 281 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی پیوسته 1396/04/02 الهیات 13960402 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی‌گرایش فلسفه اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/07/01 الهیات 335 علوم انسانی
فلسفه و کلام اسلامی‌گرایش کلام اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/07/01 الهیات 335 علوم انسانی
فلسفه وکلام اسلامی دکتری تخصصی 1369/04/17 الهیات 200 علوم انسانی
فلسفه گرایش فلسفه عصر جدید دکتری تخصصی 1396/02/12 فلسفه 13960212 علوم انسانی
فلسفه گرایش فلسفه معاصر دکتری تخصصی 1396/02/12 فلسفه 13960212 علوم انسانی
فلسفه گرایش فلسفه یونان و قرون وسطی دکتری تخصصی 1396/02/12 فلسفه 13960212 علوم انسانی
فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای نظامی کارشناسی پیوسته 1375/11/07 مهندسی مکانیک 334 فنی و مهندسی
فن هوانوردی گرایش خلبانی هواپیمای غیر نظامی کارشناسی پیوسته 1375/11/07 مهندسی مکانیک 334 فنی و مهندسی
فن هوانوردی گرایش ناوبری کارشناسی پیوسته 1375/11/07 مهندسی مکانیک 334 فنی و مهندسی
فن هوانوردی گرایش خلبانی هلیکوپتر کارشناسی پیوسته 1375/11/07 مهندسی مکانیک 334 فنی و مهندسی
فناوری اطلاعات کاردانی پیوسته 1398/02/09 برق و کامپیوتر 6 فنی و حرفه ای
فناوری اطلاعات و مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/07/04 مهندسی کامپیوتر 13830704 فنی و مهندسی
فناوری تولیدات باغی کاردانی پیوسته 1398/05/28 کشاورزی 14 فنی و حرفه ای
فناوری تولیدات زراعی کاردانی پیوسته 1398/05/28 کشاورزی 14 فنی و حرفه ای
فناوری سلول‌های بنیادی و بازسازی بافت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/05/20 علوم زیستی 931 علوم پایه
فناوری عیب یابی و بازسازی پهپاد کارشناسی ناپیوسته 1396/10/12 صنعت 261 علمی‌و کاربردی
فناوری معماری دکتری تخصصی 1391/09/19 معماری 813 هنر و معماری
فناوری معماری گرایش معماری بیونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/03/07 معماری 13980307 هنر و معماری
فناوری معماری گرایش معماری بیونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/12 معماری 812 هنر و معماری
فناوری معماری گرایش معماری دیجیتال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/03/07 معماری 13980307 هنر و معماری
فناوری معماری گرایش معماری دیجیتال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/12 معماری 812 هنر و معماری
فناوری نانو گرایش نانو الکترونیک دکتری تخصصی 1388/11/17 مهندسی مواد و متالورژی 748 فنی و مهندسی
فناوری نانو گرایش نانو مواد دکتری تخصصی 1388/11/17 مهندسی مواد و متالورژی 748 فنی و مهندسی
فناوری‌های تولید مثل در دامپزشکی دکتری تخصصی 1388/02/26 علوم درمانگاهی 719 دامپزشکی
فناوری پرورش دام کاردانی پیوسته 1398/05/28 کشاورزی 14 فنی و حرفه ای
فناوری پلاسما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 فیزیک 93 علوم پایه
فناوری گل و گیاهان زینتی کاردانی ناپیوسته 1399/10/23 کشاورزی 25 فنی و حرفه ای
فنون قرائت و تلاوت و کتابت قرآن مجید کارشناسی پیوسته 1380/07/01 تحول در مطالعات قرآنی 414 علوم انسانی
فنی برق-مخابرات کاردانی پیوسته 1366/10/22 صنعت 60 علمی‌و کاربردی
فنی ماشین آلات کاردانی ناپیوسته 1366/04/13 مهندسی مکانیک 85 فنی و مهندسی
فنی هوانوردی خلبانی کارشناسی پیوسته 1369/02/02 مهندسی مکانیک 192 فنی و مهندسی
فوتونیک دکتری تخصصی 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فوتونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فوتونیک – الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 فیزیک 414 علوم پایه
فوتونیک – فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 فیزیک 414 علوم پایه
فوتونیک – مخابرات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 فیزیک 414 علوم پایه
فوتونیک گرایش اپتیک و مهندسی اپتیک دکتری تخصصی 1382/10/06 فیزیک 495 علوم پایه
فوتونیک گرایش بیو فوتونیک دکتری تخصصی 1382/10/06 فیزیک 495 علوم پایه
فوتونیک گرایش فناوری و کاربرد لیزر دکتری تخصصی 1382/10/06 فیزیک 495 علوم پایه
فوتونیک گرایش مخابرات نوری دکتری تخصصی 1382/10/06 فیزیک 495 علوم پایه
فوتونیک گرایش مهندسی پلاسما دکتری تخصصی 1382/10/06 فیزیک 495 علوم پایه
فوتونیک گرایش مواد فوتونیکی دکتری تخصصی 1382/10/06 فیزیک 495 علوم پایه
فیتو شیمی دکتری تخصصی 1386/10/22 علوم زیستی 665 علوم پایه
فیزیولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/08/19 علوم پایه 651 دامپزشکی
فیزیولوژی دام دکتری تخصصی 1382/11/28 علوم دامی 79 کشاورزی
فیزیولوژی دامپزشکی دکتری دستیاری 1372/04/13 علوم پایه 260 دامپزشکی
فیزیولوژی دامپزشکی دکتری تخصصی 1386/12/11 علوم پایه 673 دامپزشکی
فیزیولوژی ورزشی دکتری تخصصی 1395/08/23 علوم ورزشی 13950823 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی‌و متابولیسم ورزشی دکتری تخصصی 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش تغذیه ورزش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی و تغذیه ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم ورزشی 156 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی عصبی، عضلانی دکتری تخصصی 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی قلب و عروق و تنفس دکتری تخصصی 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم ورزشی 156 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 علوم ورزشی 156 علوم اجتماعی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
فیزیک دکتری پیوسته 1394/03/16 فیزیک 861 علوم پایه
فیزیک کارشناسی پیوسته 1394/10/27 فیزیک 244 علوم پایه
فیزیک دکتری تخصصی 1398/07/01 فیزیک 13980701 علوم پایه
فیزیک دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/03/31 فیزیک 721 علوم پایه
فیزیک دریا گرایش اقیانوس شناسی فیزیک توصیفی دکتری تخصصی 1385/04/31 علوم زیستی 589 علوم پایه
فیزیک دریا گرایش دینامیک دکتری تخصصی 1385/04/31 علوم زیستی 589 علوم پایه
فیزیک دریا گرایش ساحلی دکتری تخصصی 1385/04/31 علوم زیستی 589 علوم پایه
فیزیک دریا گرایش هواشناسی دریا دکتری تخصصی 1385/04/31 علوم زیستی 589 علوم پایه
فیزیک ذرات دکتری تخصصی 1382/02/27 فیزیک 481 علوم پایه
فیزیک محاسباتی دکتری تخصصی 1382/02/27 فیزیک 481 علوم پایه
فیزیک مهندسی کارشناسی پیوسته 1396/08/15 فیزیک 13960815 علوم پایه
فیزیک مهندسی کارشناسی پیوسته 1388/11/17 فیزیک 748 علوم پایه
فیزیک کاربردی (شاخه ی هواشناسی) کارشناسی پیوسته 1367/06/12 فیزیک 132 علوم پایه
فیزیک گرایش علوم و فناوری کوانتومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/05/20 فیزیک 931 علوم پایه
فیزیک گرایش اتمسفر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/26 فیزیک 814 علوم پایه
فیزیک گرایش اتمی کارشناسی پیوسته 1371/12/09 فیزیک 244 علوم پایه
فیزیک گرایش اتمی‌و مولکولی دکتری تخصصی 1371/12/09 فیزیک 254 علوم پایه
فیزیک گرایش اتمی‌و مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/10/11 فیزیک 290 علوم پایه
فیزیک گرایش اتمی‌و مولکولی دکتری تخصصی 1394/03/16 فیزیک 861 علوم پایه
فیزیک گرایش اپتیک و لیزر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش اپتیک و لیزر دکتری تخصصی 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش حالت جامد دکتری تخصصی 1371/12/09 فیزیک 254 علوم پایه
فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/10/11 فیزیک 290 علوم پایه
فیزیک گرایش حالت جامد دکتری تخصصی 1394/03/16 فیزیک 861 علوم پایه
فیزیک گرایش حالت جامد کارشناسی پیوسته 1371/12/09 فیزیک 244 علوم پایه
فیزیک گرایش دبیری فیزیک کارشناسی پیوسته 1371/12/09 فیزیک 244 علوم پایه
فیزیک گرایش ذرات بنیادی دکتری تخصصی 1394/03/16 فیزیک 861 علوم پایه
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها دکتری تخصصی 1371/12/09 فیزیک 254 علوم پایه
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها دکتری تخصصی 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدانها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/10/11 فیزیک 290 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده دکتری تخصصی 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک آماری و سامانه‌های پیچیده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک بنیادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/10/11 فیزیک 290 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال دکتری تخصصی 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک نجومی دکتری تخصصی 1371/12/09 فیزیک 254 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک نجومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/10/11 فیزیک 290 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک هسته ای دکتری تخصصی 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک هسته ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک پلاسما دکتری تخصصی 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش فیزیک پلاسما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش لایه‌های نازک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/08 فیزیک 828 علوم پایه
فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک دکتری تخصصی 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش نظری کارشناسی پیوسته 1371/12/09 فیزیک 244 علوم پایه
فیزیک گرایش نظری دکتری تخصصی 1371/12/09 فیزیک 254 علوم پایه
فیزیک گرایش هسته ای دکتری تخصصی 1371/12/09 فیزیک 254 علوم پایه
فیزیک گرایش هسته ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/10/11 فیزیک 290 علوم پایه
فیزیک گرایش هسته ای دکتری تخصصی 1394/03/16 فیزیک 861 علوم پایه
فیزیک گرایش هسته ای کارشناسی پیوسته 1371/12/09 فیزیک 244 علوم پایه
فیزیک گرایش هواشناسی کارشناسی پیوسته 1371/12/09 فیزیک 244 علوم پایه
فیزیک گرایش گرانش و فیزیک نجومی دکتری تخصصی 1394/03/16 فیزیک 861 علوم پایه
فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی دکتری تخصصی 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/01 فیزیک 92 علوم پایه
فیلم سازی – تدوین کاردانی پیوسته 1378/04/20 فرهنگ و هنر 377 علمی‌و کاربردی
فیلم سازی – صدا کاردانی پیوسته 1378/04/20 فرهنگ و هنر 377 علمی‌و کاربردی
فیلم سازی – عکاسی و فیلم برداری کاردانی پیوسته 1378/04/20 فرهنگ و هنر 377 علمی‌و کاربردی
فیلم سازی – نقاشی متحرک کاردانی پیوسته 1378/04/20 فرهنگ و هنر 377 علمی‌و کاربردی
فیلم سازی – کمک کارگردانی کاردانی پیوسته 1378/04/20 فرهنگ و هنر 377 علمی‌و کاربردی
قارچ شناسی دکتری تخصصی 1379/06/13 پاتوبیولوژی 398 دامپزشکی
قارچ شناسی دکتری تخصصی 1395/11/24 پاتوبیولوژی 92 دامپزشکی
قارچ شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/04/27 پاتوبیولوژی 725 دامپزشکی
قرآن و علوم گرایش اقتصاد دکتری تخصصی 1386/11/06 علوم حوزوی 666 علوم انسانی
قرآن و علوم گرایش بهداشت و سلامت دکتری تخصصی 1386/11/06 علوم حوزوی 666 علوم انسانی
قرآن و علوم گرایش تاریخ دکتری تخصصی 1386/11/06 علوم حوزوی 666 علوم انسانی
قرآن و علوم گرایش حقوق دکتری تخصصی 1386/11/06 علوم حوزوی 666 علوم انسانی
قرآن و علوم گرایش روانشناسی دکتری تخصصی 1386/11/06 علوم حوزوی 666 علوم انسانی
قرآن و علوم گرایش علوم اجتماعی دکتری تخصصی 1386/11/06 علوم حوزوی 666 علوم انسانی
قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی دکتری تخصصی 1386/11/06 علوم حوزوی 666 علوم انسانی
قرآن و علوم گرایش علوم سیاسی دکتری تخصصی 1386/11/06 علوم حوزوی 666 علوم انسانی
قرآن و علوم گرایش مدیریت دکتری تخصصی 1386/11/06 علوم حوزوی 666 علوم انسانی
قرآن و علوم گرایش نجوم دکتری تخصصی 1386/11/06 علوم حوزوی 666 علوم انسانی
قرآن ومستشرقان گرایش علوم قرآن دکتری تخصصی 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
قرآن ومستشرقان گرایش مبانی و اصول قرآنی شیعه دکتری تخصصی 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
قرآن ومستشرقان گرایش معارف قرآن دکتری تخصصی 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
قرآن کاوی رایانشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/11/18 مهندسی کامپیوتر 858 فنی و مهندسی
قلم زنی کاردانی پیوسته 1378/10/05 فرهنگ و هنر 385 علمی‌و کاربردی
لرزه شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/17 علوم زمین 13940317 علوم پایه
مالی گرایش بانکداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت 804 علوم انسانی
مالی گرایش بانکداری دکتری تخصصی 1391/04/18 مدیریت 801 علوم انسانی
مالی گرایش بیمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت 804 علوم انسانی
مالی گرایش بیمه دکتری تخصصی 1391/04/18 مدیریت 801 علوم انسانی
مالی گرایش تامین مالی وسرمایه گذاری در نفت وگاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت 804 علوم انسانی
مالی گرایش حقوق مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت 804 علوم انسانی
مالی گرایش حقوق مالی دکتری تخصصی 1391/04/18 مدیریت 801 علوم انسانی
مالی گرایش مالی بین الملل دکتری تخصصی 1391/04/18 مدیریت 801 علوم انسانی
مالی گرایش مستغلات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت 804 علوم انسانی
مالی گرایش مهندسی مالی دکتری تخصصی 1391/04/18 مدیریت 801 علوم انسانی
مالی گرایش مهندسی مالی ومدیریت ریسک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/06/19 مدیریت 804 علوم انسانی
مالیه و با نکداری اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/07/17 مدیریت 772 علوم انسانی
مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دکتری دستیاری 1366/08/12 علوم درمانگاهی 800 دامپزشکی
مامایی وبیماریهای تولید مثل دام دکتری دستیاری 1392/03/26 علوم درمانگاهی 834 دامپزشکی
مبارزه با مواد مخدر کاردانی ناپیوسته 1395/07/17 نظامی‌و انتظامی 878 علوم انسانی
مبارزه با مواد مخدر کارشناسی ناپیوسته 1395/07/17 نظامی‌و انتظامی 878 علوم انسانی
مبارزه با مواد مخدر کارشناسی پیوسته 1395/07/17 نظامی‌و انتظامی 878 علوم انسانی
مبارزه با مواد مخدر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/02/19 نظامی‌و انتظامی 860 علوم انسانی
مبانی و اندیشه‌های اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/03/22 علوم حوزوی 760 علوم انسانی
متالورژی – ریخته گری کاردانی پیوسته 1374/02/03 صنعت 297 علمی‌و کاربردی
مترجمی‌خبر انگلیسی کارشناسی پیوسته 1379/04/05 مدیریت و خدمات اجتماعی 396 علمی‌و کاربردی
مترجمی‌زبا ن آلمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/17 زبان و ادبیات خارجی 120 علوم انسانی
مترجمی‌زبان آلمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/12/15 زبان و ادبیات خارجی 390 علوم انسانی
مترجمی‌زبان آلمانی کارشناسی پیوسته 1394/08/06 زبان و ادبیات خارجی 13940806 علوم انسانی
مترجمی‌زبان اسپانیایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/07 زبان و ادبیات خارجی 865 علوم انسانی
مترجمی‌زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/02/26 زبان و ادبیات خارجی 374 علوم انسانی
مترجمی‌زبان انگلیسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/10/01 زبان و ادبیات خارجی 13981001 علوم انسانی
مترجمی‌زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته 1396/08/29 زبان و ادبیات خارجی 143 علوم انسانی
مترجمی‌زبان انگلیسی کارشناسی ناپیوسته 1384/05/22 زبان و ادبیات خارجی 637 علوم انسانی
مترجمی‌زبان روسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 زبان و ادبیات خارجی 887 علوم انسانی
مترجمی‌زبان روسی کارشناسی پیوسته 1379/09/06 زبان و ادبیات خارجی 403 علوم انسانی
مترجمی‌زبان عربی کارشناسی پیوسته 1372/08/16 زبان و ادبیات عربی 266 علوم انسانی
مترجمی‌زبان عربی کارشناسی پیوسته 1391/12/20 زبان و ادبیات عربی 825 علوم انسانی
مترجمی‌زبان عربی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/11/28 زبان و ادبیات عربی 508 علوم انسانی
مترجمی‌زبان عربی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 زبان و ادبیات عربی 882 علوم انسانی
مترجمی‌زبان فرانسه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/06/15 زبان و ادبیات خارجی 487 علوم انسانی
متصدی آمور آموزشی کاردانی ناپیوسته 1383/07/25 مدیریت 524 علوم انسانی
مجسمه سازی کارشناسی پیوسته 1395/09/07 معماری 13950907 هنر و معماری
مجسمه سازی کارشناسی پیوسته 1370/02/28 معماری 94 هنر و معماری
محاسبات نرم گرایش ساختارهای جبر منطقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 علوم ریاضی 716 علوم پایه
محاسبات و ریاضیات مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 علوم ریاضی 937 علوم پایه
محیط زیست گرایش برنامه ریزی دکتری تخصصی 1394/03/16 علوم زیستی 861 علوم پایه
محیط زیست گرایش برنامه ریزی دکتری تخصصی 1399/02/30 علوم زیستی 13990230 علوم پایه
محیط زیست دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/11 علوم زیستی 756 علوم پایه
محیط زیست شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/01/28 علوم زیستی 872 علوم پایه
محیط زیست گرایش آمایش سرزمین دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/04/18 علوم تربیتی 801 علوم انسانی
محیط زیست گرایش الودگی محیط زیست دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
محیط زیست گرایش برنامه ریزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1369/08/20 علوم تربیتی 94 علوم انسانی
محیط زیست گرایش برنامه ریزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/04/18 علوم تربیتی 801 علوم انسانی
محیط زیست گرایش تنوع زیستی دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
محیط زیست گرایش مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/04/18 علوم تربیتی 801 علوم انسانی
مخابرات هواپیما کاردانی ناپیوسته 1387/04/29 مهندسی برق 693 فنی و مهندسی
مخابرات هواپیمایی کارشناسی ناپیوسته 1369/08/20 مهندسی مکانیک 94 فنی و مهندسی
مخابرات و الکترونیک دریایی کارشناسی پیوسته 1378/12/02 مهندسی برق 389 فنی و مهندسی
مخابرات و الکترونیک دریایی کارشناسی پیوسته 1380/07/01 مهندسی برق 414 فنی و مهندسی
مخاطرات محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/08/30 علوم جغرافیایی 23 علوم اجتماعی
مخاطرات محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/08/28 علوم جغرافیایی 756 علوم اجتماعی
مخاطرات محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم جغرافیایی 86 علوم اجتماعی
مخاطرات محیطی گرایش انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/02/11 علوم جغرافیایی 756 علوم اجتماعی
مخاطرات محیطی گرایش طبیعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/02/11 علوم جغرافیایی 756 علوم اجتماعی
مددکاری اجتماعی دکتری تخصصی 1394/03/16 علوم اجتماعی 861 علوم اجتماعی
مددکاری اجتماعی کارشناسی پیوسته 1372/07/04 علوم اجتماعی 263 علوم اجتماعی
مددکاری اجتماعی کارشناسی پیوسته 1395/09/14 علوم اجتماعی 86 علوم اجتماعی
مددکاری اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/12/19 علوم اجتماعی 336 علوم اجتماعی
مددکاری روانی – اجتماعی در بحران (سوانح طبیعی) کارشناسی ناپیوسته 1397/09/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 263 علمی‌و کاربردی
مدرسی اخلاق اسلامی دکتری تخصصی 1399/04/01 علوم حوزوی 928 علوم انسانی
مدرسی اخلاق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/07/13 الهیات 13960713 علوم انسانی
مدرسی الهیات و معارف اسلامی‌گرایش تاریخ اسلام و ریشه‌های انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/03/28 الهیات 299 علوم انسانی
مدرسی الهیات و معارف اسلامی‌گرایش فلسفه و کلام اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/03/28 الهیات 299 علوم انسانی
مدرسی انقلاب اسلامی دکتری تخصصی 1399/04/01 علوم حوزوی 928 علوم انسانی
مدرسی انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/07/13 الهیات 13960713 علوم انسانی
مدرسی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/07/13 الهیات 13960713 علوم انسانی
مدرسی تاریخ و فرهنگ و تمدن اسلامی دکتری تخصصی 1399/04/01 علوم حوزوی 928 علوم انسانی
مدرسی مبانی نظری اسلام دکتری تخصصی 1399/04/01 علوم حوزوی 928 علوم انسانی
مدرسی مبانی نظری اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/07/13 الهیات 13960713 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش آشنایی با منابع اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/05 الهیات 531 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش اخلاق اسلامی دکتری تخصصی 1384/05/22 الهیات 556 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش اخلاق اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/05 الهیات 531 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش اخلاق و تربیت اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/03/28 الهیات 299 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش انقلاب اسلامی دکتری تخصصی 1384/05/22 الهیات 556 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/05 الهیات 531 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش تاریخ و تمدن اسلامی دکتری تخصصی 1384/05/22 علوم حوزوی 556 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش تاریخ وتمدن اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/05 الهیات 531 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش قرآن و متون اسلامی دکتری تخصصی 1384/05/22 الهیات 556 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش مبانی نظری اسلام دکتری تخصصی 1384/05/22 الهیات 556 علوم انسانی
مدرسی معارف اسلامی‌گرایش مبانی نظری اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/05 الهیات 531 علوم انسانی
مدرسی معارف قرآن و حدیث دکتری تخصصی 1399/04/01 علوم حوزوی 928 علوم انسانی
مدرسی معارف قرآن و حدیث کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/07/13 الهیات 13960713 علوم انسانی
مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/12/06 علوم حوزوی 313 علوم انسانی
مدیریت کاردانی ناپیوسته 1380/02/23 مدیریت 412 علوم انسانی
مدیریت MBA گرایش استراتژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/06 مدیریت 408 علوم انسانی
مدیریت MBA گرایش اقتصاد مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/06 مدیریت 408 علوم انسانی
مدیریت MBA گرایش سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/06 مدیریت 408 علوم انسانی
مدیریت MBA گرایش مدیریت بازار یابی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/06 مدیریت 408 علوم انسانی
مدیریت MBA گرایش مدیریت توسعه سازمانی و منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/06 مدیریت 408 علوم انسانی
مدیریت MBA گرایش مدیریت تکنولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/06 مدیریت 408 علوم انسانی
مدیریت MBA گرایش مدیریت دینامیک سیستم‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/06 مدیریت 408 علوم انسانی
مدیریت MBA گرایش مدیریت عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/06 مدیریت 408 علوم انسانی
مدیریت MBA گرایش مدیریت مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/06 مدیریت 408 علوم انسانی
مدیریت MBA گرایش کارآفرینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/06 مدیریت 408 علوم انسانی
مدیریت آماد کارشناسی پیوسته 1396/09/04 نظامی‌و انتظامی 887 علوم انسانی
مدیریت آماد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/16 نظامی‌و انتظامی 14 علوم انسانی
مدیریت آماد و پشتیبانی دکتری تخصصی 1397/12/19 نظامی‌و انتظامی 914 علوم انسانی
مدیریت آموزش عالی دکتری تخصصی 1378/10/22 علوم تربیتی 386 علوم انسانی
مدیریت آموزشگاهی ویژه هنرستان‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 علوم تربیتی 937 علوم انسانی
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 علوم تربیتی 257 علوم انسانی
مدیریت آموزشی دکتری تخصصی 1396/07/01 علوم تربیتی 13960701 علوم انسانی
مدیریت آموزشی دکتری تخصصی 1374/07/02 علوم تربیتی 303 علوم انسانی
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/07/09 علوم تربیتی 13980709 علوم انسانی
مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/16 علوم تربیتی 13951116 علوم انسانی
مدیریت آموزشی (با رویکرد آموزش سازمانی) کارشناسی پیوسته 1400/04/06 علوم تربیتی 944 علوم انسانی
مدیریت آینده پژوهی دکتری تخصصی 1389/03/22 نظامی‌و انتظامی 760 علوم انسانی
مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/12/08 مدیریت 274 علوم انسانی
مدیریت استراتژیک نظامی دکتری تخصصی 1384/12/20 نظامی‌و انتظامی 571 علوم انسانی
مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی(مدیریت جزا و کنترل‌های قضایی) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/07/06 مدیریت 692 علوم انسانی
مدیریت اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/25 نظامی‌و انتظامی 13940725 علوم انسانی
مدیریت اطلاعات دکتری تخصصی 1396/03/31 نظامی‌و انتظامی 649 علوم انسانی
مدیریت اطلاعات و ارتباطات کارشناسی پیوسته 1396/09/08 نظامی‌و انتظامی 13960908 علوم انسانی
مدیریت اماکن متبرکه مذهبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/08/08 علوم حوزوی 775 علوم انسانی
مدیریت امداد در سوانح گرایش سوانح طبیعی کارشناسی ناپیوسته 1379/06/13 مدیریت و خدمات اجتماعی 398 علمی‌و کاربردی
مدیریت امنیت واطلاعات نظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/02/19 نظامی‌و انتظامی 860 علوم انسانی
مدیریت امور بانکی کارشناسی پیوسته 1379/10/18 مدیریت 406 علوم انسانی
مدیریت امور دفاعی گرایش عملیات ویژه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/08/08 نظامی‌و انتظامی 402 علوم انسانی
مدیریت امور دفاعی گرایش مقاومت بسیج کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/07/27 نظامی‌و انتظامی 347 علوم انسانی
مدیریت امور دفتری کاردانی ناپیوسته 1371/09/29 مدیریت و خدمات اجتماعی 94 علمی‌و کاربردی
مدیریت امور فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/02/28 مدیریت 94 علوم انسانی
مدیریت امور گمرکی کارشناسی پیوسته 1385/07/22 مدیریت 599 علوم انسانی
مدیریت ایستگاه پلیس کارشناسی ناپیوسته 1397/04/03 مدیریت و خدمات اجتماعی 262 علمی‌و کاربردی
مدیریت ایمنی ترافیک دکتری تخصصی 1392/06/03 نظامی‌و انتظامی 841 علوم انسانی
مدیریت بازاریابی کارشناسی پیوسته 1386/04/27 مدیریت 725 علوم انسانی
مدیریت بازاریابی و فروش مبلمان کارشناسی ناپیوسته 1396/10/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 261 علمی‌و کاربردی
مدیریت بازرگانی کاردانی ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت و خدمات اجتماعی 344 علمی‌و کاربردی
مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی کارشناسی پیوسته 1393/07/20 مدیریت 857 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی کارشناسی ناپیوسته 1384/05/22 مدیریت 556 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی – رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی – مدیریت سیاستگذاری بازرگانی دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/22 مدیریت 830 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/07/22 مدیریت 599 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی گرایش مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/07/22 مدیریت 599 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 مدیریت 13951123 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت بحران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/12/13 مدیریت 570 علوم انسانی
مدیریت بیمه کارشناسی پیوسته 1380/07/01 مدیریت 414 علوم انسانی
مدیریت بیمه کارشناسی ناپیوسته 1384/05/22 مدیریت 556 علوم انسانی
مدیریت بیمه اکو (به زبان انگلیسی) کارشناسی پیوسته 1379/07/10 مدیریت 400 علوم انسانی
مدیریت بیمه با گرایش اشخاص کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
مدیریت بیمه با گرایش اموال کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
مدیریت بیمه با گرایش مسئولیت کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 مدیریت و خدمات اجتماعی 177 علمی‌و کاربردی
مدیریت تبلیغات -تجاری کارشناسی ناپیوسته 1388/07/05 مدیریت و خدمات اجتماعی 141 علمی‌و کاربردی
مدیریت تبلیغات -سیاسی کارشناسی ناپیوسته 1388/07/05 مدیریت و خدمات اجتماعی 141 علمی‌و کاربردی
مدیریت تبلیغات -فرهنگی کارشناسی ناپیوسته 1388/07/05 مدیریت و خدمات اجتماعی 141 علمی‌و کاربردی
مدیریت توسعه دکتری تخصصی 1394/03/16 مدیریت 861 علوم انسانی
مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی دکتری تخصصی 1377/10/06 مدیریت 367 علوم انسانی
مدیریت تکنولوژی – مدیریت تحقیق و توسعه دکتری تخصصی 1377/10/06 مدیریت 367 علوم انسانی
مدیریت تکنولوژی – مدیریت نو آوری دکتری تخصصی 1377/10/06 مدیریت 367 علوم انسانی
مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/06 مدیریت 367 علوم انسانی
مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/06 مدیریت 367 علوم انسانی
مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/06 مدیریت 367 علوم انسانی
مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/06 مدیریت 367 علوم انسانی
مدیریت ثبت اسناد و املاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 مدیریت 716 علوم انسانی
مدیریت جهانگردی کارشناسی پیوسته 1375/12/05 گردشگری 335 علوم اجتماعی
مدیریت جهانگردی کارشناسی ناپیوسته 1386/08/19 گردشگری 651 علوم اجتماعی
مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 گردشگری 414 علوم اجتماعی
مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه جهانگردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 گردشگری 414 علوم اجتماعی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک دکتری تخصصی 1393/12/03 خاکشناسی 414 کشاورزی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/12/03 خاکشناسی 414 کشاورزی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک دکتری تخصصی 1394/12/09 خاکشناسی 61 کشاورزی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 خاکشناسی 61 کشاورزی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی‌، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه دکتری تخصصی 1394/12/09 خاکشناسی 61 کشاورزی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی‌حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/12/03 خاکشناسی 414 کشاورزی
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 خاکشناسی 61 کشاورزی
مدیریت حفاظت اطلاعات انتظامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/02/19 نظامی‌و انتظامی 860 علوم انسانی
مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/08/02 مدیریت 736 علوم انسانی
مدیریت خاص کارشناسی پیوسته 1380/04/03 مدیریت 414 علوم انسانی
مدیریت خانواده کاردانی پیوسته 1381/02/29 مدیریت و خدمات اجتماعی 338 علمی‌و کاربردی
مدیریت خدمات اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 علوم اجتماعی 716 علوم اجتماعی
مدیریت خطر پذیری لرزه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 مدیریت 707 علوم انسانی
مدیریت دادگستری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/07/06 مدیریت 692 علوم انسانی
مدیریت دانش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 نظامی‌و انتظامی 937 علوم انسانی
مدیریت در سوانح طبیعی (سیل و زلزله) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/10/18 مهندسی عمران 406 فنی و مهندسی
مدیریت دریایی گرایش ناوبری و عملیات دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/02/22 نظامی‌و انتظامی 915 فنی و مهندسی
مدیریت دفاعی کارشناسی پیوسته 1393/05/05 نظامی‌و انتظامی 853 علوم انسانی
مدیریت دفاعی دکتری تخصصی 1399/11/05 نظامی‌و انتظامی 937 علوم انسانی
مدیریت دفاعی گرایش دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 علوم انسانی
مدیریت دولتی کاردانی ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت و خدمات اجتماعی 344 علمی‌و کاربردی
مدیریت دولتی کارشناسی پیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت دولتی کارشناسی پیوسته 1393/07/20 مدیریت 857 علوم انسانی
مدیریت دولتی کارشناسی ناپیوسته 1387/10/07 مدیریت 703 علوم انسانی
مدیریت دولتی – تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت دولتی – رفتار سازمانی دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت دولتی – مدیریت تطبیقی و توسعه دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی کارشناسی ارشد پیوسته 1389/02/11 مدیریت 756 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش بوجه و مالیه عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش تشکیلات روشها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان‌های دولتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان‌های دولتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/12/21 مدیریت 13961221 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت راهبردی دکتری تخصصی 1394/07/13 مدیریت 571 علوم انسانی
مدیریت راهبردی دانش دکتری تخصصی 1389/02/11 نظامی‌و انتظامی 756 علوم انسانی
مدیریت راهبردی فرهنگ دکتری تخصصی 1390/12/15 نظامی‌و انتظامی 797 علوم انسانی
مدیریت راهبردی فرهنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
مدیریت راهبردی فضای سایبر-امنیت سایبری ومدیریت سایبری ودفاع سایبری دکتری تخصصی 1391/07/23 نظامی‌و انتظامی 807 علوم انسانی
مدیریت راهبردی پدافند غیر عامل دکتری تخصصی 1389/06/06 نظامی‌و انتظامی 767 علوم انسانی
مدیریت رسانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/11/03 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 13961103 علوم اجتماعی
مدیریت رسانه دکتری تخصصی 1396/09/19 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 13960919 علوم اجتماعی
مدیریت رسانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/09/08 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 493 علوم اجتماعی
مدیریت رسانه ای دکتری تخصصی 1378/04/20 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 377 علوم اجتماعی
مدیریت ساخته‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/19 معماری 813 هنر و معماری
مدیریت سازمان‌های دولتی ایران گرایش رفتاری دکتری تخصصی 1391/09/12 مدیریت 812 علوم انسانی
مدیریت سازمان‌های دولتی ایران گرایش سیاست گذاری دولتی (خط مشی گذاری عمومی) دکتری تخصصی 1391/09/12 مدیریت 812 علوم انسانی
مدیریت سازمانهای دولتی گرایش برنامه ریزی و نظارت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/03/01 مدیریت 798 علوم انسانی
مدیریت سازمانهای دولتی -مالی و اقتصادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/03/01 مدیریت 798 علوم انسانی
مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/03/01 مدیریت 798 علوم انسانی
مدیریت سیاستگذاری عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
مدیریت شعب بانک کارشناسی پیوسته 1390/12/07 مدیریت و خدمات اجتماعی 190 علمی‌و کاربردی
مدیریت شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/12/02 مدیریت 371 علوم انسانی
مدیریت شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/06/07 شهرسازی 731 هنر و معماری
مدیریت صنایع چوب و کاغذ دکتری تخصصی 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مدیریت صنعت جهانگردی کاردانی ناپیوسته 1370/02/28 مدیریت و خدمات اجتماعی 94 علمی‌و کاربردی
مدیریت صنعت جهانگردی – هتلداری کاردانی ناپیوسته 1370/02/28 مدیریت و خدمات اجتماعی 94 علمی‌و کاربردی
مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته 1396/09/14 مدیریت 13960914 علوم انسانی
مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته 1375/12/05 مدیریت 335 علوم انسانی
مدیریت صنعتی کارشناسی پیوسته 1393/07/20 مدیریت 857 علوم انسانی
مدیریت صنعتی کارشناسی ناپیوسته 1387/10/07 مدیریت 703 علوم انسانی
مدیریت صنعتی کاربردی کاردانی ناپیوسته 1375/12/06 مدیریت 335 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش استراتژی صنعتی دکتری تخصصی 1394/07/13 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/12/04 مدیریت 335 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/05 مدیریت 13960905 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات دکتری تخصصی 1394/07/13 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/12/04 مدیریت 335 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/05 مدیریت 13960905 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات دکتری تخصصی 1394/07/13 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/12/04 مدیریت 335 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مالی دکتری تخصصی 1394/07/13 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت تولید و عملیات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 مدیریت 882 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/05 مدیریت 13960905 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت زنجیره تامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم‌ها دکتری تخصصی 1394/07/13 مدیریت 344 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/05 مدیریت 13960905 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/05 مدیریت 13960905 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/04/24 مدیریت 13940424 علوم انسانی
مدیریت عملیات راهور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/02/19 نظامی‌و انتظامی 860 علوم انسانی
مدیریت فرهنگی هنری کارشناسی پیوسته 1397/07/01 نظامی‌و انتظامی 13970701 علوم انسانی
مدیریت فرهنگی و هنری کارشناسی پیوسته 1379/07/10 مدیریت 400 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/07/11 مهندسی کامپیوتر 13830711 فنی و مهندسی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/08/21 مدیریت 13960821 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش اشراف سازمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/05/20 نظامی‌و انتظامی 931 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 مدیریت 716 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات دکتری تخصصی 1388/02/05 مدیریت 716 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 مدیریت 716 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 مدیریت 882 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/08/21 مدیریت 13960821 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 مدیریت 716 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/08/21 مدیریت 13960821 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش هوشمندی کسب و کار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/08/21 مدیریت 13960821 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/08/21 مدیریت 13960821 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار هوشمند دکتری تخصصی 1388/02/05 مدیریت 716 علوم انسانی
مدیریت فناوری اطلاعات گرایش گرایش کسب و کار الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 مدیریت 716 علوم انسانی
مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز دکتری تخصصی 1388/11/17 مدیریت 748 علوم انسانی
مدیریت لجستیک بنادر کارشناسی ناپیوسته 1390/03/25 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مدیریت مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/11/18 مدیریت 388 علوم انسانی
مدیریت مالی کارشناسی پیوسته 1382/02/27 مدیریت 481 علوم انسانی
مدیریت مخازن هیدروکربوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/24 مهندسی شیمی 818 فنی و مهندسی
مدیریت مرز دکتری تخصصی 1399/11/05 نظامی‌و انتظامی 937 علوم انسانی
مدیریت منابع انسانی درصنایع نفت و گاز و پتروشیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 مدیریت 707 علوم انسانی
مدیریت منابع انسانی گرایش سرمایه‌های انسانی دفاعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/10/01 نظامی‌و انتظامی 922 علوم انسانی
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مدیریت 861 علوم انسانی
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت عملکرد و بهره وری منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مدیریت 861 علوم انسانی
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/10 مدیریت 816 علوم انسانی
مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی بین الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مدیریت 861 علوم انسانی
مدیریت منابع خاک دکتری تخصصی 1393/12/03 خاکشناسی 414 کشاورزی
مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک دکتری تخصصی 1394/12/09 خاکشناسی 61 کشاورزی
مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک و حفاظت خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 خاکشناسی 61 کشاورزی
مدیریت منابع خاک گرایش فیزیک وحفاظت خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/12/03 خاکشناسی 414 کشاورزی
مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/12/03 خاکشناسی 414 کشاورزی
مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی دکتری تخصصی 1394/12/09 خاکشناسی 61 کشاورزی
مدیریت منابع خاک گرایش منابع خاک و ارزیابی اراضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 خاکشناسی 61 کشاورزی
مدیریت موزه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/17 معماری 843 هنر و معماری
مدیریت نظارت و بازرسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/07/06 مدیریت 692 علوم انسانی
مدیریت نظامی کارشناسی ناپیوسته 1372/08/16 نظامی‌و انتظامی 266 علوم انسانی
مدیریت هتلداری کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 فرهنگ و هنر 206 علمی‌و کاربردی
مدیریت و بازرگانی دریایی کارشناسی پیوسته 1379/03/08 مدیریت 394 علوم انسانی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم تربیتی 861 علوم انسانی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/09 علوم تربیتی 13990709 علوم انسانی
مدیریت و سازماندهی نسخه‌های خطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/12 علم اطلاعات و دانش شناسی 832 علوم اجتماعی
مدیریت و کمیسر دریایی کارشناسی پیوسته 1393/12/15 نظامی‌و انتظامی 13931225 علوم انسانی
مدیریت و کمیسر دریایی کارشناسی پیوسته 1379/06/27 مدیریت 399 علوم انسانی
مدیریت و کمیسر دریایی کارشناسی پیوسته 1399/04/16 نظامی‌و انتظامی 14 علوم انسانی
مدیریت و کنترل بیابان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مدیریت و کنترل بیابان دکتری تخصصی 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مدیریت ورزشی دکتری تخصصی 1395/12/21 علوم ورزشی 13951221 علوم اجتماعی
مدیریت ورزشی مدیریت راهبردی در سازمان‌ها و رویداد‌های ورزشی دکتری تخصصی 1393/04/31 علوم ورزشی 561 علوم اجتماعی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی دکتری تخصصی 1393/04/31 علوم ورزشی 561 علوم اجتماعی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت ورزش‌های تفریحی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی و رسانه‌های ورزشی دکتری تخصصی 1393/04/31 علوم ورزشی 561 علوم اجتماعی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه‌های ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
مدیریت پروژه و ساخت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 معماری 836 هنر و معماری
مدیریت پروژه وساخت دکتری تخصصی 1386/06/17 معماری 648 هنر و معماری
مدیریت پروژه گرایش تحقیق، توسعه و فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/24 مهندسی صنایع 818 فنی و مهندسی
مدیریت پروژه گرایش دفاعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/24 مهندسی صنایع 818 فنی و مهندسی
مدیریت پروژه گرایش فناوری اطلاعات وارتباطات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/24 مهندسی صنایع 818 فنی و مهندسی
مدیریت پروژه گرایش مهندسی ساخت واحداث کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/24 مهندسی صنایع 818 فنی و مهندسی
مدیریت پروژه گرایش مهندسی نفت وگاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/24 مهندسی صنایع 818 فنی و مهندسی
مدیریت پلیس قضایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/05 نظامی‌و انتظامی 716 علوم انسانی
مدیریت پیشگیری از جرم دکتری تخصصی 1392/06/03 نظامی‌و انتظامی 841 علوم انسانی
مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/01/28 مدیریت 13950128 علوم انسانی
مدیریت کسب و کار گرایش انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/07/01 مدیریت 13960701 علوم انسانی
مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/01/28 مدیریت 13950128 علوم انسانی
مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/01/28 مدیریت 13950128 علوم انسانی
مدیریت کسب و کار گرایش سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/01/28 مدیریت 13950128 علوم انسانی
مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/01/28 مدیریت 13950128 علوم انسانی
مدیریت کسب و کار گرایش فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/01/28 مدیریت 13950128 علوم انسانی
مدیریت کسب و کار گرایش مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/01/28 مدیریت 13950128 علوم انسانی
مدیریت کسب و کارهای کوچک کارشناسی پیوسته 1385/09/11 مدیریت 606 علوم انسانی
مدیریت کسب وکار گرایش استراتژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/08/05 مدیریت 847 علوم انسانی
مدیریت کسب وکار گرایش بازاریابی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/08/05 مدیریت 847 علوم انسانی
مدیریت کسب وکار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/08/05 مدیریت 847 علوم انسانی
مدیریت کسب وکار گرایش سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/08/05 مدیریت 847 علوم انسانی
مدیریت کسب وکار گرایش عملیات و زنجیره تامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/08/05 مدیریت 847 علوم انسانی
مدیریت کسب وکار گرایش فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/08/05 مدیریت 847 علوم انسانی
مدیریت کسب وکار گرایش مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/08/05 مدیریت 847 علوم انسانی
مدیریت کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 اقتصاد و ترویج کشاورزی 61 کشاورزی
مدیریت گرایش تحقیق در عملیات دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت گرایش مدیریت بازاریابی بین المللی دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت گرایش مدیریت تولید و عملیات دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت گرایش مدیریت رفتاری دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت گرایش مدیریت سیستم‌ها دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت گرایش مدیریت مالی دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی دکتری تخصصی 1374/06/19 مدیریت 302 علوم انسانی
مدیریت گمرکی کارشناسی پیوسته 1374/11/08 مدیریت 312 علوم انسانی
مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/12/02 علوم حوزوی 500 علوم انسانی
مذاهب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/04/08 علوم حوزوی 690 علوم انسانی
مذاهب اسلامی‌– تقریب دکتری تخصصی 1394/08/09 علوم حوزوی 867 علوم انسانی
مذاهب فقهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/04/02 علوم حوزوی 637 علوم انسانی
مذاهب فقهی دکتری تخصصی 1395/09/14 علوم حوزوی 86 علوم انسانی
مذاهب فقهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/28 الهیات 13960228 علوم انسانی
مذاهب کلامی دکتری تخصصی 1388/08/02 علوم حوزوی 736 علوم انسانی
مذاهب کلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/06/15 علوم حوزوی 13970615 علوم انسانی
مراقبت پرواز کارشناسی ناپیوسته 1369/08/20 مهندسی مکانیک 94 فنی و مهندسی
مراقبت پرواز کاردانی ناپیوسته 1368/11/01 مهندسی برق 94 فنی و مهندسی
مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته 1380/07/01 مدیریت و خدمات اجتماعی 335 علمی‌و کاربردی
مربی پیش دبستانی کارشناسی ناپیوسته 1390/08/01 مدیریت و خدمات اجتماعی 180 علمی‌و کاربردی
مربیگری شطرنج کارشناسی ناپیوسته 1397/09/12 مدیریت و خدمات اجتماعی 263 علمی‌و کاربردی
مربیگری عقیدتی کارشناسی پیوسته 1395/04/12 نظامی‌و انتظامی 13950412 علوم انسانی
مربیگری ورزش کارشناسی ناپیوسته 1394/03/16 مدیریت و خدمات اجتماعی 861 علمی‌و کاربردی
مربیگری ورزشی کارشناسی پیوسته 1381/09/16 علوم ورزشی 472 علوم اجتماعی
مربیگری ورزشی گرایش مربیگری فعالیت بدنی و تندرستی کارشناسی پیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
مربیگری ورزشی گرایش مربیگری ورزش کارشناسی پیوسته 1390/07/04 علوم ورزشی 786 علوم اجتماعی
مربیگری کسب و کار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/12/04 مدیریت 925 علوم انسانی
مردم شناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1366/08/02 علوم اجتماعی 98 علوم اجتماعی
مردم شناسی کارشناسی پیوسته 1395/09/14 علوم اجتماعی 86 علوم اجتماعی
مردم شناسی کاردانی ناپیوسته 1367/11/16 هنرهای کاربردی 149 هنر و معماری
مردم شناسی کارشناسی پیوسته 1399/04/10 علوم اجتماعی 13990410 علوم اجتماعی
مردم شناسی دکتری تخصصی 1392/04/09 علوم اجتماعی 835 علوم اجتماعی
مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی دکتری تخصصی 1386/06/17 معماری 648 هنر و معماری
مرمت آثار فرهنگی – کاغذ کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی با گرایش جاجیم کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی با گرایش فرش گلیم کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی با گرایش فلز کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی با گرایش کاغذ کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – استخوان – عاج – خاتم کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – تزئینات وابسته به بنا کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – جلد و آثار لاکی کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – خشت، آجرکاشی کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – سفال، شیشه و چینی کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – سنگ کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – فلز کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – فیلم و عکس کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – مواد پلیمری کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – نقاشی کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – نمونه‌های حیاتی (جانوری و گیاهی) کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – پارچه و بافته کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – چرم و پوست کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثار فرهنگی – چوب کاردانی پیوسته 1377/01/30 فرهنگ و هنر 355 علمی‌و کاربردی
مرمت آثارتاریخی کارشناسی پیوسته 1364/08/18 معماری 21 هنر و معماری
مرمت اشیا فرهنگی وتاریخی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/31 معماری 13920631 هنر و معماری
مرمت اشیاء فرهنگی وتاریخی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/06/17 معماری 648 هنر و معماری
مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی دکتری تخصصی 1386/06/17 معماری 648 هنر و معماری
مرمت بناهای تاریخی کارشناسی پیوسته 1386/06/17 معماری 648 هنر و معماری
مرمت و احیا ابنیه و بافت‌های تاریخی گرایش مرمت وحفاظت میراث شهری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/12 معماری 813 هنر و معماری
مرمت و احیا ابنیه و بافت‌های تاریخی گرایش میراث معماری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/12 معماری 813 هنر و معماری
مرمت و احیاء بناها و بافت‌های تاریخی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/06/17 معماری 648 هنر و معماری
مرمت واحیا بناهای تاریخی کارشناسی پیوسته 1372/12/08 معماری 274 هنر و معماری
مرمت گرایش مرمت و احیا بناها و بافت‌های تاریخی دکتری تخصصی 1392/06/31 معماری 13920631 هنر و معماری
مشاوره دکتری تخصصی 1374/12/06 مشاوره 313 علوم انسانی
مشاوره کارشناسی پیوسته 1395/12/08 مشاوره 93 علوم انسانی
مشاوره کارشناسی پیوسته 1398/07/09 مشاوره 13980709 علوم انسانی
مشاوره و راهنمایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/02/08 مشاوره 217 علوم انسانی
مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/08/08 مشاوره 402 علوم انسانی
مشاوره گرایش مشاوره خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/08/08 مشاوره 402 علوم انسانی
مشاوره گرایش مشاوره شغلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/08/08 مشاوره 402 علوم انسانی
مشاوره گرایش مشاوره مدرسه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/08/08 مشاوره 402 علوم انسانی
مطالعات آرشیوی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/12/04 علوم اجتماعی 13981204 علوم اجتماعی
مطالعات آرشیوی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/06/06 علم اطلاعات و دانش شناسی 767 علوم اجتماعی
مطالعات آمریکای شمالی دکتری تخصصی 1394/03/16 علوم سیاسی 861 علوم اجتماعی
مطالعات آمریکای شمالی گرایش مطالعات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم سیاسی 861 علوم اجتماعی
مطالعات اجتماعی کارشناسی ناپیوسته 1380/04/03 علوم اجتماعی 414 علوم اجتماعی
مطالعات اجتماعی کاردانی ناپیوسته 1382/12/08 علوم اجتماعی 274 علوم اجتماعی
مطالعات ارتباطی کارشناسی پیوسته 1397/09/21 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 13970921 علوم اجتماعی
مطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 1383/07/13 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 1383/07/13 علوم اجتماعی
مطالعات اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/30 علوم حوزوی 815 علوم انسانی
مطالعات اسلامی‌ایرانی پیشرفت دکتری تخصصی 1393/12/16 علوم اجتماعی 859 علوم اجتماعی
مطالعات اسلامی‌به زبان خارجی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 الهیات 882 علوم انسانی
مطالعات امریکای شمالی گرایش مطالعات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/10/22 علوم سیاسی 665 علوم اجتماعی
مطالعات امریکای لاتین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/10/07 علوم سیاسی 703 علوم اجتماعی
مطالعات امنیت ایران دکتری تخصصی 1397/10/02 نظامی‌و انتظامی 912 علوم پایه
مطالعات امنیتی ایران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/25 نظامی‌و انتظامی 13940725 علوم انسانی
مطالعات اوقات فراغت گرایش برنامه ریزی فضایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/22 گردشگری 830 علوم اجتماعی
مطالعات اوقات فراغت گرایش فرهنگ وتمدن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/22 گردشگری 830 علوم اجتماعی
مطالعات اوقات فراغت گرایش مدیریت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/22 گردشگری 830 علوم اجتماعی
مطالعات بریتانیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 علوم سیاسی 606 علوم اجتماعی
مطالعات تاریخ تشیع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/04/02 علوم حوزوی 637 علوم انسانی
مطالعات ترجمه عربی دکتری تخصصی 1393/06/16 زبان و ادبیات عربی 855 علوم انسانی
مطالعات ترکیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/05/20 علوم سیاسی 931 علوم اجتماعی
مطالعات تطبیقی ادیان گرایش الهیات مسیحی دکتری تخصصی 1389/03/22 علوم حوزوی 760 علوم انسانی
مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی دکتری تخصصی 1389/03/22 علوم حوزوی 760 علوم انسانی
مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای شمالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات آمریکای لاتین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا دکتری تخصصی 1396/02/23 علوم سیاسی 883 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/11/07 علوم سیاسی 13961107 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات جنوب آفریقا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم سیاسی 861 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه دکتری تخصصی 1396/02/23 علوم سیاسی 883 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات روسیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات شبه قاره هند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات عراق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه دکتری تخصصی 1396/02/23 علوم سیاسی 883 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات فرانسه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات فلسطین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات هند دکتری تخصصی 1396/02/23 علوم سیاسی 883 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات هند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/10 علوم سیاسی 13990410 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات ژاپن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان گرایش مطالعات کشورهای آلمانی زبان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات جهان( بین الملل) گرایش مطالعات فلسطین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم سیاسی 861 علوم اجتماعی
مطالعات جهان( بین الملل) گرایش مطالعات مصر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم سیاسی 861 علوم اجتماعی
مطالعات جهان( بین الملل) گرایش مطالعات ژاپن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم سیاسی 861 علوم اجتماعی
مطالعات جهان( بین الملل)گرایش مطالعات عراق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 علوم سیاسی 861 علوم اجتماعی
مطالعات جوانان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/01/27 علوم اجتماعی 541 علوم اجتماعی
مطالعات خانواده کارشناسی پیوسته 1374/12/06 مطالعات زنان و خانواده 313 علوم اجتماعی
مطالعات راهبردی دفاع مقدس دکتری تخصصی 1399/08/11 نظامی‌و انتظامی 934 علوم انسانی
مطالعات رسانه- رادیو و تلویزیون دکتری تخصصی 1392/06/31 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 845 علوم اجتماعی
مطالعات روسیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 علوم سیاسی 606 علوم اجتماعی
مطالعات رژیم صهیونیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/10/02 علوم سیاسی 912 علوم اجتماعی
مطالعات زنان و خانواده دکتری تخصصی 1397/10/02 مطالعات زنان و خانواده 912 علوم اجتماعی
مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/08/11 مطالعات زنان و خانواده 696 علوم اجتماعی
مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام دکتری تخصصی 1389/02/11 مطالعات زنان و خانواده 756 علوم اجتماعی
مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/12/16 مطالعات زنان و خانواده 696 علوم اجتماعی
مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام دکتری تخصصی 1393/12/16 مطالعات زنان و خانواده 13931216 علوم اجتماعی
مطالعات زنان گرایش زن و خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/12/16 مطالعات زنان و خانواده 13931216 علوم اجتماعی
مطالعات زنان گرایش زن و خانوده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 مطالعات زنان و خانواده 707 علوم اجتماعی
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی‌گرایش آینده پژوهی انقلاب اسلامی دکتری تخصصی 1392/04/09 علوم اجتماعی 835 علوم اجتماعی
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی‌گرایش اندیشه سیاسی رهبران انقلاب اسلامی دکتری تخصصی 1392/04/09 علوم اجتماعی 835 علوم اجتماعی
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی‌گرایش بازتاب انقلاب اسلامی‌در جهان اسلام دکتری تخصصی 1392/04/09 علوم اجتماعی 835 علوم اجتماعی
مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی‌گرایش جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران دکتری تخصصی 1392/04/09 علوم اجتماعی 835 علوم اجتماعی
مطالعات سیاسی جهان اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/09/03 علوم سیاسی 921 علوم اجتماعی
مطالعات شبه قاره هند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/10/07 علوم سیاسی 703 علوم اجتماعی
مطالعات فرانسه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/09/22 علوم سیاسی 606 علوم اجتماعی
مطالعات فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/04/04 علوم اجتماعی 13840404 علوم اجتماعی
مطالعات فرهنگی و رسانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/12/22 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 540 علوم اجتماعی
مطالعات معماری ایران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/03/25 معماری 545 هنر و معماری
مطالعات معماری ایران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/10 معماری 545 هنر و معماری
مطالعات منطقه ای دکتری تخصصی 1394/03/16 علوم سیاسی 861 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 علوم سیاسی 86 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آسیای جنوب شرقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/01/27 علوم سیاسی 13970127 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/01/27 علوم سیاسی 13970127 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات آمریکای شمالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/01/27 علوم سیاسی 13970127 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اروپا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/01/27 علوم سیاسی 13970127 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اروپا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای جنوب شرقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای جنوبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای شرقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اسیای مرکزی و قفقاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات افریقا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات امریکای شمالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات امریکای مرکزی و جنوبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات اور آسیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات ایران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/01/27 علوم سیاسی 13970127 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات خاورمیانه و شمال افریقا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات خلیج فارس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات منطقه ای گرایش مطالعات دریای خزر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/03/06 علوم سیاسی 413 علوم اجتماعی
مطالعات موزه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/08/21 معماری 810 هنر و معماری
مطالعات کشورهای آلمانی زبان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/08/02 علوم سیاسی 736 علوم اجتماعی
معارف اسلامی کاردانی ناپیوسته 1383/04/20 الهیات 514 علوم انسانی
معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 1368/12/13 الهیات 188 علوم انسانی
معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 1385/07/22 علوم حوزوی 599 علوم انسانی
معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 1384/11/15 الهیات 567 علوم انسانی
معارف اسلامی کارشناسی پیوسته 1395/12/08 الهیات 13951208 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و اخلاق کارشناسی پیوسته 1389/03/22 علوم حوزوی 760 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و ادیان کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و اقتصاد کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و اقتصاد کارشناسی پیوسته 1383/10/12 علوم حوزوی 532 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و اقتصاد کارشناسی ارشد پیوسته 1376/04/22 علوم اقتصادی 344 علوم اجتماعی
معارف اسلامی‌و تاریخ کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و تبلیغ کارشناسی ارشد پیوسته 1366/08/09 الهیات 99 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و جامعه شناسی کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و جغرافیای فرهنگی کارشناسی پیوسته 1388/04/27 علوم حوزوی 725 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و حقوق کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و حقوق کارشناسی ارشد پیوسته 1376/04/22 حقوق 344 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و حقوق کارشناسی ارشد پیوسته 1392/04/30 حقوق 838 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و حقوق کارشناسی پیوسته 1384/03/21 علوم حوزوی 548 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و حقوق گرایش حقوق خانواده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/11/07 علوم حوزوی 616 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و حقوق گرایش حقوق عمومی کارشناسی ارشد پیوسته 1392/04/30 حقوق 838 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و روان شناسی کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و روانشناسی کارشناسی پیوسته 1383/08/23 علوم حوزوی 526 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و زبان وادبیات عرب کارشناسی پیوسته 1384/08/07 علوم حوزوی 561 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 1396/07/01 علوم تربیتی 13960701 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 1384/05/08 علوم حوزوی 554 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 1385/02/30 الهیات 13850230 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و علوم تربیتی کارشناسی پیوسته 1385/02/12 الهیات 13850212 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و علوم سیاسی کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و علوم سیاسی کارشناسی ارشد پیوسته 1394/08/12 علوم سیاسی 13940812 علوم اجتماعی
معارف اسلامی‌و علوم سیاسی کارشناسی ارشد پیوسته 1376/04/22 علوم سیاسی 344 علوم اجتماعی
معارف اسلامی‌و علوم سیاسی کارشناسی پیوسته 1384/04/18 علوم حوزوی 551 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و علوم قرآنی کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و فرهنگ و ارتباطات کارشناسی ارشد پیوسته 1381/10/21 فرهنگ , ارتباطات و رسانه 473 علوم اجتماعی
معارف اسلامی‌و فلسفه کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و مدیریت کارشناسی ارشد پیوسته 1400/02/05 مدیریت 156 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و مدیریت کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و مدیریت کارشناسی پیوسته 1383/08/16 علوم حوزوی 525 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و مدیریت کارشناسی ارشد پیوسته 1376/04/22 مدیریت 344 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و مدیریت گرایش مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی کارشناسی ارشد پیوسته 1390/10/10 مدیریت 792 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و مطالعات اجتماعی کارشناسی پیوسته 1384/02/24 علوم حوزوی 545 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و مطالعات اجتماعی کارشناسی پیوسته 1386/10/22 علوم حوزوی 665 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و مطالعات زنان کارشناسی پیوسته 1390/12/04 علوم حوزوی 796 علوم انسانی
معارف اسلامی‌و کلام کارشناسی پیوسته 1377/11/18 علوم حوزوی 370 علوم انسانی
معارف اسلامی‌گرایش تبلیغ و ارتباطات کارشناسی پیوسته 1384/02/31 علوم حوزوی 546 علوم انسانی
معارف امام صادق (ع) کارشناسی پیوسته 1399/05/20 علوم حوزوی 931 علوم انسانی
معارف قرآن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/10/18 تحول در مطالعات قرآنی 406 علوم انسانی
معارف قرآن کریم کارشناسی پیوسته 1384/05/22 تحول در مطالعات قرآنی 556 علوم انسانی
معدن – استخراج معدن کاردانی پیوسته 1374/12/20 صنعت 314 علمی‌و کاربردی
معرفت شناسی اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/03/22 علوم حوزوی 760 علوم انسانی
معلم قرآن کریم کاردانی ناپیوسته 1368/04/11 تحول در مطالعات قرآنی 162 علوم انسانی
معماری دکتری تخصصی 1398/04/15 معماری 13980415 هنر و معماری
معماری دکتری تخصصی 1372/12/08 معماری 274 هنر و معماری
معماری کاردانی ناپیوسته 1374/09/12 معماری 308 هنر و معماری
معماری کارشناسی ارشد پیوسته 1375/10/09 معماری 332 هنر و معماری
معماری کاردانی پیوسته 1398/05/14 ساختمان و معماری 50 فنی و حرفه ای
معماری کارشناسی ناپیوسته 1379/07/10 معماری 400 هنر و معماری
معماری کاردانی پیوسته 1381/02/29 فرهنگ و هنر 338 علمی‌و کاربردی
معماری – نقشه کشی معماری کاردانی پیوسته 1384/03/28 صنعت 50 علمی‌و کاربردی
معماری اسلامی دکتری تخصصی 1399/05/20 معماری 931 هنر و معماری
معماری داخلی کاردانی پیوسته 1398/04/30 ساختمان و معماری 12 فنی و حرفه ای
معماری داخلی کاردانی پیوسته 1398/04/30 ساختمان و معماری 12 فنی و حرفه ای
معماری داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/11/07 معماری 816 هنر و معماری
معماری داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/23 معماری 837 هنر و معماری
معماری داخلی کارشناسی پیوسته 1392/06/31 معماری 338 هنر و معماری
معماری داخلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/22 معماری 532 هنر و معماری
معماری داخلی کارشناسی پیوسته 1381/02/29 معماری 414 هنر و معماری
معماری سنتی کاردانی ناپیوسته 1374/09/12 معماری 308 هنر و معماری
معماری سیستم‌های کامپیوتری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/04/25 مهندسی کامپیوتر 301 فنی و مهندسی
معماری منظر دکتری تخصصی 1391/09/26 معماری 814 هنر و معماری
معماری منظر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/10/07 معماری 352 هنر و معماری
معماری و انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/12 معماری 812 هنر و معماری
معماری کامپیوتر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/06/28 مهندسی کامپیوتر 380 فنی و مهندسی
معماری کشتی گرایش سازه کشتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/08 مهندسی مکانیک 343 فنی و مهندسی
معماری کشتی گرایش هیدرومکانیک کشتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/08 مهندسی مکانیک 343 فنی و مهندسی
معماری گرایش مهندسی علوم ساختمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/15 معماری 937 هنر و معماری
معماری- مرمت ابنیه کاردانی پیوسته 1380/07/01 فرهنگ و هنر 335 علمی‌و کاربردی
منطق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/10/28 فلسفه 13931028 علوم انسانی
منطق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/04/04 علوم حوزوی 782 علوم انسانی
منطق با رویکرد فلسفی دکتری تخصصی 1393/11/18 فلسفه 858 علوم انسانی
منطق فهم دین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/03/22 الهیات 760 علوم انسانی
مهدسی زلزله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/08/23 مهندسی عمران 384 فنی و مهندسی
مهماندار هوایی کاردانی ناپیوسته 1373/08/29 مدیریت 287 علوم انسانی
مهندسی ایمنی و حفاظت راه‌آهن شهری و بین شهری کارشناسی ناپیوسته 1375/06/18 صنعت 324 علمی‌و کاربردی
مهندسی حرفه ای کنترل کارشناسی ناپیوسته 1399/10/30 برق و کامپیوتر 26 فنی و حرفه ای
مهندسی ریخته گری کارشناسی پیوسته 1365/02/13 مهندسی مواد و متالورژی 43 فنی و مهندسی
مهندسی سازه‌های زیر زمینی مترو و راه‌آهن کارشناسی ناپیوسته 1375/07/01 صنعت 325 علمی‌و کاربردی
مهندسی شکل دادن فلزات کارشناسی پیوسته 1365/02/13 مهندسی مواد و متالورژی 43 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات رسانه کارشناسی ناپیوسته 1386/03/19 صنعت 93 علمی‌و کاربردی
مهندسی آب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/06 مهندسی عمران 367 فنی و مهندسی
مهندسی آب و خاک کارشناسی پیوسته 1385/01/15 علوم و مهندسی آب 13850115 کشاورزی
مهندسی آب و فاضلاب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/08 مهندسی عمران 343 فنی و مهندسی
مهندسی آبیاری کارشناسی ناپیوسته 1370/10/15 علوم و مهندسی آب 231 کشاورزی
مهندسی آینده پژوهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/12/22 مهندسی صنایع 751 فنی و مهندسی
مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون صنایع نفت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/02/23 مهندسی شیمی 412 فنی و مهندسی
مهندسی اجرایی عمران کارشناسی ناپیوسته 1390/06/19 مهندسی عمران 785 فنی و مهندسی
مهندسی استخراج معدن کارشناسی پیوسته 1376/04/08 مهندسی معدن 343 فنی و مهندسی
مهندسی استخراج معدن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/04/25 مهندسی معدن 301 فنی و مهندسی
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/23 اقتصاد و ترویج کشاورزی 837 کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/23 اقتصاد و ترویج کشاورزی 837 کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصولات کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/23 اقتصاد و ترویج کشاورزی 837 کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/23 اقتصاد و ترویج کشاورزی 837 کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد تولید و مدیریت واحد‌های کشاورزی دکتری تخصصی 1392/04/23 اقتصاد و ترویج کشاورزی 837 کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی-اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دکتری تخصصی 1392/04/23 اقتصاد و ترویج کشاورزی 837 کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی-بازاریابی محصولات کشاورزی دکتری تخصصی 1392/04/23 اقتصاد و ترویج کشاورزی 837 کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی-سیاست و توسعه کشاورزی دکتری تخصصی 1392/04/23 اقتصاد و ترویج کشاورزی 837 کشاورزی
مهندسی الکترو اپتیک گرایش اپتو الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/08/24 نظامی‌و انتظامی 365 علوم انسانی
مهندسی الکترو اپتیک گرایش اپتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/08/24 نظامی‌و انتظامی 365 علوم انسانی
مهندسی الکترو اپتیک گرایش لیزر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/08/24 نظامی‌و انتظامی 365 علوم انسانی
مهندسی الکترونیک هواپیمایی کارشناسی پیوسته 1393/08/30 مهندسی برق 868 فنی و مهندسی
مهندسی امنیت فضای سایبری گرایش پدافند سایبری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/02/19 نظامی‌و انتظامی 860 فنی و مهندسی
مهندسی امنیت فضای سایبری گرایش پی جویی سایبری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/02/19 نظامی‌و انتظامی 860 فنی و مهندسی
مهندسی امنیت فضای سایبری گرایش پیشگیری سایبری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/02/19 نظامی‌و انتظامی 860 فنی و مهندسی
مهندسی انرژی کارشناسی پیوسته 1391/11/01 مهندسی مکانیک 819 فنی و مهندسی
مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/11/07 مهندسی مکانیک 616 فنی و مهندسی
مهندسی انرژی‌های تجدید پذیر دکتری تخصصی 1396/09/04 مهندسی مکانیک 887 فنی و مهندسی
مهندسی اویونیک کارشناسی پیوسته 1399/05/20 مهندسی برق 931 فنی و مهندسی
مهندسی اویونیک کارشناسی ناپیوسته 1386/06/10 صنعت 97 علمی‌و کاربردی
مهندسی اپتیک و لیزر کارشناسی پیوسته 1399/05/06 مهندسی برق 13990506 فنی و مهندسی
مهندسی اپتیک و لیزر کارشناسی پیوسته 1379/11/16 نظامی‌و انتظامی 408 فنی و مهندسی
مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی پیوسته 1376/04/08 مهندسی معدن 343 فنی و مهندسی
مهندسی اکتشاف معدن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/04/25 مهندسی معدن 301 فنی و مهندسی
مهندسی اکتشاف نفت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/11/04 مهندسی شیمی 369 فنی و مهندسی
مهندسی اکتشاف نفت کارشناسی پیوسته 1378/01/29 مهندسی شیمی 373 فنی و مهندسی
مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست دکتری تخصصی 1395/04/13 مهندسی صنایع 72 فنی و مهندسی
مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/04/13 مهندسی صنایع 72 فنی و مهندسی
مهندسی ایمنی در راه آهن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/10/01 مهندسی عمران 13961001 فنی و مهندسی
مهندسی ایمنی در راه آهن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/07/16 مهندسی برق 1384/07/16 فنی و مهندسی
مهندسی ایمنی راه و ترابری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 مهندسی عمران 887 فنی و مهندسی
مهندسی ایمنی صنعتی کارشناسی پیوسته 1395/11/23 مهندسی صنایع 882 فنی و مهندسی
مهندسی ایمنی و اقدامات تامینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/07/07 مهندسی صنایع 919 فنی و مهندسی
مهندسی بازرسی فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/02/19 مهندسی شیمی 506 فنی و مهندسی
مهندسی بازرسی فنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/09/13 مهندسی مواد و متالورژی 13980913 فنی و مهندسی
مهندسی برق کارشناسی پیوسته 1393/12/25 نظامی‌و انتظامی 931225 فنی و مهندسی
مهندسی برق کارشناسی پیوسته 1391/12/13 مهندسی برق 824 فنی و مهندسی
مهندسی برق دکتری تخصصی 1373/12/23 مهندسی برق 293 فنی و مهندسی
مهندسی برق کارشناسی پیوسته 1399/10/13 مهندسی برق 13991013 فنی و مهندسی
مهندسی برق شبکه‌های انتقال و توزیع کارشناسی پیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
مهندسی برق – الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/10/23 مهندسی برق 333 فنی و مهندسی
مهندسی برق – قدرت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/11/09 مهندسی برق 292 فنی و مهندسی
مهندسی برق قدرت گرایش الکترونیک قدرت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/09/29 مهندسی برق 127 فنی و مهندسی
مهندسی برق قدرت گرایش تکنولوژی فشار قوی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/09/29 مهندسی برق 127 فنی و مهندسی
مهندسی برق قدرت گرایش سیستم‌های قدرت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/09/29 مهندسی برق 127 فنی و مهندسی
مهندسی برق قدرت گرایش ماشینهای الکتریکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/09/29 مهندسی برق 127 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش افزاره‌های میکرو و نانوالکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش الکترو آکوستیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/12/05 نظامی‌و انتظامی 890 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش الکترونیک دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش الکترونیک کارشناسی پیوسته 1376/04/08 مهندسی برق 343 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم‌های انرژی الکتریکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش جنگ الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/04/19 نظامی‌و انتظامی 875 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش رادار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/05/20 نظامی‌و انتظامی 931 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش سامانه‌های برقی حمل و نقل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش سیستم‌های هدایت و کنترل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش سیستمهای الکترونیک دیجیتال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش شبکه‌های مخابراتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش قدرت کارشناسی پیوسته 1376/04/08 مهندسی برق 343 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش قدرت دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش مخابرات دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش مخابرات کارشناسی پیوسته 1376/04/08 مهندسی برق 343 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش مخابرات نوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش مهندسی پزشکی بیوالکتریک کارشناسی پیوسته 1376/04/08 مهندسی برق 343 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش کنترل دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش کنترل کارشناسی پیوسته 1376/04/08 مهندسی برق 343 فنی و مهندسی
مهندسی برق گرایش کنترل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی برق 836 فنی و مهندسی
مهندسی بهره برداری راه آهن کارشناسی پیوسته 1374/12/16 مهندسی عمران 313 فنی و مهندسی
مهندسی بیوشیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 مهندسی شیمی 257 فنی و مهندسی
مهندسی ترافیک هوایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/23 نظامی‌و انتظامی 883 فنی و مهندسی
مهندسی ترافیک هوایی کارشناسی پیوسته 1394/06/23 نظامی‌و انتظامی 13940623 فنی و مهندسی
مهندسی ترافیک هوایی کارشناسی پیوسته 1384/02/24 مهندسی مکانیک 545 فنی و مهندسی
مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما کارشناسی پیوسته 1397/03/30 مهندسی مکانیک 13970330 فنی و مهندسی
مهندسی تعمیر ونگهداری هواپیما کارشناسی پیوسته 1394/06/23 نظامی‌و انتظامی 13940623 فنی و مهندسی
مهندسی تولید آهن و فولاد کارشناسی پیوسته 1365/02/13 مهندسی مواد و متالورژی 43 فنی و مهندسی
مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی کارشناسی پیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
مهندسی تولیدات دامی کارشناسی ناپیوسته 1370/10/15 علوم دامی 231 کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی – گیاهان دارویی و معطر کارشناسی پیوسته 1389/02/11 تولیدات گیاهی 756 کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی گرایش اصلاح گیاهان باغبانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/07/07 تولیدات گیاهی 93 کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی گرایش باغبانی کارشناسی ناپیوسته 1370/10/01 تولیدات گیاهی 230 کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی گرایش تولید محصولات باغبانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/07/07 تولیدات گیاهی 93 کشاورزی
مهندسی تولیدات گیاهی گرایش زراعت کارشناسی ناپیوسته 1370/10/01 تولیدات گیاهی 230 کشاورزی
مهندسی تکنولوژی ICT- بهره برداری از سیستم‌های مخابراتی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ICT- دیتا کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ICT- مخابرات سیار کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ICT- مخابرات نوری کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی آب ـ آبهای زیرزمینی کارشناسی ناپیوسته 1379/06/27 صنعت 395 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی آب ـ آبهای سطحی کارشناسی ناپیوسته 1379/06/27 صنعت 399 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی آسانسور و بالابرها کارشناسی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی آسانسور و بالابرها کارشناسی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- بهره برداری از سیستم‌های مخابراتی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- دیتا کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات ICT- مدیریت ICT کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش انتقال کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش ترافیک و سیگنالینگ کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش دیتا کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش سوئیچ کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش سیستم‌های تحت شبکه کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مخابرات سیار کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مخابرات نوری کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش مدیریت ICT کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش موج کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعاتICT با گرایش کاربردهای ICT کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی کارشناسی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی برق – قدرت کارشناسی ناپیوسته 1387/04/08 صنعت 690 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی برق ـ شبکه‌های انتقال و توزیع کارشناسی ناپیوسته 1378/10/05 صنعت 385 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی برق ـ مترو کارشناسی ناپیوسته 1375/07/01 صنعت 325 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی بهره برداری کارخانجات سیمان کارشناسی ناپیوسته 1388/09/29 صنعت 146 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی بهره ‌برداری راه آهن کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی بهره‌برداری نیروگاه کارشناسی ناپیوسته 1380/03/06 صنعت 413 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی تجهیزات بندری کارشناسی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی تجهیزات بندری کارشناسی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی تغییر شکل فلزات کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی تولید کارشناسی ناپیوسته 1373/08/15 صنعت 276 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات- غیر آردی کارشناسی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و شکلات-آردی کارشناسی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی جریه راه‌آهن کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی جوشکاری کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی خط و ابنیه راه آهن کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی راهسازی کارشناسی ناپیوسته 1383/06/21 صنعت 36 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین­های زراعی و باغی کارشناسی ناپیوسته 1386/09/03 کشاورزی 102 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید گرایش ماشین‌های زراعی و باغی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 کشاورزی 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی ساختمان کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی سرامیک ـ کاشی و چینی کارشناسی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزاری رایانه کارشناسی ناپیوسته 1385/10/02 صنعت 82 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی شبکه‌های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده سازی کارشناسی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی صنایع آرد کارشناسی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی صنایع آرد کارشناسی ناپیوسته 1385/07/29 صنعت 76 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی صنایع روغن خوراکی کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی صنایع قندسازی کارشناسی ناپیوسته 1387/09/17 صنعت 124 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی صنایع لاستیک کارشناسی ناپیوسته 1385/06/25 صنعت 74 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی صنایع نساجی کارشناسی ناپیوسته 1398/04/17 علوم مهندسی 11 فنی و حرفه ای
مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه‌کشی صنعتی کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزی کارشناسی ناپیوسته 1387/12/11 صنعت 130 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 1390/03/25 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – برنامه سازی تحت وب کارشناسی ناپیوسته 1390/03/25 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی کارشناسی ناپیوسته 1390/03/25 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – خدمات رایانه در شهرداری کارشناسی ناپیوسته 1390/03/25 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب کارشناسی ناپیوسته 1390/03/25 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 1390/03/25 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- برنامه سازی تحت وب کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات- طراحی صفحات وب کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات-خدمات رایانه ای در شهرداری کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی قالبسازی کارشناسی ناپیوسته 1373/08/15 صنعت 286 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی مخابرات انتقال کارشناسی ناپیوسته 1373/12/21 مهندسی برق 295 فنی و مهندسی
مهندسی تکنولوژی مخابرات سوئیچ کارشناسی ناپیوسته 1373/12/21 صنعت 295 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی مخابرات ـ گرایش سوئیچهای شبکه ثابت (باز نگری ) کارشناسی ناپیوسته 1386/02/08 صنعت 89 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی مخابرات مترو کارشناسی ناپیوسته 1375/07/01 صنعت 325 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش انتقال کارشناسی ناپیوسته 1372/04/27 صنعت 261 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی مخابرات گرایش سوئیچ کارشناسی ناپیوسته 1372/04/27 صنعت 261 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکانیک نیروگاه کارشناسی ناپیوسته 1382/08/06 صنعت 17 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی معدن کارشناسی ناپیوسته 1371/09/28 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی مواد صنعت هسته‌ای کارشناسی ناپیوسته 1373/07/03 صنعت 283 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشینهای راهسازی و راهداری کارشناسی ناپیوسته 1383/06/21 صنعت 36 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی میکرو ماشین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/01/01 مهندسی برق فنی و مهندسی
مهندسی تکنولوژی نساجی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/06/29 مهندسی نساجی 362 فنی و مهندسی
مهندسی تکنولوژی نقشه‌برداری کارشناسی ناپیوسته 1381/02/29 صنعت 338 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی هوانوردی ـ خلبانی ( IR & CPL) کارشناسی ناپیوسته 1386/03/05 صنعت 92 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته 1390/05/23 صنعت 177 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته 1386/04/02 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته 1386/04/02 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرایند کارشناسی ناپیوسته 1386/04/02 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
مهندسی جریه راه اهن کارشناسی پیوسته 1375/06/18 مهندسی برق 324 فنی و مهندسی
مهندسی حرفه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 1399/11/25 برق و کامپیوتر 28 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای استخراج معدن کارشناسی ناپیوسته 1399/10/01 علوم مهندسی 21 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای الکترونیک کاربردی کارشناسی ناپیوسته 1399/10/30 برق و کامپیوتر 26 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای ایمنی صنعتی کارشناسی ناپیوسته 1399/10/30 علوم مهندسی 26 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای تاسیسات مکانیکی کارشناسی ناپیوسته 1399/10/01 علوم مهندسی 21 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای جوش کارشناسی ناپیوسته 1399/07/07 علوم مهندسی 19 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته 1399/10/01 علوم مهندسی 21 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای سرامیک کارشناسی ناپیوسته 1399/10/01 علوم مهندسی 21 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای شبکه‌های کامپیوتری کارشناسی ناپیوسته 1399/10/22 برق و کامپیوتر 24 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 1399/10/15 علوم مهندسی 23 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای صنایع نساجی کارشناسی ناپیوسته 1399/12/11 علوم مهندسی 28 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای صنایع چوب و مبلمان کارشناسی ناپیوسته 1399/07/07 علوم مهندسی 19 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای علوم دامی کارشناسی ناپیوسته 1399/10/23 کشاورزی 25 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 1399/10/22 علوم مهندسی 24 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای معماری کارشناسی ناپیوسته 1399/10/23 ساختمان و معماری 25 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای معماری کارشناسی پیوسته 1399/12/11 ساختمان و معماری 25 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای مواد ریخته گری کارشناسی ناپیوسته 1399/10/15 علوم مهندسی 23 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 1399/10/22 علوم مهندسی 24 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای مکانیک ماشین‌های کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 1399/10/30 کشاورزی 26 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای کامپیوتر کارشناسی پیوسته 1399/12/11 برق و کامپیوتر 28 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 1399/10/22 برق و کامپیوتر 24 فنی و حرفه ای
مهندسی حرفه ای گل و گیاهان زینتی کارشناسی ناپیوسته 1399/10/23 کشاورزی 25 فنی و حرفه ای
مهندسی حفاری و استخراج نفت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/11/04 مهندسی شیمی 369 فنی و مهندسی
مهندسی حمل و نقل ریلی کارشناسی پیوسته 1397/02/01 مهندسی عمران 13970201 فنی و مهندسی
مهندسی حمل و نقل ریلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/10/01 مهندسی عمران 13961001 فنی و مهندسی
مهندسی خط و ابنیه راه آهن کارشناسی پیوسته 1375/09/11 مهندسی عمران 330 فنی و مهندسی
مهندسی خط و سازه‌های ریلی کارشناسی پیوسته 1397/02/01 مهندسی عمران 13970201 فنی و مهندسی
مهندسی خط و سازه‌های ریلی کارشناسی پیوسته 1381/05/05 مهندسی عمران 611 فنی و مهندسی
مهندسی خطوط راه آهن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/11/28 مهندسی عمران 414 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش الکترونیک و برق خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/08/13 مهندسی مکانیک 13820813 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش الکترونیک و برق خودرو دکتری تخصصی 1382/08/13 مهندسی مکانیک 13820813 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مهندسی مکانیک 861 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش سازه و بدنه خودرو دکتری تخصصی 1382/08/13 مهندسی مکانیک 13820813 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم‌های دینامیکی خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مهندسی مکانیک 861 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش طراحی سیستم‌های دینامیکی خودرو دکتری تخصصی 1382/08/13 مهندسی مکانیک 13820813 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مهندسی مکانیک 861 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش قوای محرکه خودرو دکتری تخصصی 1382/08/13 مهندسی مکانیک 13820813 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش مواد و روش‌های پیشرفته ساخت و تولید خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مهندسی مکانیک 861 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش مواد و روش‌های پیشرفته ساخت و تولید خودرو دکتری تخصصی 1382/08/13 مهندسی مکانیک 13820813 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش نگاه داشت و بازیافت خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مهندسی مکانیک 861 فنی و مهندسی
مهندسی خودرو گرایش نگاه داشت و بازیافت خودرو دکتری تخصصی 1382/08/13 مهندسی مکانیک 13820813 فنی و مهندسی
مهندسی در سوانح طبیعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/10/18 مهندسی عمران 406 فنی و مهندسی
مهندسی دریا دکتری تخصصی 1394/03/16 مهندسی مکانیک 861 فنی و مهندسی
مهندسی دریا کارشناسی پیوسته 1394/12/02 مهندسی مکانیک 13941202 فنی و مهندسی
مهندسی دریا -دریانوردی کارشناسی پیوسته 1374/06/19 مهندسی عمران 302 فنی و مهندسی
مهندسی دریا گرایش سازه‌های متحرک دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/05/03 نظامی‌و انتظامی 377 فنی و مهندسی
مهندسی دریا گرایش سازه‌های متحرک دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/15 نظامی‌و انتظامی 13951215 فنی و مهندسی
مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی کارشناسی پیوسته 1374/06/19 مهندسی مکانیک 302 فنی و مهندسی
مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/05/03 نظامی‌و انتظامی 377 فنی و مهندسی
مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/15 نظامی‌و انتظامی 13951215 فنی و مهندسی
مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/05/03 نظامی‌و انتظامی 377 فنی و مهندسی
مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/15 نظامی‌و انتظامی 13951215 فنی و مهندسی
مهندسی دریانوردی کارشناسی پیوسته 1400/03/09 مهندسی مکانیک 157 فنی و مهندسی
مهندسی دریانوردی کارشناسی پیوسته 1374/06/19 مهندسی عمران 302 فنی و مهندسی
مهندسی دریانوردی کارشناسی پیوسته 1392/06/02 مهندسی عمران 13920602 فنی و مهندسی
مهندسی دفاع سایبری گرایش عملیات سایبری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 نظامی‌و انتظامی 937 فنی و مهندسی
مهندسی دفاع سایبری گرایش فرماندهی و کنترل عملیات سایبری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 نظامی‌و انتظامی 937 فنی و مهندسی
مهندسی دفاع سایبری گرایش پدافند سایبری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 نظامی‌و انتظامی 937 فنی و مهندسی
مهندسی دفاعی کارشناسی پیوسته 1393/05/05 نظامی‌و انتظامی 853 فنی و مهندسی
مهندسی راه آهن برقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/11/16 مهندسی برق 408 فنی و مهندسی
مهندسی راه آهن گرایش خط و سازه‌های ریلی دکتری تخصصی 1389/08/08 مهندسی عمران 775 فنی و مهندسی
مهندسی راه آهن گرایش ماشین‌های ریلی دکتری تخصصی 1389/08/08 مهندسی عمران 775 فنی و مهندسی
مهندسی راه و ترابری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/06 مهندسی عمران 367 فنی و مهندسی
مهندسی راهداری کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی رباتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/03/20 مهندسی برق 884 فنی و مهندسی
مهندسی رباتیک کارشناسی پیوسته 1381/02/29 مهندسی کامپیوتر 414 فنی و مهندسی
مهندسی رنگ گرایش روکشهای سطح دکتری تخصصی 1377/12/02 مهندسی پلیمر 371 فنی و مهندسی
مهندسی رنگ گرایش فیزیک رنگ دکتری تخصصی 1377/12/02 مهندسی پلیمر 371 فنی و مهندسی
مهندسی رنگ گرایش مواد رنگزا دکتری تخصصی 1377/12/02 مهندسی پلیمر 371 فنی و مهندسی
مهندسی ریخته گری کارشناسی پیوسته 1365/02/13 مهندسی مواد و متالورژی 43 فنی و مهندسی
مهندسی ساخت در صنایع دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 مهندسی مکانیک 13951123 فنی و مهندسی
مهندسی ساخت و تولید کارشناسی پیوسته 1396/02/23 مهندسی مکانیک 883 فنی و مهندسی
مهندسی ساخت و تولید – ماشین ابزار کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی ساخت و تولید – قالبسازی کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی ساختمان کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی ساختمان‌های هوشمند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/05/05 مهندسی عمران 853 فنی و مهندسی
مهندسی سازه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/06 مهندسی عمران 367 فنی و مهندسی
مهندسی سازه‌های دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/08/23 مهندسی عمران 384 فنی و مهندسی
مهندسی سواحل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/06/07 مهندسی عمران 731 فنی و مهندسی
مهندسی سوانح دکتری تخصصی 1395/11/23 مهندسی عمران 882 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌ها کارشناسی پیوسته 1378/03/09 نظامی‌و انتظامی 375 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌ها کارشناسی پیوسته 1378/03/09 نظامی‌و انتظامی 375 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌های انرژی گرایش مدلسازی انرژی دکتری تخصصی 1391/07/09 مهندسی شیمی 806 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست دکتری تخصصی 1391/07/09 مهندسی شیمی 806 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌های انرژی گرایش فناوری‌های انرژی دکتری تخصصی 1391/07/09 مهندسی شیمی 806 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست دکتری تخصصی 1399/06/03 مهندسی شیمی 13990603 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌های انرژی گرایش فناوری‌های انرژی دکتری تخصصی 1399/06/03 مهندسی شیمی 13990603 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌های انرژی گرایش مدلسازی انرژی دکتری تخصصی 1399/06/03 مهندسی شیمی 13990603 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌های محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/10/02 مهندسی عمران 912 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌های میکرو و نانو الکترو مکانیک دکتری تخصصی 1396/02/23 مهندسی برق 883 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‌های میکرو و نانوالکترومکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/03/21 مهندسی برق 799 فنی و مهندسی
مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/12/21 مهندسی صنایع 295 فنی و مهندسی
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/06/03 مهندسی مکانیک 13990603 فنی و مهندسی
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش انرژی و محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/09/22 مهندسی مکانیک 366 فنی و مهندسی
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 مهندسی مکانیک 882 فنی و مهندسی
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش تکنولوژی انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/09/22 مهندسی مکانیک 366 فنی و مهندسی
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستم‌های انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/06/03 مهندسی مکانیک 13990603 فنی و مهندسی
مهندسی سیستمهای انرژی گرایش سیستم‌های انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/09/22 مهندسی مکانیک 366 فنی و مهندسی
مهندسی سیستم‏‏‌های سلامت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/02/08 مهندسی صنایع 828 فنی و مهندسی
مهندسی شهرسازی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/09 شهرسازی 806 هنر و معماری
مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته 1399/08/11 شهرسازی 13990811 هنر و معماری
مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته 1391/08/07 شهرسازی 809 هنر و معماری
مهندسی شهرسازی کارشناسی پیوسته 1383/11/03 شهرسازی 535 هنر و معماری
مهندسی شیمی دکتری تخصصی 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته 1391/12/13 مهندسی شیمی 824 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی کارشناسی پیوسته 1396/05/11 مهندسی شیمی 13960511 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌– بیوتکنولوژی دکتری تخصصی 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌نساجی وعلوم الیاف کارشناسی پیوسته 1365/02/20 مهندسی نساجی 44 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/03/09 مهندسی شیمی 157 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش بیوشیمیایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 مهندسی شیمی 257 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش ترمودینامیک و سینتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 مهندسی شیمی 257 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش ترمودینامیک، سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی دکتری تخصصی 1376/04/08 مهندسی شیمی 343 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش ترموسینتیک و کاتالیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش تولید و جمع آوری گاز کارشناسی پیوسته 1385/09/11 مهندسی شیمی 606 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش داروسازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/04/03 مهندسی شیمی 414 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش زیست پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش صنایع شیمیایی معدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش صنایع غذایی کارشناسی پیوسته 1381/10/21 مهندسی شیمی 473 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش صنایع غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش صنایع پتروشیمی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/10/25 مهندسی شیمی 13851025 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش طراحی فرایند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش طراحی فرایندها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/09/06 مهندسی شیمی 13970906 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش طراحی، شبیه سازی و کنترل فرایندها دکتری تخصصی 1376/04/08 مهندسی شیمی 343 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش فرآوری و انتقال گاز کارشناسی پیوسته 1385/09/11 مهندسی شیمی 606 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش فرایند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 مهندسی شیمی 257 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/09/06 مهندسی شیمی 13970906 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش فرایندهای جداسازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 مهندسی شیمی 257 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 مهندسی شیمی 257 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش مدل سازی شبیه سازی و کنترل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش مدیریت کارشناسی پیوسته 1381/10/21 مهندسی شیمی 473 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش مهندسی انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش مهندسی محیط زیست دکتری تخصصی 1376/04/08 مهندسی شیمی 343 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش مهندسی پلیمر دکتری تخصصی 1376/04/08 مهندسی شیمی 343 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/12/27 مهندسی شیمی 13971227 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش پالایش زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/02/05 مهندسی شیمی 942 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش پالایش، پتروشیمی‌و گاز کارشناسی پیوسته 1381/10/21 مهندسی شیمی 473 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش پدیده‌های انتقال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/03/09 مهندسی شیمی 157 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش پدیده‌های انتقال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش پدیده‌های انتقال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 مهندسی شیمی 257 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش پدیده‌های انتقال و فرایندهای جداسازی دکتری تخصصی 1376/04/08 مهندسی شیمی 343 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/05/11 مهندسی شیمی 42 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 مهندسی شیمی 257 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش کنترل فرایندهای شیمیایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 مهندسی شیمی 257 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش گاز کارشناسی پیوسته 1381/10/21 مهندسی شیمی 473 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی‌گرایش ییوتکنولوژی و مهندسی بیوشیمی دکتری تخصصی 1376/04/08 مهندسی شیمی 343 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی- زیست پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/02/26 مهندسی شیمی 719 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی- گرایش مهندسی آتش کارشناسی پیوسته 1387/10/07 مهندسی شیمی 703 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی- گرایش مواد پر انرژی کارشناسی پیوسته 1384/02/24 مهندسی شیمی 545 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/12/16 مهندسی شیمی 13831216 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی-صنایع غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/03/10 مهندسی شیمی 358 فنی و مهندسی
مهندسی شیمی-مهندسی آتش کارشناسی پیوسته 1385/09/11 مهندسی شیمی 606 فنی و مهندسی
مهندسی صدا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/12/22 مهندسی برق 751 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته 1397/08/07 مهندسی صنایع 13970807 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته 1388/02/26 مهندسی صنایع 719 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع کارشناسی پیوسته 1399/10/17 مهندسی صنایع 13991017 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/03/28 مهندسی صنایع 299 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع -مدیریت سیستم و بهره وری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/12/21 مهندسی صنایع 295 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع دخانی کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی صنایع شیمیایی معدنی کارشناسی پیوسته 1367/07/30 مهندسی شیمی 139 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع غذایی کارشناسی پیوسته 1367/07/30 مهندسی شیمی 139 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع لجستیک و زنجیره تامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/04/27 مهندسی صنایع 725 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع مبلمان کارشناسی پیوسته 1391/12/06 منابع طبیعی 823 کشاورزی
مهندسی صنایع نساجی کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی صنایع هوایی کارشناسی پیوسته 1365/06/15 مهندسی مکانیک 54 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع پلیمر کارشناسی پیوسته 1376/04/08 مهندسی پلیمر 343 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع چوب و کاغذ – صنایع چوب کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی صنایع گرایش آینده پژوهی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/08/29 مهندسی صنایع 13970829 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش اتوماسیون دکتری تخصصی 1377/03/10 مهندسی صنایع 358 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و مدیریت تولید دکتری تخصصی 1377/03/10 مهندسی صنایع 358 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم‌ها دکتری تخصصی 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم دکتری تخصصی 1377/03/10 مهندسی صنایع 358 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اطلاعاتی دکتری تخصصی 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های اطلاعاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های سلامت دکتری تخصصی 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های سلامت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان دکتری تخصصی 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش سیستم‌های کلان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین دکتری تخصصی 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش لجستیک و زنجیره تامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی دکتری تخصصی 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/12/17 مهندسی صنایع 295 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش مدیریت نوآوری و فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 مهندسی صنایع 86 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش مدیریت نگهداری و تعمیرات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/07/06 مهندسی صنایع 856 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه دکتری تخصصی 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی دکتری تخصصی 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری دکتری تخصصی 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی صنایع گرایش کیفیت و بهره وری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/05/24 مهندسی صنایع 75 فنی و مهندسی
مهندسی طبیعت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/12/04 منابع طبیعی 925 کشاورزی
مهندسی طبیعت کارشناسی پیوسته 1394/12/09 منابع طبیعی 61 کشاورزی
مهندسی طراحی فرایندهای صنایع نفت کارشناسی پیوسته 1367/07/30 مهندسی شیمی 139 فنی و مهندسی
مهندسی طراحی محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/11/29 معماری 251 هنر و معماری
مهندسی طراحی محیط زیست دکتری تخصصی 1396/09/04 مهندسی عمران 887 فنی و مهندسی
مهندسی طراحی محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1370/02/28 معماری 94 هنر و معماری
مهندسی علوم و صنایع غذایی کارشناسی ناپیوسته 1370/10/01 صنایع غذایی 230 کشاورزی
مهندسی علوم کشاورزی کارشناسی پیوسته 1380/02/15 تولیدات گیاهی 13800215 کشاورزی
مهندسی عمران کارشناسی پیوسته 1398/03/25 مهندسی عمران 13980325 فنی و مهندسی
مهندسی عمران کارشناسی پیوسته 1398/04/11 مهندسی عمران 13980411 فنی و مهندسی
مهندسی عمران کارشناسی پیوسته 1376/04/08 مهندسی عمران 343 فنی و مهندسی
مهندسی عمران تأسیسات آبی کارشناسی پیوسته 1371/09/28 صنعت 94 علمی‌و کاربردی
مهندسی عمران سد و شبکه کارشناسی پیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
مهندسی عمران – مهندسی رودخانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/07/10 مهندسی عمران 400 فنی و مهندسی
مهندسی عمران – مهندسی سنجش از دور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/05/03 مهندسی عمران 378 فنی و مهندسی
مهندسی عمران – ژئودزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/05/03 مهندسی عمران 378 فنی و مهندسی
مهندسی عمران آب و فاضلاب کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی عمران ـ نگهداری و بهره‌برداری سدوشبکه کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دکتری تخصصی 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش آب کارشناسی پیوسته 1381/02/29 مهندسی عمران 414 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش حمل و نقل دکتری تخصصی 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش حمل و نقل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش حمل و نقل دکتری تخصصی 1398/04/15 مهندسی عمران 13980415 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش خاک کارشناسی پیوسته 1381/02/29 مهندسی عمران 414 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش راه کارشناسی پیوسته 1381/02/29 مهندسی عمران 414 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دکتری تخصصی 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش راه و ترابری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش راه و ترابری دکتری تخصصی 1398/04/15 مهندسی عمران 13980415 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش زلزله دکتری تخصصی 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش زلزله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش سازه دکتری تخصصی 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش سازه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش سازه کارشناسی پیوسته 1381/02/29 مهندسی عمران 414 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی (GIS) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/05/03 مهندسی عمران 378 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب دکتری تخصصی 1385/04/31 مهندسی عمران 589 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی دکتری تخصصی 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی خاک دکتری تخصصی 1385/04/31 مهندسی عمران 589 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله دکتری تخصصی 1385/04/31 مهندسی عمران 589 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی سازه دکتری تخصصی 1385/04/31 مهندسی عمران 589 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دکتری تخصصی 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست دکتری تخصصی 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست دکتری تخصصی 1398/04/15 مهندسی عمران 13980415 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دکتری تخصصی 1385/04/31 مهندسی عمران 589 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب دکتری تخصصی 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک دکتری تخصصی 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی عمران 834 فنی و مهندسی
مهندسی عمران – سد و شبکه کارشناسی پیوسته 1380/07/01 صنعت 335 علمی‌و کاربردی
مهندسی عمران- ساختمان‌های آبی کارشناسی پیوسته 1380/07/01 صنعت 335 علمی‌و کاربردی
مهندسی عمران-آب و فاضلاب کارشناسی پیوسته 1380/03/06 صنعت 413 علمی‌و کاربردی
مهندسی عمران-نقشه برداری کارشناسی پیوسته 1375/02/16 مهندسی عمران 317 فنی و مهندسی
مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی کارشناسی پیوسته 1369/08/20 مهندسی شیمی 94 فنی و مهندسی
مهندسی فتونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مهندسی برق 861 فنی و مهندسی
مهندسی فتونیک گرایش نانو فتونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/01/26 مهندسی برق 13860126 فنی و مهندسی
مهندسی فراوری مواد معدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/11/18 مهندسی معدن 334 فنی و مهندسی
مهندسی فراوری و انتقال گاز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/02/23 مهندسی شیمی 412 فنی و مهندسی
مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385/09/11 مهندسی پلیمر 606 فنی و مهندسی
مهندسی فرماندهی و کنترل کارشناسی پیوسته 1393/12/25 نظامی‌و انتظامی 13931225 فنی و مهندسی
مهندسی فرماندهی و کنترل گرایش سامانه فرماندهی و کنترل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/10/01 نظامی‌و انتظامی 922 فنی و مهندسی
مهندسی فرماندهی و کنترل گرایش طرح ریزی فرماندهی و کنترل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/10/01 نظامی‌و انتظامی 922 فنی و مهندسی
مهندسی فرماندهی وکنترل هوایی کارشناسی پیوسته 1377/06/29 مهندسی مکانیک 362 فنی و مهندسی
مهندسی فضای سبز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
مهندسی فضای سبز کارشناسی پیوسته 1394/12/09 تولیدات گیاهی 61 کشاورزی
مهندسی فضای سبز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/08/05 تولیدات گیاهی 847 کشاورزی
مهندسی فناوری شبکه‌های توزیع برق کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع غذایی – صنایع آرد کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری آبیاری – شبکه‌های آبیاری و زهکشی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری آبیاری- توزیع و مصرف آب کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 1392/04/09 کشاورزی 226 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری آسانسور و بالابرها کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای کارشناسی ناپیوسته 1393/03/18 صنعت 242 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –بهره برداری از سیستم‌های مخابراتی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT –مخابرات سیار کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-دیتا کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ارتباطات و اطلاعاتICT-مخابرات نوری کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/13 فناوری اطلاعات 13981113 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/11/27 فناوری اطلاعات 13981127 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات کارشناسی پیوسته 1381/02/29 فناوری اطلاعات 414 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات دکتری تخصصی 1399/11/05 فناوری اطلاعات 937 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات – آنالیز ورزشی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیک کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات – رسانه کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات -گرایش طراحی و تولید نرم افزار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1382/12/26 فناوری اطلاعات 821 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات و امنیت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/07/25 فناوری اطلاعات 13940725 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/11/09 مهندسی کامپیوتر 13971109 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات دکتری تخصصی 1386/10/22 فناوری اطلاعات 665 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک دکتری تخصصی 1386/10/22 فناوری اطلاعات 665 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/20 فناوری اطلاعات 13831020 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات(ICT ) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/09/25 فناوری اطلاعات 13810925 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش رایانش ابری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/12/04 فناوری اطلاعات 925 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه‌های شبکه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/10/01 فناوری اطلاعات 819 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم‌های چند رسانه ای دکتری تخصصی 1386/10/22 فناوری اطلاعات 665 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای تکنولوژی اطلاعات (ITS ) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/09/25 فناوری اطلاعات 13810925 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای چند رسانه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/20 فناوری اطلاعات 13831020 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای چند رسانه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/12/24 فناوری اطلاعات 155 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه‌های ارتباطی و کامپیوتری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/03/04 فناوری اطلاعات 13930304 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش شبکه‌های کامپیوتری دکتری تخصصی 1386/10/22 فناوری اطلاعات 665 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی دکتری تخصصی 1386/10/22 فناوری اطلاعات 665 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/03/04 فناوری اطلاعات 13940304 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/10/20 فناوری اطلاعات 736 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 فناوری اطلاعات 882 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مهندسی مخابرات امن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/07/16 فناوری اطلاعات 9 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات – رسانه کارشناسی ناپیوسته 1393/03/18 صنعت 242 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات – طراحی صفحات وب کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات – فناوری اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات- امنیت اطلاعات کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات- برنامه نویسی تحت وب کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات- خدمات رایانه ای در شهرداری کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/20 فناوری اطلاعات 13831020 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری اطلاعات-رسانه کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اطلاعات-مدیریت سیستمهای اطلاعاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/10/20 فناوری اطلاعات 13831020 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری اویونیک هواپیما کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ایمنی مترو کارشناسی ناپیوسته 1392/06/03 صنعت 227 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری بازرسی جوش کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری بازیافت پسماند کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری باغبانی-گیاهان دارویی و معطر کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری برق مترو کارشناسی ناپیوسته 1392/06/03 صنعت 227 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی کارشناسی ناپیوسته 1393/03/18 صنعت 242 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری تجهیزات بنادر کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری تجهیزات پزشکی اتاق عمل کارشناسی ناپیوسته 1394/10/29 صنعت 254 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری تغییر شکل فلزات کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری جوش کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری دامپروری – تولید و فرآوری محصولات زنبور عسل کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری دامپروری – پرورش اسب کارشناسی ناپیوسته 1391/06/19 کشاورزی 13910716 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری دامپروری – پرورش صنعتی طیور کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری دامپروری – پرورش صنعتی گاو کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری راهداری کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری زراعت – تولید دانه‌های روغنی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری زراعت – تولید برنج کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری زراعت – تولید ذرت کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری زراعت – تولید پنبه کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری زیستی مواد غذایی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ساخت و تولید-قالب سازی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری سازه‌های زیرزمینی مترو و راه آهن کارشناسی ناپیوسته 1392/06/03 صنعت 227 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری سرامیک – کاشی و چینی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل مترو کارشناسی ناپیوسته 1392/06/03 صنعت 227 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری شبکه‌های انتقال برق کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری شبکه‌های کامپیوتری کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری شبکه‌های کامپیوتری گرایش طراحی و پیاده‌سازی کارشناسی ناپیوسته 1390/08/01 صنعت 180 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری شیلات گرایش فرآوری محصولات شیلاتی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع بسته بندی – محصولات کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع دخانی کارشناسی ناپیوسته 1391/02/21 صنعت 196 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع شیمیایی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع غذایی – روغن خوراکی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع غذایی – شیر و فرآورده‌های لبنی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع غذایی – صنعت شیرینی و شکلات کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع غذایی – صنعت قند کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع غذایی – گوشت و فرآورده‌های گوشتی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع غذایی – فرآورده‌های خمیری کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری صنایع لاستیک کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری عمران – حمل و نقل شهری کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری عمران – خط و ابنیه مترو کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری عمران – راهسازی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری عمران – سد و شبکه کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری عمران -ساختمان سازی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری عمران-آب و فاضلاب کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری عمران-نقشه برداری کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری فرآوری مواد معدنی فلزی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری فناوری صنایع غذایی – صنعت کمپوت و کنسرو کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره تامین خودرو کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی – مکانیزاسیون زراعی و باغی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ماشین‌های کشاورزی – ساخت و تولید ماشین‌های آبیاری کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ماشین‌های کشاورزی – ساخت و تولید ماشین‌های زراعی و باغی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ماشین‌های کنترل عددی (CNG) کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری ماهواره گرایش برق – مخابرات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/11/08 مهندسی مکانیک 795 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری ماهواره گرایش هوافضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/11/08 مهندسی مکانیک 795 فنی و مهندسی
مهندسی فناوری متالو‍رژی-ذوب فلزات کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری محیط زیست گرایش کنترل آلاینده‌ها کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری مخابرات-سوئیچ‌های شبکه ثابت کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری معدن – استخراج معادن زیرزمینی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری معماری- طراحی و نوسازی بافت‌های فرسوده کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری معماری-طراحی فضاها و اماکن ورزشی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری منابع آب‌های زیرزمینی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری منابع آب‌های سطحی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری منابع طبیعی – جتگلداری تلفیقی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری منابع طبیعی – جنگلداری و پارک‌های جنگلی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری منابع طبیعی – حفاظت و حمایت منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری منابع طبیعی – مرتعداری کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری منابع طبیعی گرایش آبخیزداری کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری منابع طبیعی – احیا مناطق بیابانی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری منابع طبیعی – سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری مکانیک – تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری مکانیک مترو کارشناسی ناپیوسته 1392/06/04 صنعت 227 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری مکانیک هواپیما کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری مکانیک گرایش ماشین آلات راهسازی و راهداری کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری مکانیک-ماشین افزار کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 صنعت 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری نساجی – چرم کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری هواشناسی کارشناسی ناپیوسته 1391/06/19 صنعت 204 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری هوانوردی-خلبانی(CPl&IR) کارشناسی ناپیوسته 1391/02/21 صنعت 196 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری پلیمر – رنگ سازی کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری کنترل گرایش ابزار دقیق کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری کنترل گرایش فرآیند کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 صنعت 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری گل و گیاهان زینتی کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری گیاه پزشکی-مدیریت تلفیقی آفات کارشناسی ناپیوسته 1391/10/10 کشاورزی 213 علمی‌و کاربردی
مهندسی فناوری گیاهان دارویی و معطر کارشناسی ناپیوسته 1391/07/16 کشاورزی 206 علمی‌و کاربردی
مهندسی فنی رسانه کارشناسی ناپیوسته 1386/03/19 صنعت 93 علمی‌و کاربردی
مهندسی قدرت گرایش الکترونیک قدرت و ماشین‌های الکتریکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/11/09 مهندسی برق 13731109 فنی و مهندسی
مهندسی ماشین آلات دریایی کارشناسی پیوسته 1400/03/09 مهندسی مکانیک 157 فنی و مهندسی
مهندسی ماشین آلات دریایی کارشناسی پیوسته 1394/10/27 مهندسی عمران 55 فنی و مهندسی
مهندسی ماشین‌های ریلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/02/01 مهندسی عمران 13970201 فنی و مهندسی
مهندسی ماشین‌های ریلی کارشناسی پیوسته 1386/02/24 مهندسی مکانیک 13860224 فنی و مهندسی
مهندسی ماشین‌های صنایع غذایی کارشناسی پیوسته 1391/08/28 ماشین‌های کشاورزی 811 کشاورزی
مهندسی ماشین‌های کشاورزی کارشناسی ناپیوسته 1370/10/01 ماشین‌های کشاورزی 230 کشاورزی
مهندسی مالی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388/04/27 مهندسی صنایع 725 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد دکتری تخصصی 1398/12/06 مهندسی مواد و متالورژی 13981206 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد دکتری تخصصی 1396/10/17 مهندسی مواد و متالورژی 13961017 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش استخراج فلزات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/20 مهندسی مواد و متالورژی 368 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/07/01 مهندسی مواد و متالورژی 325 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش جوشکاری و اتصال مواد دکتری تخصصی 1376/11/05 مهندسی مواد و متالورژی 353 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش خواص فیزیکی و مکانیک مواد دکتری تخصصی 1376/11/05 مهندسی مواد و متالورژی 353 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش خوردگی و مهندسی سطح دکتری تخصصی 1376/11/05 مهندسی مواد و متالورژی 353 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیک دکتری تخصصی 1376/11/05 مهندسی مواد و متالورژی 353 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش سرامیک کارشناسی پیوسته 1373/07/03 مهندسی مواد و متالورژی 283 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش شکل دادن فلزات و مواد دکتری تخصصی 1376/11/05 مهندسی مواد و متالورژی 353 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش فرایندهای استخراج دکتری تخصصی 1376/11/05 مهندسی مواد و متالورژی 353 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی استخراجی کارشناسی پیوسته 1373/07/03 مهندسی مواد و متالورژی 283 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی صنعتی کارشناسی پیوسته 1373/07/03 مهندسی مواد و متالورژی 283 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش متالورژی پودر دکتری تخصصی 1376/11/05 مهندسی مواد و متالورژی 353 فنی و مهندسی
مهندسی متالورژی و مواد گرایش مواد پیشرفته دکتری تخصصی 1376/11/05 مهندسی مواد و متالورژی 353 فنی و مهندسی
مهندسی متالوژی ـ ذوب فلزات کارشناسی ناپیوسته 1386/04/30 صنعت 96 علمی‌و کاربردی
مهندسی محیط زیست دکتری تخصصی 1372/11/24 مهندسی عمران 273 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/05 مهندسی عمران 256 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب دکتری تخصصی 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا دکتری تخصصی 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش سواحل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش سواحل دکتری تخصصی 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/05 مهندسی عمران 256 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب دکتری تخصصی 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/05 مهندسی عمران 256 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش مواد زائد جامد دکتری تخصصی 1395/09/14 مهندسی عمران 13950914 فنی و مهندسی
مهندسی محیط زیست گرایش هوا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/05 مهندسی عمران 256 فنی و مهندسی
مهندسی مخابرات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/11/09 مهندسی برق 292 فنی و مهندسی
مهندسی مخابرات هواپیمایی کارشناسی پیوسته 1393/08/30 مهندسی برق 868 فنی و مهندسی
مهندسی مخابرات و الکترونیک دریایی (تجاری) کارشناسی پیوسته 1395/09/14 مهندسی برق 86 فنی و مهندسی
مهندسی مخازن هیدروکربوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/10/22 مهندسی شیمی 403 فنی و مهندسی
مهندسی مدیریت اجرایی کارشناسی پیوسته 1387/04/24 مهندسی مکانیک 13870424 فنی و مهندسی
مهندسی مدیریت صنایع نساجی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/12/07 مهندسی نساجی 294 فنی و مهندسی
مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها کارشناسی پیوسته 1382/02/15 اقتصاد و ترویج کشاورزی 13820215 کشاورزی
مهندسی مدیریت پروژه کارشناسی پیوسته 1385/10/09 مهندسی عمران 611 فنی و مهندسی
مهندسی معدن کارشناسی پیوسته 1390/07/09 مهندسی معدن 787 فنی و مهندسی
مهندسی معدن کارشناسی پیوسته 1398/10/22 مهندسی معدن 139 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش تونل وفضاهای زیرزمینی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/07/09 مهندسی معدن 806 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی معدن 836 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی معدن 836 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی معدن 836 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش استخراج معدن دکتری تخصصی 1376/04/22 مهندسی معدن 344 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش استخراج مواد معدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی معدن 836 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش اقتصاد و مدیریت معدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی معدن 836 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن دکتری تخصصی 1376/04/22 مهندسی معدن 344 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش اکتشاف مواد معدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی معدن 836 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی معدن 836 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی معدن 836 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش فراوری مواد معدنی دکتری تخصصی 1376/04/22 مهندسی معدن 344 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش معدن و محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/12/06 مهندسی معدن 823 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/16 مهندسی معدن 836 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش مکانیک سنگ دکتری تخصصی 1376/04/22 مهندسی معدن 344 فنی و مهندسی
مهندسی معدن گرایش ژئومکانیک نفت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/04/22 مهندسی معدن 852 فنی و مهندسی
مهندسی معدن-مهندسی مکانیک سنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/08/16 مهندسی معدن 266 فنی و مهندسی
مهندسی معماری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/11/27 معماری 13921127 هنر و معماری
مهندسی معماری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/12/18 معماری 13921218 هنر و معماری
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 1392/12/18 معماری 13921218 هنر و معماری
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 1398/03/20 هنر 9 فنی و حرفه ای
مهندسی معماری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/08/24 معماری 365 هنر و معماری
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 1395/10/06 معماری 13951006 هنر و معماری
مهندسی معماری کارشناسی پیوسته 1377/08/24 معماری 365 هنر و معماری
مهندسی معماری اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/02/19 معماری 506 هنر و معماری
مهندسی معماری منظر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/09/26 معماری 814 هنر و معماری
مهندسی معماری گرایش مهندسی فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/31 معماری 13920631 هنر و معماری
مهندسی معماری گرایش آموزشی و فرهنگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/31 معماری 13920631 هنر و معماری
مهندسی معماری گرایش مسکن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/31 معماری 13920631 هنر و معماری
مهندسی معماری گرایش معماری فضاهای درمانی و بهداشتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/31 معماری 13920631 هنر و معماری
مهندسی معماری گرایش پایداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/06/31 معماری 13920631 هنر و معماری
مهندسی منا بع طبیعی – بوم شناسی آبزیان شیلاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع آب دکتری تخصصی 1381/02/29 علوم و مهندسی آب 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – آبخیزداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – آسیب شناسی جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/02/11 منابع طبیعی 756 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – بیابان زدایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – بیولوژی و آناتومی‌چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگل شناسی و اکولوژی جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش جنگل شناسی و اکولوژی جنگل کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش جنگلداری کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش جنگلداری مناطق خشک کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش جنگلداری شهری کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش جنگلداری عمومی‌(علوم جنگل) کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش مدیریت جنگلداری در پارکهای جنگلی کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش مدیریت جنگلهای غرب کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش مسایل اقتصادی-اجتماعی جنگل کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداریگرایش مهندسی جنگل کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – حفاظت و اصلاح چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – صنایع خمیر و کاغذ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – صنایع چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/11/27 منابع طبیعی 106 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – صید و بهره برداری آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/02/11 منابع طبیعی 756 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – طراحی و مهندسی چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش بیولوژی وحفاظت چوب کارشناسی پیوسته 1365/04/21 منابع طبیعی 52 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش خمیر وکاغذ کارشناسی پیوسته 1365/04/21 منابع طبیعی 52 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – علو م و صنایع چوب و کاغذ گرایش صنایع چوب کارشناسی پیوسته 1365/04/21 منابع طبیعی 52 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – فرآورده‌های چند سازه چوب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – فرآوری محصولات شیلاتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش آلودگی‌های محیط زیست کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست گرایش زیستگاه‌ها و تنوع زیستی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق بیابانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – مدیریت مناطق خشک و بیابانی کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – مرتع داری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – مرتع و آبخیزداری کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – مهندسی جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ گرایش حفاظت و اصلاح چوب کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع خمیر وکاغذ کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع فرآوردهای مرکب چوب کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ گرایش صنایع مبلمان کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – مهندسی چوب و کاغذ گرایش طراحی سازه‌های چوبی کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیابان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/10/04 منابع طبیعی 692 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیابان گرایش تو سعه و عمران مناطق بیابانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/10/04 منابع طبیعی 692 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیابان گرایش تولیدات گیاهی و دامی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/10/04 منابع طبیعی 692 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – همزیستی با بیابان گرایش محیط زیست و منابع طبیعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/10/04 منابع طبیعی 692 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی گرایش احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی کارشناسی ناپیوسته 1379/06/27 منابع طبیعی 399 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی گرایش جنگلداری کارشناسی ناپیوسته 1372/03/02 منابع طبیعی 258 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات کارشناسی ناپیوسته 1371/10/27 منابع طبیعی 251 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی گرایش محیط زیست کارشناسی ناپیوسته 1371/10/27 منابع طبیعی 251 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی گرایش مرتع و آبخیزداری کارشناسی ناپیوسته 1372/03/02 منابع طبیعی 258 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی گرایش چوب شناسی و صنایع چوب کارشناسی ناپیوسته 1372/03/02 منابع طبیعی 258 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی – جنگلداری گرایش بیشه زراعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 منابع طبیعی 707 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی- تکثیروپرورش آبزیان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش تکثیر و پرورش آبزیان کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش صید و بهره برداری آبزیان کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی- شیلات گرایش فراوری محصولات شیلاتی کارشناسی پیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی منابع طبیعی- مسائل اقتصادی – اجتماعی جنگل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/02/29 منابع طبیعی 414 کشاورزی
مهندسی مواد -عملیات حرارتی کاردانی ناپیوسته 1367/03/21 مهندسی مواد و متالورژی 125 فنی و مهندسی
مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی کارشناسی پیوسته 1381/02/29 صنایع غذایی 414 کشاورزی
مهندسی مواد و متالورژی کارشناسی پیوسته 1393/11/05 مهندسی مواد و متالورژی 26 فنی و مهندسی
مهندسی مواد و متالورژی کارشناسی پیوسته 1396/05/11 مهندسی مواد و متالورژی 13960511 فنی و مهندسی
مهندسی مواد و متالورژی گرایش الکتروسرامیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/12/19 مهندسی مواد و متالورژی 914 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/07/26 مهندسی مواد و متالورژی 13840726 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/10/07 مهندسی مواد و متالورژی 13991007 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش جوشکاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/10/07 مهندسی مواد و متالورژی 13991007 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/10/07 مهندسی مواد و متالورژی 13991007 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/10/20 مهندسی مواد و متالورژی 13991020 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1375/06/18 مهندسی مواد و متالورژی 324 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش ریخته گری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1379/04/19 مهندسی مواد و متالورژی 397 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش ریخته گری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/10/07 مهندسی مواد و متالورژی 13991007 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش سرامیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1366/04/06 مهندسی مواد و متالورژی 87 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/20 مهندسی مواد و متالورژی 368 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/01/27 مهندسی مواد و متالورژی 13980127 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/10/07 مهندسی مواد و متالورژی 13991007 فنی و مهندسی
مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/10/07 مهندسی مواد و متالورژی 13991007 فنی و مهندسی
مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1400/03/09 مهندسی مکانیک 157 فنی و مهندسی
مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/06/16 مهندسی مکانیک 13980616 فنی و مهندسی
مهندسی مکاترونیک دکتری تخصصی 1396/09/04 مهندسی مکانیک 887 فنی و مهندسی
مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/10/20 مهندسی مکانیک 13991020 فنی و مهندسی
مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/07/02 مهندسی مکانیک 13970702 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی کارشناسی پیوسته 1392/03/19 ماشین‌های کشاورزی 833 کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی دکتری تخصصی 1394/12/09 ماشین‌های کشاورزی 61 کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/27 ماشین‌های کشاورزی 840 کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند دکتری تخصصی 1394/12/09 ماشین‌های کشاورزی 61 کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش بازیافت و مدیریت پسماند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/27 ماشین‌های کشاورزی 840 کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه‌ها دکتری تخصصی 1394/12/09 ماشین‌های کشاورزی 61 کشاورزی
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه‌ها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/27 ماشین‌های کشاورزی 840 کشاورزی
مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته 1388/10/19 مهندسی مکانیک 744 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته 1393/12/25 نظامی‌و انتظامی 13931225 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک بیوسیستم کارشناسی پیوسته 1391/12/06 ماشین‌های کشاورزی 823 کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی‌های تجدید پذیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/12/06 ماشین‌های کشاورزی 823 کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی‌های تجدیدپذیر دکتری تخصصی 1392/01/18 ماشین‌های کشاورزی 826 کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی ماشینهای کشاورزی دکتری تخصصی 1392/01/18 ماشین‌های کشاورزی 826 کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/12/06 ماشین‌های کشاورزی 823 کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت دکتری تخصصی 1392/01/18 ماشین‌های کشاورزی 826 کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/12/06 ماشین‌های کشاورزی 823 کشاورزی
مهندسی مکانیک در طراحی جامدات کارشناسی پیوسته 1376/04/08 مهندسی مکانیک 343 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک در ماشین آلات کارشناسی پیوسته 1369/02/30 مهندسی مکانیک 196 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک طراحی جامدات دکتری تخصصی 1376/04/08 مهندسی مکانیک 343 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک کشتی کارشناسی پیوسته 1386/07/07 صنعت 99 علمی‌و کاربردی
مهندسی مکانیک گرایش احتراق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/23 مهندسی مکانیک 883 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/10/27 مهندسی مکانیک 13941027 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دکتری تخصصی 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دکتری تخصصی 1376/04/08 مهندسی مکانیک 343 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش تحلیل خرابی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/02/23 مهندسی مکانیک 883 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش جوش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397/03/02 مهندسی مکانیک 13970302 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش دریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/10/02 نظامی‌و انتظامی 13961002 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/10/27 مهندسی مکانیک 13941027 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دکتری تخصصی 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش طراحی و ساخت خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/05/13 مهندسی مکانیک 13990513 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی دکتری تخصصی 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/08/12 مهندسی مکانیک 13950812 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش مواد مرکب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/08/08 نظامی‌و انتظامی 13950808 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک گرایش نگهداری و پایش تجهیزات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 مهندسی مکانیک 887 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک – نیروگاه کارشناسی پیوسته 1374/03/28 صنعت 299 علمی‌و کاربردی
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/11/08 مهندسی مکانیک 184 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک- ساخت و تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/03/02 مهندسی مکانیک 258 فنی و مهندسی
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1368/11/08 مهندسی مکانیک 184 فنی و مهندسی
مهندسی نانو فناوری گرایش نانو الکترونیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/04/29 مهندسی برق 13870429 فنی و مهندسی
مهندسی ناوبری کارشناسی پیوسته 1386/07/07 صنعت 99 علمی‌و کاربردی
مهندسی ناوبری و فرماندهی کشتی کارشناسی پیوسته 1393/12/25 نظامی‌و انتظامی 13931225 فنی و مهندسی
مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/06/19 مهندسی کامپیوتر 302 فنی و مهندسی
مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1369/04/24 مهندسی کامپیوتر 200 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی دکتری تخصصی 1395/02/05 مهندسی نساجی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته 1396/05/11 مهندسی نساجی 13960511 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی دکتری تخصصی 1372/02/05 مهندسی نساجی 256 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی کارشناسی پیوسته 1391/09/19 مهندسی نساجی 813 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش مهندسی شیمی‌نساجی کارشناسی پیوسته 1391/09/19 مهندسی نساجی 813 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی – الیاف کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 مهندسی نساجی 707 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی -تکنولوژی رنگ کارشناسی پیوسته 1365/02/20 مهندسی نساجی 44 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی -رشته ساختارهای نانو لیفی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 مهندسی نساجی 707 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش الیاف کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی نساجی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش ساختارهای نانو لیفی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی نساجی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش شیمی‌نساجی و رنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی نساجی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش فناوری نساجی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی نساجی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش مدیریت تولید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی نساجی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش منسوجات صنعتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی نساجی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش مهندسی الیاف کارشناسی پیوسته 1391/09/19 مهندسی نساجی 813 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش مهندسی فناوری نساجی کارشناسی پیوسته 1391/09/19 مهندسی نساجی 813 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش مهندسی منسوجات صنعتی کارشناسی پیوسته 1391/09/19 مهندسی نساجی 813 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش مهندسی پوشاک کارشناسی پیوسته 1391/09/19 مهندسی نساجی 813 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی گرایش پوشاک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 مهندسی نساجی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی-شیمی‌نساجی و رنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387/11/12 مهندسی نساجی 707 فنی و مهندسی
مهندسی نساجی-مهندسی پوشاک کارشناسی پیوسته 1382/12/23 مهندسی نساجی 502 فنی و مهندسی
مهندسی نفت کارشناسی پیوسته 1398/03/05 مهندسی شیمی 13980305 فنی و مهندسی
مهندسی نفت کارشناسی پیوسته 1390/07/09 مهندسی شیمی 787 فنی و مهندسی
مهندسی نفت کارشناسی پیوسته 1398/03/25 مهندسی شیمی 13980325 فنی و مهندسی
مهندسی نفت دکتری تخصصی 1397/07/05 مهندسی شیمی 1397/07/05 فنی و مهندسی
مهندسی نفت -حفاری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/05/08 مهندسی شیمی 783 فنی و مهندسی
مهندسی نفت حفاری و بهره برداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/01/26 مهندسی شیمی 410 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت کارشناسی پیوسته 1390/07/09 مهندسی شیمی 787 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش اکتشاف نفت دکتری تخصصی 1395/02/05 مهندسی شیمی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش بهره برداری دکتری تخصصی 1395/02/05 مهندسی شیمی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش بهره برداری از منابع نفت کارشناسی پیوسته 1390/07/09 مهندسی شیمی 787 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش تجهیزات نفت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/03/26 مهندسی شیمی 834 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش حفاری دکتری تخصصی 1395/02/05 مهندسی شیمی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش حفاری و استخراج نفت کارشناسی پیوسته 1390/07/09 مهندسی شیمی 787 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش مخازن دکتری تخصصی 1395/02/05 مهندسی شیمی 65 فنی و مهندسی
مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری کارشناسی پیوسته 1390/07/09 مهندسی شیمی 787 فنی و مهندسی
مهندسی نفت(مخازن) دکتری تخصصی 1380/01/26 مهندسی شیمی 410 فنی و مهندسی
مهندسی نفت- اکتشافات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/05/08 مهندسی شیمی 783 فنی و مهندسی
مهندسی نفت- بهره برداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/05/08 مهندسی شیمی 783 فنی و مهندسی
مهندسی نفت- چاه پیمایی کاردانی ناپیوسته 1370/02/28 مهندسی شیمی 94 فنی و مهندسی
مهندسی نفت-اکتشاف و استخراج کاردانی ناپیوسته 1380/10/23 مهندسی شیمی 414 فنی و مهندسی
مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390/05/08 مهندسی شیمی 783 فنی و مهندسی
مهندسی نفت-پالایش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1372/02/19 مهندسی شیمی 257 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری کارشناسی پیوسته 1395/01/22 مهندسی عمران 62 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور دکتری تخصصی 1396/02/23 مهندسی عمران 883 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/11 مهندسی عمران 13951211 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور راداری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/12/04 مهندسی عمران 925 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/11 مهندسی عمران 13951211 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم اطلاعات مکانی دکتری تخصصی 1396/02/23 مهندسی عمران 883 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش سیستم‌های اداره زمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 مهندسی عمران 887 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/10/27 مهندسی عمران 13941027 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری دکتری تخصصی 1396/02/23 مهندسی عمران 883 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/11 مهندسی عمران 13951211 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش هیدروگرافی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 مهندسی عمران 887 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/08/15 مهندسی عمران 13960815 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی دکتری تخصصی 1399/06/12 مهندسی عمران 13990612 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی دکتری تخصصی 1396/02/23 مهندسی عمران 883 فنی و مهندسی
مهندسی نقشه برداری گرایش ژئودزی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/12/11 مهندسی عمران 13951211 فنی و مهندسی
مهندسی نگهداری وتعمیر هواپیما (بالگرد) کارشناسی پیوسته 1393/11/21 نظامی‌و انتظامی 13931121 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای کارشناسی پیوسته 1387/07/06 مهندسی شیمی 692 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش راکتور دکتری تخصصی 1398/04/10 مهندسی شیمی 13980410 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی انرژی هسته ای دکتری تخصصی 1376/03/11 مهندسی شیمی 341 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/03/31 مهندسی شیمی 240 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی راکتور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/13 مهندسی شیمی 839 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی فیزیک بهداشت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/13 مهندسی شیمی 839 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/03/31 مهندسی شیمی 240 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/13 مهندسی شیمی 839 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی پرتو پزشکی دکتری تخصصی 1376/03/11 مهندسی شیمی 341 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش مهندسی چرخه سوخت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/13 مهندسی شیمی 839 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش مواد و چرخه سوخت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1371/03/31 مهندسی شیمی 240 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش چرخه سوخت دکتری تخصصی 1376/03/11 مهندسی شیمی 341 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها دکتری تخصصی 1394/03/16 مهندسی شیمی 341 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش کاربرد پرتوها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/13 مهندسی شیمی 839 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش گداخت دکتری تخصصی 1398/04/10 مهندسی شیمی 13980410 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/05/13 مهندسی شیمی 839 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای گرایش گداخت هسته ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/10/22 مهندسی شیمی 665 فنی و مهندسی
مهندسی هسته ای-تکنولوژی هسته ای کاردانی ناپیوسته 1370/04/16 مهندسی شیمی 220 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا کارشناسی پیوسته 1394/06/23 نظامی‌و انتظامی 13940623 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا کارشناسی پیوسته 1372/04/13 مهندسی مکانیک 260 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش سوانح هوایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 نظامی‌و انتظامی 65 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش صلاحیت‌های پروازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/02/05 نظامی‌و انتظامی 65 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش آئرودینامیک دکتری تخصصی 1374/08/14 مهندسی مکانیک 306 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش آیرودینامیک دکتری تخصصی 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی دکتری تخصصی 1374/08/14 مهندسی مکانیک 306 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش جلوبرندگی دکتری تخصصی 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل دکتری تخصصی 1374/08/14 مهندسی مکانیک 306 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش دینامیک پرواز و کنترل دکتری تخصصی 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش سازه‌های هوایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش سازه‌های هوایی دکتری تخصصی 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش سوانح هوایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 نظامی‌و انتظامی 344 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش صلاحیت پروازی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1376/04/22 نظامی‌و انتظامی 344 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش طراحی سازه‌های هوافضایی دکتری تخصصی 1374/08/14 مهندسی مکانیک 306 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهواره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش فناوری ماهواره دکتری تخصصی 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی دکتری تخصصی 1398/04/17 مهندسی مکانیک 13980417 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا گرایش مهندسی فضایی دکتری تخصصی 1392/04/09 مهندسی مکانیک 835 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا-آئرودینامیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/08/14 مهندسی مکانیک 306 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا-جلوبرندگی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/08/14 مهندسی مکانیک 306 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا-دینامیک پرواز و کنترل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/08/14 مهندسی مکانیک 306 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا-طراحی سازه‌های هوا فضایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1374/08/14 مهندسی مکانیک 306 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا-مهندسی فضایی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/02/23 مهندسی مکانیک 412 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا-نگهداری هواپیما کاردانی ناپیوسته 1369/09/18 مهندسی مکانیک 208 فنی و مهندسی
مهندسی هوا فضا-کاردانی هواپیما کاردانی ناپیوسته 1368/11/01 مهندسی مکانیک 94 فنی و مهندسی
مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز کارشناسی پیوسته 1395/04/27 مهندسی مکانیک 853 فنی و مهندسی
مهندسی هواپیما کارشناسی ناپیوسته 1386/06/10 صنعت 97 علمی‌و کاربردی
مهندسی هوش مصنوعی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1377/10/06 مهندسی کامپیوتر 367 فنی و مهندسی
مهندسی و مدیریت ساخت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1378/12/15 مهندسی عمران 390 فنی و مهندسی
مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/04/11 مهندسی صنایع 13980411 فنی و مهندسی
مهندسی و مدیریت ساختارها و تجهیزات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/03/16 مهندسی صنایع 861 فنی و مهندسی
مهندسی ورزش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/03/20 مهندسی مکانیک 884 فنی و مهندسی
مهندسی ورزش کارشناسی پیوسته 1391/07/23 علوم ورزشی 817 علوم اجتماعی
مهندسی پدافند غیر عامل گرایش استتار، فریب، اختفا (آفا) کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/03/29 نظامی‌و انتظامی 13950329 فنی و مهندسی
مهندسی پدافند غیر عامل گرایش طراحی صنعتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/10/02 نظامی‌و انتظامی 13961002 فنی و مهندسی
مهندسی پرتو پزشکی کارشناسی پیوسته 1387/07/06 مهندسی پزشکی 692 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی کارشناسی پیوسته 1399/12/24 مهندسی پزشکی 155 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی کارشناسی پیوسته 1395/02/05 مهندسی پزشکی 65 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی -بیوالکتریک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/11/09 مهندسی پزشکی 292 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی اطلاعات پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391/11/15 مهندسی پزشکی 821 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی بالینی کارشناسی پیوسته 1375/08/27 مهندسی پزشکی 329 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی بیوالکتریک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393/09/24 مهندسی پزشکی 848 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی بیومکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392/09/24 مهندسی پزشکی 848 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک دکتری تخصصی 1377/12/02 مهندسی پزشکی 371 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک کارشناسی پیوسته 1381/02/29 مهندسی پزشکی 414 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال کارشناسی پیوسته 1381/02/29 مهندسی پزشکی 414 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش بیومواد دکتری تخصصی 1377/12/02 مهندسی پزشکی 371 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک دکتری تخصصی 1377/12/02 مهندسی پزشکی 371 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک کارشناسی پیوسته 1381/02/29 مهندسی پزشکی 414 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش رایانش تصاویر پزشکی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/09/03 مهندسی پزشکی 921 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی گرایش مهندسی توانبخشی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/10/22 مهندسی پزشکی 665 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی-بیومتریال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/10/23 مهندسی پزشکی 414 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی-بیومکانیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1380/10/23 مهندسی پزشکی 414 فنی و مهندسی
مهندسی پزشکی-مهندسی بافت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386/07/07 مهندسی پزشکی 649 فنی و مهندسی
مهندسی پلاسما دکتری تخصصی 1392/02/08 فیزیک 828 علوم پایه
مهندسی پلاسما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1383/05/31 فیزیک 519 علوم پایه
مهندسی پلاسما دکتری تخصصی 1397/03/28 فیزیک 13970328 علوم پایه
مهندسی پلیمر دکتری تخصصی 1394/06/22 مهندسی پلیمر 45 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر دکتری تخصصی 1399/04/11 مهندسی پلیمر 144 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر کارشناسی پیوسته 1398/03/25 مهندسی پلیمر 13980325 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر دکتری تخصصی 1371/04/14 مهندسی پلیمر 241 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر کارشناسی پیوسته 1396/01/29 مهندسی پلیمر 13960129 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1381/12/29 مهندسی پلیمر 414 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر – نانو فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1384/05/08 مهندسی پلیمر 13840508 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش بیو پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/11 مهندسی پلیمر 144 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش بیومواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/22 مهندسی پلیمر 45 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش رنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/22 مهندسی پلیمر 45 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش رنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/11 مهندسی پلیمر 144 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش طراحی مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/11 مهندسی پلیمر 144 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش علوم پایه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/22 مهندسی پلیمر 45 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش فرآورش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/11 مهندسی پلیمر 144 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش فراورش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/22 مهندسی پلیمر 45 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش فراورش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395/11/23 مهندسی پلیمر 882 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش لاستیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/11 مهندسی پلیمر 144 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/11 مهندسی پلیمر 144 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش نانو فناوری کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/22 مهندسی پلیمر 45 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش پلیمریزاسیون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/22 مهندسی پلیمر 45 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش پلیمریزاسیون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/11 مهندسی پلیمر 144 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش پوششهای حفاظتی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/11 مهندسی پلیمر 144 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش چاپ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/22 مهندسی پلیمر 45 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش چاپ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/04/11 مهندسی پلیمر 144 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر گرایش کامپوزیت کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394/06/22 مهندسی پلیمر 45 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر-صنایع رنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1373/04/26 مهندسی پلیمر 280 فنی و مهندسی
مهندسی پلیمر-مهندسی علوم و فناوری چاپ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389/07/17 مهندسی پلیمر 772 فنی و مهندسی
مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398/12/04 مهندسی عمران 925 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 1392/02/08 مهندسی کامپیوتر 808 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 1396/09/26 مهندسی کامپیوتر 13960926 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 1399/05/28 مهندسی کامپیوتر 13990528 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر دکتری تخصصی 1392/04/16 مهندسی کامپیوتر 836 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 1399/10/03 مهندسی کامپیوتر 13991003 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته 1394/06/23 نظامی‌و انتظامی 13940623 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری کارشناسی پیوسته 1392/02/08 مهندسی کامپیوتر 828 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار کارشناسی پیوسته 1392/02/08 مهندسی کامپیوتر 828 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر گرایش بازی‌های رایانه ای کارشناسی ارشد ناپیوسته 1399/11/05 مهندسی کامپیوتر 937 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر گرایش بیو انفورماتیک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396/09/04 مهندسی کامپیوتر 887 فنی و مهندسی
مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن کارشناسی پیوسته 1392/02/08