لوگو سایت ایران مدرک

خرید مدرک کارشناسی اتاق عمل 1401

خرید مدرک کارشناسی اتاق عمل 1401

آنچه می خوانید

اشتراک گذاری

خرید مدرک کارشناسی پیوسته اتاق عمل

خرید مدرک کارشناسی اتاق عمل؛ رشته تکنولوژی اتاق عمل در مقطع کارشناسی پیوسته شاخه‌ای از علوم پزشکی است. که دانشجویان به این دوره تحت نظر اساتید مربوطه با اصول اتاق عمل و فرایند انواع جراحی آشنا شده. و دانش‌آموختگان آن در قالب تیم درمانی مراقبت و کمک اداره بیمار را قبل و بعد از عمل جراحی و اقدامات مداخله‌ای مرتبط تحت نظر پزشک مسئول بیمار داده می گیرند.

 درباره رشته تکنولوژی اتاق عمل مقطع کارشناسی پیوسته

تکنولوژی اتاق عمل عضو مهمی از دیم سلامت بوده. که در تماس نزدیک با جراحان و متخصصان بیهوشی و پرستاران در راستای تامین مراقبتی مطلوب برای بیماران فعالیت می کنند. عملکرد انسانی و شایسته حرفه های مراقبتی دانش و مهارت وسیعی می طلبد و از آنجا که سنگ زیر بنای رشد و توسعه ی آموزش آن حرفه ای می باشد. پرسنل اتاق عمل نیز مانند سایر اعضای سیستم بهداشتی-درمانی نیازمند اجرای استانداردهای آموزشی می باشند.

علت افزایش تکنولوژیست های اتاق عمل چیست؟

علت افزایش تکنولوژیست های اتاق عمل تعداد و انواع اعمال جراحی و جمعیت و نیز افزایش میزان سالمندی است. از سوی دیگر پیشرفت سریع تکنولوژی پزشکی موجب تغییرات چشمگیری در زمینه تکنولوژی جراحی می گردد. ۲۷ های تکنیکی موجب ایجاد تکنیک های جراحی جدید می‌شود. اتاق عمل های آینده برای تطابق با کامپیوترها لیزرها های نوری الکترونیک و روبات ها به ظهور انجام مراقبت های روزانه بیمار آماده می شوند. تغییرات وسیع و چشمگیر موجود در تکنیک‌های جراحی نیازمند همسر شدن تکنولوژیست های جراحی با نقش ها و وظایف جدید می باشد.

از سال  ۱۳۸۶ تا اکنون کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته اتاق عمل با توجه به هماهنگی‌هایی که با مدیران گروههای اتاق عمل سراسر کشور به  نکات قوت و ضعف برنامه را مورد بررسی و کارشناسی دقیق قرار داد از طریق مکاتبه دبیرخانه شورای علوم پایه پزشکی و بهداشت و تخصصی به کلیه دانشگاه‌ها نظر مدیران محترم گروه ها و سایر صاحب‌نظران و همچنین دانشجویان را جهت بازنگری برنامه دریا با جمع آوری نمود و نظرات در جلسات متعدد کمیته برنامه ریزی و ارزشیابی رشته اتاق عمل مرده بررسی و کارشناسی قرار گرفت.

سوالات متداول

علت افزایش تکنولوژیست های اتاق عمل چیست؟

علت افزایش تکنولوژیست های اتاق عمل تعداد و انواع اعمال جراحی و جمعیت و نیز افزایش میزان سالمندی است.

تکنولوژی اتاق عمل چیست؟

تکنولوژی اتاق عمل عضو مهمی از دیم سلامت بوده. که در تماس نزدیک با جراحان و متخصصان بیهوشی و پرستاران در راستای تامین مراقبتی مطلوب برای بیماران فعالیت می کنند.

 

عضویت در کانال تلگرام
آخرین آپدیت ها را در تلگرام از دست ندهید.