آیا مدرک پیراپزشکی که از ایران مدرک اخذ می کنیم معتبر است؟

آیا مدرک پیراپزشکی که از ایران مدرک اخذ می کنیم معتبر است؟ هعییی هیشکی ستاره نداده، بدو یه ستاره بده بهمون ☻

مدرک پیراپزشکی که شما خریداری می‌کنید کاملا معتبر است چون در سیستم دانشگاه مربوطه ثبت شده است و پرونده فیزیکی و الکترونیکی برای شما در دانشگاه ایجاد شده است. در این پرونده‌ها اطلاعات شخصی شما به همراه ریز نمرات وجود دارد که شما هر زمان به دانشگاه مربوطه مراجعه کنید می‌توانید اطلاعات شخصی خود را …

آیا مدرک پیراپزشکی که از ایران مدرک اخذ می کنیم معتبر است؟ هعییی هیشکی ستاره نداده، بدو یه ستاره بده بهمون ☻ ادامه »