انجام تائیدیه وس توسط ایران مدرک

انجام تائیدیه وس توسط ایران مدرک

تاییدیه وس ارزشیابی مدارک تحصیلی است که با کمک هدف به دانشجویان در سراسر دنیا در راستای رسیدن به اهداف آموزشی آنها در سال ۱۹۷۴ شروع به فعالیت کرد. سازمان تاییدیه وس در آمریکا و کانادا قرار دارد و کسانی که قصد داشته باشند به این دو کشور مهاجرت کنند و ادامه تحصیل دهند باید قبل از هر اقدامی با این سازمان آشنا شوند و برای پیشبرد اهداف خود از این سازمان کمک بگیرند سازمان وس می تواند تحصیلات آکادمیک آنها را تایید کند. این سازمان علاوه بر فراهم کردن شرایط تحصیل شرایط لازم را برای افراد برای دریافت ویزای کاری نیز فراهم می کند.

به عبارتی این سازمان مدارک تحصیلی افراد را از هر کشوری معادل سازی و تایید می کند تا بتوانند از این طریق در کانادا و آمریکا ادامه تحصیل دهند یا کار کنند.

خدمات سازمان وس علاوه بر داستان مهاجرت شاید مورد دیگری هم می شود ، افرادی که در آمریکا و کانادا مستقر هستند و تقاضای اعتبار آکادمیک مدارک خود را دارند می توانند از خدمات این سازمان استفاده کنند.
مدارکی که توسط سازمان وس تایید می شوند معتبر هستند و افراد می توانند با استفاده از آن ها در هر شرکت یا دانشگاهی حضور داشته باشند. در واقع انجام تاییدیه وس یکی از راه های مهاجرت است بنابراین در دنیا موسساتی هستند که این خدمات را انجام می دهند.

در حال حاضر بیش از چهل سال از تاسیس سازمان می گذرد و نکته با اهمیت در مورد این موسسه اعتبار آن در میان سازمان ها و دانشگاه های آمریکا و کانادا است . این سازمان از زمان تاسیس تا به حال ارزیابی مدارک افراد بیشماری را در سراسر جهان انجام داده است و این ارزیابی ها توسط موسسات آموزشی ، تجاری و دولتی در آمریکا و کانادا مورد تایید قرار گرفته است.

مراحل انجام تاییدیه وس

مرحله اول ثبت‌نام وس تکمیل فرم است که افرادی که قصد دارند از خدمات این سازمان استفاده کنند باید درخواست خود را از طریق ارسال فرم انجام دهند. از طریق ارسال فرم مدارک مورد نظر را به آسانی می توان ارسال کرد. پس از ارسال فرم مدارک مورد بررسی قرار می گیرد و اعتبار آن سنجیده می شود پس از این که فرم به سازمان ارسال شد فرد متقاضی یک شماره ارجاع دریافت می کند بعد از ارسال فرم مرحله بعدی پرداخت هزینه ها است.